Дата проведення сесії Сесія № рішення Назва рішення Текст рішення
09.04.202191Про внесення змін до рішення Бердянської міської ради від 28.01.2021 № 32

Відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 12 Закону України „Про енергозбереження”, ст. 16 Закону України ,,Про енергетичну ефективність будівель”, ст. 21 „Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку”, Постанов Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 р. № 1056 про „Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження”, від 1 березня 2010 р. № 243 „Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2021 роки” з метою стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів через залучення кредитних коштів, листа АТ КБ «Приватбанк» від 30.03.2021 р. №2392/40-02, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести зміни до рішення Бердянської міської ради від 28.01.2021 № 32 «Про затвердження Програми відшкодування частини кредитів, залучених в кредитно-фінансових установах, що надаються об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків на реалізацію енергозберігаючих та енергоефективних проєктів в житловому фонді Бердянської територіальної громади на 2021 рік», а саме у розділі 4 «Обов'язки і права кредитно-фінансової установи» Додатку 2 «Генеральний договір про співробітництво» виключити пункти 4.1.4. та 4.1.5, а пункт 4.1.6 вважати пунктом 4.1.4 відповідно.

2. Дане рішення є невід`ємною частиною рішення п’ятої сесії VIІI скликання від 28.01.2021 року № 32 «Про затвердження Програми відшкодування частини кредитів, залучених в кредитно-фінансових установах, що надаються об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків на реалізацію енергозберігаючих та енергоефективних проєктів в житловому фонді Бердянської територіальної громади на 2021 рік».

3. Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради укласти додаткові угоди до відповідних правочинів з кредитно-фінансовими установами, які не провели відшкодування частини кредитів об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків на реалізацію енергозберігаючих та енергоефективних проєктів в житловому фонді Бердянської територіальної громади у відповідності до рішення Бердянської міської ради від 28.01.2021 № 32.

4. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гречку В.В.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Цуканова В.В.).Міський голова Валерій БАРАНОВ

 
09.04.202192Про затвердження Програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального та соціально-культурного призначення на 2021 рік в новій редакції

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА


1. Затвердити Програму будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального та соціально-культурного призначення на 2021 рік в новій редакції (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення Бердянської міської ради VIІI скликання шостої сесії від 25.03.2021 № 37.

3. Фінансовому управлінню міськвиконкому (Бочкова Н.М.) здійснювати фінансове забезпечення Програми за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Бердянської міської територіальної громади.

4. Управлінню капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради (Федюкович А.В.) у своїй роботі керуватися даним рішенням.

5. Відповідальність за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Божкова О.А).

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.), постійну комісію з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Цуканов В.В.) та комісію з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).


Міський голова Валерій БАРАНОВ

09.04.202193Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 21 ,,Про бюджет Бердянської міської територіальної громади на 2021 рік”

Керуючись п.23 ст.26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.78 Бюджетного кодексу України, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести зміни до абзаців 1, 2, 3 пункту 1, пункту 2, пункту 5 рішення міської ради від 24.12.2020 № 21 ,,Про бюджет Бердянської міської територіальної громади на 2021 рік”, виклавши їх у такій редакції:


"1. Визначити на 2021 рік:

доходи бюджету міської територіальної громади у сумі 799968183 гривні, у тому числі доходи загального фонду міської територіальної громади – 750629861 гривня та доходи спеціального фонду міської територіальної громади - 49338322 гривні згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету міської територіальної громади у сумі 853238536 гривень, у тому числі видатки загального фонду міської територіальної громади - 746993928 гривень та видатки спеціального фонду міської територіальної громади - 106244608 гривень".

"2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міської територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення."

"3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення."

"4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення."

"5. Затвердити розподіл витрат бюджету міської територіальної громади на реалізацію місцевих програм згідно з додатком 7 до цього рішення."


2. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на виконавчий комітет міської ради (Баранов В.О.).


3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.).


4. Внести зміни до додатків 1, 3, 5, 6, 7 до рішення міської ради від 24.12.2020 № 21 ,,Про бюджет Бердянської міської територіальної громади на 2021 рік”, виклавши їх у новій редакції.


5. Додатки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Міський голова Валерій БАРАНОВ

 
09.04.202194Про затвердження Програми фінансової підтримки міського комунального підприємства «Дитячий оздоровчий центр «Червона гвоздика» Бердянської міської ради на 2021 рік в новій редакції.

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1.Затвердити Програму фінансової підтримки міського комунального підприємства «Дитячий оздоровчий центр «Червона гвоздика» Бердянської міської ради на 2021 рік в новій редакції (додається).

2.Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради (Бочкова Н.М.) забезпечити фінансування зазначеної вище Програми за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Бердянської міської територіальної громади.

3. Прес – службі міської ради та виконавчого комітету Бердянської міської ради (Єгорова І.О.) оприлюднити це рішення в офіційних засобах масової інформації.

4. Рішення шостої сесії від 25.02.2021 № 37 “Про затвердження Програми фінансової підтримки міського комунального підприємства “Дитячий оздоровчий центр “ Червона гвоздика” Бердянської міської ради на 2021 рік”, вважати таким, що втратило чинність.

5.Відповідальність за виконання цього рішення покласти на керуючого справами виконкому Юрченко О.Ю.

6.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань та соціального захисту (Буханова К.В.) та постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально – економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.).
Міський голова Валерій БАРАНОВ


 
09.04.202195Про надання поворотної фінансової допомоги міському комунальному підприємству “Дитячий оздоровчий центр “Червона гвоздика” Бердянської міської ради в новій редакції

З метою вжиття заходів, спрямованих на покращення фінансово-економічного стану міського комунального підприємства “Дитячий оздоровчий центр “Червона гвоздика” Бердянської міської ради”, на виконання рішення міської ради від 25.02.2021р. №37 “Про затвердження Програми фінансової підтримки міського комунальному підприємства “Дитячий оздоровчий центр “Червона гвоздика” Бердянської міської ради на 2021 рік” , керуючись п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Бердянська міська рада


Вирішила:


1. Затвердити Порядок надання поворотної фінансової допомоги міському комунальному підприємству “Дитячий оздоровчий центр “Червона гвоздика” Бердянської міської ради” в новій редакції (додається).

2. Фінансовому управлінню міської ради (Бочкова Н.М.) при внесенні змін до бюджету Бердянської міської територіальної громади на 2021 рік передбачити кошти для надання поворотної фінансової допомоги міському комунальному підприємству “Дитячий оздоровчий центр “Червона гвоздика” Бердянської міської ради” у сумі 1125000 гривень.

