Бердянська міська рада - офіційний сайт

Методичні рекомендації щодо створення ОСББ (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку)

Для створення ОСББ співвласники будинку повинні дотримуватись такої послідовності дій 

Порядок створення ОСББ визначає Закон України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку” та постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 № 1521 «Про реалізацію Закону України «Про обєднання співвласників багатоквартирного будинку».

Для створення ОСББ необхідно дотримуватися певної послідовності дій, передбаченої Законом:

ü  створення “ініціативної групи”;

ü  складання переліку власників;

ü  підготовка Статуту ОСББ;

ü  скликання установчих зборів;

ü  проведення установчих зборів;

ü  письмове опитування (якщо необхідно);

ü  обрання правління ОСББ;

ü  державна реєстрація ОСББ.

Створення “ініціативної групи”

Створення ОСББ починається зі створення, так званої, “ініціативної групи”, що складається мінімум з трьох власників житлових та/або нежитлових приміщень будинку (ст.6 Закону про ОСББ), максимальна кількість членів групи не регламентується. Під “нежитловими приміщеннями” маються на увазі виведені з житлового фонду квартири, або інші нежитлові приміщення, які не є місцями загального користування.

“Ініціативна група” виконує підготовчу роботу, готує Статут, скликає та проводить установчі збори. Інакше кажучи, “ініціативна група” і займається створенням ОСББ. Тобто, чим ефективніше працює “група” – тим більше шансів, що ОСББ все ж таки буде створено, а процедурні етапи пройдуть з найменшими проблемами. А тому, до складу групи слід включити найбільш ініціативних та енергійних людей з числа співвласників будинку.

До складу “ініціативної групи” можуть входити тільки самі власники квартир та нежитлових приміщень. Квартиронаймачі (орендарі нежитлових приміщень) можуть бути включені до складу “ініціативної групи” на підставі відповідної довіреності виданої їм власником квартири (нежитлового приміщення). Створення “ініціативної групи” затверджується протоколом про її утворення, він є необхідним для початку роботи групи.

Складання переліку власників

Ініціативна група починає свою роботу зі складання переліку власників усіх житлових та нежитлових приміщень будинку. Також в цьому переліку має бути зазначена їх загальна площа. Такий перелік необхідний для організації та проведення установчих зборів, так як в установчих зборах мають право приймати участь саме власники, а не просто люди, які прописані за даною адресою, за винятком випадків, коли власник видав довіреність на вчинення таких дій своєму представнику на установчих зборах. Отже, необхідною є інформація саме про власників квартир та нежитлових приміщень будинку. Таку інформацію можна отримати звернувшись до відповідного відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Запит подається у письмовій формі. Бланк заяви та вимоги до її оформлення викладені на сайті Міністерства юстиції України. Не буде зайвим поквартирний обхід для уточнення інформації про співвласників.

Підготовка Статуту ОСББ.

Паралельно зі складанням переліку співвласників будинку, ініціативна група займається підготовкою проекту Статуту ОСББ. Істотні умови, які мають бути у Статуті викладено у Типовому Статуті ОСББ. Тобто, Типовий Статут можна взяти за основу Статуту ОСББ. Водночас до типової форми статуту за потреби можна внести деякі зміни, які допускає законодавство. Установчі документи ОСББ підписує голова установчих зборів або інша уповноважена зборами особа.

Типовий статут об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та Типовий договір між власниками житлових і нежитлових приміщень та управителем затверджено Наказом Держжитлокомунгоспу від 27.08.2003р. № 141 (поточна редакція від 06.11.2015).

Скликання установчих зборів

Скликання відбувається шляхом направлення спеціального повідомлення про проведення установчих зборів усім співвласникам будинку згідно переліку. Повідомлення виконується у письмовому вигляді і вручається кожному співвласнику особисто під розписку, або надсилається рекомендованим листом, не пізніше ніж за 14 днів до проведення установчих зборів. Законодавством не передбачено затвердженої форми Повідомлення про проведення установчих зборів, а отже, воно має довільну форму, але в ньому має бути зазначена така обов’язкова інформація:

·       з чиєї ініціативи скликаються збори;

·       місце і час проведення (обираються зручними для більшості співвласників, як правило у дворі будинку);

·       проект порядку денного.

Слід зауважити, що повідомлення необхідно направити обов’язково кожному співвласнику, як того вимагає абзац 4 ст.6 Закону про ОСББ. Якщо таке повідомлення направлено не всім співвласникам будинку, це може бути підставою для оскарження у суді результатів зборів та державної реєстрації ОСББ. Тому, рекомендуємо, у разі відмови деяких співвласників від отримання повідомлення особисто, або у разі зміни місця проживання, надсилати повідомлення про проведення установчих зборів рекомендованим листом, поштові чеки про відправлення таких листів слід зберегти. На всякий випадок, можна подати оголошення до місцевої газети та розклеїти оголошення на під’їздах. В цьому разі ніхто не зможе заперечити того, що скликання відбулося згідно Закону. Зміна порядку денного установчих зборів після того, як повідомлення про проведення зборів було направлено співвласникам, також може бути підставою для звернення до суду. Тому, якщо все-таки порядок денний був змінений, слід повторно направити повідомлення співвласникам (зі змінами).

