Бердянский городской совет - официальный сайт

Податок на додану вартість

З якої дати в особи, яка підлягає обов’язковій реєстрації як платник ПДВ, але не подала у встановлені терміни заяву за ф.№1-ПДВ, виникає обов’язок щодо нарахування та сплати податкових зобов’язань з ПДВ?

Узагальнюючою податковою консультацією щодо окремих питань, пов’язаних з обов’язковою реєстрацією осіб як платників податку на додану вартість, затвердженою наказом ДПС України від 06.07.2012 №588, визначено що обов’язок щодо нарахування та сплати податкових зобов’язань з податку на додану вартість у такої особи виникає з дня, наступного за граничним днем, який встановлений для подання Заяви, тобто з 11 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто загального обсягу оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг понад 300 тис. гривень.

При цьому, якщо останній день строку подання Заяви припадає на вихідний, святковий або неробочий день, то такий обов’язок виникає з другого за вихідним, святковим або неробочим робочого дня (п.183.6 ст.183 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями).