Бердянська міська рада - офіційний сайт

 

Аналіз 

 порушень виявлених при перевірках дотримання порядку використання та своєчасності і повноти повернення невикористаних страхових коштів Фонду

 у страхувальників за 2016 рік

 

        

  Дані аналізу порушень виявлених перевірками дотримання порядку використання та своєчасності і повноти повернення невикористаних страхових коштів Фонду свідчать, що часто страхувальниками припускаються  порушення Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1266 із змінами та доповненнями (далі – Порядку № 1266), зокрема такі порушення:

-   невірно визначений розрахунковий період (пункти 25-27 Порядку № 1266 (в редакції постанови КМУ від 26.06.2015 № 439);

-    не застосоване обмеження, передбачене пунктом 1 частини 4 статті 19 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 23.09.1999 № 1105-XIV та визначене також в пункті 29 Порядку № 1266 (в редакції постанови КМУ від 26.06.2015 № 439). Необхідно звернути увагу на те, що застрахованим особам, які протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців, середня заробітна плата для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності визначається виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом у місяці настання страхового випадку:

-  невірно визначена кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді-                    із розрахункового періоду виключені дні, які не підтверджені поважними причинами. Перелік поважних причин викладений в пункті 3 Порядку № 1266 (в редакції постанови КМУ від 26.06.2015 № 439);

середня заробітна плата для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності не відповідає відомостям, що включаються до звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що подаються до ДФС в порушення пункту 32 Порядку № 1266 (в редакції постанови КМУ від 26.06.2015 № 439).

 

       При перевірках виявлені  факти недоплат допомоги по тимчасовій непрацездатності, що є також результатом недотримання чинного законодавства.

  Страхувальникам необхідно посилити контроль за призначенням матеріального забезпечення застрахованим особам, оскільки мають місце порушення норм Закону України № 1105-XIV в частині загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, факти необґрунтованої видачі листків непрацездатності та їх продовження в порушення Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом МОЗ України від 13.11.2001           № 455 або виявлення листків непрацездатності, які видані застрахованим особам з порушенням Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406.

Найчастіше зустрічаються порушення норм Закону України № 1105-XIV:

- допомога по тимчасовій непрацездатності призначена та виплачена в період відпустки без збереження заробітної плати в порушення пункту 6 частини 1 статті 23 Закону України № 1105-XIV;

- допомога  надана у разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із травмою, що сталася внаслідок алкогольного сп’яніння або дій, пов’язаних з таким сп’янінням в порушення пункту 5 частини 1 статті 23 Закон України № 1105-XIV;

- невірно визначений страховий стаж та розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності (порушення статей 21, 24 Закон України № 1105-XIV);

-   допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років надана застрахованій особі за час перебування нею у щорічній (основній чи додатковій) відпустці, чим порушено частину 6 статті 22 Закон України № 1105-XIV.

       Нагадаємо, що  відповідно до частини 3 статті 30  Закону України № 1105-XIV від 23.09.1999 "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування", в редакції Закону України від 28.12.2014 № 77-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» (далі – Закон України № 1105-XIV) рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг, приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, що створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації, до складу якої входять представники адміністрації підприємства, установи, організації та застрахованих осіб. Тому комісія (уповноважений) із соціального страхування має здійснювати контроль за правильністю нарахування і своєчасною виплатою матеріального забезпечення, приймати рішення про відмову в його призначенні, про припинення виплати матеріального забезпечення (повністю або частково), розглядати підстави і правильність видачі листків непрацездатності та інших документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення.

   Відповідно до частини 6 статті 15 Закону України № 1105-XIV у разі порушення порядку використання страхових коштів роботодавці відшкодовують Фонду в повному обсязі неправомірно витрачену суму страхових коштів та/або вартість наданих соціальних послуг і сплачують штраф у розмірі 50 відсотків такої суми.

      Бердянська міська виконавча дирекція Запорізького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності нагадує, що страхувальники, голови комісій (уповноважені) із соціального страхування за необхідності можуть отримати консультації від спеціалістів дирекції щодо застосування норм чинного законодавства за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності за телефонами 2-00-66, 2-22-04, 2-26-59, а також на  семінарах, які проводяться у приміщення дирекції. У 1 кварталі 2017 року заплановано провести семінари 16 лютого та 23 березня 2017 року.