Проведення установчих зборів

Власне, проведення установчих зборів є найбільш значущим у процесі створення ОСББ. Саме на ньому приймається рішення про створення чи не створення ОСББ. І якщо рішення про створення ОСББ не буде прийнято, то, виходить, все що було зроблено до зборів – марно. Тому підготовку до зборів слід проводити дуже ретельно. Та окрім перелічених вище етапів (перелік співвласників та проект Статуту), варто провести щільну агітаційну роботу серед співвласників будинку, щоб переконати у доцільності ОСББ тих, що ще не визначились з власною позицією, та, якщо вдасться, перетягнути на свій бік тих, хто проти створення об’єднання. Для цього слід провести декілька зустрічей зі співвласниками ще до зборів.

Отже, 14 днів потому після скликання, у зазначений день проводяться установчі збори. На початку зборів обирається голова, який і веде збори. Голова зборів обирається загальним голосуванням з числа присутніх співвласників (їх представників). З числа присутніх, також можна обрати секретаря зборів, який веде протокол. Якщо збори проводяться без секретаря, протокол веде голова зборів. Форма протоколу зборів співвласників багатоквартирного будинку, затверджена наказом Мінрегіонбуду від 25.08.2015р. № 203.

Збори проводяться відповідно до порядку денного. Для підрахунку голосів, з числа присутніх може бути також обрана лічильна комісія (зазвичай, у кількості трьох людей).

Кількість голосів, якою володіє кожен зі співвласників при голосуванні на зборах, визначається пропорційно до частки загальної площі його квартири або нежитлового приміщення у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень будинку. Для уникнення непорозумінь при підрахунку голосів, перед початком зборів, слід пояснити присутнім, принцип визначення кількості голосів кожного співвласника (його представника) при голосуванні. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше 50% загальної кількості голосів співвласників (наголошуємо – саме усіх голосів будинку, а не тільки тих співвласників, що присутні на зборах).

Результати голосування заносяться до протоколу зборів та затверджується підписом кожного, хто проголосував. Також, у разі прийняття рішення про створення ОСББ, на зборах слід обрати особу з числа присутніх та уповноважити її проводити державну реєстрацію ОСББ. Зазвичай це голова зборів або хтось з ініціативної групи.

Письмове опитування

Якщо в результаті голосування, рішення не можна вважати прийнятим, тобто жоден з варіантів “за” чи “проти” не набрав більше 50% голосів, то в такому випадку, проводиться письмове опитування співвласників, які не голосували. На проведення опитування відводиться 15 днів з дати проведення установчих зборів. Голоси, які були віддані при голосуванні на зборах, також враховуються. Таким чином, не має необхідності опитувати усіх співвласників, якщо їх складно знайти або вони не йдуть на контакт – достатньо лише набрати більше 50% голосів. Але якщо за цей 15-денний термін, не вдалося набрати необхідної кількості голосів “за” (більше 50%) – рішення вважається неприйнятим.

Опитування відбувається у вигляді власноручного заповнення опитувального листка особисто власником квартири (нежитлового приміщення) або його представником. В опитувальному листку має бути зазначено чітко сформульоване питання щодо якого проводиться опитування, що не дозволяє інших тлумачень. Співвласник (або його представник) вписує до опитувального листка: дату проведення опитування, П.І.Б. співвласника, право власності, номер квартири чи нежитлового приміщення, загальна площа, якщо опитувальний лист заповнює представник – документ, що підтверджує його повноваження, відповідь співвласника (представника) – “за”/”проти”/”утримався”. Опитувальний лист підписує співвласник (представник) та особа, що проводила опитування. Результати опитування вносяться до протоколу зборів, опитувальні листки пронумеровуються та підшиваються до протоколу і є невід’ємною його частиною.

Обрання правління ОСББ

Згідно ст.10 Закону про ОСББ, правління є виконавчим органом об’єднання та обирається для керування поточною діяльністю ОСББ. Повноваження правління визначені тією ж ст.10 Закону про ОСББ. Правління складається з голови та членів правління. Голова правління обирається загальними зборами і його обрання є обов’язковим. А от кількість членів правління не регламентується і тільки співвласники, на загальних зборах, вирішують скільки членів правління має бути обрано або чи варто їх обирати взагалі. Встановлення терміну повноважень голови та членів правління, їх припинення,  та переобрання здійснюється на загальних зборах співвласників. Тож, на установчих зборах слід одразу обрати і правління (як мінімум голову), йому і можна буде доручити здійснення державної реєстрації ОСББ.  

Державна реєстрація ОСББ

На сьогоднішній день державна реєстрація ОСББ нічим не відрізняється від державної реєстрації юридичної особи. Для цього, уповноваженій особі слід відвідати державного реєстратора, та подати йому відповідні документи.  

