Бердянська міська рада - офіційний сайт

Відділення денного перебування

                                                                                                                                                     Картка послуги вiддiлення 
                                                                                                                                                          Завантажити ⇓вул. Земська, 38 тел. +38 (06153) 4-57-30; вул. Консульська, 80 тел. +38 (06153) 4-74-67; вул. Північна, 13.  

Завiдувач вiддiлення: Бросленко Раїса Михайлiвна

    Відділення денного перебування обслуговує громадян, які мають часткове порушення рухової активностi, частково не здатнi до самообслуговування та не мають медичних протипоказань для перебування в колективi та потребують соцiально-побутової психологiчної адаптацiї, надання соцiальних послуг з метою усунення обмежень життєдiяльностi, запобігання винекненню та розвитку можливих захворювань особи, підтримки її здоров'я, соцiальної незалежностi, вiдновлення знань, вмiнь та навичок з орiєнтування в домашнiх умовах, ведення домашнього господарства, самообслуговування, поведiнки у суспiльствi, сприяння розвитку рiзнобiчних iнтересiв i потреб осiб, органiзацiї дозвiлля і вiдпочинку.

Сюжети на ТВ «Бердянськ»

- Послуга соціальної адаптації включає в себе:

· організація дозвілля та відпочинку;

·  надання інформації з питань соціального захисту населення;

· допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення;

· надання психологічної допомоги;

· сприяння денної зайнятості;

· надання нових знань та навичок (навчання роботі з різних видів декоративно-прикладного мистецтва, навички роботи на ПК, лекції, бесіди, відвідування виставок, музеїв, хоровий спів тощо);

· навчання в «Університеті ІІІ віку»;

· сприяння в отриманні інших соціальних послуг і консультацій фахівців відповідно до виявлених потреб.

 До відділення денного перебування приймаються громадяни похилого віку та особи з інвалідністю (які досягли повноліття), які мають часткове порушення рухової активності, частково не здатні до самообслуговування. 

На теперiшнiй час функцiонує чотири факультети:

  • Здорового способу життя

    У процесі лекцій та практичних занять, учасники факультету ЗСЖ вивчають основи медицини для освоєння здорового способу життя в літньому віці, прийоми самодопомоги при поширених хронічних захворюваннях. Проведені заняття включають основи рефлексотерапії, мануальної терапії, основні методи оздоровчого дихання і психологічне розвантаження людини.

  • Декоративно-прикладного мистецтва

    

    Факультет крiм сприяння розвитку рiзнобiчних iнтересiв слухачiв, головною метою ставить розвиток творчої складової особистостi, що позитивно впливає на психологiчний та емоцiйний стан. Члени факультету у своїх роботах втiлюють творчi думки, навчаються навичкам крою, пошиття та ремонту одягу, а все це взагалом сприяє адаптацiї до посильної трудової дiяльностi.

  • Iнформацiйних технологiй

  

Протягом практичних занять, члени факультету ознайомлюються з сучасними технологiями та отримують навички роботи за комп'ютером, завдяки чому легко знаходять зв'язок з молодим поколiнням, та пiдтримують свою дiяльнiсть на сучасному рiвнi. Прозоре усвiдомлення необхiдностi пiзнання нових технологiй мотивує до творчої та розумової дiяльностi, що дає чудовi результати при засвоєннi матерiалу. Iснує два курси: початковий та просунутий, де кожен з курсiв задовiльнить нагальнi потреби та зацiкавленнiсть не тiльки новеньких, але й людей з попередньоюiнформацiйною пiдготовкою. 

  • Літературно-художній 

 

Працюють хоровий колектив "Вечірня зоря" та групи  оздоровчої фізкультури.

        

Свято 8 березня у відділенні

     

15 березня відбулася консультація

представниками безкоштовної правовой допомоги та пенсійного фонду

  

5 квітня вібдувся звітній концерт присвячений завершенню роботи факультетів Універистету третього віку 2018-2019 навчального року 

     

 

12 квітня відбулася зустріч з директором Бердянського ТМО Дмитром Єгоровим

  

 Свято присвячене 9 травня

   

 

 

Відділення денного перебування