Бердянська міська рада - офіційний сайт

З чого треба починати щоб створити ОСББ?

Рекомендації для Ініціативної групи по створенню об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ)

1. Інформація для мешканців будинку

Термін «ОСББ» вперше став відомим широкому загалу у 1992 році, коли у Законі України «Про приватизацію державного житлового фонду» було зазначено, що власники приватизованих квартир можуть створювати такі об’єднання. Але аналог цього терміну «кондомініум» (у перекладі з латині – «спільне володіння майном») з’явився ще у древньому Римі, коли виникла необхідність різним сім’ям жити у одному будинку і вирішувати багато спільних питань. З того часу у всіх без винятку країнах світу такі об’єднання (у тих або інших формах) стали основою організації спільного проживання людей, альтернативи якої немає.

В Україні статус ОСББ визначається Законом України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», згідно зі статтею 1 цього Закону ОСББ – це юридична особа, створена власниками приміщень для сприяння використання їхнього власного майна та управління, утримання і використання неподільного та загального майна. Тобто об’єднання має печатку, банківській рахунок, укладає цивільно-правові договори, за своїми зобов’язаннями відповідає своїм майном (але не особистим і не спільним майном своїх членів), є неприбутковою організацією.

На відміну від будинків комунальної власності, члени ОСББ самостійно визначають кошторис утримання свого житла, розмір внесків на утримання будинку, структуру і стиль управління, формують штатний розклад, персональний склад працівників та їх заробітну плату (управителя, сантехніка, двірника, електрика, бухгалтера, консьєржа тощо), мають право оптимального вибору виконавців житлово-експлуатаційних послуг (вивіз сміття, дезинфекція, ремонтних робіт), самі визначають черговість проведення поточного ремонту і головне – набувають реального впливу на якість цих робіт. ОСББ має більші, ніж окремі мешканці, можливості вимагати від постачальників комунальних послуг (теплоенерго, водоканал) виконання умов договорів, які воно уклало. ОСББ, як юридична особа, може отримувати кредит на проведення ремонтів, встановлення лічильників, облаштування прибудинкової території тощо. Цю прибудинкову територію у свою власність може отримати тільки ОСББ, у той час, як власники квартир – співвласники будинку, такої можливості не мають. Після прийому будинку на свій баланс ОСББ може здавати у оренду допоміжні приміщення і скеровувати ці кошти на поліпшення технічного стану житла. Відповідно до статті 24 вищезгаданого Закону, колишній власник будинку (як правило – місцева рада) зобов’язаний прийняти участь у першому після прийому будинку на баланс ОСББ капітальному ремонті. Новостворене ОСББ не повинно відповідати за борги мешканців будинку, які у них залишились перед комунальним ЖЕКом. ОСББ має особливості оподаткування – воно за законом не платить податок на прибуток у частині основної своєї діяльності.

Зрозуміло, що ці права поєднуються і з обов’язками, головними з яких є забезпечення своєчасної сплати мешканцями внесків за житлово-комунальні послуги, та утримання будинку у належному технічному і санітарному стані. ОСББ побудоване за суто демократичними засадами. Відповідно до статті 9 Закону членом ОСББ може бути кожний, хто є власником (співвласником) житлового або нежитлового приміщення будинку. Члени ОСББ мають право бути обирати і бути обраними у керівні органи – Правління і ревізійну комісію; беззастережно ознайомитись з документами об’єднання; у кількості 20% можуть скликати позачергові збори без рішення на те Правління і у тому числі достроково переобрати керівництво. Ці права і обов’язки докладно закріплені у  статуті ОСББ з розподілом між: зборами, Правлінням, зборами уповноважених, а також членами об’єднання.

ОСББ має достатньо широкий простір вибору принципів свого господарювання. Так, згідно із статтею 11 цього Закону, воно може передати свій будинок на баланс і обслуговування житлово-експлуатаційній організації будь-якої організаційно-правової форми, в тому числі залишити будинок на обслуговуванні у комунальному ЖЕКу, може укласти з ЖЕКом договори лише та деякі послуги, може самостійно проводити повне обслуговування житла, укласти прямі договори з постачальниками комунальних послуг.

2. Для створення ОСББ співвласники будинку повинні дотримуватись такої послідовності дій:

Створити ініціативну групу з не менше трьох власників приміщень. Така група не обирається і не затверджується, а є самопризначеною. Важливо підкреслити, що, незважаючи на такий її «самопризначений» статус, її виникнення і діяльність передбачена нормою Закону «Про ОСББ». Це надає їй право авторитетно вимагати від представників влади належного виконання положень Постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.02 р. №1521, де у п. 2 зазначено: «міським державним адміністраціям сприяти створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків».

2. Ініціативна група повинна опанувати теоретичну базу – вивчити у першу чергу:

Закони України:

 • «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.01 р. № 2866-ІІІ;
 • «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.04 р. № 1869-№;
 • «Про приватизацію державного житлового фонду» від 19.06.92 р. N8 2482-ХІІ;

Постанови Кабінету Міністрів України:

 • «Про затвердження Правил користування приміщеннями житлових будинків» від 24.01.2006 р. №45;
 • «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і типового договору про надання послуг з утримання будинків і спору та прибудинкових територій» від 20.05.2009 №529;
 • «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодно та гарячої води і водовідведення» від 21.07.05 р. №630;
 • «Про реалізацію Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 11.10.02 р. № 1521 зі змінами згідно постанови КМУ від 22.09.04 р. № 1242;

Накази Держжитлокомунгоспу України:

 • «Положення про порядок передачі квартир (будинків) у власність громадян» від 15.09.92 р. №56;
 • «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій» від 25.08.05 р. № 76;
 • «Про затвердження Типового статуту об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та Типового договору відносин власників житлових і нежитлових приміщень та управителя» від 27.08.03 р. № 141;
 • «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд» від 10.09.04 р. № 150;

3. Ініціативна група має з’ясувати технічний стан будинку та порахувати його економічні показники

 • реальний технічний стан будинку, його інженерного обладнання, тепло- і водопровідних мереж, стан допоміжних приміщень (підвали, горища тощо);
 • реальний економічний стан будинку. Для цього треба порівняти обсяг платежів, які сплачують мешканці за експлуатаційне обслуговування будинку (що дорівнює сумі загальної площі квартир, помноженої на тариф, визначений органом місцевого самоврядування) з реальною собівартістю обслуговування будинку ЖЕКом. Крім того, слід порівняти платежі, які сплачують мешканці за комунальне обслуговування за тарифами або за показниками будинкових лічильників з реальними витратами ЖЕКу.