Для проведення державної реєстрації ОСББ держреєстратору подають документи, передбачені ч. 1 ст. 17 Закону № 755, зокрема:

– заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (за формою 2, затвердженою наказом Мін'юсту від 18.11.2016 р. № 3268/5);

– установчий документ (статут ОСББ), викладений у письмовій формі, що прошиває, пронумеровує й підписує голова установчих зборів або інша уповноважена зборами особа. Справжність підписів на установчому документі юридичної особи, викладеному в письмовій формі, нотаріально засвідчують (ч. 1 ст. 15 Закону № 755);

– примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію протоколу установчих зборів;

– документ, що посвідчує повноваження уповноваженої особи;

– реєстраційну заяву про добровільну реєстрацію ОСББ платником ПДВ (за формою № 1-ПДВ, наведеною в додатку 1 до Положення № 1130);

– заяву про внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій (за формою № 1-РН, наведеною в додатку 1 до Порядку № 440) – за бажанням заявника.

Деталі подання документів на держреєстрацію наведено в Порядку № 359/5.

Держреєстратор розглядає подані документи та проводить держреєстрацію протягом 24 годин після їх надходження без урахування вихідних і святкових днів (ч. 1 ст. 26 Закону № 755).

За результатами проведеної держреєстрації держреєстратор вносить відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань і формує виписку, яку за допомогою програмних засобів розміщує на порталі електронних сервісів або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг у день проведення державної реєстрації (п. 18 розд. II Порядку № 359/5).

Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань затверджено наказом Мін'юсту від 10.06.2016 р. № 1657/5.

Саме з дня державної реєстрації, ОСББ вважається створеним.

Всю необхідну інформацію по створенню ОСББ можна отримати за наступною адресою:

м. Бердянськ , пл.Єдності, 2, каб.9а, тел.  (06153) 3-84-71

Уповноважені особи:

Величкіна Лариса Володимирівна, начальник відділу з управління житловим фондом, УЖКГ

Крячко Катерина Олександрівна, головний спеціаліст відділу з управління житловим фондом, УЖКГ

Заяць Інна Василівна, головний спеціаліст відділу з управління житловим фондом, УЖКГ