3. Головним розпорядником коштів бюджету Бердянської міської територіальної громади для надання поворотної фінансової допомоги міському комунальному підприємству “Дитячий оздоровчий центр “Червона гвоздика”

Бердянської міської ради” визначити виконавчий комітет Бердянської міської ради.

5. Виконавчому комітету Бердянської міської ради (Юрченко О.С.) та міському комунальному підприємству “Дитячий оздоровчий центр “Червона гвоздика” Бердянської міської ради” (Михайленко Т.Л.) укласти договір про надання поворотної фінансової допомоги, передбачивши в ньому повернення коштів до 01 грудня 2021 року.

6. Рішення шостої сесії від 25.03.2021 № 12 Про надання поворотної фінансової допомоги міському комунальному підприємству “Дитячий оздоровчий центр “ Червона гвоздика” Бердянської міської ради вважати таким, що втратило чинність.

7. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на керуючого спправами виконкому Юрченка О.С.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.), з гуманітарних питань та соціального захисту (Буханова К.В.)
Міський голова Валерій БАРАНОВ


09.04.202196Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища на 2019-2021 роки в новій редакції

Керуючись п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України від 25.06.1991 № 1264-XII «Про охорону навколишнього природного середовища», постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 № 163 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення природоохоронних заходів», ст. 70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою створення умов для забезпечення екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища та поліпшення його стану, реалізації ефективної природоохоронної політики на місцевому рівні Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Програму охорони навколишнього природного середовища на 2019-2021 роки в новій редакції (додається).

2. Рішення шістдесят першої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 05.04.2019 №18 «Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища на 2019-2021 роки» із змінами внесеними рішенням шістдесят другої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 26.04.2019 №11 «Про несення змін Програми охорони навколишнього природного середовища на 2019-2021 роки», рішенням шістдесят дев’ятої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 14.11.2019 №41 «Про несення змін Програми охорони навколишнього природного середовища на 2019-2021 роки», рішенням сімдесятої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 21.12.2019 №62 «Про несення змін Програми охорони навколишнього природного середовища на 2019-2021 роки», рішенням сімдесят шостої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 26.03.2020 №33 «Про несення змін Програми охорони навколишнього природного середовища на 2019-2021 роки», рішенням вісімдесят першої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 04.06.2020 №81 «Про несення змін Програми охорони навколишнього природного середовища на 2019-2021 роки», вважати такими, що втратили чинність.

3. Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на відповідний рік.

4. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради в межах затверджених бюджетних видатків забезпечити фінансування даної Програми.

5. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Гречка В.В.).

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Цуканов В.В.) та постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.).Міський голова Валерій БАРАНОВ

 
25.03.202181Про затвердження Програми поліпшення матеріально-технічного стану установ культури Бердянської міської ради на 2021 рік

Згідно з п.11, п.22 ст.26, ст.64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.91 Бюджетного кодексу України, ст.25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію керуючого справами виконкому про виконання Програми поліпшення матеріально-технічного стану установ культури Бердянської міської ради за 2020 рік взяти до відома (додається).

2. Програму поліпшення матеріально-технічного стану установ культури Бердянської міської ради за 2020 рік визнати виконаною в повному обсязі.

3. Затвердити Програму поліпшення матеріально-технічного стану установ культури Бердянської міської ради на 2021 рік (додається).

4. Відділу культури виконавчого комітету Бердянської міської ради забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2021 рік.

5. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах видатків, затверджених у бюджеті Бердянської міської територіальної громади, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

6. Звіт про виконання Програми поліпшення матеріально-технічного стану установ культури Бердянської міської ради на 2021 рік заслухати на сесії міської ради за підсумками року.

7. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на керуючого справами виконкому.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань та соціального захисту (Буханова К.В.) та постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.).Виконувач обов’язків міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО

25.03.202182Про затвердження Програми збереження та використання об’єктів культурної спадщини на 2021 рік

Згідно зі ст.26, ст.64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України «Про охорону культурної спадщини», ст.91 Бюджетного кодексу України, ст.70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада

В И Р І Ш И Л А:


1. Інформацію керуючого справами виконкому про виконання Програми збереження та використання об’єктів культурної спадщини на 2020 рік взяти до відома (додається).

2. Програму збереження та використання об’єктів культурної спадщини на 2020 рік визнати виконаною у повному обсязі.

3. Затвердити Програму збереження та використання об’єктів культурної спадщини на 2021 рік (додається).

4. Відділу культури виконавчого комітету Бердянської міської ради забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2021 рік.

5. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах видатків, затверджених у бюджеті Бердянської міської територіальної громади, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

6. Звіт про виконання Програми збереження та використання об’єктів культурної спадщини на 2021 рік заслухати на сесії міської ради за підсумками року.

7. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на керуючого справами виконкому.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань та соціального захисту (Буханова К.В.) та постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.).
Виконувач обов’язків міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО

25.03.202183Про затвердження Програми підтримки проведення культурно-мистецьких заходів на 2021 рік

Згідно з п.11, п.22 ст.26, ст.64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.91 Бюджетного кодексу України, ст.25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію керуючого справами виконкому про виконання Програми підтримки проведення культурно-мистецьких заходів за 2020 рік взяти до відома (додається).

2. Програму підтримки проведення культурно-мистецьких заходів на 2020 рік визнати виконаною у повному обсязі.

3. Затвердити Програму підтримки проведення культурно-мистецьких заходів на 2021 рік (додається).

4. Відділу культури виконавчого комітету Бердянської міської ради забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2021рік.

5. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах видатків, затверджених у бюджеті Бердянської міської територіальної громади, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

6. Звіт про виконання Програми підтримки проведення культурно-мистецьких заходів на 2021 рік заслухати на сесії міської ради за підсумками року.

7. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на керуючого справами виконкому.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань та соціального захисту (Буханова К.В.) та постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.).
Виконувач обов’язків міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО

25.03.202184Про затвердження Статуту комунального підприємства «Міський Палац спорту» Бердянської міської ради у новій редакції

Згідно Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 № 157-IХ, постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна» та рішення Бердянської міської ради від 21.08.2020 року №2 «Про деякі питання оренди комунального майна Бердянської міської об’єднаної територіальної громади" Бердянська міська радаВИРІШИЛА:

1. Затвердити Статут комунального підприємства «Міський Палац спорту» Бердянської міської ради у новій редакції (додається).

2. Рішення сімнадцятої сесії Бердянської міської ради VІІ скликання від 27.10.2016 № 49 «Про затвердження Статуту комунального підприємства «Міський Палац спорту» Бердянської міської ради у новій редакції» вважати таким, що втратило чинність.

3. Директору комунального підприємства «Міський Палац спорту» Бердянської міської ради Кальчеву В.М. здійснити заходи, направлені на реєстрацію Статуту відповідно до вимог чинного законодавства.

4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на керуючого справами виконкому Юрченка О.С.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань та соціального захисту (Буханова К.В.) та на постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.).
Виконувач обов’язків міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО

25.03.202185Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Міський Палац спорту» Бердянської міської ради на 2021 рік

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 89 Бюджетного кодексу України, ст.70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, враховуючи доручення постійної комісії з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності від 18.02.2021 № 5-ІІ-2, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


 1. Затвердити Програму фінансової підтримки комунального підприємства «Міський Палац спорту»» Бердянської міської ради на 2021 рік (додається).

2. Відділу молоді та спорту виконавчого комітету Бердянської міської ради (Шумілов В.Г.) забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2021 рік.

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради (Бочкова Н.М.) здійснювати фінансове забезпечення Програми за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Бердянської міської територіальної громади.

4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Бердянської міської ради Юрченка О.С.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань та соціального захисту (Буханова К.В.) та на постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.).
Виконувач обов’язків міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО

 
25.03.202186Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури та спорту на 2021 рік

Відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести зміни до Програми розвитку фізичної культури та спорту на 2021 рік (далі – Програма), а саме Додаток 1 до Програми «Перелік завдань, заходів та очікувані результати Програми розвитку фізичної культури та спорту на 2021 рік» викласти у наступній редакції (додається).

2. Дане рішення є невід’ємною частиною рішення п’ятої сесії Бердянської міської ради VIII скликання від 28 січня 2021 року № 3 «Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту на 2021 рік».

3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на керуючого справами виконкому Юрченка О.С.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань та соціального захисту (Буханова К.В.) та на постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.).
Виконувач обов’язків міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО 
25.03.202187Про внесення змін до рішення Бердянської міської ради від 01.08.2002 № 18 «Про надання дозволу на створення комітетів мікрорайонів міста»

Керуючись ст. 14 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 9 Закону України «Про органи самоорганізації населення» ст.ст. 25, 96 Статуту територіальної громади міста Бердянська, враховуючи рішення Бердянської міської ради від 18.02.2016 № 56 «Про перейменування назв вулиць, проїздів, площ, проспектів, скверів, бульварів у м. Бердянськ», від 28.04.2016 №32 «Про затвердження переліку назв вулиць, провулків, проспектів, бульварів, площ, парків, скверів, міста Бердянська в новій редакції» та від: 30.06.2016 №48; 19.08.2016 №26; 27.10.2016 №27; 22.06.2017 №10; 22.12.2017 №13; 30.08.2018 №12; 08.11.2018 №14; 20.12.2018 №15; 14.11.2019 №11; 30.04.2020 №11; 23.07.2020 №7 щодо присвоєння назв проїздам та вулицям міста, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести до рішення сесії Бердянської міської ради ХХІV скликання від 01.08.2002 № 18 «Про надання згоди на створення комітетів мікрорайонів міста» такі зміни та доповнення:

1) Викласти підпункти пункту 1 рішення в новій редакції :

«1.1. Комітет мікрорайону «АКЗ», що здійснює свою діяльність у межах території вулиць: Мелітопольське шосе (від буд. № 81/120 і до кінця - непарний бік), Євпаторійська, Цілинна, Бахчисарайська, Таганрозька, Херсонська, Алуштинська, Олега Сухарєва, І. Богуна, Верещагіна, Ялтинська, Айвазовського, Ростовська, П'ятигорська, Достоєвського, Квіткова, Бакинська, Межова, Сагайдачного, Дорошенка, Байди, Орлика, Великолузька, Ногайська, Сірка, Паркова, Космонавтів (непарний бік), Промислова, (обидва боки — до Мелітопольського шосе), Будівельна (від початку до вул. Космонавтів), Приазовська, Кабельників, 130 стрілкової дивізії, Айвова, Березова, Вінницька, Вознесенська, Жжонова, Житомирська, Заводська, Каховська, Кленова, Лісова, Луганська, Луцька, М. Шаульського, Мазепи, Південна, Пляжна, Садова, Соснова, Сумська, Таврійська, Тернопільська, Хортицька, Чернігівська; провулків: Дальній, Літній, Харківський, Мирний, Кубанський, Космічний, Західний, Зелений, Травневий, Вітебський, Бєлгородський, Бастіонний, Кишинівський; площ Соборності, Очаківська; проїздів: Соняшний, Віноградний, Левітана, Шишкіна, Бакинський, Васильковий, Вересковий, Весняний, Горіховий, Городній, Вроцлавського, Григорія Сковороди, Жолудевий, І. Богуна, Кленовий, Лісовий, Маковий, Межовий, Овочевий, Огірковий, Оливковий, Осінній, Парашутний, Південний, Покровський, Полуничний, Ромашковий, Садовий, Смородиновий, Спортивний, Суничний, Фруктовий, Цілинний, Шовковий, Ягідний, Нектарний, Осінній, Персиковий; тупика Приазовський.

1.2. Комітет мікрорайону «РТС», що здійснює свою діяльність у межах території вулиць: Мелітопольське шосе (від буд. №№ 106 А, 106Б,106В, 106Г,106Д, № 78/147 і до кінця — парний бік), Халтуріна, Вроцлавська, Туристична, Матвєєва, Фестивальна, Серафимовича, Остапа Вишні, Магнітогорська, Медова, Сурикова, Смоленська, Весела, Василя Кравченка, Кармелюка, Лесі Українки, С.Разіна, Старова, Патріотична, Гетьманська, Туристична, Пугачова; провулків: Донський, Миру, Північний, Полтавський, гуртожитку заводу «Прилив»; площі Смоленська.

1.3. Комітет мікрорайону «Скловолокно», що здійснює свою діяльність у межах території вулиць: Залізнична (Станція Берда), Юннатів, Космонавтів (парний бік), Приазовська, Переможців, Європейська, Волонтерів ( від початку до вул. Софіївська — обидва боки, від вул. Софіївська до пр. Східний — непарний бік), Софіївська ( від буд № 32 — парний бік і до кінця — непарний бік, від вул. Ломоносова — до кінця), Молодогвардійська, Черняховського, Чайкіної, Тюленіна, Північна (буд №№ 1-а, 1-б, 1-в, 3, 3-а, 3-б, 3-в, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 8, 25, 27, 27-а, приватний сектор), Кошового, Дубініна, Незалежності, Азовська, Азовська-2, Азовська — 3, Донецька, Аероклубна, Скіфська, Східна, Січових стрільців, Євстаф’єва, Троїцька, Щербака, Жасмінна, Космодем’янської, Тульська, Спортивна, 17 Вересня, Адама Міцкевича, Святомиколаївська, Володимира Довганюка (приватний сектор), Польська, Ціолковського, Ломоносова (непарний бік від Мелітопольського шосе до вул. Софіївська), Нагірна (від вул. Ломоносова до вул. Волонтерів), провулків: Транспортний, Бузковий, Пісочний, Рибний, Східний, Черешневий; бульвара Шевченка.

