Бердянська міська рада - офіційний сайт

Щодо надання допомоги на поховання фізичним особам- підприємцям платникам єдиного внеску за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Для реалізації права на отримання допомоги на поховання фізичної особи-підприємця - платника єдиного внеску, вона повинна надаватися члену її ciм’ї або іншій юридичній чи фізичній особі, яка здійснила поховання (стаття 27 Закону № 1105).

У цьому випадку допомога надається i у paзi, якщо на момент смерті фізичної особи - платника єдиного внеску ще не настав строк сплати єдиного внеску, визначений абзацами третім - п'ятим частини восьмої статті 9 Закону № 2464, i враховуючи об'єктивні причини вже не буде сплачено.

У зв'язку зі смертю фізичної особи - платника єдиного внеску до Єдиного державного реєстру юридичних ociб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вноситься запис про припинення такої фізичної особи - платника єдиного внеску, а отже, надання допомоги на поховання повинно здійснюватися відповідно до норм Порядку надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності застрахованим особам у paзi ліквідації (реорганізації) підприємства, установи, організації, припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, що має найманих працівників, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 03.04.2012 № 16 (далі - Порядок № 16) за місцем його реєстрації (лист Виконавчої дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 29.04.2016 № 5.2-32-670).

Відповідно до п. 5 Порядку № 16 для отримання допомоги на поховання член сім'ї або особа, яка здійснила поховання застрахованої особи (або застрахована особа у разі смерті члена її сім'ї) подає до робочого органу Фонду такі документи:

-          заяву у довільній формі про надання допомоги на поховання за рахунок коштів Фонду із зазначенням реквізитів банківської установи та номера поточного рахунку;

-          свідоцтво про смерть, видане органом державної реєстрації актів цивільного стану, та витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання (у разі реєстрації смерті виконавчим органом сільської, селищної, міської ради - довідки);

-          реєстраційний номер своєї облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

-          копію першої - четвертої, одинадцятої - шістнадцятої сторінок паспорта;

-          довідку житлово-експлуатаційної або іншої організації з місця проживання (реєстрації) або довідку органу місцевого самоврядування, що засвідчує перебування на утриманні застрахованої особи члена її сім'ї (при відсутності зазначеного документа і неможливості його одержання факт перебування на утриманні може встановлюватись рішенням суду), - у разі смерті члена сім'ї застрахованої особи, який перебував на її утриманні;

-          довідку з місця навчання - у разі смерті члена сім'ї до 23 років, який навчався у середньому професійно-технічному або вищому навчальному закладі з денною формою навчання.

Аналіз захворюваності по м. Бердянськ та Бердянському райну за 9 місяців 2016 року

Бердянська міська виконавча дирекція Запорізького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності по результатам роботи за        9 місяців 2016 року повідомляє наступне:

По Бердянській МВД за 9 місяців 2016 року порівняно із 9 місяцями 2015 року спостерігається зростання кількості оплачених днів непрацездатності на 16439 днів, що у відсотках складає  131,6 %, в т.ч. по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї на 2129 днів, що складає 133,0 %.

         На фоні значного росту кількості оплачених днів тимчасової непрацездатності відмічаємо також збільшення кількості оплачених листків непрацездатності: по тимчасовій непрацездатності на 303 (складає 5,8 %) з 5253 листків непрацездатності                     (у т.ч. 856 л/н невиробничі травми) за 9 місяців 2015 року до 5556 листків непрацездатності (в т.ч. 745 л/н невиробничі травми) за 9 місяців 2016 року, та по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї – на 93 (складає 9,2 %) з 1012 листків непрацездатності за 9 місяців 2015 року до 1105 листків непрацездатності за 9 місяців 2016 року.

         Згідно звітів Ф.4-ФСС з ТВП по підприємствам та установам з чисельністю працюючих більше 250 осіб, які знаходяться на обліку в Бердянській міській виконавчій дирекції ЗОВ ФСС ТВП, загальна кількість днів ТН за 9 місяців 2016 року складає 38024 дні, у т.ч. по догляду – 5468 днів. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість днів  непрацездатності збільшилась на 10949 днів, або на 40,4 %; в т.ч. по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї збільшилась на 1623 день, або на 42,2 %.

         Зростання кількості днів тимчасової непрацездатності за 9 місяців 2016 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року відбулося за рахунок наступних підприємств та установ з чисельністю працюючих більше 250 осіб, а саме:

– БМР «Бердянське ТМО» – на 2030 день (54,6%);

– ТОВ «Азовська кабельна компанія» – на 852 дні (55,2%);

– КП «Бердянськводоканал» БМР – на 357 днів (17,8%);

– ДП «Бердянський морський торговельний порт» – на 3620 день (58,2%);

– Відділ освіти виконавчого комітету БМР – на 1177 днів (27,5%);

– КУ «Бердянський центр первинної медико-санітарної допомоги» БМР – на 78 днів (8,9%);

– БФДП «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація Бердянського морського порту) – на 545 день (46,7 %);

 – ТОВ «Бердянські ковбаси» – на 675 днів (70,4%);

– Бердянський державний педагогічний університет – на 269 днів (47,5 %);

– ТОВ «Бердянське підприємство теплових мереж» – на 246 днів (43,5 %).

        Зростання кількості днів тимчасової непрацездатності по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї відбулося за рахунок наступних підприємств та установ з чисельністю працюючих більше 250 осіб:

– БМР «Бердянське ТМО» – на 240 днів (33,2%);

– ТОВ «Азовська кабельна компанія» – на 477 днів (208,3%);

– КП «Бердянськводоканал» БМР – на 64 дні (44,4%);

– ДП «Бердянський морський торговельний порт» – на 225 днів (31,3%);

– Відділ освіти виконавчого комітету БМР – на 416 днів (31,4%);

– КУ «Бердянський центр первинної медико-санітарної допомоги» БМР – на 103 дні (41,9%);

– БФДП «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація Бердянського морського порту) – на 46 днів (26,4 %).

– ТОВ «Бердянські ковбаси» – на 23 дні (41,8%);

– Відділ освіти, молоді та спорту БРДА – на 25 днів (52,1 %);

– Бердянський державний педагогічний університет – на 33 дні (75,0 %).

    Основним причинами росту оплачених днів тимчасової непрацездатності є збільшення кількості листків непрацездатності із захворюваннями органів серцево-судинної системи та хвороб органів кровообігу, новоутворення з тривалим лікуванням, хвороб кістково-м’язової системи, загостренням хронічних хвороб органів травлення, хвороб нервової системи, гострих респіраторних інфекцій, лікування в тубдиспансері, випадки невиробничого травматизму з тривалими термінами тимчасової непрацездатності, догляду за хворою дитиною.

        Страхувальникам в яких спостерігається зростання кількості днів тимчасової непрацездатності та високий рівень захворюваності надіслано листи з проханням провести аналіз причин, що вплинули на рівень захворюваності та рекомендацією розробити й провести комплекс заходів по зменшенню захворюваності серед працівників.

 

Реалізація права фізичних осіб-підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності - на матеріальне забезпечення та соціальні послуги згідно ЗУ " Про загальнообов`язкове соціальне страхування" від 23.05.1999 № 1105 з 01.01.2016 року.

          

             У зв'язку із прийняттям Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році" від 24.12.2015 № 909, яким внесено зміни до Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464), з 1 січня 2016 року розмір єдиного внеску для усіх категорій платників єдиного внеску (крім пільгових категорій) визначено в єдиному розмірі 22 відсотки бази нарахування єдиного внеску.

Крім того, з переліку платників, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску, вилучені такі особи, як фізичні особи - підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування; особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме: наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності (далі - фізичні особи - платники єдиного внеску).

Отже, фізичні особи - платники єдиного внеску зобов'язані на загальних підставах сплачувати єдиний внесок у розмірі 22 відсотки, із суми якого, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 675 "Про затвердження пропорцій розподілу єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 85, здійснюється розподіл на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, а отже мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послугивідповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 23.09.1999 № 1105 (далі - Закон № 1105) за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за умови сплати єдиного внеску.