Якщо сальдо буде свідчити, що загальний обсяг платежів мешканців не менше, ніж витрати ЖЕКу, то це дає ініціативній групі підстави переконливо агітувати за створення ОСББ. Якщо – ні, то треба віднайти заходи економії коштів, яких ОСББ значно більше, ніж у ЖЕКу.

Також, треба врахувати наявність постійних боржників за житлово-комунальні послуги.

Разом з тим можна акцентувати увагу мешканців на тому, що згідно ст. 30 Закону «Про об’єднання співвласників багатоквартирних будинків» для будинків, які перейшли на баланс ОСББ, запроваджується дотація на комунальні послуги, обслуговування та капітальний ремонт відповідно до порядку, передбаченого для державного житлового фонду.

Цей економічний аналіз, усвідомлення головних статей витрат майбутнього ОСББ дасть змогу ініціативній групі скласти проект кошторису, яким зазвичай цікавляться мешканці на установчих зборах.

Також треба врахувати наявність хронічних боржників за житлово-комунальні послуги. Цей економічний аналіз, усвідомлення головних статей витрат майбутнього ОСББ, дасть змогу ініціативній групі скласти проект кошторису, який, як правило, вимагають мешканці на установчих зборах.

4. Ініціативна група розробляє статут ОСББ на основі Типового статуту.

При цьому слід звернути увагу на частину 1 пункту 3.2.1 Типового статуту, де необхідно зазначити допоміжні приміщення, як об’єкти неподільного майна. У більшості випадків ці приміщення можна конкретно не перераховувати, задовільнившись загальними визначеннями, як вказано у Типовому статуті, у інших – виконавчий орган місцевої ради вимагає їх точно зазначити зі вказівкою площі і навіть за даними БТІ. Якщо керівництво ОСББ має намір вирішити питання у податковій інспекції про входження до Реєстру неприбуткових організацій, то пункт 14.3 слід викласти не так, як зазначено у Типовому статуті і у доповненні до Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 03.11.05 р., а так, як зазначено у п.7.11.11 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»: «У разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету». Щоправда, можна вимагати включення ОСББ до реєстру неприбуткових організацій у судовому порядку, ґрунтуючи свої вимоги нормою п. 4.4.1 Закону України від 21.12.2000 р. № 2181 «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетом та державними цільовими фондами» про те, що у раз неоднозначного трактування прав і обов’язків платників податків рішення приймається на користь платника.

5. Ініціативна група складає список власників (співвласників) квартир і нежитлових приміщень згідно їх правовстановлюючих документів на ці приміщення.

Якщо попри всі зусилля не вдасться з’ясувати власників деяких квартир (з причин їх довгої відсутності, неможливості зв’язатися тощо), то, як виняток, можна скористатися даними паспортистки ЖЕКу.

6. Ініціативна група, на підставі отриманих знань і напрацьованих документів, проводить роз’яснювальну роботу серед власників приміщень, надає можливість ознайомитись з проектом статуту, при необхідності проводить попередні інформаційні збори.

Важливо з самого початку своєї роботи в будинку знайти підтримку ідеї створення об’єднання. Велику користь принесе розповсюдження листівок, проведення агітаційної роботи серед мешканців на зборах і в приватних бесідах, поширення позитивного досвіду роботи створених об’єднань. Ініціативна група на підставі отриманих знань і напрацьованих документів проводить роз’яснювальну роботу серед власників приміщень, надає можливість ознайомитись з проектом статуту, при необхідності проводить попередні інформаційні збори. Форми такої роз’яснювальної роботи — різні. Наприклад, доцільно буде підготувати і направити кожному мешканцю листівку-звернення від ініціативної групи приблизно такого змісту:

Шановні сусіди, власники квартир(приміщень)!

Доводимо до вашого відома, що у нашому будинку створена і діє ініціативна група по організації об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ).

В Україні статус ОСББ визначається Законом України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», згідно якого ОСББ — це юридична особа створена власниками приміщень для сприяння використання їхнього власного майна та управління, утримання і використання неподільного та загального майна. Тобто має печатку, банківській рахунок, укладає цивільно-правові договори, за своїми зобов’язаннями відповідає своїм майном (але не особистим чи спільним майном своїх членів), є неприбутковою організацією.

На відміну від будинків комунальної власності, члени ОСББ самостійно визначають кошторис утримання свого житла, розмір внесків на утримання будинку, структуру і стиль управління, формують штатний розклад, персональний склад працівників та їх заробітну плату (управителя, сантехніка, двірника, електрика, бухгалтера, консьєржа тощо), мають право оптимального вибору виконавців житлово-експлуатаційних послуг (вивіз сміття, дезінфекції, ремонтних робіт), самі визначають черговість проведення поточного ремонту і головне — набувають реального впливу на якість цих робіт, ОСББ має більші, ніж окремі мешканці, можливості вимагати від постачальників комунальних послуг (тепло-енерго, водоканал ) виконання умов угод, які воно уклало з ним. ОСББ, як юридична особа, може отримувати кредит на проведення ремонтів, встановлення лічильників, облаштування прибудинкової території, тощо. Прибудинкову територію у свою власність може отримати тільки ОСББ у той час, як власники квартир — співвласники будинку, такої можливості не мають. Приватизація нежитлових приміщень будинку може здійснюватись лише за погодженням з правлінням ОСББ, першочергове право на викуп таких приміщень також має ОСББ. Після прийому будинку на свій баланс ОСББ може здавати в оренду допоміжні приміщення і акумулювати ці кошти на поліпшення технічного стану житла.

Будинок, в якому створено ОСББ, зберігає право на покриття різниці в тарифах (доки така система існує в державі) і на участь в місцевих програмах, які стосуються житлового фонду. Колишній власник будинку зобов’язаний прийняти участь у першому після прийому будинку на баланс ОСББ капітальному ремонті. Новостворене ОСББ не повинно відповідати за борги мешканців будинку, які у них залишились перед комунальним ЖЕК.

