Бердянська міська рада - офіційний сайт
ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ


Доступ до публічної інформації

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

 1. Ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
 2. Опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)
 3. Підпис і дату.

Для оформлення інформаційного запиту

 1. усно: телефон: +38 (06153) 618-80;
 2. письмово: 71100, Україна, Запорізька область, місто Бердянськ, площа Єдності, 2;

  Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

  1. Від фізичної особи; (зразок)
  2. Від юридичної особи; (зразок)
  3. Від об’єднань громадян; (зразок)
 3. факс: +38 (06153) 3 84 44;
 4. електронна пошта: infozapyt@brd.gov.ua

Інструкція щодо процедури подання запиту на інформацію та її отримання

Письмові запити юридичних, фізичних осіб та об'єднань громадян щодо надання публічної інформації, адресовані керівництву виконавчого комітету Бердянської міської ради або виконкому міської ради в цілому без зазначення конкретного адресата, приймаються в адміністративному будинку виконкому у робочі дні протягом робочого часу (з понеділка по четвер - з 08:00 до 16:45, у п'ятницю - з 8:00 до 15:30 , обідня перерва - з 12:00 до 12:45) в кабінеті № 3 (відділ по роботі зі зверненнями громадян).

Запит обов'язково має містити: ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти; загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; підпис і дату.

У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює відповідальна особа виконкому.

Інформація на запит надається безкоштовно (у разі якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк).

Відповідь на запит надається в письмовому вигляді на поштову адресу або в електронному вигляді на адресу електронної пошти на вибір запитувача не пізніше п'яти робочих днів (може бути продовжено до двадцяти робочих днів з повідомленням про це запитувача) з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту (клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим).

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Згідно із Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Заповнити спеціальну форму інформаційного запиту на сторінці: