Бердянська міська рада - офіційний сайт

Генеральний план

Основні проблеми міста: незадовільний стан міської інженерної інфраструктури (значне зношення інженерних мереж, недостатня потужність головних інженерних споруд); активізація небезпечних геологічних процесів; незадовільний стан дорожньої мережі (обмежена пропускна спроможність магістральної мережі центральної частини міста, зростаючий транспортний потік).

Ключові сильні сторони міста: значний курортно-рекреаційний потенціал; потенційний транспортний потенціал: проходження в зоні впливу міста автомобільного транспортного коридору ЧЕС (Стамбул-Рені-Одеса-Миколаїв-Херсон-Бердянськ-Маріуполь-Ростов), залізничного транспортного коридору ЧЕС (Чорноморська Економічна Співдружність) Харків-Симферополь з відгалуженням до Бердянську; розвинута мережа зовнішніх автошляхів (міжнародні автодороги М-18 та М-26).

За оптимістичним варіантом демографічного прогнозу чисельність населення м. Бердянськ на 01.01.2026 року становитиме 112,5 тис. осіб. Розрахункову чисельність населення міста на зазначений період прийнято 115,0 тис. осіб. Відповідно до рішень Схеми планування території узбережжя Чорного й Азовського морів стосовно до Донецької, Запорізької, Херсонської, Одеської, Миколаївської областей та Автономної Республіки Крим, розробленої інститутом „Діпромісто” в 2006 р.

м. Бердянськ відноситься до багатофункціонального типу міст. Найбільш доцільним є збереження на перспективу трьох головних функцій господарської діяльності міста – промисловості, зовнішнього транспорту й курортно-рекреаційної сфери. Незважаючи на зростання невиробничої сфери, місто в перспективі повинно зберегти статус промислового центра, що спеціалізується на наукоємних високотехнологічних галузях машинобудування, легкої та харчової промисловості.

Перспективи розвитку курортно-рекреаційних установ базуються на необхідності ефективного використання як природних лікувальних, так і територіальних ресурсів. Для подальшого розвитку курортно-рекреаційної сфери важливе значення має визначення порогової межі природно-рекреаційної ємності території, що є лімітуючим фактором для подальшого екологічно збалансованого використання території. Для міста Бердянськ цей показник визначений на рівні 142 тис. осіб.

Планування та забудова міста Бердянська повинна виконуватися згідно з затвердженою містобудівною документацією – Генеральним планом міста, детальними планами території, планами червоних ліній, проектами забудови територій, іншими містобудівними документами, необхідними для забудови міста згідно з чинним законодавством. Генеральний план міста є основним містобудівним документом, яким регулюються принципові рішення розвитку, планування, забудови, інше використання територій міста, а Правила забудови міста – нормативно-правовий акт, яким на основі затвердженої містобудівної документації встановлюється режим та порядок використання, забудови земельних ділянок у межах зон, визначених планом зонування. Оцінка можливостей курортно-рекреаційних територій дозволила виявити ємність курортно-оздоровчих установ, яка на розрахунковий строк зростає майже у два рази. Генеральним планом передбачається можливість пристосування житлової забудови, що розміщується в курортній зоні, в рекреаційний фонд для обслуговування тих, хто лікується та відпочиває, в результаті чого в апартаментах може розташуватись понад 40% відпочиваючих.

На сьогодні житловий фонд м. Бердянськ становить 2,3 млн. м2 загальної площі, з якого 67 % - багатоквартирний й 33 % - садибний. Середня житлова забезпеченість становить 19,7 м2/особу. Незважаючи на те, що за останні роки цей показник трохи підвищився, він залишається ще досить низьким, нижче, ніж у містах України й майже в 2 рази нижче, ніж у країнах ЄС. На квартирному обліку складається 5,9 тис. родин.

