Бердянська міська рада - офіційний сайт

Порядок розгляду петицій

І. Загальні положення

1.1. Електронна петиція — це колективне звернення громадян до Бердянської міської ради, її виконавчого комітету, яке подається через веб-сайт “Бердянська петиція” і стосуються питань, які відносяться до їх компетенції (далі — Петиція).

Петиції, подані на веб-сайт “Бердянська петиція”, але адресовані іншим органам влади, підприємствам, установам, громадянам та з питань, що не відносяться до компетенції Бердянської міської ради та її виконавчого комітету, не оприлюднюються на веб-сайті “Бердянська петиція”, про що повідомляють автора (ініціатора) петиції вказаними засобами зв’язку, зазначеними ним під час реєстрації.

1.2. Петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини. Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) Петиції.

1.3. Петиція не може містити обвинувачення або припущення у звинуваченні, які не підтверджені у встановленому законом порядку.

1.4. Організаційний супровід роботи щодо оприлюднення та розгляду Петицій, адресованих Бердянській міській раді, її виконавчому комітету забезпечує відділ по роботі зі зверненнями громадян виконавчого комітету Бердянської міської ради, юридичний супровід — юридичне управління виконавчого комітету Бердянської міської ради, технічний супровід — відділ інформаційно-комунікаційних ресурсів виконавчого комітету Бердянської міської ради.

1.5. Це Положення розроблено відповідно до положень Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції» і визначає порядок розгляду електронних петицій у Бердянській міській раді, її виконавчому комітеті.

ІІ. Створення та опублікування електронної петиції

2.1. Петиції подаються через веб-сайт “Бердянська петиція” - http://petition.bmr.gov.ua(далі — Веб-сайт петицій) для чого заповнюється спеціальна форма та розміщується текст електронної Петиції.

2.2. В Петиції має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, адресу електронної пошти автора (ініціатора) Петиції, викладено суть звернення, а в заголовку Петиції зазначено її короткий зміст.

У випадку реєстрації користувачем замість прізвища, імені та по батькові псевдонімів, прізвиськ або ініціалів прізвища, такі петиції модератором не будуть оприлюднюватися та не допускатимуться до збору підписів. 

2.3. Петиція оприлюднюється на Веб-сайті петицій після перевірки відділом по роботі зі зверненнями громадян виконавчого комітету Бердянської міської ради на відповідність вимогам даного Положення протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором).

2.4. У разі невідповідності Петиції встановленим вимогам оприлюднення такої Петиції не здійснюється, про що повідомляється автору (ініціатору) не пізніше строку, встановленого для оприлюднення, засобами зв’язку, вказаними під час реєстрації.

Неправдиві відомості, подані автором (ініціатором) Петиції, громадським об’єднанням, яке здійснювало збір підписів на підтримку відповідної Петиції є підставою для відмови в її оприлюдненні або для виключення з режиму оприлюднення. Окрім цього, не оприлюднюється та не розглядається Петиція, яка містить нецензурну лексику та лайливі вислови, про що у дводенний строк від дня її надходження повідомляється автору (ініціатору) Петиції.

2.5. Повторні Петиції або такі, що містять питання, порушені в Петиціях, збір підписів за підтримку яких триває, не оприлюднюються.

2.6. Автор (ініціатор) Петиції, щодо якої отримано відмову, може виправити Петицію і подати її повторно у порядку, передбаченому даним Положенням.

2.7. Дата оприлюднення Петиції на Веб-сайті петицій є датою початку збору підписів на її підтримку.

2.8. Особа яка бажає висловити свою позицію щодо Петиції, реєструється на Веб-сайті петицій відповідно до вимог ст. 5 Закону України “Про звернення громадян” та активує позначку «Підписати» під обраною ним Петицією.

У разі, якщо підписувач Петиції не дотримався вимог зазначеної статті, не вказавши прізвище, ім’я, по батькові в профілі користувача або вказавши замість цього псевдонім, прізвисько або ініціали прізвища, такий голос вилучається з підтримки Петиції, про що громадянина повідомляють вказаними засобами зв’язку, зазначеними ним під час реєстрації.

Така особа, в свою чергу, має внести зміни до реєстраційної форми, зазначивши прізвище, ім’я, по батькові повністю.

2.9. На веб-сайті “Бердянська петиція” не передбачається розміщення коментарів, зауважень, пропозицій щодо оприлюднених Петицій, збір підписів на підтримку яких триває.

2.10. Бердянська міська рада, її виконавчий комітет при зборі підписів на підтримку Петиції забезпечують:

- безоплатність доступу та користування інформаційно-телекомунікаційною системою, за допомогою якої здійснюється збір підписів;

- електронну реєстрацію громадян для підписання петиції;

- недопущення автоматичного введення інформації, у тому числі підписання електронної петиції, без участі громадянина;

- фіксацію дати і часу оприлюднення електронної петиції та підписання її громадянином.

ІІІ Розгляд електронної петиції

3.1. Організацію розгляду Петицій, адресованих Бердянській міській раді, її виконавчому комітету забезпечує відділ по роботі зі зверненнями громадян виконавчого комітету Бердянської міської ради.

3.2. Інформація про початок розгляду Петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному сайті Бердянської міської ради та Веб-сайті петицій не пізніше як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку Петиції, а в разі отримання електронної петиції від громадського об’єднання – не пізніше як через два робочі дні після отримання такої Петиції.

3.3. Петиція розглядається за умови збору на її підтримку не менше ніж 250 підписів протягом трьох місяців з дня її оприлюднення.

3.4. Розгляд Петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду. Якщо Петиція містить клопотання про її розгляд на громадських слуханнях територіальної громади міста Бердянська, автор (ініціатор) має право представити Петицію на таких слуханнях. В цьому разі строк її розгляду продовжується на строк, необхідний для проведення відповідних слухань.

3.5. Петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів на її підтримку розглядається як звернення громадян, про що повідомляється заявник.

3.6. Петиція, яка протягом установлено строку набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, не пізніше наступного робочого дня після набрання необхідної кількості підписів, роздруковується та реєструється у відділі по роботі зі зверненнями громадян виконкому та надається міському голові для визначення відповідальних виконавців.

3.7. Після визначення міським головою відповідальних виконавців відділ по роботі зі зверненнями громадян не пізніше наступного дня передає Петицію до профільного структурного підрозділу виконкому міської ради для підготовки відповіді.

Протягом десяти робочих днів профільний структурний підрозділ опрацьовує, узагальнює матеріали щодо питання Петиції та готує відповідь.

Під час підготовки відповіді, для надання усних пояснень, може запрошуватися автор (ініціатор) Петиції, а в разі необхідності, залучатися фахівці, спеціалісти, інші особи виконавчого органу Бердянської міської ради.

3.8. У разі, якщо викладенні в Петиції пропозиції, відносяться до компетенції виконавчого органу міської ради, вони можуть реалізовуватися шляхом прийняття відповідних рішень виконавчого комітету Бердянської міської ради.

В цьому випадку проект рішення готується та вноситься на розгляд виконкому, визначеною законом та Регламентом виконавчого комітету Бердянської міської ради, особою.

На засідання виконавчого комітету, де буде розглядатись Петиція, запрошується автор (ініціатор). За бажанням автора (ініціатора) Петиції він може зробити виступ щодо питань, порушених у тексті Петиції.

Розгляд Петиції, проекту рішення з питання, зазначеного у Петиції, здійснюється виконавчим комітетом Бердянської міською рада першочергово на найближчому засіданні у порядку, визначеному Регламентом виконавчого комітету Бердянською міської ради.

3.9. У разі, якщо викладенні в Петиції пропозиції, відносяться до компетенції Бердянської міської ради, вони можуть реалізовуватися шляхом прийняття відповідних рішень сесії.

У випадку визнання міським головою доцільними пропозиції, що викладенні у Петиції, він направляє її до постійної комісії міської ради, предметом відання якої є порушене питання. Постійна комісія не пізніше ніж через десять робочих днів після отримання Петиції розглядає її на своєму засіданні.

На засідання профільних постійних комісій, пленарне засідання Бердянської міської ради де буде розглядатись Петиція, запрошується автор (ініціатор). За бажанням автора (ініціатора) Петиції він може зробити виступ щодо питань, порушених у тексті Петиції.

За результатами розгляду Петиції, постійна комісія надає висновок або рекомендацію відповідно до компетенції, або готує проект рішення Бердянської міської ради.

Підставою для включення питання до порядку денного пленарного засідання та розгляду його в міській раді є звернення постійної комісії міської ради до міського голови з наданням витягу з протоколу її засідання, на якому прийнято рішення щодо включення питання до порядку денного пленарного засідання та розгляду його в міській раді.

Розгляд Петиції, проекту рішення з питання, зазначеного у Петиції, здійснюється Бердянською міською радою першочергово на найближчому пленарному засіданні у порядку, визначеному Регламентом Бердянською міської ради.

3.10. У відповіді на Петицію повідомляється про результати розгляду порушених у ній питань із відповідним обґрунтуванням.

3.11. Відповідь на Петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду надається відповідальними виконавцями до відділу по роботі зі зверненнями громадян для оприлюднення на офіційному веб-сайті Бердянської міської ради та Веб-сайті петицій, а також надсилання у письмовому вигляді автору (ініціатору) Петиції, та відповідному громадському об’єднанню, яке здійснювало збір підписів на підтримку відповідної електронної петиції.

3.12. Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку Петиції, та строки їх збору зберігаються не менше трьох років з дня оприлюднення петиції.