Назва Розмір Час
1 Графік запитки житлових будинків ОСББ до опалювального сезону 2021-2022р. 1360.2 Кб
2 ОСББ 53.4 Кб
3 Протокол загальних зборів вул. Лієпайська, 17 614.7 Кб
4 Про внесення змін до Програми співфінансування проведення капітальних ремонтів в житлових будинках ОСББ м. Бердянськ на 2016-2017 роки 167.5 Кб
5 Про затвердження Програми співфінансування проведення капітальних ремонтів в житлових будинках ОСББ м. Бердянськ на 2016-2017 роки в новій редакції. 161.5 Кб
6 Додаток Про затвердження Програми співфінансування проведення капітальних ремонтів в житлових будинках ОСББ м. Бердянськ на 2016-2017 роки в новій редакції. 131.5 Кб
7 Про встановлення ОСББ „Приазовський” тарифу на послугу з централізованого опалення 37.0 Кб
8 Про встановлення ОСББ „Приазовський” тарифу на послугу з централізованого постачання гарячої води 37.0 Кб
9 Про встановлення ОСББ „Приазовський” тарифу на послугу з централізованого постачання гарячої води 38.0 Кб
10 Про встановлення ОСББ „Приазовський” тарифу на послугу з централізованого опалення 38.0 Кб
11 Про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку 40.0 Кб
12 Про створення конкурсної комісії з відбору житлових будинків ОСББ на проведення капітальних ремонтів з залученням коштів місцевогобюджету на умовах співфінансування 46.0 Кб
13 Про внесення змін до Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Бердянськ на 2015-2019 роки 165.0 Кб
14 Про затвердження Програми співфінансування проведення капітальних ремонтів в житлових будинках ОСББ м. Бердянськ на 2016-2017 роки 161.0 Кб
15 Додаток Про затвердження Програми співфінансування проведення капітальних ремонтів в житлових будинках ОСББ м. Бердянськ на 2016-2017 роки 124.0 Кб
16 _1 34.1 Кб
17 Statu novii 206.5 Кб
18 Про реалізацію заходів з реформування житлово-комунального господарства м. Бердянськ у 2015 році щодо організації ОСББ, сприяння створенню ефективного власника житлового фонду м. Бердянськ 62.0 Кб
19 Про затвердження Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ на впровадження заходів з нергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Бердянськ на 2015-2019 роки 143.5 Кб
20 Додаток Про затвердження Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ на впровадження заходів з нергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Бердянськ на 2015-2019 роки 154.0 Кб
21 закон жкг 5.0 Кб
22 УЖГ 001 Заява 31.6 Кб
23 Про встановлення ОСББ “Приазовський” тарифу на послугу з постачання гарячої води 44.0 Кб
24 Про встановлення ОСББ “Приазовський” тарифу на послугу з опалення 37.0 Кб
25 Про встановлення ОСББ “Приазовський” тарифу на послугу з опалення 35.5 Кб
26 Про встановлення ОСББ “Приазовський” тарифу на послугу з постачання гарячої води 36.5 Кб
27 Про встановлення тимчасових норм споживання гарячої води, які надає ОСББ “Приазовський” 36.5 Кб
28 Флаєр 117.5 Кб
29 Буклет 245.5 Кб
30 zapit iniciativnoji grupi do vikonkomu pro nadannja informaciji 16.4 Кб
31 agitaciina listivka dlja pozmishchennja na doshkakh dlja ob jav 15.2 Кб
32 objavlenie o provedenii sbora podpisei 14.4 Кб
33 Protokol zasidannja iniciativnoji grupi 17.3 Кб
34 Про встановлення ОСББ «Весна» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.5 Кб
35 Додаток - Про встановлення ОСББ «Весна» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 31.5 Кб
36 Про встановлення ОСББ «Восторг-5» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 38.5 Кб
37 Додаток - Про встановлення ОСББ «Восторг-5» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 59.0 Кб
38 Про встановлення ОСББ «Прибой-43» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 37.0 Кб
39 Додаток - Про встановлення ОСББ «Прибой-43» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.5 Кб
40 Про встановлення ОСББ «Пролетарський,232» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.5 Кб
41 Додаток - Про встановлення ОСББ «Пролетарський,232» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.0 Кб
42 Про встановлення ОСББ «Сусіди» тарифу на послуги з централізованого опалення 36.0 Кб
43 Про встановлення ОСББ «Факел» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 36.0 Кб
44 Додаток - Про встановлення ОСББ «Факел» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.5 Кб
45 Про встановлення ОСББ «Хімік» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 36.0 Кб
46 Додаток - Про встановлення ОСББ «Хімік» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.5 Кб
47 Про встановлення ОСББ «Кірова 52/49» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.5 Кб
48 Додаток - Про встановлення ОСББ «Кірова 52/49» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.5 Кб
49 Про встановлення ОСББ «Міг-97» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 40.0 Кб
50 Додаток - Про встановлення ОСББ «Міг-97» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.0 Кб
51 Про встановлення ОСББ «Тандем» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 40.5 Кб
52 Додаток - Про встановлення ОСББ «Тандем» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.5 Кб
53 Про встановлення ОСББ «Январський» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 40.0 Кб
54 Додаток - Про встановлення ОСББ «Январський» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.0 Кб
55 Про встановлення ОСББ «Злагода» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 40.5 Кб
56 Додаток - Про встановлення ОСББ «Злагода» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.5 Кб
57 Додаток 2 - Про встановлення ОСББ «Злагода» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.5 Кб
58 Про встановлення ОСББ «Роза Люкс» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 39.0 Кб
59 Додаток - Про встановлення ОСББ «Роза Люкс» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 36.5 Кб
60 Про встановлення ОСББ «Фенікс» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових 40.0 Кб
61 Додаток - Про встановлення ОСББ «Фенікс» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових 31.0 Кб
62 Про встановлення ОСББ «Затишок» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 41.0 Кб
63 Додаток - Про встановлення ОСББ «Затишок» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.5 Кб
64 Про встановлення ОСББ «Іскра» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 42.5 Кб
65 Додаток - Про встановлення ОСББ «Іскра» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.0 Кб
66 Додаток 2 - Про встановлення ОСББ «Іскра» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 45.0 Кб
67 Про встановлення ОСББ «Трилен» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 40.5 Кб
68 Додаток - Про встановлення ОСББ «Трилен» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.5 Кб
69 Про встановлення ОСББ «Берізка» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 39.5 Кб