1.4. Комітет мікрорайону «Нагірна частина», що здійснює свою діяльність у межах території вулиць: Софіївська (непарний бік від вул. Правди до вул. Ломоносова), Володимира Довганюка (від вул. Софіївська до вул. Севастопольської), Ломоносова (парний бік), Правди (включаючи схил гори), Руденка, Нагірна (від Мелітопольського шосе до вул. Ломоносова), Волонтерів (буд №№ 156/50, 158, 166), Сєрова, Івана Єфремова, Л. Шевцової, Комарова, Дніпровська, Московська, Волгоградська, Одеська, Даргомизького, Севастопольська, Грієвза, проспекта Східний (від вул. Волонтерів до вул. Петровський шлях), Мелітопольського шосе (від початку до буд. № 16 та до пров. Вільний); провулків: Глінки, Чайковського, Грибоєдова, Рєпіна, Макаренка, Станіславського, Запорізький, Цимлянський, Кримський, Київський, Нагірний, Вільний.

1.5. Комітет мікрорайону «Центр Міста», що здійснює свою діяльність у межах території вулиць: Горького, Гостинна, Першотравнева (за винятком непарного боку від вул. Грецької до вул. Морської), Тищенка (за винятком парного боку від вул. Лієпайської до вул. Морської), Лієпайська (непарний бік від вул. Морської до вул. Тищенка), Морська (за винятком парного боку від вул. Першотравневої до вул. Лієпайської), Грецька (за винятком парного боку від вул. Привокзальної до вул. Першотравневої), Лютеранська, Земська, Свободи, Шевченка, Консульська, Богуславського, Привокзальна (за винятком парного боку від вул. Морської до вул. Грецької), Центральна, Університетська, Портова, Володимира Хавкіна, Шмідта, Пушкіна, Італійська, Захисників України, Ля-Сейнська; проспектів: Західний, Азовський, Праці, Перемоги, Східний (від вул. Петровський шлях до кінця); площ: Єдності, Приморської, Троїцька; скверів: Героїв Крут, Небесної Сотні, Пушкіна, Тищенка М.М.; парка Шмідта.

1.6. Комітет мікрорайону «АЗМОЛ», що здійснює свою діяльність у межах території вулиць: Ярослава Мудрого, Хмельницького, Потійська, Хіміків, Степанянца, Кутузова, Суворова; Мелітопольського шосе (від вул. Володимира Довганюка до вул. Ярослава Мудрого — непарний бік); сквера Трудової слави.

1.7. Комітет мікрорайону «Ліски», що здійснює свою діяльність у межах території вулиць: Українських партизан, Осипенко, Петропавлівська, Чкалова, Корабельна, Меотіди, Нахімова, Причальна, Ревуцького, Дачна, Покровська, Підгірна, Приморська, Вітрильна, Азовського козацтва, Козацької слави, Лісовська; проспекта Західний (від початку до Мелітопольського шосе — парний бік); провулків: Маяковий, Санаторний; скверу Молодіжний.

1.8. Комітет мікрорайону «Колонія-Макорти», що здійснює свою діяльність у межах території вулиць: Руднєвої, Гагаріна, Баха, Мічуріна, Чехова, Тургенєва, Лермонтова, Жуковського, Новоросійської, Маяковського, Попова, Гоголівська, Бородіна, Тимірязєва, Докучаєва, Піщана, Молодіжна, Сонячна, Зоряна, Світла, Бродського, Вишнева, Абрикосова, Некрасова, Крилова, Довженка, Франка, Добролюбова, Курортна, Радищева, Костичева, Виноградна, Чернишевського, Коцюбинського, Дружби, Лиманна, Берегова, Білоруська, Воронцова, Ганни Добросердової, Герцена, Грушевського, Кобозєва, Комишева, Короленка, Крижановського, Лугова, Львівська, Могилевська, С. Горшкова, Слобідська, Слов'янська, Тополева; тупиків: Іжевський, Стадіонний, Руднєвої; провулків: Зоряний, Курського; проїздів: Місячний, Апельсиновий, Березковий, Вересневий, Веселий, Виноградний, Вишневий-2, Гранатовий, Грушевий, Калиновий, Квітневий, Лиманний, Лимонний, Маслинний, Миколаївський, Мускатний, Райдужний, Світлий, Соняшниковий, Яблуневий, Енгеля, Зінковського, Крилова, Некрасова, Руднєвої, Франка.

1.9. Комітет мікрорайону «8 Березня», що здійснює свою діяльність у межах території вулиць: 8 Березня, Зарічна, Сеченова, Воронезька, Менделєєва, Яблочкова, Мечникова, Керченська, Пирогова, Благовіщенська, Челюскіна, Петровський шлях, Павлова, Декабристів, Леваневського, Яковлєва, Мінська, Брестська, Інтернаціоналістів, Малинова, Козацька, Григоренка, Горіхова, Зелена, Каштанова, Затишна, Толбухіна, Висоцького, Українська, Бердянська, Конкіна, Листопадна, Лобачевського, Володимира Висоцького, Ковалевської, Рудневої, Боголюбова, Ботанічна, Врожайна, Івасюка, Меннонітська, Польова, Сєдова, Степова, Чубинського; провулків: Степовий, Лазурний, Раскової, Єрмолаєвський, Сливовий, Щасливий, Добровольського, Металістів, Голіка; тупика Менделєєва, скверу Шкільного.

1.10. Комітет мікрорайону «Військове містечко», що здійснює свою діяльність у межах будинків №№ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10-20 селища «Військове містечко», вулиць: Генерала Кунгурцева, Штурманська.

1.11. Комітет мікрорайону «Округ № 32», що здійснює свою діяльність у межах території вулиць: Лієпайська (від вул. Центральної до вул. Тищенка - непарний бік), Тищенка (від вул. Лієпайської до вул. Морської — парний бік), Привокзальна (від вул. Морської до вул. Грецької — парний бік), Грецька (від вул. Привокзальної до вул. Першотравневої — парний бік), Першотравнева (від вул. Грецької до вул. Морської — непарний бік), Першотравнева (від вул. Морської до вул. Лієпайської — обидва боки), Морська (від вул. Першотравневої до вул. Привокзальної — обидва боки), Ямбольська».