 

Про результати контрольно-ревізійної роботи за 9 місяців 2016 року

Про результати контрольно-ревізійної роботи

Бердянської міської виконавчої дирекції Запорізького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за 9 місяців 2016 року

            Серед основних завдань Бердянської міської виконавчої дирекції Запорізького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності відповідно до Закону України № 1105-XIV від 23.09.1999 "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (в редакції Закону України від 28.12.2014 № 77-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці») є:

-  надання матеріального забезпечення та соціальних послуг відповідно до цього Закону;

- здійснення перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам;

- здійснення контролю за використанням роботодавцями та застрахованими особами             коштів Фонду.

            Бердянська міська виконавча дирекція Запорізького обласного відділення Фонду відповідно до покладених на неї завдань проводить планові та позапланові перевірки дотримання порядку використання та своєчасності і повноти повернення невикористаних страхових коштів Фонду у страхувальників м. Бердянська та Бердянського району.  Перевірки страхувальників по коштах Фонду здійснюються в частині правильності їх використання на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності, у суб'єктів малого підприємництва, які використовують працю найманих працівників відповідно до           Інструкції про порядок проведення перевірок страхувальників по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, прийняття рішень за їх результатами та процедуру оскарження, затвердженої постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 22.12.2010 року № 29.

            Протягом січня-вересня 2016 року спеціалістами Бердянської міської виконавчої дирекції здійснено 155 планових  перевірок, 8 позапланових перевірок (за заявами страхувальників).

            Аналіз контрольно-ревізійної роботи показав, які помилки при призначенні та виплаті матеріального забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності найчастіше припускають страхувальники:

-  невідповідність виплат для обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги відомостям, що включені до звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

-   невірне визначення розрахункового періоду;

-   невірне визначення кількості днів у розрахунковому періоді;

-   невірно обчислений страховий стаж або  оплата допомоги без урахування страхового стажу;

- допомога призначена після встановлення медико-соціальною експертною комісією інвалідності.

            У разі порушення порядку використання страхових коштів роботодавці відшкодовують Фонду в повному обсязі неправомірно витрачену суму страхових коштів і сплачують штраф у розмірі 50% такої суми.

            З метою недопущення неправомірного використання страхових коштів та несвоєчасного повернення невикористаних страхових коштів до Фонду, страхувальники регулярно запрошуються на семінари, які  проводяться у приміщенні Бердянської міської  виконавчої дирекції за адресою: м. Бердянськ, вул. Волонтерів, 51.

            Також щоденно  у телефонному  режимі спеціалісти дирекції надають консультації щодо застосування норм чинного законодавства в сфері загальнообов`язкового державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та механізму обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 № 1266 (в редакції постанови КМУ від 26.06.2015 № 439).

Надання допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв`язку з травмою невиробничого характеру

          Відповідно ч.2 ст. 22 ЗУ «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування » від 23.09.1999 № 1105 ( далі ЗУ № 1105) допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, виплачується Фондом застрахованим особам починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією (далі - МСЕК) інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності) незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності, у порядку та розмірах, встановлених законодавством.

 

          Відповідно ч.1 ст. 31 ЗУ № 1105 підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності, а в разі роботи за сумісництвом - копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи.

 

             Рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, що створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації, до складу якої входять представники адміністрації підприємства, установи, організації та застрахованих осіб (виборних органів первинної профспілкової організації (профспілкового представника) або інших органів, які представляють інтереси застрахованих осіб) згідно ч.3 ст.30 ЗУ № 1105.

 

           Обов`язкової наявності акту розслідування нещасного випадку невиробничого характеру (акт НТ, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270) законодавством не передбачено, але за даними пояснювальної записки потерпілого комісією (уповноваженим) із соціального страхування з`ясовуються причини та обставини випадку, приймається рішення про призначення або відмову у призначенні допомоги, що фіксується у протоколі засідання.

          Згідно п.3 ч.2 ст. 15 ЗУ № 1105 під час перевірки правильності використання коштів Фонду та достовірності поданих даних, роботодавець зобов'язаний надавати посадовим особам Фонду необхідні документи та пояснення з питань, що виникають під час перевірки.

Отже, у випадках виникнення питань щодо призначення допомоги внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві – на вимогу спеціалістів Фонду, що здійснюють перевірку, комісією (уповноваженим) із соціального страхування надається протокол засідання відносно прийняття рішення та інші матеріали проведеного розслідування або акт по формі НТ, якщо він був складений.

 

                                                                                                                                                                           Форма  НТ

 

                                                                                                                                                            ЗАТВЕРДЖУЮ

 

                                                                               ___________________________________

                                                                                                            (посада, ініціали, прізвище)

                                                                                         ___________________________________

                                                                                                                      (підпис)

                                                                                                                          “____”  _____________________ 200 __ р.