70 Додаток - Про встановлення ОСББ «Берізка» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.5 Кб
71 Про встановлення ОСББ «Зоря» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 39.5 Кб
72 Додаток - Про встановлення ОСББ «Зоря» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.5 Кб
73 Про встановлення ОСББ «Каскад» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 39.5 Кб
74 Додаток - Про встановлення ОСББ «Каскад» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.0 Кб
75 Про встановлення ОСББ «Пілот Д-13» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 40.5 Кб
76 Додаток - Про встановлення ОСББ «Пілот Д-13» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.0 Кб
77 Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надає ЖКК ЗАТ «Бердянськбуд» 45.0 Кб
78 Додаток - Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надає ЖКК ЗАТ «Бердянськбуд» 105.5 Кб
79 Додаток 2 - Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надає ЖКК ЗАТ «Бердянськбуд» 29.5 Кб
80 Про встановлення ОСББ «Вікторія 72Б» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 39.5 Кб
81 Додаток - Про встановлення ОСББ «Вікторія 72Б» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.0 Кб
82 Про встановлення ОСББ «Затишний дім» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 39.5 Кб
83 Додаток - Про встановлення ОСББ «Затишний дім» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 36.5 Кб
84 Про встановлення ОСББ «Комунарів 58» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 39.5 Кб
85 Додаток - Про встановлення ОСББ «Комунарів 58» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 31.5 Кб
86 Про встановлення ОСББ «Комунарів-Праці» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 41.5 Кб
87 Додаток - Про встановлення ОСББ «Комунарів-Праці» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 31.5 Кб
88 Про встановлення ОСББ «Друзі» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 39.5 Кб
89 Додаток - Про встановлення ОСББ «Друзі» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.0 Кб
90 Про встановлення ОСББ «К.Маркса 22» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 39.5 Кб
91 Додаток - Про встановлення ОСББ «К.Маркса 22» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 37.0 Кб
92 Про встановлення ОСББ «Комфорт» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 39.5 Кб
93 Додаток - Про встановлення ОСББ «Комфорт» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.5 Кб
94 Про встановлення ОСББ «Марічка» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 39.5 Кб
95 Додаток - Про встановлення ОСББ «Марічка» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.0 Кб
96 Про встановлення ОСББ «Південь» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 46.5 Кб
97 Додаток - Про встановлення ОСББ «Південь» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 105.5 Кб
98 Про встановлення ОСББ «Потійська 346» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 41.0 Кб
99 Додаток - Про встановлення ОСББ «Потійська 346» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 56.0 Кб
100 Про встановлення ОСББ «Соло» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 39.5 Кб
101 Додаток - Про встановлення ОСББ «Соло» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.0 Кб
102 Про встановлення ОСББ «Фестивальний 27А,29А» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 47.5 Кб
103 Додаток - Про встановлення ОСББ «Фестивальний 27А,29А» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 55.0 Кб
104 Про встановлення ОСББ «Бердянський хуторок» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 39.5 Кб
105 Додаток - Про встановлення ОСББ «Бердянський хуторок» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 31.5 Кб
106 Про встановлення ОСББ «Димитрова 48» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 43.0 Кб
107 Додаток - Про встановлення ОСББ «Димитрова 48» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.5 Кб
108 Про встановлення ОСББ «Ластівка» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 43.5 Кб
109 Додаток - Про встановлення ОСББ «Ластівка» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.0 Кб
110 Про встановлення ОСББ «Теремок-10» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 43.5 Кб
111 Додаток - Про встановлення ОСББ «Теремок-10» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.5 Кб
112 Про встановлення ОСББ «Бердянська мрія» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 40.0 Кб
113 Додаток - Про встановлення ОСББ «Бердянська мрія» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.5 Кб
114 Про встановлення ОСББ «Гайдаровець» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 39.5 Кб
115 Додаток - Про встановлення ОСББ «Гайдаровець» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 30.5 Кб
116 Про встановлення ОСББ «Димруд» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 40.5 Кб
117 Додаток - Про встановлення ОСББ «Димруд» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.5 Кб
118 Додаток 2 - Про встановлення ОСББ «Димруд» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.0 Кб
119 Про встановлення ОСББ «Едельвейс-Бердянськ» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 40.0 Кб
120 Додаток - Про встановлення ОСББ «Едельвейс-Бердянськ» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.5 Кб
121 Про встановлення ОСББ «Жовтень» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 40.0 Кб
122 Додаток - Про встановлення ОСББ «Жовтень» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 31.0 Кб
123 Про встановлення ОСББ «Комфорт-Надія» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 40.0 Кб
124 Додаток - Про встановлення ОСББ «Комфорт-Надія» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.0 Кб
125 Про встановлення ОСББ «Містечко 12» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 40.0 Кб
126 Додаток - Про встановлення ОСББ «Містечко 12» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.5 Кб
127 Про встановлення ОСББ «4Д» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 40.0 Кб
128 Додаток - Про встановлення ОСББ «4Д» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.0 Кб
129 Про встановлення ОСББ «Хвиля» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 41.0 Кб
130 Додаток - Про встановлення ОСББ «Хвиля» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.5 Кб
131 Про встановлення ОСББ «Щербака 22Г» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 40.0 Кб
132 Додаток - Про встановлення ОСББ «Щербака 22Г» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.0 Кб
133 Про встановлення ОСББ «Витязь» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 39.5 Кб
134 Додаток - Про встановлення ОСББ «Витязь» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 36.5 Кб
135 Про встановлення ОСББ «МЖК +» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 43.5 Кб