2) На підставі рішення сесії Бердянської міської ради ІV скликання від 28.02.2006 № 52 «Про надання дозволу на створення комітетів мікрорайонів «Коса», «Слобідка» доповнити пункт 1 рішення новими підпунктами 1.12, 1.13:

«1.12. Комітет мікрорайону «Коса», що здійснює свою діяльність у межах території вулиць: Баранова, Дежньова, Єрмака, Корнілова, Леонтьєва, Літке, Ляховського, Макарова, Невельського, Пушкарьова, Ратманова, Сибірякова, Лаптевих, Малигіна.

1.13. Комітет мікрорайону «Слобідка», що здійснює свою діяльність у межах території вулиць: Чубаря, Запорозьких козаків, Толстого, Набережна, Курортна, Добролюбова, Перлинна, Котляревського, Бурксера, Мічуріна (№№99-117; 228-230/6); провулків: Панфілівців, Рибацький, Шкільний, Ватутіна, Гастелло, Матросова, Морський, Заслонова; проїздів: Кравченка, П. Білоусова, Панафутіна; бульварів: Тінистий, Центральний».


2. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Бердянської міської ради Юрченка О.С.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань законності, регламенту, депутатської етики та інформаційної політики (Братанова Д.Г.).
Виконувач обов’язків міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО


 
25.03.202188Про внесення змін до рішення Бердянської міської ради від 30.05.2002 №48 «Про надання згоди на створення вуличних комітетів»

Керуючись ст. 14 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 9 Закону України «Про органи самоорганізації населення», ст.ст. 25, 96 Статуту територіальної громади міста Бердянська, враховуючи рішення Бердянської міської ради від 18.02.2016 №56 «Про перейменування назв вулиць, проїздів, площ, проспектів, скверів, бульварів у м. Бердянськ», від 28.04.2016 №32 «Про затвердження переліку назв вулиць, провулків, проспектів, бульварів, площ, парків, скверів, міста Бердянська в новій редакції», від 30.06.2016 №48, 19.08.2016 №26, 27.10.2016 №27, 22.06.2017 №10, 22.12.2017 №13, 30.08.2018 №12, 08.11.2018 №14, 20.12.2018 №15, 14.11.2019 №11, 30.04.2020 №11, 23.07.2020 №7 щодо присвоєння назв проїздам та вулицям міста, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


 1. Внести до рішення третьої сесії Бердянської міської ради XXIV скликання від 30.05.2002 №48 «Про надання згоди на створення вуличних комітетів» такі зміни та доповнення:

1) Викласти підпункти пункту 1 рішення в новій редакції:

«1.1. вуличного комітету № 1, що здійснює свою діяльність у межах вулиць: Смоленська, Весела, Медова, Магнітогорська (№№1-57; 42-134), Старова, Сурикова, Туристична, Серафимовича (№№85-133; 60-100), Остапа Вишні (№№62-92; 59-89), Фестивальна (№№31-47); провулків: Донський, Північний, Полтавський, Миру;

1.2. вуличного комітету № 2, що здійснює свою діяльність у межах вулиць: Серафимовича (№№41-83; 30-58), Остапа Вишні (№№31-57; 30-60), Фестивальна (№№52-62), Лесі Українки (№№5/42-115), С. Разіна, Матвєєва, Патріотична, Гетьманська (№№13-27; 26-46), Пугачова (№№23-57; 30-54), Василя Кравченка (№№22-34; 33-69), Халтуріна (№№25-47);

1.3. вуличного комітету № 3, що здійснює свою діяльність у межах вулиць: Василя Кравченка (№№2-20; 1-31), Пугачова (№№2-28; 1-21), Серафимовича (№№1-39; 2-28), Магнітогорська (№№2-40), Остапа Вишні (№№1-29; 2-28), Лесі Українки (№№2-100), Халтуріна (№№1-23), Гетьманська (1-11; 2-24), Вроцлавська (№№97-191), Кармелюка, Мелітопольське шосе (№№106А, 106Б, 106В, 106Г, 106Д);

1.4. вуличного комітету № 4, що здійснює свою діяльність у межах вулиць: Олега Сухарєва (№№186-до кінця; 177-до кінця), Бахчисарайська, І. Богуна (№№86-118, №№135-183), Верещагіна (№№53-101), Херсонська, Цілинна, Євпаторійська, Таганрозька, Каховська, площі Очаківської; проїздів: Шишкіна (№№3-33; 2-30), Левітана, Вітебський, Григорія Сковороди, Вересковий, Жолудевий, І. Богуна, Кленовий, Лісовий, Маковий, Огірковий, Осінній, Персиковий, Суничний, Цілинний; провулків: Бастіонний, Кишинівський, Дальній;

1.5. вуличного комітету № 5, що здійснює свою діяльність у межах вулиць: Олега Сухарєва (№№132-182; 157-175), Ростовська, Айвазовського, Верещагіна (№№3-51), Алуштинська, І. Богуна (№№40-84; №№93-133), Ялтинська, Межова (на захід від вулиці Фестивальної), Сагайдачного, Дорошенка, Байди, Орлика, Ногайська (на захід від вулиці Фестивальної), Айвова, Мазепи (на захід від вулиці Фестивальної), Хортицька, Жжонова; площі Соборності; проїздів: Шишкіна (№№32-60; 35-63), Межовий, Васильковий, Оливковий, Полуничний, Ромашковий, Смородиновий, Шовковий, Ягідний; провулків: Бєлгородський, Мирний, Кубанський, Західний, Літній, Космічний, Харківський;

1.6. вуличного комітету № 6, що здійснює свою діяльність у межах вулиць: Бакинська, П'ятигорська, Достоєвського, Фестивальна, Вроцлавська (№№1-97; 2-38), Олега Сухарєва (№№2-128; 1-131), І. Богуна (№№2-38; 1-89), Квіткова, Паркова, Сірка, Соснова, Садова, Вінницька, Лісова, Великолузька, Таврійська, Березова, Промислова, Кленова, Мелітопольське шосе (№87А), Межова (на схід від вулиці Фестивальної), Мазепи (на схід від вулиці Фестивальної), Ногайська (на схід від вулиці Фестивальної), 130 стрілкової дивізії, Сумська, Луганська, Луцька, Житомирська, Тернопільська, Чернігівська, М. Шаульського, Заводська, Вознесенська, Південна, Пляжна; проїздів: Спортивний, Городній, Фруктовий, Покровський, Бакинський, Вроцлавський, Весняний, Нектарний, Горіховий, Овочевий, Парашутний, Південний, Садовий; провулку Зеленого;

1.7. вуличного комітету № 7, що здійснює свою діяльність у межах вулиць: Приазовська, Кабельників; тупика Приазовського;

1.8. вуличного комітету № 8, що здійснює свою діяльність у межах вулиць: Європейська, Польська (№№2-66), Троїцька, Азовська, Черняховського, Щербака, Євстаф'єва, провулка Транспортного (№ 3);

1.9. вуличного комітету № 9, що здійснює свою діяльність у межах вулиць: Спортивна, Нагірна, Софіївська (№№17-95), Святомиколаївська (№№3-97; 8-100), Володимира Довганюка (№№3-85; 2-62);

1.10. вуличного комітету № 10, що здійснює свою діяльність у межах вулиць: Волонтерів (№№2-182; 1-107), Адама Міцкевича, 17 Вересня;

1.11. вуличного комітету № 11, що здійснює свою діяльність у межах: проспекта Східного (№№6-84); вулиць: Тульська, Тюленіна, Космодем'янської, Софіївська (№№54-152), Північна, Чайкіної, Молодогвардійська, Дубініна, Кошового, Жасмінна, Азовська-2, Азовська-3, Аероклубна, Скіфська, Східна, Незалежності, провулків: Бузковий, Рибний, Пісочний, Східний, Черешневий;

1.12. вуличного комітету № 12, що здійснює свою діяльність у межах вулиць: Ціолковського, Ломоносова, провулків: Вільний, Нагірний, Мелітопольське шосе (№№1-61; 60А; 60Б; 32-44);

1.13. вуличного комітету № 13, що здійснює свою діяльність у межах вулиць: Руденка (№№14-74А; 17-85), Івана Єфремова, Сєрова, Правди (№№11-81; 2-88), Софіївська (№№1-3; 6-22), Грієвза, Даргомизького, проспекта Східного (№№110-144); провулків: Глінки, Чайковського, Грибоєдова, Рєпіна, Станіславського, Макаренка;

1.14. вуличного комітету № 14, що здійснює свою діяльність у межах вулиць: Севастопольська, Одеська, Волгоградська, Московська, Дніпровська, Комарова, Л. Шевцової; провулків: Запорізький, Цимлянський, Кримський, Київський, проспекту Східного (№№25-93);

1.15. вуличного комітету № 15, що здійснює свою діяльність у межах вулиць: Лобачевського, Володимира Висоцького, Листопадна, Брестська, Конкіна, Українська, Висоцького, Яковлєва, Горіхова, Малинова, Бердянська, Григоренка, Інтернаціоналістів, Петровський шлях (№№136,138; 142-146; 150-156; 174, 178), Зелена, Козацька, 8 Березня (від вулиці Яковлєва до вулиці Лобачевського), Толбухіна, Затишна, Каштанова, Польова; провулків: Добровольського, Металістів;

1.16. вуличного комітету № 16, що здійснює свою діяльність у межах вулиць: Сеченова (№№40-106; 95-187), Яблочкова (№№86-120; 89-139), 8 Березня (№№111-141), Менделєєва (№№31-87; 42-66), Воронезька, Керченська, Ковалевської, Зарічна, Чубинського, Боголюбова, Івасюка, Меннонітська;

1.17. вуличного комітету № 17, що здійснює свою діяльність у межах вулиць: Яблочкова (№№2-46А; 3-37), Павлова, Мінська, Леваневського, 8 Березня (№№2-82; 1-13Д), Декабристів, Петровський шлях (№№2-60); провулків: Голіка, Лазурний, Щасливий, Сливовий, Раскової, Єрмолаєвський;

1.18. вуличного комітету № 18, що здійснює свою діяльність у межах вулиць: Мечникова, Менделєєва (№№3-29; 4-36), Яблочкова (№№52-82; 47-87/58), 8 Березня (№№13-107), Петровський шлях (№№68/1-128/109; 3-195/88), Сеченова (№№1/137-85; 2/139-34), Пирогова, Благовіщенська, Челюскіна, Сєдова, Яковлєва (№№1/68-55); провулка Степового;

1.19. вуличного комітету № 19, що здійснює свою діяльність у межах вулиць: Українських партизан, Приморська (№№1-15), Осипенко, Петропавлівська, Меотіди (№№18-58), Чкалова, Корабельна, Нахімова (№№17-51), Причальна (№№24-34; 23-33), Ревуцького;

1.20. вуличного комітету № 20, що здійснює свою діяльність у межах вулиць: Покровська (№№2-98; 1-87), Підгірна (№№1-87; 2-108), Лісовська (№№1-80), Дачна, Причальна (№№2-22; 1-19), Вітрильна (№№3-11; 4-12), Нахімова (№№1-13; 2-20), Меотіди (№№4-16);

1.21. вуличного комітету № 21, що здійснює свою діяльність у межах вулиць: Підгірна (№№100-422; 89-177), Приморська (№№17-95), Покровська (№№100-136; 89-143), Азовського козацтва, Козацької слави, Вітрильна (№№2-16); провулка Маякового;

1.22. вуличного комітету № 22, що здійснює свою діяльність у межах вулиць: Італійська (№№1-35; 43-47), Горького (№№1-5; 9Б, 9В), Захисників України, Ля-Сейнська, Університетська, Свободи (№№3-57), Консульська (№№1-57); проспектів: Праці, Західного;

1.23. вуличного комітету № 23, що здійснює свою діяльність у межах вулиць: Центральна, Консульська (№№61-98; 64, 66), Італійська (№№70-141; 60-90), Шевченка, Свободи (№№44-118; 77-133), Богуславського (№№4-30; 5-25), Привокзальна (№№1-35; 2-26); проспектів: Азовського (№№13, 15), Східного (№№150-170);

1.24. вуличного комітету № 24, що здійснює свою діяльність у межах вулиць: Богуславського (№№38-71), Грецька, Лютеранська, Земська, Привокзальна (№№28-56; 51-91); проспектів Східного (№№172-204), Перемоги;

1.25. вуличного комітету № 25, що здійснює свою діяльність у межах вулиць: Гостинна, Горького, (№№49-133), Морська (№№2-46), Тищенка (№№30-66), Ямбольська, Першотравнева, Лієпайська, проспекту Східного (№№139-159; 246-264);

1.26. вуличного комітету № 26, що здійснює свою діяльність у межах вулиць: Руднєвої (№№21-127; 72Б-132), Бродського, Абрикосова, Вишнева, Сонячна, Зоряна, Світла; провулка Курського; тупиків: Руднєвої, Іжевського; проїздів: Виноградний, Світлий, Вишневий, Вишневий-2, Калиновий, Веселий, Райдужний, Зоряний, Місячний, Миколаївський, Руднєвої;