ОСББ має особливості оподаткування та за законом не платить податок на прибуток у частині основної своєї діяльності (необхідно відобразити у статуті і погодити з ДПІ).

Зрозуміло, що ці права поєднуються і з обов’язками, головними з яких є забезпечення своєчасної сплати мешканцями внесків за житлово-комунальні послуги, та утримання будинку у належному технічному і санітарному стані.

ОСББ створюється суто на демократичних засадах. Його членом може бути кожний, хто є власником (співвласником) житлового або нежитлового приміщення. Члени ОСББ мають право бути обирати і бути обраними у керівні органи ОСББ – Правління і ревізійну комісію; безперешкодно ознайомлюватись з документами об’єднання; у кількості 20% можуть скликати позачергові збори без рішення на те Правління і у тому числі, достроково переобрати керівництво.

Ці права і обов’язки докладно закріплені у Типовому статуті ОСББ, з розподілом між: зборами, Правлінням, зборами уповноважених, а також членами об’єднання.

ОСББ має достатньо широкий простір вибору принципів свого господарювання. Так, воно може передати свій будинок на баланс і обслуговування житлово-експлуатаційній організації будь-якої організаційно-правової форми, в тому числі залишитися на обслуговуванні у комунальному ЖЕК, може укласти з ЖЕК договори лише та деякі послуги, може самостійно проводити повне обслуговування житла, укласти прямі договори з постачальниками комунальних послуг.

Як виняток, ОСББ може, очікуючи більш сприятливих умов, взагалі не здійснювати будь-якої господарської діяльності, а використовувати свій юридичний статус для захисту житлових прав мешканців будинку.

Ініціативна група по створенню ОСББ у нашому будинку напрацьовує проект кошторису на першій рік роботи об’єднання по самостійному утриманню нашого житла, який буде оприлюднений на установчих зборах. Попередні дані свідчать, що діяльність створюваного ОСББ буде рентабельна.

На завершальному етапі роз’яснювальної роботи з мешканцями можна направити інформаційного листа більш конкретного змісту: 

Шановні власники квартир(приміщень)!

Доводимо до вашого відома, що у нашому будинку створена і діє ініціативна група по організації об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ).

ОСББ — це надійний і випробуваний засіб значно поліпшити умови нашого проживання, підвищити якість надання житлово-комунальних послуг, зменшити їх вартість.

Установчі збори по створенню ОСББ планується провести на _ год. „_” 2011року, про що додатково буде вказано у об’явах по під’їздах. Керівник ініціативної групи, мешкає у кв. __ і буде вдячний кожному сусіду, який ознайомиться зі Статутом ОСББ, залучиться до його доопрацювання, надасть пропозиції щодо персонального складу Правління ОСББ.

На порядок денний установчих зборів планується винести такі питання:

1) Про створення ОСББ;

2) Затвердження Статуту;

3) Вибори Правління і голови;

4) Вибори представників від об’єднання, яким зборами надаються відповідні повноваження щодо оперативного розв’язання нагальних питань шляхом скликання зборів представників (при необхідності);

5) Вибори ревізійної комісії;

6) Затвердження назви ОСББ;

7) Визначення представника ОСББ для надання документів для реєстрації;

8)Різне.

Дякуємо за співпрацю

Ініціативна група __________________________________________________________________________

7. Після розробки проекту Статуту, завершення роз’яснювальної роботи Ініціативна група призначає дату, місце проведення установчих зборів і повідомляє про це власників приміщень не менш ніж за 14 днів.

Також треба запросити повноважного представника органу місцевого самоврядування. Повідомити слід під розпис або надіслати рекомендованого листа.

Повідомлення повинно містити:

 • з чиєї ініціативи скликаються збори,
 • місце проведення
 • час проведення
 • проект порядку денного

8. Для проведення зборів не завадить заздалегідь підготувати «Порядок ведення зборів», тобто все те, що має говорити голова зборів на основі протоколу.

Крім того: статут, пропозиції щодо обрання правління і ревізійної комісії, кандидатуру уповноваженого для надання установчих документів на державну реєстрацію, назви ОСББ.

9. Ініціативна група проводить реєстрацію учасників зборів.

Важливо наголосити, що відповідно до статті 6 вищезгаданого Закону, кворум вираховується не за кількістю представників від квартир, а за кількістю їх співвласників. Необхідний показник – 50% + один голос. Якщо кворуму немає, то призначаються нові збори, але не раніше ніж через 14 діб.

Керівник ініціативної групи відкриває збори, пропонує кандидатури голови і секретаря. За кожне питання порядку денного голосується окремо, і також рекомендується засвідчити це особистим підписом на так званому «листі голосування» або на протоколі. Для прийняття рішення необхідно 2/3 голосів. Кожен учасник зборів має один голос незалежно від належної йому площі.

На установчих зборах розглядаються такі питання:

 • створення об’єднання співвласників, визначення його назви і юридичної адреси;
 • розгляд і затвердження статуту об’єднання;
 • вибори правління, ревізійної комісії і уповноваженої особи, відповідальної за реєстрацію;
 • про розмір частки кожного співвласника у витратах, пов’язаних зі створенням об’єднання (коштів, необхідних для підготовки і реєстрації).

10. Новообране Правління готує пакет документів (згідно постанови КМУ № 1521 та Закону України «Про держреєстрацію юридичних осіб») для державної реєстрації, куди входить:

 • протокол установчих зборів;
 • статут з підписами членів ОСББ;
 • реєстраційну форму Ф-І, затверджену Наказом  Міністерства юстиції України 14.10.2011  № 3178/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 12.05.2014 № 749/5);
 • Список членів згідно зразка, що встановлений Постановою КМУ № 1521.

В зв’язку з тим, що у Законі України «Про держреєстрацію юридичних осіб» використовується поняття «засновник», яке далеко не повністю відповідає поняттю «член ОСББ», то при реєстрації об’єднань виникають певні питання. Зокрема, правління ОСББ іноді стикається з такими проблемами:

 • згідно Постанови КМУ № 1521 протокол надається у вигляді 2-х оригіналів і п’яти копій, а згідно Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб» протокол надається у двох примірниках;
 • протокол і статут мають бути посвідчені Виконавчим комітетом Бердянської міської ради або нотаріально.