136 Додаток - Про встановлення ОСББ «МЖК +» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.0 Кб
137 Додаток 2 - Про встановлення ОСББ «МЖК +» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 74.0 Кб
138 Додаток 2 Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій 348.5 Кб
139 Додаток 1 Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій 231.0 Кб
140 Додаток 3 до рішення виконавчого комітетуБердянської міської ради 11 грудня 2012р. № 520 116.0 Кб
141 Про встановлення ОСББ «Зоряний» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.5 Кб
142 Додаток 1 Про встановлення ОСББ «Зоряний» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 31.0 Кб
143 Про встановлення ОСББ «Леніна 7» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 36.0 Кб
144 Додаток до рішення виконавчого комітетуБердянської міської ради 11 грудня 2012р. № 522 31.5 Кб
145 Про встановлення ОСББ «Черьомушки» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.5 Кб
146 Додаток 1 Про встановлення ОСББ «Черьомушки» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.0 Кб
147 Про встановлення ОСББ «Янтарний» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.0 Кб
148 Додаток Про встановлення ОСББ «Янтарний» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.0 Кб
149 Додаток - Про встановлення ОСББ «Баха 38» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 30.5 Кб
150 Про встановлення ОСББ «Баха 38» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 36.0 Кб
151 Про встановлення ОСББ «Веста-54» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.5 Кб
152 Додаток - Про встановлення ОСББ «Веста-54» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.0 Кб
153 Про встановлення ОСББ «Кірова-94» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.0 Кб
154 Додаток - Про встановлення ОСББ «Кірова-94» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.5 Кб
155 Додаток 2 - Про встановлення ОСББ «Кірова-94» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.0 Кб
156 Про встановлення ОСББ «Ювілейний» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.0 Кб
157 Додаток - Про встановлення ОСББ «Ювілейний» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 31.5 Кб
158 Про встановлення ОСББ «Горького 9» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 36.5 Кб
159 Додаток - Про встановлення ОСББ «Горького 9» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 31.0 Кб
160 Про встановлення ОСББ «Добродій» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.5 Кб
161 Додаток - Про встановлення ОСББ «Добродій» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.5 Кб
162 Про встановлення ОСББ «Крилова 78» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 36.0 Кб
163 Додаток - Про встановлення ОСББ «Крилова 78» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.0 Кб
164 Про встановлення ОСББ «Леніна 2» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.5 Кб
165 Додаток - Про встановлення ОСББ «Леніна 2» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 31.5 Кб
166 Про встановлення ОСББ «Ленком» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 36.0 Кб
167 Додаток - Про встановлення ОСББ «Ленком» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 31.5 Кб
168 Про встановлення ОСББ «Магнолія Бердянськ» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.5 Кб
169 Додаток - Про встановлення ОСББ «Магнолія Бердянськ» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 30.5 Кб
170 Про встановлення ОСББ «Успіх-Бердянськ» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.0 Кб
171 Додаток - Про встановлення ОСББ «Успіх-Бердянськ» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 31.0 Кб
172 Про встановлення ОСББ «Комунарів 84» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 36.0 Кб
173 Додаток - Про встановлення ОСББ «Комунарів 84» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.5 Кб
174 Про встановлення ОСББ «Орбіта» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.5 Кб
175 Додаток - Про встановлення ОСББ «Орбіта» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.0 Кб
176 Про встановлення ОСББ «Портовик» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.5 Кб
177 Додаток - Про встановлення ОСББ «Портовик» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.0 Кб
178 Додаток 2 - Про встановлення ОСББ «Портовик» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.0 Кб
179 Додаток 3 - Про встановлення ОСББ «Портовик» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 31.0 Кб
180 Про встановлення ОСББ «Тандем» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.5 Кб
181 Додаток - Про встановлення ОСББ «Тандем» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.0 Кб
182 Про встановлення ОСББ «Димитрова 109» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 36.0 Кб
183 Додаток - Про встановлення ОСББ «Димитрова 109» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 30.0 Кб
184 Про встановлення ОСББ «Смоленська-3» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 36.0 Кб
185 Додаток - Про встановлення ОСББ «Смоленська-3» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.0 Кб
186 Про встановлення ОСББ «Південний» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.0 Кб
187 Додаток - Про встановлення ОСББ «Південний» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 31.5 Кб
188 Про встановлення ОСББ «Тріо» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.5 Кб
189 Додаток - Про встановлення ОСББ «Тріо» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.0 Кб
190 Про встановлення ОСББ «Авіатор» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.0 Кб
191 Додаток -Про встановлення ОСББ «Авіатор» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.5 Кб
192 Додаток 1 - Про встановлення ОСББ «Авіатор» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.0 Кб
193 Про встановлення ОСББ «Містечко-10» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 36.5 Кб
194 Додаток - Про встановлення ОСББ «Містечко-10» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.5 Кб
195 Про встановлення ОСББ «Схід» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.0 Кб
196 Додаток - Про встановлення ОСББ «Схід» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.5 Кб
197 Про надання дозволу на видалення аварійних зелених насаджень 35.0 Кб
198 Про встановлення ОСББ „Схід” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.0 Кб
199 Про встановлення ОСББ «Добродій» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.0 Кб
200 Додаток - Про встановлення ОСББ «Добродій» квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.0 Кб
201 Про встановлення ОСББ „Троянда Бердянська” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.0 Кб