1.27. вуличного комітету № 27, що здійснює свою діяльність у межах вулиць: Бородіна (№№1, 2-70), Молодіжна, Піщана (№№1-73; 2-76А), Руднєвої (№№30-70), Гоголівська (№№1-69; 2-88), Докучаєва (№1-3), Маяковського (№№31-35; 63-67; 43, 57, 71А, 75), Баха (№№15-39; 10-30), Дружби (№№2-32; 13-51); Чехова (№№27-91; 46-106); Лермонтова (№№67-101; 94-144); Жуковського (№№70-122; 87-139); Лиманна; проїздів: Лиманний, Апельсиновий, Грушевий, Квітневий, Гранатовий, Лимонний, Яблуневий, Мускатний, Маслинний, Соняшниковий, Березковий, Вересневий; тупика Стадіонного;

1.28. вуличного комітету № 28, що здійснює свою діяльність у межах вулиць: Дружби (№№1, 3, 7, 9, 11), Маяковського (№№5-25), Новоросійська (№№7-49), Руднєвої (№№8-20), Попова, Чехова (№№1-23; 2-44), Тургенєва, Мічуріна (№№2-62; 5-55), Жуковського (№№1-85; 2-68); Лермонтова (№№1-65; 2-88);

1.29. вуличного комітету № 29, що здійснює свою діяльність у межах вулиць: Франка, Гагаріна (№№13-23), Мічуріна №№68-116; 59-69), Маяковського (№№8-50; 60), Баха (№№39А, 39Б), Коцюбинського, Некрасова, Короленка, Крилова, Новоросійська (№№2-38; 55-115), Грушевського, Кобозєва; проїздів: Зінківського, Енгеля (№1), Крилова, Франка, Некрасова;

1.30. вуличного комітету № 30, що здійснює свою діяльність у межах вулиць: Радищева, Новоросійська (№№42-106; 125-153), Курортна (№№1-67; 2‑88), Виноградна, Ганни Добросердової, Бородіна (№№1-11), Костичева, Мічуріна (№№120-226; 95), Добролюбова (№№1-9), Герцена (№№1-101; 2-58), Чернишевського (№№3-63; 6-56), Гагаріна (№№25-41), Тимірязєва, Слобідська, Лугова, Комишева;

1.31. вуличного комітету № 31, що здійснює свою діяльність у межах вулиць: Чубаря (№№2-104; 1-83), Запорозьких козаків (№№2-118; 5-25); Толстого (№№2-112; 1-103), Набережна (№№3-43), Мічуріна (№№99-117; 228-230/62), Курортна (№№90-114); провулків: Панфілівців, Рибацький (№№4-24), Шкільний;

1.32. вуличного комітету № 32, що здійснює свою діяльність у межах вулиць: Чубаря (№№87-161; 106-204), Набережна (№№2-44; 45-137), Запорозьких козаків (№№27-81; 120-170), Курортна (№№118-174), Толстого (№№114-128; 105-161), Добролюбова (№№2-6), Котляревського (№№41, 43), Макарова (№№3, 3А, 3Б, 3В, 3Ж), Бурксера; провулків: Ватутіна, Гастелло, Матросова, Морський, Рибацький (№№3-21), Заслонова; проїздів: Кравченка, П. Білоусова, Панафутіна; бульварів: Тінистого, Центрального;

1.33. вуличного комітету № 33, що здійснює свою діяльність у межах вулиць: Макарова, Баранова, Дежньова, Єрмака, Корнілова, Літке, Леонтьєва, Невельського, Пушкарьова, Сибірякова, Ратманова, Лаптєвих, Ляховського, Малигіна”.

2) Доповнити пункт 1 рішення новими підпунктами 1.34, 1.35:

«1.34. вуличного комітету № 34, що здійснює свою діяльність у межах вулиць: Баха (№№50, 51,73), Герцена (№№107-111; 117-123; 154), Слов’янська,

Чернишевського (№№58, 60, 61, 70, 71А, 71Б, 73, 73А, 73Б, 77, 81-89, 91, 91А, 93, 95, 95А, 99-111, 110), Могилевська, Білоруська, Львівська, Тополева, Берегова, Крижанівського, Воронцова, С. Горшкова;

1.35. вуличного комітету № 26а, що здійснює свою діяльність у межах вулиць: Руднєвої (№№143-223; 346), Степова (№№2-26), Ботанічна (№№1-7; 11; 2-6; 12), Врожайна; проїздів: Озерний, Журавлинний».

2. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Бердянської міської ради Юрченка О.С.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань законності, регламенту, депутатської етики та інформаційної політики (Братанова Д.Г.).
Виконувач обов’язків міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО

25.03.202189Про затвердження типового Положення про самоорганізацію населення у місті Бердянську

Відповідно до ст. 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про органи самоорганізації населення”, ст.25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Затвердити типове Положення про самоорганізацію населення у місті Бердянську (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення Бердянської міської ради від 30.06.2005 № 30.

3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Юрченка О.С.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань законності, регламенту, депутатської етики та інформаційної політики (Братанова Д.Г.).
Виконувач обов’язків міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО 
25.03.2021810Про внесення змін до рішення Бердянської міської ради від 28.01.2021 № 6 „Про затвердження Програми „Про забезпечення проведення місцевих заходів у 2021 році”

Відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного Кодексу України, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести зміни до рішення Бердянської міської ради від 28 січня 2021 року № 6 „Про затвердження Програми „Про забезпечення проведення місцевих заходів у 2021 році”, а саме викласти додаток № 1 „Перелік заходів щодо виконання Програми «Про забезпечення проведення місцевих заходів у 2021 році» ” в новій редакції (додається).

2. Дане рішення є невід'ємною частиною рішення шостої сесії Бердянської міської ради VIІІ скликання від 28.01.2021 № 6 „Про затвердження Програми „Про забезпечення проведення місцевих заходів у 2021 році”.

3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на керуючого справами виконкому Юрченка О.С.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з гуманітарних питань та соціального захисту (Буханова К.В.) та з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.).
Виконувач обов’язків міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО

 
25.03.2021811Про затвердження структури та загальної чисельності апарату Бердянської міської ради та її виконавчих органів

Згідно з п.5 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою удосконалення робочого процесу та оптимізації структури апарату виконавчих органів Бердянська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Реорганізувати з 08.06.2021 року:

- шляхом поділу загальний відділ виконавчого комітету Бердянської міської ради у складі секторів: документування та контролю, по роботі зі зверненнями громадян та господарського (чисельність 40,5 штатних одиниць) у три відділи: діловодства, документування та контролю (чисельність 13 штатних одиниць), по роботі зі зверненнями громадян (чисельність 5 штатних одиниць) та господарського (чисельність 22,5 штатних одиниць);

- архівний відділ Бердянської міської ради (чисельність 5 штатних одиниць) у архівний відділ Бердянської міської ради (чисельність 5 штатних одиниць) у складі двох секторів: по роботі з документами Національного архівного фонду та по роботі з документами ліквідованих підприємств;

- відділ організаційної роботи та внутрішньої політики виконавчого комітету Бердянської міської ради у складі двох секторів (чисельність 7 штатних одиниць) у відділ організаційної роботи та внутрішньої політики виконавчого комітету Бердянської міської ради без секторів (чисельність 5 штатних одиниць.

