Бердянська міська рада - офіційний сайт

Загальна демографічна характеристика міста Бердянськ

2. Населення

2.1. загальна демографічна характеристика міста

Станом на 01.12.2016 р. чисельність наявного населення міста складає 116,573 тис. осіб.

Таблиця 2. Динаміка чисельності населення міста Бердянська та Запорізької області,

тис. осіб

Адміністративні одиниці

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

місто Бердянськ

120,3

119,7

119,2

118,9

115,3

117,374

116,573

Запорізька область

1801,3

1792,3

1785,9

1781,1

1766,9

1754,656

1740,909

Таблиця 3. Природний та міграційний рух населення, осіб станом на 01.12.2016р.

Показники

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Народжені

1090

946

998

997

1143

907

879

Померлі

1921

1631

1577

1585

1725

1752

1730

Природний приріст (скорочення) населення

-831

-685

-579

-588

-582

-845

-851

Прибулі

1621

1273

1285

1385

1282

1055

201

Вибулі

1172

1139

1207

1223

1095

1002

286

Міграційний приріст

449

134

78

162

187

53

-85

Загальне збільшення

(зменшення)

-382

-551

-501

-426

-395

-792

-936

Трудовий потенціал м. Бердянська (працездатне населення) складає близько 71,305 тис. осіб.

На 01.01.2017 року у місті нараховується 37256 пенсіонерів (32 % від загальної чисельності населення) з них 36867 осіб отримують пенсію за віком .

Населення