202 Додаток - Про встановлення ОСББ „Троянда Бердянська” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.0 Кб
203 Про встановлення ОСББ „Тимуровець” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.0 Кб
204 Додаток - Про встановлення ОСББ „Тимуровець” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 31.0 Кб
205 Про встановлення ОСББ „Леніна 2” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.0 Кб
206 Додаток - Про встановлення ОСББ „Леніна 2” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 31.5 Кб
207 Про встановлення ОСББ „Конвалія” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.0 Кб
208 Додаток - Про встановлення ОСББ „Конвалія” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 31.0 Кб
209 Про встановлення ОСББ „Гідравлік” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.5 Кб
210 Додаток - Про встановлення ОСББ „Гідравлік” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 66.5 Кб
211 Про встановлення ОСББ „Факел " квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.0 Кб
212 Додаток - Про встановлення ОСББ „Факел " квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.6 Кб
213 Про нагородження членів територіальної громади 31.5 Кб
214 Про затвердження тимчасових перевізників для здійснення автомобільних пасажирських перевезень на маршруті загального користування в режимі маршрутного таксі № 15 м. Бердянськ в період з 06.07.2011 року по 17.09.2011 року 27.5 Кб
215 Про встановлення ОСББ „Міг” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 37.0 Кб
216 Додаток - Про встановлення ОСББ „Міг” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.5 Кб
217 Про встановлення ОСББ „Вікторія 72Б” квартирної плати (утримання удинків і споруд та прибудинкових територій) 34.5 Кб
218 Додаток - Про встановлення ОСББ „Вікторія 72Б” квартирної плати (утримання удинків і споруд та прибудинкових територій) 33.0 Кб
219 Про встановлення ОСББ „Бесідка” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.5 Кб
220 Додаток - Про встановлення ОСББ „Бесідка” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 31.0 Кб
221 Про встановлення ОСББ „Пілот Д-13” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.0 Кб
222 Додаток - Про встановлення ОСББ „Пілот Д-13” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 30.5 Кб
223 Про встановлення ОСББ „Івушка” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.5 Кб
224 Додаток - Про встановлення ОСББ „Івушка” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.0 Кб
225 Про встановлення ОСББ „Джерело” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.5 Кб
226 Додаток - Про встановлення ОСББ „Джерело” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.0 Кб
227 Про встановлення ОСББ „Благо” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.5 Кб
228 Додаток - Про встановлення ОСББ „Благо” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.5 Кб
229 Про встановлення ОСББ „Олімпійський” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.0 Кб
230 Додаток - Про встановлення ОСББ „Олімпійський” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 36.0 Кб
231 Про встановлення ОСББ „Шанс” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.0 Кб
232 Додаток - Про встановлення ОСББ „Шанс” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.5 Кб
233 Про встановлення ОСББ „Чайка ” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.0 Кб
234 Додаток - Про встановлення ОСББ „Чайка ” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.5 Кб
235 Про встановлення ОСББ „Мрія” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.0 Кб
236 Додаток - Про встановлення ОСББ „Мрія” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 30.5 Кб
237 Про встановлення ОСББ „Молодіжний” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.0 Кб
238 Додаток - Про встановлення ОСББ „Молодіжний” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 36.0 Кб
239 Про встановлення ОСББ „Містечко-10” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.5 Кб
240 Додаток - Про встановлення ОСББ „Містечко-10” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 30.5 Кб
241 Про встановлення ОСББ „Кристал 2007 ” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.0 Кб
242 Додаток - Про встановлення ОСББ „Кристал 2007 ” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.5 Кб
243 Про встановлення ОСББ „Травневий” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.5 Кб
244 Додаток - Про встановлення ОСББ „Травневий” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.5 Кб
245 Про встановлення ОСББ „Світанок” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.5 Кб
246 Додаток - Про встановлення ОСББ „Світанок” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 30.5 Кб
247 Про встановлення ОСББ „Південний” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій 34.5 Кб
248 Додаток - Про встановлення ОСББ „Південний” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій 32.0 Кб
249 Про встановлення ОСББ „Орджонікідзе 64” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.0 Кб
250 Додаток - Про встановлення ОСББ „Орджонікідзе 64” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 47.0 Кб
251 Про встановлення ОСББ „Комунарів,58” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.0 Кб
252 Додаток - Про встановлення ОСББ „Комунарів,58” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 29.5 Кб
253 Про встановлення ОСББ „К.Маркса 22” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.5 Кб
254 Додаток - Про встановлення ОСББ „К.Маркса 22” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 37.5 Кб
255 Про встановлення ОСББ „Затишний дім” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.0 Кб
256 Додаток - Про встановлення ОСББ „Затишний дім” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.0 Кб
257 Про встановлення ОСББ „Друзі” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.5 Кб
258 Додаток - Про встановлення ОСББ „Друзі” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.5 Кб
259 Про встановлення ОСББ „Маяк” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.0 Кб
260 Додаток - Про встановлення ОСББ „Маяк” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.0 Кб
261 Про встановлення ОСББ „Январський” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.0 Кб
262 Додаток - Про встановлення ОСББ „Январський” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.0 Кб
263 Про встановлення ОСББ „Комфорт” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.5 Кб
264 Додаток - Про встановлення ОСББ „Комфорт” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.0 Кб
265 Про встановлення ОСББ „Арсенал” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.0 Кб
266 Додаток - Про встановлення ОСББ „Арсенал” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 30.5 Кб
267 Про встановлення ОСББ „Фортуна” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.5 Кб
