Бердянська міська рада - офіційний сайт

Про ефективність відновлювального лікування застрахованих осіб за 9 місяців 2016 року

На виконання основних завдань і функцій Фонду щодо забезпечення відновлення здоров'я застрахованих осіб лікувальними закладами Запорізької області за   9 місяців 2016 року на медичну реабілітацію за рахунок коштів Фонду було направлено 871 застраховану особу за 6 профілями лікування            ( у тому числі по м. Бердянськ та Бердянському району-29 застрахованих осіб), а саме:

-    відновлювальне лікування після гострого інфаркту міокарду отримали 212 застрахованих осіб( у тому числі по м. Бердянськ та Бердянському району-9);

-  після гострих цереброваскулярних порушень – 258 осіб( у тому числі по              м. Бердянськ та Бердянському району-8);

-   після ортопедичних операцій – 149 осіб( у тому числі по м. Бердянськ та Бердянському району-11);

-   після оперативних втручань на органах травлення – 42 особи;

-   з порушеннями обміну речовин – 32 особи( у тому числі по м. Бердянськ та Бердянському району-1).

         Також за цей період за профілем відновлювального лікування порушень перебігу вагітності отримали послуги в спеціалізованому реабілітаційному відділенні «Клінічного санаторію «Великий Луг» 178 вагітних жінок з порушенням перебігу вагітності, що становить 20% від загальної кількості отриманих застрахованими особами послуг( у тому числі по м. Бердянськ та Бердянському району-3).

       По Запорізькій області після проведеного відновлювального лікування 559 (81%) застрахованих осіб відразу приступили до роботи, 134 (19%) – продовжили лікування у закладах охорони здоров'я, із яких 14 (2%) застрахованим особам встановлена група інвалідності.Витрати Фонду на матеріальне забезпечення по тимчасовій непрацездатності за період відновлювального лікування за 9 місяців 2016 року по Запорізькій області склали  2180,9 тис.грн., що в середньому становить 3147грн. на  1 страховий випадок або 131,12грн. на 1 день.

       Загальні витрати Фонду по Запорізькій області по 871 страхових випадках, з урахуванням допомоги по тимчасовій непрацездатності (до, під час та після медичної реабілітації) та безпосередньо відновлювального лікування, склали близько 13015,8 тис.грн. ( у тому числі по м. Бердянськ та Бердянському району по 32 страхових випадках-549,1 тис. грн.)

 

Реабілітаційне лікування

Реабілітаційне ( відновлювальне) лікування

за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

 

Одним із найголовніших завдань Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності є відновлювальне лікування в  реабілітаційних  відділеннях санаторно-курортних закладів.

Таке лікування призначається гостохворіючим після перебування на стаціонарному лікуванні та допомагає застрахованій особі швидше повернути працездатність після перенесених хвороб.

 

Право на відновлювальне лікування за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності мають усі застраховані особи та члени їх сімей ( діти), у яких є наявні показання та при цьому відсутні протипоказання.

 

Рішення про направлення на реабілітаційне лікування приймає комісія з медичного відбору лікувального закладу охорони здоров`я  (для застрахованих осіб               м. Бердянська та Бердянського району – це КУ БМР « Бердянське територіальне медичне об`єднання», КУ« Андріївська центральна районна лікарня»). У засіданні відбіркової комісії також бере участь спеціаліст Фонду.

Реабілітаційні відділення за профілями захворювань: постінфарктне, неврологічне, травматологічне -  в Запорізькій області є у філії ПрАТ "Приазовкурорт" "Клінічний санаторій "Бердянськ" та у санаторії «Великий Луг»(м. Запоріжжя). Додатково до перелічених профілей у санаторії «Великий Луг»  для підняття рівня імунітету, корегування захворювань отримують відновлювальне лікування вагітні жінки.

 

Застрахованій особі, яку вже направлено на відновлювальне лікування, закривають листок непрацездатності стаціонарного відділення та відкривають інший, де прописують « направлено на реабілітацію» та додатково ( безкоштовно для застрахованої особи) надають путівку. Відповідно з цим відкритим листком непрацездатності та путівкою  пацієнт перебуває у  реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу.

 

Для отримання путівки до реабілітаційного відділення санаторно- курортного закладу за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності застрахована особа надає до лікувального закладу довідку встановленого зразка ( додається) для підтвердження факту працевлаштованості.

 

 

Довідка  оформлюється на підприємстві, організації або у фізичної особи-підприємця роботодавця, де працевлаштована застрахована особа та обов`язково завіряється дирекцією Фонду за місцем реєстрації страхувальника.

 

 

Додаток 4

до Порядку отримання
застрахованими особами і членами
їх сімей санаторно-курортного
лікування, що сплачується за рахунок
коштів Фонду з тимчасової
втрати працездатності

 

ДОВІДКА

ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПУТІВКИ ДО РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ВІДДІЛЕННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЗАКЛАДУ

ЗА РАХУНОК КОШТІВ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

 

надана ________________________________ , __________ року народження,

(прізвище, ім’я, по батькові)                             

у тому, що він (вона) працює на посаді ________________________________________

в ________________________________________________________________________,

(найменування підприємства, установи, організації, прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи)

що є платником єдиного внеску та перебуває на обліку в органі Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі – Фонд).

Підприємство (установа, організація, фізична особа) перебуває на обліку в ___________________________________________________________________________

(найменування районної, міжрайонної, міської виконавчої дирекції)

 

________________ обласного (міського) відділення Фонду за № ___________________

та бере участь у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності на __________________________ засадах.

(загальних, добровільних, (указати словами))

 

Код за ЄДРПОУ ______________________ Телефон ____________________________

(реєстраційний номер облікової картки платника податку фізичної особи згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів)

Протягом ____ календарного року путівку на санаторно-курортне лікування,                                      

                            (указати рік)

у тому числі до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу, за рахунок коштів Фонду ______________________________________________________________

(не отримував(ла), отримував(ла) (указати словами))

Дата заповнення довідки    “_____”_________________ 20__року.

Керівник                                    ____________                              __________________

                                                                          (підпис)                                          (прізвище, ім’я, по батькові)

 

Головний бухгалтер                ____________                   М. П.  __________________

                                                                           (підпис)                                          (прізвище, ім’я, по батькові)

Голова комісії (уповноважений)

із соціального страхування ___________             ________________________

                                                                               (підпис)                                   (прізвище, ім’я, по батькові)

________________________________________________________________________

 

Заповнюється за місцем обліку страхувальника в органі Фонду

_________________________________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації, прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи)

перебуває на обліку в __________________________ районній, міжрайонній, міській виконавчій дирекції ______________________ обласного (міського) відділення Фонду за № ______________________

 

Директор                               ____________                                   _____________________

(підпис)                   М. П.                          (прізвище, ім’я, по батькові)

 

“_____”_____________ 20__ року”.

Реабілітаційне лікування