Основним напрямком програми житлового будівництва є забезпечення стійкого розвитку Бердянська з гарантуванням основних соціальних стандартів якості життя. Територіальний розвиток житлового будівництва намічається в існуючих адміністративних межах міста, як за рахунок реконструкції й ущільнення існуючої забудови, так і за рахунок освоєння вільних міських земель. Під час розроблення Генерального плану було проведено аналіз внутрішньо-міських ресурсів, визначено містобудівну цінність території міста. Новим Генеральним планом міста передбачається:

  • розвиток центральної частини міста за рахунок вибіркової реконструкції існуючої забудови під громадську та частково багатоквартирну забудову – район вул. Ульянових, Дюміна, Шевченка, Перемоги, Горбенка; добудова житлових будинків на існуючих земельних ділянках у мікрорайонах „Матроська слобода”, „Ліски”, „Пєски”;
  • подальший розвиток сельбищних територій, впровадження різноманітних найбільш комфортних типів житла:
    • багатоквартирної забудови в районі мікрорайону № 6, вул. Коцюбинського, вул. Франка („Колонія”), Мелітопольського шосе, центральній частині міста;
    • котеджної (садибної забудови) в районі вул. 8 Березня, мікрорайону „Колонія”, вул. Промислової;
    • котеджної (блокованої забудови) в районі мікрорайону № 6;
    • житла, що виконує подвійну функцію (рекреаційне, або біфункціональне житло): західна частина міста - район вулиць: Достоєвського, Богуна Фестивальної, східна частина міста – район вул. Мічуріна, вул. Бєлінського, нової об'їзної дороги на косу;
  • розвиток рекреаційно-курортної зони:
    • подальший розвиток курортних та рекреаційних закладів, організація рекреаційних комплексів, мережі туристичних готелів;
    • передбачено зростання ємності санаторно–курортних установ і установ відпочинку з 13,3 тис. місць до 36,7 тис. місць. Нове будівництво на розрахунковий термін складе 18,5 тис. місць, з яких 55 % складають курортні готелі і 30 % - туристичні притулки.
  • розвиток об'єктів обслуговування населення: медичний центр в районі вул. Герцена; заклади медичного обслуговування в районі вул. Смоленської, Пролетарського проспекту; міжшкільний центр виробничого навчання в районі вул. Руднєвої; торговельні центри в районі Пролетарського проспекту, вул. Правди, Мелітопольського шосе; курортний центр в районі вул. Волкова;
  • створення та благоустрій рекреаційних зон, парків, скверів: організація рекреаційної зони вздовж східної загально-курортної магістралі, організація рекреаційних зон місцевого значення в кварталах нової багатоквартирної забудови, під час розміщення об'єктів громадського призначення;
  • упорядкування забудови,  реорганізація комунальних та промислових зон: реконструкція території Першотравневого заводу під об'єкти громадського призначення – ринок, торговельні заклади, офісні споруди (центр бізнесу, інформаційний центр тощо); реорганізація заводу „Шляхмаш” з послідовним використанням території для розміщення складських та комунальних об'єктів; розвиток виробничих територій в районі ст. Берда під розміщення підприємств машинобудування, харчової промисловості, логістичних центрів тощо;
  • покращання екологічних умов проживання населення: організація санітарно-захисних зон від підприємств 1-3 класу шкідливості;
  • розвиток інженерної і транспортної інфраструктури:
    • оброблення та облік вантажу, контейнерні перевезення передбачається  перенести із станції „Бердянськ” до станції „Берда";
    • благоустрій залізничного вокзалу на ст. „Бердянськ”;
    • передбачається подовжити вул. 8 Березня  до її перетину із Пролетарським проспектом, обхідною магістраллю в східній частині міста та магістральною залізницею з організацією транспортного перетину в різних рівнях;
    • передбачається будівництво магістралі загальноміського значення, яка трасується по вул. Правди, вул. Декабристів до перетину з Мелітопольським шосе та обхідною магістраллю в східній частині міста з будівництвом транспортного перетину в різних рівнях з магістральною залізницею;
    • передбачається будівництво магістралі загальноміського значення, що поєднує вул. Промислову та продовження Пролетарського проспекту (в'їзд в місто з боку Маріуполя) з будівництвом транспортного перетину в різних рівнях через магістральну залізницю в районі станції „Берда”;
    • передбачається організація набережної в районі „Матроська Слобідка”, розширення існуючої та продовження будівництва набережної в районі „Пєски”;
