Бердянська міська рада - офіційний сайт

Щодо видачі роботодавцем миючих і знешкоджуючих засобів працівникові

Статтею 165 Кодексів законів про працю України визначено, що на роботах, зв’язаних з забрудненням, видається безплатно за встановленими нормами мило. На роботах, де можливий вплив на шкіру шкідливо діючих речовин, видаються безплатно за встановленими нормами змиваючі та знешкоджуючи засоби.

   Частинами 2 – 4 ст. 8 Закону України «Про охорону праці» (далі Закон) визначено, що роботодавець зобов’язаний забезпечити за свій рахунок придбання, комплектування, видачу та утримання засобів індивідуального захисту відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та колективного договору.

  У разі передчасного зношення цих засобів не з вини працівника роботодавець зобов’язаний замінити їх за свій рахунок. У разі придбання працівником спецодягу, інших засобів за свої кошти роботодавець зобов’язаний компенсувати всі витрати на умовах, передбачених колективним договором.

  Згідно з колективним договором роботодавець може додатково, понад встановлені норми, видавати працівникові певні засоби індивідуального захисту, якщо фактичні умови праці цього працівника вимагають їх застосування.

  Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 12.09.91р.№1545 «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» визначено, що до прийняття відповідних актів законодавства України, за умови, що вони не суперечать Конституції і законам України.

  Відповідно до п.1 Положення про міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015р.№423, Міністерство соціальної політики України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері праці та соціальної політики, зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики, зокрема у   сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, здійснення державного нагляду та контролю за додержанням вимог законодавства про працю.

  Згідно з п.п.12 п.4 «Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015р. №267, Міністерство здоров’я України відповідно до покладених на                                              нього завдань у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення затверджує, зокрема, державні санітарні норми і правила, санітарно-епідеміологічні та санітарно протиепідемічні правила і норми, санітарно-епідеміологічні правила і норми, у сфері охорони праці.

Щодо видачі роботодавцем миючих і знешкоджуючих засобів працівникові