Частиною третьою статті 19 Закону № 1105 визначено, що особи, які забезпечують себе роботою самостійно (займаються підприємницькою, адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов'язаною з одержанням доходу безпосередньо від цієї діяльності, в тому числі члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок), мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги відповідно до цього Закону за умови сплати страхових внесків до Фонду згідно із законом.

Так, фізичним особам - підприємцям за рахунок коштів Фонду допомога по тимчасовій непрацездатності надається у розмірі, визначеному в статті 24 Закону № 1105, а допомога по вагітності та пологах - в статті26 Закону № 1105.

Враховуючи, що для фізичних осіб - платників єдиного внеску, відповідно до абзаців 3 - 5 частини 8 статті 9 Закону № 2464, визначено спеціальні строки сплати єдиного внеску, а саме: платники єдиного внеску, зазначені у пункті 4 частини першої статті 4 Закону № 2464, зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 10 лютого наступного року, крім фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, які сплачують єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок, а платники єдиного внеску, зазначені у пункті 5 частини першої статті 4 цього Закону, зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 1 травня наступного року, тому фактично право на отримання матеріального забезпечення відповідно до Закону № 1105 такі особи будуть набувати після сплати єдиного внеску.

Обчислення середньоденного доходу для розрахунку страхових виплат фізичними особами - платниками єдиного внеску здійснюється відповідно до пунктів 2 та 3 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1266, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 № 439 (далі - Порядок).

Слід зазначити, що для фізичних осіб - платників єдиного внеску, які мали укладені договори добровільного страхування на період 2015 - 2016 рік, розрахунковий період необхідно визначати, враховуючи у тому числі місяці добровільного страхування в 2015 році.

Якщо протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування застрахована особа має страховий стаж менше шести місяців, середній дохід визначається для розрахунку:

-допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, що пов'язані з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця - виходячи з нарахованого доходу, з якого сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище за розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом у місяці настання страхового випадку;

-допомоги по вагітності та пологах - виходячи з нарахованого доходу, з якого сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище двократного розміру мінімальної заробітної плати та не менше за розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом у місяці настання страхового випадку.

Водночас, відповідно до статті 21 Закону № 1105 страховий стаж - період (строк), протягом якого особа підлягала страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем або нею страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок, крім випадків, передбачених абзацом другим частини першої цієї статті.

Обчислення страхового стажу для розрахунку страхових виплат повинно здійснюватися за даними Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, при цьому отримання даних робочими органами Фонду з цього реєстру до подання фізичною особою - платником єдиного внеску звітності відповідно до законодавства є неможливим.

Тобто, до фізичних осіб - платників єдиного внеску, які у 2015 році не підпадали під загальнообов'язкове державне соціальне страхування (не працювали за наймом) або добровільному страхуванню за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, повинно бути застосоване вищезазначене обмеження розміру допомоги.

Середній дохід для розрахунку допомоги по вагітності та пологах і допомоги по тимчасовій непрацездатності, оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів страхувальника обчислюється страхувальниками на підставі відомостей, що включаються до звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що подаються до ДФС (пункт 32 Порядку).

Тому розрахунок матеріального забезпечення фізичними особами - платниками єдиного внеску до закінчення терміну подання звітності щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування необхідно здійснювати із розміру мінімальної заробітної плати.

В подальшому, після подачі річної звітності фізичними особами - платниками єдиного внеску, вони матимуть право на здійснення перерахунку раніше виплаченого матеріального забезпечення, розрахованого із розміру мінімальної заробітної плати, за страховими випадками, які настали у звітному році, з урахуванням нарахованого єдиного внеску за звітний рік.

У разі несплати єдиного внеску у строки, визначені Законом № 2464, матеріальне забезпечення, виплачене із розміру мінімальної заробітної плати, підлягатиме поверненню.

Фінансування матеріального забезпечення фізичним особам - платникам єдиного внеску здійснюватиметься на підставі заяви-розрахунку, форма якої затверджена Порядком фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженим постановою правління Фонду від 22.12.2010 № 26.

При цьому, з метою контролю за використанням коштів Фонду, при наданні до робочого органу Фонду заяви-розрахунку для перерахування матеріального забезпечення до неї необхідно додавати:

- довідку з територіального фіскального органу про сплату єдиного внеску або копії квитанцій про сплату єдиного внеску за розрахунковий період;

- копію листка непрацездатності.

Що стосується питання використання форми протоколу комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації при призначені матеріального забезпечення фізичною особою - платником єдиного внеску, то відповідно до частини третьої статті 30 Закону № 1105 рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, що створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації.

Згідно із Положенням про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 23.06.2008 № 25 зі змінами, рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування оформлюються протоколом згідно з додатком до цього Положення.

Отже, фізична особа - платник єдиного внеску при прийнятті рішення про призначення матеріального забезпечення повинна його оформлювати рішенням уповноваженого із соціального страхування, оскільки в цьому випадку фізична особа - підприємець є страхувальником і виступає в якості уповноваженого із соціального страхування страхувальника.

Щодо порядку виплати матеріального забезпечення особам, які перебувають (перебували) у трудових відносинах із страхувальниками та переміщені з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції

                 Основний механізм надання матеріального забезпечення особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО визначає Порядок надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, затверджений постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 26.12.2014 № 37. Матеріальне забезпечення за Порядком № 37 надається особам, які не реалізували свого права на отримання матеріального забезпечення відповідно до  Закону України від 18.01.2001 № 2240-ІІІ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” із змінами та доповненнями                  (у період дії до 01.01.2015р.) та не можуть реалізувати своє право на отримання матеріального забезпечення відповідно до Закону України від 23.09.1999   № 1105-XIV «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» у зв’язку із переміщенням з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО.

               Проте, 8 червня 2016 року Кабінетом Міністрів України була прийнята постанова № 365  «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, якою затверджено «Порядок призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» та «Порядок здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування».

             Вищезазначеними документами передбачено здійснення структурними підрозділами з питань соціального захисту населення перевірок відомостей про фактичне місце проживання внутрішньо переміщених осіб, які є отримувачами пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), субсидій, довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, звернулись за наданням соціальних послуг за рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування. За результатами перевірки складається акт обстеження матеріально-побутових умов.

            Відтепер, тільки на підставі такої перевірки - рішення про виплату внутрішньо переміщеним особам пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), субсидій, довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг за рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування приймають Комісії з питань призначення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, що створені у виконавчому комітеті Бердянській міської ради та Бердянської районної державної адміністрації.

 

                  Таким чином, спрощено порядок обліку внутрішньо переміщених осіб та забезпечено дієвий контроль в системі здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.

Інформація про послідовність здійснення страхових виплат

Бердянська міська виконавча дирекція Запорізького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності повідомляє, що згідно ч.1 ст. 30 Закону України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування” від 23.09.1999 №1105-XIV (далі - Закон №1105), із змінами та доповненнями, матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), призначаються та надаються за основним місцем роботи (крім допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), допомоги по вагітності та пологах, які надаються за основним місцем роботи та за сумісництвом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У разі виникнення страхового випадку із застрахованою особою на підставі поданих документів, передбачених статтею 31 Закону № 1105, комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства з урахуванням вимог Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління Фонду від 23.06.2008 № 25, приймає рішення про призначення матеріального забезпечення застрахованій особі. Частиною 1 статті 32 Закону № 1105 передбачено, що документи для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах розглядаються не пізніше 10 днів з дня їх надходження. На підставі рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства про призначення матеріального забезпечення страхувальник-роботодавець нараховує суми матеріального забезпечення та оформлює заяву-розрахунок. Заява-розрахунок готується у двох примірниках, один з яких разом із наданими застрахованими особами документами, на підставі яких призначається матеріальне забезпечення, зберігається у страхувальника, а другий надається до робочого органу Фонду.

Відповідно до пунктів 8-9 Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 22.12.2010 № 26 робочі органи Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності здійснюють фінансування страхувальників протягом десяти робочих днів після надходження заяви-розрахунку. Після надходження суми коштів, зазначеної у заяві-розрахунку, на рахунок страхувальника останній зобов'язаний здійснити виплату відповідного матеріального забезпечення у строки, визначені у статті 32 Закону № 1105 (у найближчий після призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати).

Матеріальне забезпечення для застрахованих осіб