Бердянська міська рада - офіційний сайт

До уваги страхувальників

Законом України № 553-IX у складі Державного бюджету України створено фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19. Кошти зазначеного фонду спрямовуються, у тому числі, на надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування України.

Кабінет Міністрів України виділив 2 278,8 млн. гривень фінансової допомоги із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 для забезпечення Фондом соціального страхування України виплат у період карантину та протягом 30 днів з моменту його відміни.

Зокрема, для надання Фонду допомоги виділено:

● 1 807,7 млн. гривень – на поворотній основі для виплати матеріального забезпечення;

● 471,1 млн. гривень – на безповоротній основі для виплати матеріального забезпечення (крім допомоги по вагітності та пологах) в частині надання допомоги на період перебування у закладах охорони здоровя і на самоізоляції під медичним наглядом, а також для виплати одноразових допомог членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоровя, які померли від гострої респіраторної хвороби COVID-19.

 

Для визначення фактичної потреби у фінансуванні матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування України за програмою «Фінансова допомога Фонду соціального страхування України, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками для виплати матеріального забезпечення та страхових виплат на безповоротній основі» управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Запорізькій області просить страхувальників  про наступне.

У разі надходження від застрахованих осіб листків непрацездатності, в яких зазначено причину непрацездатності «ізоляція від COVID-19 – 11», для отримання фінансування допомоги по тимчасовій непрацездатності на підставі зазначених листків непрацездатності необхідно здійснювати формування окремих заяв-розрахунків, в які включати лише листки непрацездатності з причин непрацездатності «ізоляція від COVID-19 – 11».

За листками непрацездатності з інших причин непрацездатності (за виключенням – «ізоляція від COVID-19 – 11») заяви розрахунки формувати на загальних підставах.

                                                                                25.05.2020

 

Щодо надання допомоги на поховання фізичним особам- підприємцям платникам єдиного внеску за рахунок коштів Фонду соціального страхування України

Для реалізації права на отримання допомоги на поховання фізичної особи-підприємця - платника єдиного внеску, вона повинна надаватися члену її ciм’ї або іншій юридичній чи фізичній особі, яка здійснила поховання (стаття 27 Закону № 1105).

У цьому випадку допомога надається i у paзi, якщо на момент смерті фізичної особи - платника єдиного внеску ще не настав строк сплати єдиного внеску, визначений абзацами третім - п'ятим частини восьмої статті 9 Закону № 2464, i враховуючи об'єктивні причини вже не буде сплачено.

У зв'язку зі смертю фізичної особи - платника єдиного внеску до Єдиного державного реєстру юридичних ociб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вноситься запис про припинення такої фізичної особи - платника єдиного внеску, а отже, надання допомоги на поховання повинно здійснюватися відповідно до норм Порядку надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності застрахованим особам у paзi ліквідації (реорганізації) підприємства, установи, організації, припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, що має найманих працівників, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 03.04.2012 № 16 (далі - Порядок № 16) за місцем його реєстрації (лист Виконавчої дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 29.04.2016 № 5.2-32-670).

Відповідно до п. 5 Порядку № 16 для отримання допомоги на поховання член сім'ї або особа, яка здійснила поховання застрахованої особи (або застрахована особа у разі смерті члена її сім'ї) подає до робочого органу Фонду такі документи:

-          заяву у довільній формі про надання допомоги на поховання за рахунок коштів Фонду із зазначенням реквізитів банківської установи та номера поточного рахунку;

-          свідоцтво про смерть, видане органом державної реєстрації актів цивільного стану, та витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання (у разі реєстрації смерті виконавчим органом сільської, селищної, міської ради - довідки);

-          реєстраційний номер своєї облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

-          копію першої - четвертої, одинадцятої - шістнадцятої сторінок паспорта;

-          довідку житлово-експлуатаційної або іншої організації з місця проживання (реєстрації) або довідку органу місцевого самоврядування, що засвідчує перебування на утриманні застрахованої особи члена її сім'ї (при відсутності зазначеного документа і неможливості його одержання факт перебування на утриманні може встановлюватись рішенням суду), - у разі смерті члена сім'ї застрахованої особи, який перебував на її утриманні;

-          довідку з місця навчання - у разі смерті члена сім'ї до 23 років, який навчався у середньому професійно-технічному або вищому навчальному закладі з денною формою навчання.