Бердянська міська рада - офіційний сайт

Щодо надання фізичними особами-підприємцями платниками єдиного внеску звітності по коштам Фонду

        Частиною другою статті 15 Закону № 1105 встановлено, що страхувальники зобов’язані вести облік коштів соціального страхування і своєчасно надавати Фонду встановлену звітність щодо цих коштів. Тобто, загальна сума нарахованого фізичною особою – платником єдиного внеску матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду та сума отриманого фінансування мають бути відображені ним у звіті по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням за формою Ф4-ФСС з ТВП, поданому до робочого органу Фонду, що підтверджуватиме виконання зобов’язань Фонду в частині забезпечення фінансування страхувальника за рахунок коштів Фонду.

Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП формується страхувальником та подається відповідно до вимог «Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням», затвердженого постановою правління Фонду від 18.01.2011р. №4

Терміни подання звітності до ФСС з ТВП – не пізніше 20 числа наступного за звітним періодом місяця. За неподання звіту  отримувач коштів несе адміністративну відповідальність, передбачену статтею 1655 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

До уваги страхувальників - про звітність за 9 місяців 2016 року

Бердянська міська виконавча дирекція Запорізького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності нагадує про необхідність своєчасного надання звітності за 9 місяців 2016 року - не пізніше 20 жовтня 2016 року.

 

Звіти  за формою Ф4-ФСС з ТВП надаються відповідно до Порядку формування та подання страхувальниками  звітності по коштах  загальнообов’язкового державного  соціального страхування  у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 18.01.2011 р. № 4 із змінами.

 

Спосіб надання звітності ( на папері або в електронному вигляді) визначається страхувальником на добровільних засадах. Надавати звіти в електронному вигляді страхувальник має право у разі підписання договору про подання електронних документів до Бердянської міської виконавчої дирекції ЗОВ ФСС ТВП.

 

За ненадання ( несвоєчасне надання) звітності, надання недостовірної інформації у звітах - до посадових осіб застосовуються адміністративні стягнення згідно чинного законодавства України.

 

Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП не подається у разі відсутності у страхувальника зобов’язання перед Фондом по субрахунку 652 на початок кожного звітного кварталу та оборотів по субрахунку у звітному кварталі.

 

 

За консультаційною допомогою з питання надання звітності - звертатись до головного бухгалтера Носкової Олени Юріївни, контактний телефон 21166.

Звітність