До нотаріального засвідчення установчих документів (аби не витрачати зайві кошти) слід зарезервувати найменування ОСББ у відділі реєстрації органу місцевого самоврядування. Установчі документи представник ОСББ подає особисто, орган реєстрації не має права вимагати будь-яких додаткових матеріалів. Консультативну допомогу можна отримати у певних підрозділах виконавчого органу місцевої ради, яким доручено цю справу.

Після отримання свідоцтва про держреєстрацію керівництво ОСББ має виготовити печатку, відкрити рахунок у банку, стати на облік у податковій інспекції, пенсійному та інших фондах соціального страхування. Ця робота проводиться у встановленому порядку, як для будь-якої юридичної особи.

Відповідно до статті 11 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» загальні збори ОСББ можуть прийняти рішення про прийняття свого будинку на баланс. Ця процедура проводиться згідно постанови КМУ № 1521, якою затверджена форма акту і порядок прийому-передачі будинку. Голова ОСББ звертається до виконавчого органу місцевої ради, який виносить це питання на сесію ради, далі голова виконавчого органу видає відповідне розпорядження, на підставі якого формується комісія по прийому-передачі будинку.

Передача будинку проводиться разом з планом земельної ділянки, технічним паспортом, іншою технічною документацією. Якщо вона некомплектна, то виготовити її має власник будинку своїм коштом. Головна проблема у цьому питанні є те, що доволі часто у акті не зазначаються істотні вади технічного стану будинку, непогоджені перепланування допоміжних приміщень, реальний процент зносу конструкцій будинку. Це зашкодить у майбутньому під час вирішення питання проведення першого капітального ремонту та визначення участі у ньому колишнього власника. В зв’язку з цим слід до підписання акту проводити обстеження будинку з залученням незалежної професійної будівельної організації.

ОСББ може звернутися до органів місцевого самоврядування для отримання прибудинкової ділянки у власність. Для цього необхідно надати (за максимальним обсягом):

 • затверджений статут ОСББ; свідоцтво про держреєстрацію;
 • довідку про включення до ЄДРПОУ;
 • матеріали земельно-кадастрової інвентаризації;
 • документ, що підтверджує передачу будинку об’єднанню у встановленому порядку (акт прийому на баланс);
 • копія рішення місцевої ради про надання ділянки колишньому власнику та план відведення земельної ділянки згідно з цим рішенням;
 • позитивні висновки міських служб: управління містобудування, архітектури та дизайну, головного санітарного лікаря, управління охорони навколишнього середовища, управління культури тощо.

У деяких містах цей перелік може бути меншим.

Всю необхідну інформацію по створенню ОСББ, а також юридичні консультації для діючих ОСББ Ви можете отримати за наступною адресою:

м. Бердянськ , пл.першої Бердянської ради, 2, каб.11

Прийомні дні: понеділок-п’ятниця з 08:00 до 17:00, перерва з 12:00-13:00

Калагірєва Галина Віталіївна, тел. +380 (61) 534 70 72; мобільний телефон: +380955714447

Петров Віталій Павлович, тел. +380 (61) 534 70 72; мобільний телефон: +380502105851

Назва Розмір Час
1 Протокол загальних зборів вул. Лієпайська, 17 614.7 Кб
2 Про внесення змін до Програми співфінансування проведення капітальних ремонтів в житлових будинках ОСББ м. Бердянськ на 2016-2017 роки 167.5 Кб
3 Про затвердження Програми співфінансування проведення капітальних ремонтів в житлових будинках ОСББ м. Бердянськ на 2016-2017 роки в новій редакції. 161.5 Кб
4 Додаток Про затвердження Програми співфінансування проведення капітальних ремонтів в житлових будинках ОСББ м. Бердянськ на 2016-2017 роки в новій редакції. 131.5 Кб
5 Про встановлення ОСББ „Приазовський” тарифу на послугу з централізованого опалення 37.0 Кб
6 Про встановлення ОСББ „Приазовський” тарифу на послугу з централізованого постачання гарячої води 37.0 Кб
7 Про встановлення ОСББ „Приазовський” тарифу на послугу з централізованого постачання гарячої води 38.0 Кб
8 Про встановлення ОСББ „Приазовський” тарифу на послугу з централізованого опалення 38.0 Кб
9 Про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку 40.0 Кб
10 Про створення конкурсної комісії з відбору житлових будинків ОСББ на проведення капітальних ремонтів з залученням коштів місцевогобюджету на умовах співфінансування 46.0 Кб
11 Про внесення змін до Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Бердянськ на 2015-2019 роки 165.0 Кб
12 Про затвердження Програми співфінансування проведення капітальних ремонтів в житлових будинках ОСББ м. Бердянськ на 2016-2017 роки 161.0 Кб
13 Додаток Про затвердження Програми співфінансування проведення капітальних ремонтів в житлових будинках ОСББ м. Бердянськ на 2016-2017 роки 124.0 Кб
14 _1 34.1 Кб
15 Statu novii 206.5 Кб
16 Про реалізацію заходів з реформування житлово-комунального господарства м. Бердянськ у 2015 році щодо організації ОСББ, сприяння створенню ефективного власника житлового фонду м. Бердянськ 62.0 Кб
17 Про затвердження Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ на впровадження заходів з нергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Бердянськ на 2015-2019 роки 143.5 Кб
18 Додаток Про затвердження Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ на впровадження заходів з нергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Бердянськ на 2015-2019 роки 154.0 Кб
19 закон жкг 5.0 Кб
20 УЖГ 001 Заява 31.6 Кб
21 Про встановлення ОСББ “Приазовський” тарифу на послугу з постачання гарячої води 44.0 Кб
22 Про встановлення ОСББ “Приазовський” тарифу на послугу з опалення 37.0 Кб
23 Про встановлення ОСББ “Приазовський” тарифу на послугу з опалення 35.5 Кб
24 Про встановлення ОСББ “Приазовський” тарифу на послугу з постачання гарячої води 36.5 Кб
25 Про встановлення тимчасових норм споживання гарячої води, які надає ОСББ “Приазовський” 36.5 Кб
26 Флаєр 117.5 Кб
27 Буклет 245.5 Кб
28 zapit iniciativnoji grupi do vikonkomu pro nadannja informaciji 16.4 Кб
29 agitaciina listivka dlja pozmishchennja na doshkakh dlja ob jav 15.2 Кб
30 objavlenie o provedenii sbora podpisei 14.4 Кб
31 Protokol zasidannja iniciativnoji grupi 17.3 Кб
32 Про встановлення ОСББ «Весна» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.5 Кб
33 Додаток - Про встановлення ОСББ «Весна» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 31.5 Кб
34 Про встановлення ОСББ «Восторг-5» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 38.5 Кб
35 Додаток - Про встановлення ОСББ «Восторг-5» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 59.0 Кб
36 Про встановлення ОСББ «Прибой-43» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 37.0 Кб
37 Додаток - Про встановлення ОСББ «Прибой-43» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.5 Кб
38 Про встановлення ОСББ «Пролетарський,232» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.5 Кб
39 Додаток - Про встановлення ОСББ «Пролетарський,232» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.0 Кб
40 Про встановлення ОСББ «Сусіди» тарифу на послуги з централізованого опалення 36.0 Кб
41 Про встановлення ОСББ «Факел» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 36.0 Кб
42 Додаток - Про встановлення ОСББ «Факел» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.5 Кб
43 Про встановлення ОСББ «Хімік» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 36.0 Кб
44 Додаток - Про встановлення ОСББ «Хімік» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.5 Кб
45 Про встановлення ОСББ «Кірова 52/49» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.5 Кб
46 Додаток - Про встановлення ОСББ «Кірова 52/49» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.5 Кб
47 Про встановлення ОСББ «Міг-97» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 40.0 Кб
48 Додаток - Про встановлення ОСББ «Міг-97» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.0 Кб
49 Про встановлення ОСББ «Тандем» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 40.5 Кб
50 Додаток - Про встановлення ОСББ «Тандем» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.5 Кб
51 Про встановлення ОСББ «Январський» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 40.0 Кб
52 Додаток - Про встановлення ОСББ «Январський» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.0 Кб
53 Про встановлення ОСББ «Злагода» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 40.5 Кб
54 Додаток - Про встановлення ОСББ «Злагода» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.5 Кб
55 Додаток 2 - Про встановлення ОСББ «Злагода» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.5 Кб
56 Про встановлення ОСББ «Роза Люкс» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 39.0 Кб
57 Додаток - Про встановлення ОСББ «Роза Люкс» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 36.5 Кб
58 Про встановлення ОСББ «Фенікс» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових 40.0 Кб
59 Додаток - Про встановлення ОСББ «Фенікс» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових 31.0 Кб
60 Про встановлення ОСББ «Затишок» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 41.0 Кб
61 Додаток - Про встановлення ОСББ «Затишок» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.5 Кб
62 Про встановлення ОСББ «Іскра» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 42.5 Кб
63 Додаток - Про встановлення ОСББ «Іскра» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.0 Кб
64 Додаток 2 - Про встановлення ОСББ «Іскра» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 45.0 Кб
65 Про встановлення ОСББ «Трилен» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 40.5 Кб
66 Додаток - Про встановлення ОСББ «Трилен» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.5 Кб
67 Про встановлення ОСББ «Берізка» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 39.5 Кб
68 Додаток - Про встановлення ОСББ «Берізка» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.5 Кб
69 Про встановлення ОСББ «Зоря» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 39.5 Кб
70 Додаток - Про встановлення ОСББ «Зоря» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.5 Кб
71 Про встановлення ОСББ «Каскад» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 39.5 Кб
72 Додаток - Про встановлення ОСББ «Каскад» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.0 Кб
73 Про встановлення ОСББ «Пілот Д-13» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 40.5 Кб
74 Додаток - Про встановлення ОСББ «Пілот Д-13» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.0 Кб
75 Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надає ЖКК ЗАТ «Бердянськбуд» 45.0 Кб
76 Додаток - Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надає ЖКК ЗАТ «Бердянськбуд» 105.5 Кб
77 Додаток 2 - Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надає ЖКК ЗАТ «Бердянськбуд» 29.5 Кб
78 Про встановлення ОСББ «Вікторія 72Б» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 39.5 Кб
79 Додаток - Про встановлення ОСББ «Вікторія 72Б» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.0 Кб
80 Про встановлення ОСББ «Затишний дім» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 39.5 Кб
81 Додаток - Про встановлення ОСББ «Затишний дім» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 36.5 Кб
82 Про встановлення ОСББ «Комунарів 58» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 39.5 Кб
83 Додаток - Про встановлення ОСББ «Комунарів 58» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 31.5 Кб
84 Про встановлення ОСББ «Комунарів-Праці» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 41.5 Кб
85 Додаток - Про встановлення ОСББ «Комунарів-Праці» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 31.5 Кб
86 Про встановлення ОСББ «Друзі» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 39.5 Кб
87 Додаток - Про встановлення ОСББ «Друзі» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.0 Кб
88 Про встановлення ОСББ «К.Маркса 22» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 39.5 Кб
89 Додаток - Про встановлення ОСББ «К.Маркса 22» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 37.0 Кб
90 Про встановлення ОСББ «Комфорт» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 39.5 Кб
91 Додаток - Про встановлення ОСББ «Комфорт» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.5 Кб
92 Про встановлення ОСББ «Марічка» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 39.5 Кб
93 Додаток - Про встановлення ОСББ «Марічка» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.0 Кб
94 Про встановлення ОСББ «Південь» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 46.5 Кб
95 Додаток - Про встановлення ОСББ «Південь» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 105.5 Кб
96 Про встановлення ОСББ «Потійська 346» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 41.0 Кб
97 Додаток - Про встановлення ОСББ «Потійська 346» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 56.0 Кб
98 Про встановлення ОСББ «Соло» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 39.5 Кб
99 Додаток - Про встановлення ОСББ «Соло» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.0 Кб
100 Про встановлення ОСББ «Фестивальний 27А,29А» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 47.5 Кб
101 Додаток - Про встановлення ОСББ «Фестивальний 27А,29А» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 55.0 Кб
102 Про встановлення ОСББ «Бердянський хуторок» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 39.5 Кб
103 Додаток - Про встановлення ОСББ «Бердянський хуторок» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 31.5 Кб
104 Про встановлення ОСББ «Димитрова 48» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 43.0 Кб
105 Додаток - Про встановлення ОСББ «Димитрова 48» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.5 Кб
106 Про встановлення ОСББ «Ластівка» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 43.5 Кб
107 Додаток - Про встановлення ОСББ «Ластівка» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.0 Кб
108 Про встановлення ОСББ «Теремок-10» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 43.5 Кб
109 Додаток - Про встановлення ОСББ «Теремок-10» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.5 Кб
110 Про встановлення ОСББ «Бердянська мрія» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 40.0 Кб
111 Додаток - Про встановлення ОСББ «Бердянська мрія» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.5 Кб
112 Про встановлення ОСББ «Гайдаровець» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 39.5 Кб
113 Додаток - Про встановлення ОСББ «Гайдаровець» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 30.5 Кб
114 Про встановлення ОСББ «Димруд» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 40.5 Кб
115 Додаток - Про встановлення ОСББ «Димруд» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.5 Кб
116 Додаток 2 - Про встановлення ОСББ «Димруд» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.0 Кб
117 Про встановлення ОСББ «Едельвейс-Бердянськ» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 40.0 Кб
118 Додаток - Про встановлення ОСББ «Едельвейс-Бердянськ» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.5 Кб
119 Про встановлення ОСББ «Жовтень» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 40.0 Кб
120 Додаток - Про встановлення ОСББ «Жовтень» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 31.0 Кб
121 Про встановлення ОСББ «Комфорт-Надія» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 40.0 Кб
122 Додаток - Про встановлення ОСББ «Комфорт-Надія» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.0 Кб
123 Про встановлення ОСББ «Містечко 12» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 40.0 Кб
124 Додаток - Про встановлення ОСББ «Містечко 12» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.5 Кб
125 Про встановлення ОСББ «4Д» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 40.0 Кб
126 Додаток - Про встановлення ОСББ «4Д» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.0 Кб
127 Про встановлення ОСББ «Хвиля» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 41.0 Кб
128 Додаток - Про встановлення ОСББ «Хвиля» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.5 Кб
129 Про встановлення ОСББ «Щербака 22Г» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 40.0 Кб
130 Додаток - Про встановлення ОСББ «Щербака 22Г» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.0 Кб
131 Про встановлення ОСББ «Витязь» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 39.5 Кб
132 Додаток - Про встановлення ОСББ «Витязь» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 36.5 Кб
133 Про встановлення ОСББ «МЖК +» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 43.5 Кб
134 Додаток - Про встановлення ОСББ «МЖК +» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.0 Кб
135 Додаток 2 - Про встановлення ОСББ «МЖК +» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 74.0 Кб
136 Додаток 2 Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій 348.5 Кб
137 Додаток 1 Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій 231.0 Кб
138 Додаток 3 до рішення виконавчого комітетуБердянської міської ради 11 грудня 2012р. № 520 116.0 Кб
139 Про встановлення ОСББ «Зоряний» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.5 Кб
140 Додаток 1 Про встановлення ОСББ «Зоряний» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 31.0 Кб
141 Про встановлення ОСББ «Леніна 7» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 36.0 Кб
142 Додаток до рішення виконавчого комітетуБердянської міської ради 11 грудня 2012р. № 522 31.5 Кб
143 Про встановлення ОСББ «Черьомушки» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.5 Кб
144 Додаток 1 Про встановлення ОСББ «Черьомушки» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.0 Кб
145 Про встановлення ОСББ «Янтарний» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.0 Кб
146 Додаток Про встановлення ОСББ «Янтарний» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.0 Кб
147 Додаток - Про встановлення ОСББ «Баха 38» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 30.5 Кб
148 Про встановлення ОСББ «Баха 38» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 36.0 Кб
149 Про встановлення ОСББ «Веста-54» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.5 Кб
150 Додаток - Про встановлення ОСББ «Веста-54» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.0 Кб
151 Про встановлення ОСББ «Кірова-94» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.0 Кб
152 Додаток - Про встановлення ОСББ «Кірова-94» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.5 Кб
153 Додаток 2 - Про встановлення ОСББ «Кірова-94» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.0 Кб
154 Про встановлення ОСББ «Ювілейний» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.0 Кб
155 Додаток - Про встановлення ОСББ «Ювілейний» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 31.5 Кб
156 Про встановлення ОСББ «Горького 9» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 36.5 Кб
157 Додаток - Про встановлення ОСББ «Горького 9» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 31.0 Кб
158 Про встановлення ОСББ «Добродій» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.5 Кб
159 Додаток - Про встановлення ОСББ «Добродій» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.5 Кб
160 Про встановлення ОСББ «Крилова 78» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 36.0 Кб
161 Додаток - Про встановлення ОСББ «Крилова 78» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.0 Кб
162 Про встановлення ОСББ «Леніна 2» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.5 Кб
163 Додаток - Про встановлення ОСББ «Леніна 2» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 31.5 Кб
164 Про встановлення ОСББ «Ленком» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 36.0 Кб
165 Додаток - Про встановлення ОСББ «Ленком» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 31.5 Кб
166 Про встановлення ОСББ «Магнолія Бердянськ» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.5 Кб
167 Додаток - Про встановлення ОСББ «Магнолія Бердянськ» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 30.5 Кб
168 Про встановлення ОСББ «Успіх-Бердянськ» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.0 Кб
169 Додаток - Про встановлення ОСББ «Успіх-Бердянськ» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 31.0 Кб
170 Про встановлення ОСББ «Комунарів 84» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 36.0 Кб
171 Додаток - Про встановлення ОСББ «Комунарів 84» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.5 Кб
172 Про встановлення ОСББ «Орбіта» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.5 Кб
173 Додаток - Про встановлення ОСББ «Орбіта» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.0 Кб
174 Про встановлення ОСББ «Портовик» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.5 Кб
175 Додаток - Про встановлення ОСББ «Портовик» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.0 Кб
176 Додаток 2 - Про встановлення ОСББ «Портовик» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.0 Кб
177 Додаток 3 - Про встановлення ОСББ «Портовик» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 31.0 Кб
178 Про встановлення ОСББ «Тандем» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.5 Кб
179 Додаток - Про встановлення ОСББ «Тандем» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.0 Кб
180 Про встановлення ОСББ «Димитрова 109» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 36.0 Кб
181 Додаток - Про встановлення ОСББ «Димитрова 109» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 30.0 Кб
182 Про встановлення ОСББ «Смоленська-3» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 36.0 Кб
183 Додаток - Про встановлення ОСББ «Смоленська-3» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.0 Кб
184 Про встановлення ОСББ «Південний» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.0 Кб
185 Додаток - Про встановлення ОСББ «Південний» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 31.5 Кб
186 Про встановлення ОСББ «Тріо» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.5 Кб
187 Додаток - Про встановлення ОСББ «Тріо» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.0 Кб
188 Про встановлення ОСББ «Авіатор» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.0 Кб
189 Додаток -Про встановлення ОСББ «Авіатор» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.5 Кб
190 Додаток 1 - Про встановлення ОСББ «Авіатор» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.0 Кб
191 Про встановлення ОСББ «Містечко-10» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 36.5 Кб
192 Додаток - Про встановлення ОСББ «Містечко-10» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.5 Кб
193 Про встановлення ОСББ «Схід» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.0 Кб
194 Додаток - Про встановлення ОСББ «Схід» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.5 Кб
195 Про надання дозволу на видалення аварійних зелених насаджень 35.0 Кб
196 Про встановлення ОСББ „Схід” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.0 Кб
197 Про встановлення ОСББ «Добродій» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.0 Кб
198 Додаток - Про встановлення ОСББ «Добродій» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.0 Кб
199 Про встановлення ОСББ „Троянда Бердянська” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.0 Кб
200 Додаток - Про встановлення ОСББ „Троянда Бердянська” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.0 Кб
201 Про встановлення ОСББ „Тимуровець” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.0 Кб
202 Додаток - Про встановлення ОСББ „Тимуровець” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 31.0 Кб
203 Про встановлення ОСББ „Леніна 2” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.0 Кб
204 Додаток - Про встановлення ОСББ „Леніна 2” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 31.5 Кб
205 Про встановлення ОСББ „Конвалія” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.0 Кб
206 Додаток - Про встановлення ОСББ „Конвалія” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 31.0 Кб
207 Про встановлення ОСББ „Гідравлік” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.5 Кб
208 Додаток - Про встановлення ОСББ „Гідравлік” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 66.5 Кб
209 Про встановлення ОСББ „Факел " квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.0 Кб
210 Додаток - Про встановлення ОСББ „Факел " квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.6 Кб
211 Про нагородження членів територіальної громади 31.5 Кб
212 Про затвердження тимчасових перевізників для здійснення автомобільних пасажирських перевезень на маршруті загального користування в режимі маршрутного таксі № 15 м. Бердянськ в період з 06.07.2011 року по 17.09.2011 року 27.5 Кб
213 Про встановлення ОСББ „Міг” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 37.0 Кб
214 Додаток - Про встановлення ОСББ „Міг” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.5 Кб
215 Про встановлення ОСББ „Вікторія 72Б” квартирної плати (утримання удинків і споруд та прибудинкових територій) 34.5 Кб
216 Додаток - Про встановлення ОСББ „Вікторія 72Б” квартирної плати (утримання удинків і споруд та прибудинкових територій) 33.0 Кб
217 Про встановлення ОСББ „Бесідка” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.5 Кб
218 Додаток - Про встановлення ОСББ „Бесідка” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 31.0 Кб
219 Про встановлення ОСББ „Пілот Д-13” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.0 Кб
220 Додаток - Про встановлення ОСББ „Пілот Д-13” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 30.5 Кб
221 Про встановлення ОСББ „Івушка” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.5 Кб
222 Додаток - Про встановлення ОСББ „Івушка” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.0 Кб
223 Про встановлення ОСББ „Джерело” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.5 Кб
224 Додаток - Про встановлення ОСББ „Джерело” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.0 Кб
225 Про встановлення ОСББ „Благо” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.5 Кб
226 Додаток - Про встановлення ОСББ „Благо” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.5 Кб
227 Про встановлення ОСББ „Олімпійський” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.0 Кб
228 Додаток - Про встановлення ОСББ „Олімпійський” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 36.0 Кб
229 Про встановлення ОСББ „Шанс” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.0 Кб
230 Додаток - Про встановлення ОСББ „Шанс” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.5 Кб
231 Про встановлення ОСББ „Чайка ” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.0 Кб
232 Додаток - Про встановлення ОСББ „Чайка ” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.5 Кб
233 Про встановлення ОСББ „Мрія” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.0 Кб
234 Додаток - Про встановлення ОСББ „Мрія” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 30.5 Кб
235 Про встановлення ОСББ „Молодіжний” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.0 Кб
236 Додаток - Про встановлення ОСББ „Молодіжний” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 36.0 Кб
237 Про встановлення ОСББ „Містечко-10” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.5 Кб
238 Додаток - Про встановлення ОСББ „Містечко-10” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 30.5 Кб
239 Про встановлення ОСББ „Кристал 2007 ” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.0 Кб
240 Додаток - Про встановлення ОСББ „Кристал 2007 ” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.5 Кб
241 Про встановлення ОСББ „Травневий” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.5 Кб
242 Додаток - Про встановлення ОСББ „Травневий” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.5 Кб
243 Про встановлення ОСББ „Світанок” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.5 Кб
244 Додаток - Про встановлення ОСББ „Світанок” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 30.5 Кб
245 Про встановлення ОСББ „Південний” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій 34.5 Кб
246 Додаток - Про встановлення ОСББ „Південний” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій 32.0 Кб
247 Про встановлення ОСББ „Орджонікідзе 64” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.0 Кб
248 Додаток - Про встановлення ОСББ „Орджонікідзе 64” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 47.0 Кб
249 Про встановлення ОСББ „Комунарів,58” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.0 Кб
250 Додаток - Про встановлення ОСББ „Комунарів,58” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 29.5 Кб
251 Про встановлення ОСББ „К.Маркса 22” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.5 Кб
252 Додаток - Про встановлення ОСББ „К.Маркса 22” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 37.5 Кб
253 Про встановлення ОСББ „Затишний дім” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.0 Кб
254 Додаток - Про встановлення ОСББ „Затишний дім” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.0 Кб
255 Про встановлення ОСББ „Друзі” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.5 Кб
256 Додаток - Про встановлення ОСББ „Друзі” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.5 Кб
257 Про встановлення ОСББ „Маяк” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.0 Кб
258 Додаток - Про встановлення ОСББ „Маяк” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.0 Кб
259 Про встановлення ОСББ „Январський” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.0 Кб
260 Додаток - Про встановлення ОСББ „Январський” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.0 Кб
261 Про встановлення ОСББ „Комфорт” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.5 Кб
262 Додаток - Про встановлення ОСББ „Комфорт” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.0 Кб
263 Про встановлення ОСББ „Арсенал” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.0 Кб
264 Додаток - Про встановлення ОСББ „Арсенал” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 30.5 Кб
265 Про встановлення ОСББ „Фортуна” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.5 Кб
266 Додаток - Про встановлення ОСББ „Фортуна” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 30.5 Кб
267 Про встановлення ОСББ „Тор” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.0 Кб
268 Додаток - Про встановлення ОСББ „Тор” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 30.5 Кб
269 Про встановлення ОСББ „Соло” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.0 Кб
270 Додаток - Про встановлення ОСББ „Соло” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 30.5 Кб
271 Про встановлення ОСББ „Гайдаровець” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.0 Кб
272 Додаток - Про встановлення ОСББ „Гайдаровець” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 30.5 Кб
273 Про встановлення ОСББ „Сусіди” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.5 Кб
274 Додаток - Про встановлення ОСББ „Сусіди” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 36.5 Кб
275 Про встановлення ОСББ „А.Гайдара” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.5 Кб
276 Додаток - Про встановлення ОСББ „А.Гайдара” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 31.0 Кб
277 Про встановлення ОСББ „Хімік” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.0 Кб
278 Додаток - Про встановлення ОСББ „Хімік” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.0 Кб
279 Про встановлення ОСББ „Надія” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.0 Кб
280 Додаток - Про встановлення ОСББ „Надія” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 30.5 Кб
281 Про встановлення ОСББ „Тріо” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.5 Кб
282 Додаток - Про встановлення ОСББ „Тріо” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.0 Кб
283 Про встановлення ОСББ „Тандем” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.0 Кб
284 Додаток - Про встановлення ОСББ „Тандем” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.5 Кб
285 Про встановлення ОСББ „Сонячний” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.5 Кб
286 Додаток - Про встановлення ОСББ „Сонячний” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 30.5 Кб
287 Про встановлення ОСББ „Добродій” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.0 Кб
288 Додаток - Про встановлення ОСББ „Добродій” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.0 Кб
289 Про встановлення ОСББ „Віраж-Д-11” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.0 Кб
290 Додаток - Про встановлення ОСББ „Віраж-Д-11” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 30.5 Кб
291 Про встановлення ОСББ „Фенікс” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.5 Кб
292 Додаток - Про встановлення ОСББ „Фенікс” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 30.0 Кб
293 Про встановлення ОСББ „Травневий” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.0 Кб
294 Додаток - Про встановлення ОСББ „Травневий” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.0 Кб
295 Про встановлення ОСББ „Ластівка” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.5 Кб
296 Додаток - Про встановлення ОСББ „Ластівка” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 30.5 Кб
297 Про встановлення ОСББ „Лазурний” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.5 Кб
298 Додаток - Про встановлення ОСББ „Лазурний” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 30.5 Кб
299 Про встановлення ОСББ „Космос” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.5 Кб
300 Додаток - Про встановлення ОСББ „Космос” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 30.5 Кб
301 Про встановлення ОСББ „Іскра” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.5 Кб
302 Додаток - Про встановлення ОСББ „Іскра” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.0 Кб
303 Про встановлення ОСББ „Жовтень” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.5 Кб
304 Додаток - Про встановлення ОСББ „Жовтень” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 30.5 Кб
305 Про встановлення ОСББ „Едельвейс-Бердянськ” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.5 Кб
306 Додаток - Про встановлення ОСББ „Едельвейс-Бердянськ” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.5 Кб
307 Про встановлення ОСББ „Гайдара 10” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.5 Кб
308 Додаток - Про встановлення ОСББ „Гайдара 10” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 30.5 Кб
309 Про встановлення ОСББ „Акація 2006 квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.0 Кб
310 Додаток - Про встановлення ОСББ „Акація 2006 квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.0 Кб
311 Про встановлення ОСББ „Промінь” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.5 Кб
312 Додаток - Про встановлення ОСББ „Промінь” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 30.5 Кб
313 Про встановлення ОСББ „Портовик” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.5 Кб
314 Додаток - Про встановлення ОСББ „Портовик” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 29.5 Кб
315 Про встановлення ОСББ „Горького 9” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.0 Кб
316 Додаток - Про встановлення ОСББ „Горького 9” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 30.0 Кб
317 Про встановлення ОСББ „Комунарів 58" квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.0 Кб
318 Про встановлення ОСББ „Ювілейний” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.5 Кб
319 Додаток - Про встановлення ОСББ „Ювілейний” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 31.5 Кб
320 Про хід створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у мікрорайонах міста 43.5 Кб
321 Про реєстрацію об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Сусіди" 27.0 Кб
322 Про реєстрацію об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Фрегат" 25.5 Кб
323 Про реєстрацію Об’єднання громадян “Ля-Сейн” 25.0 Кб
324 Про реєстрацію об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Схід" 25.5 Кб
325 Про реєстрацію об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Бриз" 27.0 Кб
326 Про реєстрацію об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Молодіжний" 29.0 Кб
327 Про реєстрацію об'єднання співвласників багатоквартирних будинків "Арсенал" 29.0 Кб
328 Про реєстрацію об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Мрія" 28.0 Кб
329 Про реєстрацію об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Наш дім" 28.0 Кб
330 Про реєстрацію об'єднання співвласників багатоквартирних будинків "Злагода" 27.5 Кб
331 Про виконання рішення виконавчого комітету від 18.03.99р. N 163 "Про створення об'єднань співвласників (кондомініумів) багатоквартирних будинків" 36.5 Кб
332 Про реєстрацію об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Орбіта" 28.0 Кб