268 Додаток - Про встановлення ОСББ „Фортуна” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 30.5 Кб
269 Про встановлення ОСББ „Тор” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.0 Кб
270 Додаток - Про встановлення ОСББ „Тор” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 30.5 Кб
271 Про встановлення ОСББ „Соло” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.0 Кб
272 Додаток - Про встановлення ОСББ „Соло” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 30.5 Кб
273 Про встановлення ОСББ „Гайдаровець” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.0 Кб
274 Додаток - Про встановлення ОСББ „Гайдаровець” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 30.5 Кб
275 Про встановлення ОСББ „Сусіди” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.5 Кб
276 Додаток - Про встановлення ОСББ „Сусіди” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 36.5 Кб
277 Про встановлення ОСББ „А.Гайдара” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.5 Кб
278 Додаток - Про встановлення ОСББ „А.Гайдара” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 31.0 Кб
279 Про встановлення ОСББ „Хімік” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.0 Кб
280 Додаток - Про встановлення ОСББ „Хімік” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.0 Кб
281 Про встановлення ОСББ „Надія” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.0 Кб
282 Додаток - Про встановлення ОСББ „Надія” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 30.5 Кб
283 Про встановлення ОСББ „Тріо” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.5 Кб
284 Додаток - Про встановлення ОСББ „Тріо” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.0 Кб
285 Про встановлення ОСББ „Тандем” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.0 Кб
286 Додаток - Про встановлення ОСББ „Тандем” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.5 Кб
287 Про встановлення ОСББ „Сонячний” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.5 Кб
288 Додаток - Про встановлення ОСББ „Сонячний” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 30.5 Кб
289 Про встановлення ОСББ „Добродій” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.0 Кб
290 Додаток - Про встановлення ОСББ „Добродій” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.0 Кб
291 Про встановлення ОСББ „Віраж-Д-11” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.0 Кб
292 Додаток - Про встановлення ОСББ „Віраж-Д-11” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 30.5 Кб
293 Про встановлення ОСББ „Фенікс” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.5 Кб
294 Додаток - Про встановлення ОСББ „Фенікс” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 30.0 Кб
295 Про встановлення ОСББ „Травневий” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.0 Кб
296 Додаток - Про встановлення ОСББ „Травневий” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 35.0 Кб
297 Про встановлення ОСББ „Ластівка” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.5 Кб
298 Додаток - Про встановлення ОСББ „Ластівка” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 30.5 Кб
299 Про встановлення ОСББ „Лазурний” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.5 Кб
300 Додаток - Про встановлення ОСББ „Лазурний” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 30.5 Кб
301 Про встановлення ОСББ „Космос” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.5 Кб
302 Додаток - Про встановлення ОСББ „Космос” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 30.5 Кб
303 Про встановлення ОСББ „Іскра” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.5 Кб
304 Додаток - Про встановлення ОСББ „Іскра” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.0 Кб
305 Про встановлення ОСББ „Жовтень” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.5 Кб
306 Додаток - Про встановлення ОСББ „Жовтень” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 30.5 Кб
307 Про встановлення ОСББ „Едельвейс-Бердянськ” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.5 Кб
308 Додаток - Про встановлення ОСББ „Едельвейс-Бердянськ” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.5 Кб
309 Про встановлення ОСББ „Гайдара 10” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.5 Кб
310 Додаток - Про встановлення ОСББ „Гайдара 10” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 30.5 Кб
311 Про встановлення ОСББ „Акація 2006 квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.0 Кб
312 Додаток - Про встановлення ОСББ „Акація 2006 квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.0 Кб
313 Про встановлення ОСББ „Промінь” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.5 Кб
314 Додаток - Про встановлення ОСББ „Промінь” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 30.5 Кб
315 Про встановлення ОСББ „Портовик” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.5 Кб
316 Додаток - Про встановлення ОСББ „Портовик” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 29.5 Кб
317 Про встановлення ОСББ „Горького 9” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 33.0 Кб
318 Додаток - Про встановлення ОСББ „Горького 9” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 30.0 Кб
319 Про встановлення ОСББ „Комунарів 58" квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 32.0 Кб
320 Про встановлення ОСББ „Ювілейний” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 34.5 Кб
321 Додаток - Про встановлення ОСББ „Ювілейний” квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) 31.5 Кб
322 Про хід створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у мікрорайонах міста 43.5 Кб
323 Про реєстрацію об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Сусіди" 27.0 Кб
324 Про реєстрацію об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Фрегат" 25.5 Кб
325 Про реєстрацію Об’єднання громадян “Ля-Сейн” 25.0 Кб
326 Про реєстрацію об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Схід" 25.5 Кб
327 Про реєстрацію об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Бриз" 27.0 Кб
328 Про реєстрацію об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Молодіжний" 29.0 Кб
329 Про реєстрацію об'єднання співвласників багатоквартирних будинків "Арсенал" 29.0 Кб
330 Про реєстрацію об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Мрія" 28.0 Кб
331 Про реєстрацію об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Наш дім" 28.0 Кб
332 Про реєстрацію об'єднання співвласників багатоквартирних будинків "Злагода" 27.5 Кб
333 Про виконання рішення виконавчого комітету від 18.03.99р. N 163 "Про створення об'єднань співвласників (кондомініумів) багатоквартирних будинків" 36.5 Кб
334 Про реєстрацію об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Орбіта" 28.0 Кб

З чого треба починати щоб створити ОСББ