    • передбачається будівництво нового автовокзалу в мікрорайоні № 6 на продовженні магістралі загальноміського значення – вул. 8 Березня; - реконструкція шляхопроводу у створі вул. Чернишевського з пр. Пролетарським;
    • відкриття регулярних рейсів до Києва, Москви, Львова на літаках типу АН-24, ЯК-40, АН-140, модернізація злітно-посадкової смуги, реконструкція аеровокзалу для створення VIP-зони з пунктом пропуску через кордон;
    • розвиток тролейбусного транспорту: на період першого етапу пасажироперевезення забезпечить тролейбусний маршрут, який передбачено на зв'язку між західними сельбищною та виробничою зонами з центральною частиною міста. Тролейбусна лінія пройде від району „АКЗ” по Мелітопольському шосе, вул.12 Грудня, через центральну частину міста по вулицях одностороннього руху Свободи – Дюміна до залізничного вокзалу станції „Бердянськ”, загальною довжиною – 9,0 км; на розрахунковий період передбачаються тролейбусні маршрути: від „Мікрорайону № 6” до Ближньої коси; тролейбусна лінія пройде по Пролетарському проспекту, вул. Проектній № 5, загальною довжиною – 10,0 км; від району „АКЗ” до Ближньої коси; тролейбусна лінія пройде по вул. Промисловій, Мелітопольському шосе, Пролетарському проспекту, вул. Проектній № 5, загальною довжиною – 13,0 км. Загальна довжина тролейбусних ліній по вісі вулиць на кінець розрахункового строку - 20,0 км;
    • будівництво тролейбусного депо, місткістю 100 одиниць;
    • передбачається наступні заходи з реконструкції та будівництва ділянок магістральних вулиць загальноміського значення :
      • подовження Мелітопольського шосе від вул. Орджонікідзе – до Пролетарського проспекту (реконструкція ділянки Мелітопольського шосе від вул. Орджонікідзе до пр. Правди з розширенням проїзної частини з 7,0 м до 15,0 м, протяжністю 0,7 км);
      • реконструкція вул. Правди – з 5,0 м до 15,0 м, протяжністю 1,0 км; подовження та удосконалення меридіонального  транспортного зв'язку на 4 смуги руху Пролетарський проспект – вул. Проектна № 5 до в'їзду на Ближню косу (реконструкція Пролетарського проспекту із розширенням проїзної частини з 12,0 до 15,0 м, протяжністю 7,0 км, будівництво вул. Проектної № 5 з улаштуванням проїзної частини 15,0 м, протяжністю 3,0 км.);
      • організація дублюючої магістральної зв'язки загальноміського значення на 4 смуги руху вул. Піонерська - вул. 8 Березня - вул. Проектна № 3, яка забезпечить транспортні зв'язки існуючих та проектних ділянок житлового садибного будівництва „Солончаки”, „Колонія-північна”, ”8 Березня”, східної курортної зони з західними районами, забезпечить розвантаження  центральних вулиць, особливо у літній період (реконструкція вул. Піонерської – вул. 8-го Березня із розширенням проїзної частини з 8,0 м до 15,0 м, протяжністю 4,3 км; будівництво вул. Проектної № 3 з улаштуванням проїзної частини 15,0 м , протяжністю 4,4 км.);
      • організація обвідної магістральної вулиці на 4 смуги руху вул. Декабристів -  вул. Проектна № 1, який забезпечить проходження зовнішніх транспортних потоків у напрямках до Одеси, Миколаєва, Маріуполя поза східними сельбищними районами (реконструкція вул. Декабристів із розширенням проїзної частини з 4,0 - 6,0 м до 15,0 м, протяжністю 2,2 км; будівництво вул. Проектної №1 з улаштуванням проїзної частини 15,0 м , протяжністю 4,2 км.);
      • організація  транспортного зв'язку вул. Промислова - вул. Штурманська, який пройде вздовж західної промислової зони, пов'язуючи вул. Проектну № 4 (західний в'їзд до морського порту) із Мелітопольським шосе та пр. Пролетарським (реконструкція вул. Промислової, вул. Штурманської із розширенням проїзної частини з 5,0 м до 15,0 м, протяжністю 3,8 км; будівництво нової ділянки (вул. Штурманська) з улаштуванням проїзної частини 15,0 м , протяжністю 1,2 км.);
      • реконструкція магістральної вулиці Чернишевського із розширенням проїзної частини з 7,0 м до 12,0 м, протяжністю 2,0 км; - розвиток та реконструкція мережі магістральних вулиць районного значення; - заходи щодо вдосконалення та розвитку системи водопостачання міста включають:
        • впровадження комплексу заходів щодо екологізації водогосподарського комплексу: запровадження водозберiгаючих технологій, скорочення питомих витрат води на одиницю продукції, модернізація діючих та будівництво нових систем зворотного і повторного водопостачання, розроблення і здійснення кожним підприємством водозберiгаючих і водоохоронних заходів, удосконалення систем лімітування і моніторингу витрат і якості води;
        • модернізація технології водопідготовки на водоочисні споруди згідно з вимогами Державних санітарних правил та ГОСТу 2874-82* „Вода питна”;
        • вдосконалення системи подачі та розподілу води по території міста будівництвом нових та перекладкою або відновленням сучасними методами амортизованих водоводів і мереж, реконструкцією головних споруд, насосних станцій тощо;
        • капітальний ремонт будівель підвищувальних насосних станцій, створення сучасної автоматизованої системи управління водогосподарським комплексом міста;
      • заходи щодо вдосконалення і розвитку системи каналізації міста включають: 
        • нарощування пропускної спроможності системи водовідведення, забезпечення резерву продуктивності міської каналізації для нового житлового будівництва, каналізування садибної забудови;
        • розширення та реконструкція каналізаційних очисних споруд до потужності 96,00 тис. м3/добу;
        • удосконалення технології очищення та знезараження стічних вод із застосуванням нових технологій;
        • впровадження повної автоматизованої системи керування водовідведенням і очищенням стічних вод для контролю та діагностики роботи споруд і мереж;
        • будівництво мереж, насосних станцій і напірних колекторів у районах нової та існуючої не каналізованої забудови;
        • модернізація системи водовідведення шляхом перекладання амортизованих колекторів і мережі, реконструкції насосних станцій, дублюванням напірних колекторів, прокладки самопливних колекторів;
      • заходи щодо вдосконалення та розвитку системи санітарного очищення:
        • забезпечення повного збору та своєчасного знезараження і знешкодження всіх видів відходів;
        • впровадження системи роздільного збору, сортування, утилізації, подрібнення, польового компостування відходів зеленого господарства і інших заходів з метою зменшення обсягів вивозу і поховання відходів;
        • модернізація спецавтотранспорту та іншої техніки для санітарного очищення;
      • заходи щодо вдосконалення та розвитку системи електропостачання міста:
        • у зв’язку з рішенням відмови від експлуатації в місті напруги класу 110кВ доцільно перевести підстанції „Першотравнева” та „Лазурна” на напругу 150кВ. Для цього провести реконструкцію на ПС „Першотравнева” з заміною трансформаторів 110/6кВ на трансформатори 150/10кВ потужністю по 40,0МВА та на ПС 110/10кВ „Лазурна” з заміною трансформаторів 110/6кВ на трансформатори 150/10кВ потужністю по 25,0МВА.;
        • повітряні ЛЕП-110кВ „Бердянська” - „Першотравнева” та „Бердянська” -„Лазурна” демонтувати. Побудувати повітряні ЛЕП-150кВ „Бердянська” -„Першотравнева”, живлення ПС „Лазурна” здійснити по дволанцюговій ЛЕП-150кВ відгалуженням від ПЛ-150кВ „Бердянська” - „Першотравнева”;
        • для забезпечення електропостачання нових споживачів на Бердянській косі, побудувати необхідну кількість РП-10кВ. Живлення нових РП-10кВ здійснити по кабельній ЛЕП-10кВ від ПС 150/10кВ „Лазурна”; - теплопостачання нових об'єктів житлово-комунального сектору, у першу чергу тих, що розташовані поза межами радіусу дії існуючих джерел теплоти та можливого додаткового підключення нових абонентів, пропонується через застосування модульних (блочних транспортних, дахових) котелень або систем поквартирного опалення;
      • заходи з інженерної підготовки території:
        • берегозакріплення загальною довжиною близько 5,4 км: на захід від споруд берегозакріплення в районі заводів „Азмол” і „Азовкабель”;
        • на окремих ділянках берегової смуги Бердянська та Бердянської коси, передбачається благоустрій існуючих пляжів (підсипка піску, облаштування грибками, роздягальнями та іншим оснащенням) загальною  площею 26,8 га; організація нових пляжів;
        • для боротьби зі зсувами передбачаються влаштування променевого дренажу – для перехвату ґрунтових вод в товщі глинистих пісків; влаштування системи нагірних канав і телескопічних лотків на поверхні схилу для відводу поверхневих вод; механічне укріплення ґрунтів схилу: будівництво підпірних стін з дренажами, використання буронабивних паль; терасування та уположення поверхні схилу – зрізання брівки та переміщення ґрунту до підошви схилу; будівництво берегового дренажу; агролісомеліоративні заходи.