 

 

 

АКТ  № ______

про нещасний випадок невиробничого характеру

 

 

 

__________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові потерпілого)

1.                        Дата народження ______________________________________________________________

 

2.                        Стать ________________________________________________________________________

 

 

3.                        Рід занять: працюючий, непрацюючий, дитина дошкільного

віку, учень, студент __________________________________________________

 

4.                        Дата і час нещасного випадку _____________________________

                                                                                                                      (число)       (місяць)        (рік)

 

_________________________________________________________________

                                                                                                                                     (годин)       (хвилин)

 

5.                        Адреса потерпілого:

       Автономна Республіка Крим, область _______________________________

 

       Район __________________________________________________________

 

       Населений пункт _________________________________________________

 

       Вулиця, будинок, квартира_______________________________________________________

 

6.                        Місце, де стався нещасний випадок __________________________________

 

 

 

7.            Місце, де стався нещасний випадок __________________________________

 

 

 

 

8.  Стислий виклад обставин нещасного випадку __________________________________

 

____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

9. Подія, що призвела до нещасного випадку _____________________________

 

10. Причини нещасного випадку _______________________________________

 

11. Наслідки нещасного випадку _______________________________________

                                                                    (смертельний, несмертельний)

 

12. Перебування потерпілого в стані алкогольного

чи наркотичного сп’яніння, тверезий ___________________________________

 

 

13. Заходи, які необхідно здійснити для усунення причин травмування:

№ п/п

Зміст заходу

Виконавець – посада, місце роботи, ініціали, прізвище

Термін ввиконання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.                      Висновок комісії/уповноваженого з соціального страхування:

 

___________________________________________________________________________

(зміст порушення нормативно-правових актів із зазначенням винних осіб)

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

15.                      Назва організації, яка проводила розслідування _______________________________________

 

_____________________________________________________________________

 

Голова комісії/уповноважений   ______________        _______________      _____________________

                                                             (посада)                       (підпис)                    (ініціали, прізвище)

 

Члени комісії                                            ______________        _______________      _____________________

                                                             (посада)                       (підпис)                    (ініціали, прізвище)

 

 

                                                                   ______________        _______________      _____________________

                                                            (посада)                                      (підпис)                  (ініціали, прізвище)

 

 

                                                                   ______________        _______________      _____________________

                                                            (посада)                                     (підпис)                   (ініціали, прізвище)

“_____”_________________200___р.

 

Контроль за використанням коштів Фонду

Бердянська міська виконавча дирекція Запорізького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності відповідно до покладених на неї завдань здійснює контроль за використанням коштів Фонду, веденням і достовірністю обліку та звітності щодо їх надходження та використання.

Проведення планових та позапланових перевірок по використанню коштів Фонду здійснюється на пiдприємствах, в установах i органiзацiях незалежно вiд форми власностi, у суб’єктiв малого пiдприємництва, якi використовують працю найманих працiвникiв, відповідно до Інструкції про порядок проведення перевірок страхувальників по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, прийняття рішень за їх результатами та процедуру оскарження, затвердженої постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 22.12.2010 року № 29.

Протягом 2015 року спеціалістами Бердянської міської виконавчої дирекції здійснено 82 планові перевірки, а також 144 позапланові перевірки (на підставі поданих страхувальниками заяв про здійснення перевірки по коштах Фонду).

Проведеним аналізом контрольно-ревізійної роботи за 2015 рік виявлені найпоширеніші порушення при нарахуванні та виплаті допомоги по тимчасовій непрацездатності та по вагітності та пологах, а саме:

- оплата допомоги при відсутності втраченого заробітку або у розмірі що його перевищує – 88 випадків;

- невірне визначення розрахункового періоду - 35 випадків;

- нараховано допомогу після встановлення МСЕК інвалідності – 34 випадки;

- невірне визначення кількості днів (годин) при оплаті - 14 випадків;

- невірно обчислених страховий стаж- 12 випадків;

- невірне визначення суми заробітної плати для розрахунку – 11 випадків;

- невірне визначення кількості днів при розрахунку – 7 випадків.

 

За наслідками проведених перевірок у 2015 році застосовані фінансові та штрафні санкції.

З метою недопущення у подальшій роботі неправомірного використання страхових коштів та несвоєчасного повернення страхових коштів до бюджету Фонду, страхувальники запрошуються на семінари, які проводяться у приміщенні Бердянської міської виконавчої дирекції.

Також щоденно у телефонному режимі спеціалістами Фонду надаються консультації щодо застосування норм чинного законодавства в сфері загальнообов`язкового державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Ревізійна діяльність