Бердянська міська рада - офіційний сайт

Соціально-економічний розвиток

Соціально - економічний розвиток міста - це підвищення якості життя та культурного рівня населення міста, рівня розвитку та конкурентоспроможності сфери виробництва та послуг, ефективності управління життєдіяльністю міста.

Промисловість

Згідно із статистичними даними Головного управління статистики у Запорізькій області виробництвом промислової продукції у місті займається 30 промислових підприємства. Частка обсягу реалізованої продукції цих підприємств складає 2,5% обсягу реалізації Запорізької області.

  Галузь з виробництва продуктів нафтоперероблення представляють ТОВ “НВП “Агрінол” та ТОВ „Українсько-Британське спільне підприємство АЗМОЛ - Брітіш Петрокемікалс”, які виробляють оливи, мастила, рідини мастильно-охолоджуючі, антифризні, тару металеву та інше.

Хімічну та нафтохімічну галузь - ПРАТ “Берті”, яке виробляє паси гумові, стрічки конвеєрні, гумові вироби та інше.

Машинобудування - ТОВ „Азовська кабельна компанія”, ПрАТ „Азовкабель”, ТОВ „НВО „Азов текнолоджі електрик”, ПрАТ „ВО „Бердянський кабельний завод”, ТОВ „Бердянський кабельний завод” (кабельно-провідникова продукція); ПАТ „БЗПТО” (ланцюги якірні та вантажні, вантажозахватні пристрої, засоби кріплення вантажів); ТОВ „Південний завод гідравлічних машин”, ТОВ ВКП „Азовенергомаш”, ТОВ „ВП Азовгідромаш” (насоси центробіжні, запасні частини, ремонт та технічне обслуговування насосів); ПрАТ “Бердянські жниварки” (сільськогосподарська техніка для збирання зернових, бобових, круп’яних культур, соняшнику, рапсу, насіння цукрових буряків); ДП „Підприємство ДКВС України (№77)” (ковані вироби, плитка тротуарна, контейнери для сміття).

Легку та харчову промисловість - ТДВ „Бердянський хлібокомбінат” (виробництво хліба та хлібобулочних виробів), ТОВ „Бердянські ковбаси” (виробництво ковбасних виробів, консервів), Бердянське УВП УТОС (постільна білизна, матраци, подушки, електрошнури побутові), підприємство „Бердянська трикотажка”, “Злагода” Всеукраїнської організації інвалідів “Союз організацій інвалідів УК” та ПрАТ “ШТП “Гармонія” (трикотажні та швейні вироби).

Галузь “Інші неметалеві вироби” - ТОВ “Бердянський завод ЗБВ” (залізобетонні вироби), ТОВ “Склопластик (покрівельні та ізоляційні матеріали) .

Міська влада приділяє особливу увагу промисловій галузі, яка створює робочі місця, забезпечує сталі надходження до бюджетів усіх рівнів, бере участь в обговоренні та вирішенні питань комплексного соціально-економічного розвитку Бердянська.

Сьогодні на промислових підприємствах міста працює близько 5,0 тис.осіб, що складає більше 25,0% від загальної чисельності працюючих по місту.

За даними Бердянської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Запорізькій області питома вага фактичних надходжень платежів від промислової галузі до міського бюджету складає біля 14,0% від загальних надходжень до міського бюджету.

Протягом 2013-2017 років визначилася тенденція зростання обсягів реалізованої промислової продукції. Обсяг реалізованої промислової продукції промислових підприємств за 2017 рік склав 4618,9  млн. грн., що становить 144,1% до рівня 2016 року.

Зовнішньоекономічну діяльність здійснюють такі підприємства, як: ТОВ “НВП “Агрінол”,  ПРАТ “Берті”, ТОВ „Склопластик”, ТОВ „Азовська кабельна компанія”, ТОВ “НВО “Азов текнолоджі електрик”, ТОВ „Бердянський кабельний завод”, ТДВ „Бердянський хлібокомбінат”. Підприємства співпрацюють з країнами Європи (Італія, Британія, Кіпр, Німеччина), СНД (Білорусія, Казахстан, Молдова, Грузія, Азербайджан, Естонія, Литва, Туркменістан, Таджикистан, Узбекистан), Африки, Азії тощо. Обсяг зовнішньоторговельного обороту товарів підприємств у 2017 році склав 105,9 млн. дол.США (133,2% до  2016 року),  у тому числі експорт – 63,5 млн. дол.США (138,3%), імпорт – 42,4 млн. дол.США (138,1%).

Промислові підприємства вкладають власні кошти в реконструкцію виробництва, реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів, освоєння нових видів продукції, впровадження сучасних технологій, методів управління У 2017 році підприємствами у розвиток промислового виробництва вкладено більше 80,0 млн.грн. інвестицій.

Стратегія розвитку

Рішенням тридцять дев'ятої сесії Бердянської міської ради VI скликання від 12 липня 2013 № 10 затверджено Стратегію розвитку міста Бердянська на період до 2017 року. У Стратегії визначено місію міста: Бердянськ - унікальне українське місто, що є комфортним і молодіжним курортом, осередком активного дозвілля й розваг Північного Приазов'я, розвинутим центром екологічно-коректної промисловості і морської логістики; місто, привабливе для життя, бізнесу, відпочинку. За результатами аналізу позицій міста в конкурентному середовищі та виходячи із сформульованих місії та стратегічного бачення було визначено такі пріоритети розвитку міста Бердянська:

1. Комфортний сімейний та молодіжний курорт.

2. Центр відпочинку та різноманітного дозвілля Північного Приазов'я.

3. Власне обличчя, зручність, безпека мешкання та відпочинку.

4.Сприятлива підприємницьке середовище і конкурентоспроможна промисловість.

5. Соціально-орієнтоване здорове місто.

6. Кероване місто з визнаним іміджем.

Шляхом подальшої декомпозиції стратегічних пріоритетів побудовано дерево цілей розвитку міста, у якому виділено стратегічні і операційні цілі. Для реалізації операційних цілей формуються проекти, з використанням нової методології - проектного менеджменту, що є основним засобом досягнення стратегічних цілей.

Реалізацію Стратегії здійснюється шляхом впровадження розроблених 63 проектів за стратегічними напрямками. Для цього розпорядженням міського голови від 29 серпня 2013 № 340-р створено Комітет з реалізації Стратегії розвитку міста Бердянська на період до 2017 року та затверджено його Положення. Комітет є правонаступником робочої групи з розробки Стратегії, до складу якого увійшли депутати міської ради, працівники виконавчого комітету, представники бізнесу, голови комітетів мікрорайонів, громадськість. У зв'язку з кадровими змінами затверджено новий склад Комітету з управління реалізацією Стратегії розвитку м.Бердянськ на період до 2017 року (розпорядження міського голови від 26.02.2016 №80-р).

Моніторинг та оцінка реалізації Стратегії є окремим етапом процесу стратегічного планування розвитку міста, які передбачають збір та аналіз інформації, необхідної для забезпечення досягнення очікуваних результатів визначеної місії, стратегічних пріоритетів розвитку міста.