Бердянська міська рада - офіційний сайт

Соціально-економічний розвиток

Соціально - економічний розвиток міста - це підвищення якості життя та культурного рівня населення міста, рівня розвитку та конкурентоспроможності сфери виробництва та послуг, ефективності управління життєдіяльністю міста.

Промисловість

Згідно із статистичними даними Головного управління статистики у Запорізькій області виробництвом та реалізацією промислової продукції у місті займаються 30 підприємств. Основними галузями промисловості є виробництво продуктів нафтоперероблення (38,6% від загального обсягу реалізованої продукції), машинобудування (17,5%), харчова та легка (24,1%), хімічна та нафтохімічна (2,6%), виробництво неметалевих виробів (9,7%), інші (7,5%).

Основна продукція підприємств: оливи, мастила, мастильно-охолоджуюча рідина; кабельно-провідникова продукція та сільськогосподарська техніка; насоси та запасні частини до них; вантажозахоплюючі пристрої та ланцюги якірні; гумово-технічні, залізобетонні покрівельні та ізоляційні матеріали; хлібобулочні та ковбасні вироби, консерви м’ясні та рибні; трикотажні та швейні вироби та інше.

Продукція відома як в Україні, так і в багатьох країнах Європи, СНД, Африки, Азії тощо.

Це основне коло підприємств, частка обсягу реалізованої продукції яких складає близько 60,0% обсягу реалізованої продукції в цілому по місту.

На підприємствах впроваджуються сучасні методи управління щодо забезпечення якості продукції на основі міжнародних стандартів з виробництва продукції.

Для досягнення сталих показників підприємства спрямовують кошти у розвиток виробництва та покращення його роботи.

У промисловій галузі працює близько 5,0 тис.осіб, що складає 25,0% від загальної чисельності працюючих по місту.

Підприємства створюють нові робочі місця, залучаючи молодь до процесу виробництва, поповнюють міський бюджет, сприяють подальшому розвитку міста.

 

Стратегія розвитку

Рішеннями сорок дев'ятої сесії Бердянської міської ради YII скликання від 30.08.2018 № 64 та № 65 затверджено  Стратегію розвитку м.Бердянськ на період до 2027 року та План заходів на 2018-2021 роки з її реалізації.

Стратегія - є базовим документом, що визначає подальший соціально-економічний розвиток міста, розвиток територіальної громади на перспективу. Вона була розроблена із залученням майже 60 представників виконкому, громадськості, бізнесу, підприємств, установ освіти, охорони здоров’я, культури, спорту та за підтримки експертів та консультантів проекту міжнародної технічної допомоги “Партнерство для розвитку міст” (ПРОМІС). Складено Профіль Бердянська у вигляді описово-аналітичної частини Стратегії, проведено економічний аналіз Бердянська у конкурентному середовищі з урахуванням стану та тенденцій розвитку; визначено місію, стратегічне бачення та напрями розвитку із стратегічними цілями; сформовано План дій з реалізації Стратегії на три роки, який складається з 83 проектів.

Місія міста – Бердянськ – „серце Азова”: морський , кліматичний і грязьовий курорт державного значення, оздоровчий центр Північного Приазов’я з поліфункціональною економікою; провідний центр морської логістики Північного Приазов’я; культурне, гостинне місто з власним обличчям, що надає гостям і мешканцям море задоволень.

Стратегічне бачення  - це спільне уявлення жителів громади про те, яким місто має виглядати у майбутньому.

 Місто Бердянськ 2027:

- курорт високого рівня оздоровчих послуг і сімейного відпочинку,

- інвестиційно привабливий центр конкурентоспроможного бізнесу й морської логістики,

- екологічно безпечне місто, комфортне для проживання та різноманітного здорового дозвілля,

- місто якісних і доступних послуг з ефективною системою управління та можливостями самоорганізації громадян.

Для досягнення бажаного Бачення визначено чотири напрями розвитку міста:

Напрям А. Розвиток сфери оздоровлення та туризму.

Напрям В. Розвиток бізнесу та залучення інвестицій.

Напрям С. Розвиток інфраструктури та збереження довкілля.

Напрям Д. Ефективне управління та активізація громади.

По кожному з напрямів визначено низку необхідних стратегічних та оперативних цілей. Стратегічні цілі випливають із стратегічного бачення та стратегічних напрямів розвитку та утворюють рамки, в яких прийматимуться рішення щодо конкретних цілей та заходів.

Реалізація Стратегії передбачає три етапи: перший етап – 2018-2021 роки, другий етап – 2022 - 2024 роки, третій етап – 2025 - 2027 роки.

Реалізація Стратегії ґрунтується на переході до системного та збалансованого планування на основі проектного підходу, для досягнення кожної оперативної цілі підготовлено проектну картку, яка містить короткий виклад способу досягнення запланованого результату. По чотирьох напрямах розроблено та підготовлено 83 проекти.

Фінансове забезпечення реалізації Стратегії здійснюватиметься за рахунок усіх джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України, у тому числі: коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових організацій, інвесторів, донорських організацій тощо. 

Належний системний моніторинг та коригування Стратегії покладається на Комітет  з управління впровадження Стратегії.