2. Ліквідувати з 07.06.2021 року сектор “Прес-служба” міської ради та виконавчого комітету Бердянської міської ради.

3. Створити з 01.04.2021 року сектор по роботі з органами самоорганізації населення апарату міської ради (чисельність 2 штатні одиниці).

4. Секретарю міської ради:

- в оперативне керування підпорядкувати Управління комунальної власності Бердянської міської ради;

- підпорядкувати відділ з представництва інтересів міської ради в судах Бердянської міської ради.


5. Скоротити з 07.06.2021 року посади:

- начальника загального відділу виконавчого комітету Бердянської міської ради – 1 штатна одиниця;

- заступника начальника загального відділу виконавчого комітету Бердянської міської ради – 1 штатна одиниця;

- завідувача сектору документування та контролю загального відділу виконавчого комітету Бердянської міської ради – 1 штатна одиниця;

- головного спеціаліста сектору документування та контролю загального відділу виконавчого комітету Бердянської міської ради – 3 штатні одиниці;

- спеціаліста І категорії сектору документування та контролю загального відділу виконавчого комітету Бердянської міської ради – 6 штатних одиниць;

- оператора сектору документування та контролю загального відділу виконавчого комітету Бердянської міської ради – 2 штатні одиниці;

- завідувача сектору по роботі зі зверненнями громадян загального відділу виконавчого комітету Бердянської міської ради – 1 штатна одиниця;

- головного спеціаліста сектору по роботі зі зверненнями громадян загального відділу виконавчого комітету Бердянської міської ради – 3 штатні одиниці;

- завідувача господарського сектору загального відділу виконавчого комітету Бердянської міської ради – 1 штатна одиниця;

- коменданта господарського сектору загального відділу виконавчого комітету Бердянської міської ради – 1 штатна одиниця;

- водія автотранспортних засобів господарського сектору загального відділу виконавчого комітету Бердянської міської ради – 8 штатних одиниць;

- прибиральника службових приміщень господарського сектору загального відділу виконавчого комітету Бердянської міської ради – 12,5 штатних одиниць;

- головного спеціаліста архівного відділу Бердянської міської ради – 4 штатні одиниці;

- спеціаліста І категорії відділу з питань діловодства та контролю апарату міської ради – 1 штатна одиниця;

- головного спеціаліста відділу підприємницької діяльності та захисту прав споживачів управління економіки виконавчого комітету Бердянської міської ради – 1 штатна одиниця;

- завідувача сектору організаційної роботи, планування та самоорганізації населення відділу організаційної роботи та внутрішньої політики виконавчого комітету Бердянської міської ради – 1 штатна одиниця;

- головного спеціаліста сектору організаційної роботи, планування та самоорганізації населення відділу організаційної роботи та внутрішньої політики виконавчого комітету Бердянської міської ради – 2 штатні одиниці;

- завідувача сектору внутрішньої політики, звʼязків з громадськістю, національностями та релігіями відділу організаційної роботи та внутрішньої політики виконавчого комітету Бердянської міської ради – 1 штатна одиниця;

- головного спеціаліста сектору внутрішньої політики, звʼязків з громадськістю, національностями та релігіями відділу організаційної роботи та внутрішньої політики виконавчого комітету Бердянської міської ради – 2 штатні одиниці;

- завідувача сектору “Прес-служба” міської ради та виконавчого комітету Бердянської міської ради – 1 штатна одиниця;

- головного спеціаліста сектору “Прес-служба” міської ради та виконавчого комітету Бердянської міської ради – 1 штатна одиниця”;

- в управлінні праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області – 3 штатні одиниці.

6. Ввести посади:

6.1. З 08.06.2021 року:

- головного спеціаліста відділу організаційної роботи та внутрішньої політики виконавчого комітету Бердянської міської ради – 4 штатні одиниці;

- головного спеціаліста з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю виконавчого комітету Бердянської міської ради – 1 штатна одиниця;

- головного спеціаліста з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю апарату міської ради – 1 штатна одиниця;

- начальника відділу діловодства, документування та контролю виконавчого комітету Бердянської міської ради – 1 штатна одиниця;

- головного спеціаліста відділу діловодства, документування та контролю виконавчого комітету Бердянської міської ради – 4 штатні одиниці;

- спеціаліста І категорії відділу діловодства, документування та контролю виконавчого комітету Бердянської міської ради – 5 штатних одиниць;

- секретаря керівника відділу діловодства, документування та контролю виконавчого комітету Бердянської міської ради – 1 штатна одиниця;

- оператора відділу діловодства, документування та контролю виконавчого комітету Бердянської міської ради – 2 штатні одиниці;

- начальника відділу по роботі зі зверненнями громадян виконавчого комітету Бердянської міської ради – 1 штатна одиниця;

- головного спеціаліста відділу по роботі зі зверненнями громадян виконавчого комітету Бердянської міської ради – 4 штатні одиниці;

- начальника господарського відділу виконавчого комітету Бердянської міської ради – 1 штатна одиниця;

- коменданта господарського відділу виконавчого комітету Бердянської міської ради – 1 штатна одиниця;

- водія автотранспортних засобів господарського відділу виконавчого комітету Бердянської міської ради – 9 штатних одиниць;

- прибиральника службових приміщень господарського відділу виконавчого комітету Бердянської міської ради – 11,5 штатних одиниць;

- оператора відділу інформаційно-комунікаційних ресурсів виконавчого комітету Бердянської міської ради – 1 штатна одиниця;

- завідувача сектору по роботі з документами Національного архівного фонду архівного відділу Бердянської міської ради – 1 штатна одиниця;

- головного спеціаліста сектору по роботі з документами Національного архівного фонду архівного відділу Бердянської міської ради – 1 штатна одиниця;

- завідувача сектору по роботі з документами ліквідованих підприємств архівного відділу Бердянської міської ради – 1 штатна одиниця;

- головного спеціаліста сектору по роботі з документами ліквідованих підприємств архівного відділу Бердянської міської ради – 1 штатна одиниця;

- головного спеціаліста, юриста відділу культури виконавчого комітету Бердянської міської ради – 1 штатна одиниця;

- головного спеціаліста сектору економіки комунальних підприємств та бюджетної сфери управління економіки виконавчого комітету Бердянської міської ради – 1 штатна одиниця;

- головного спеціаліста відділу з питань діловодства та контролю апарату міської ради – 1 штатна одиниця;

- головного спеціаліста відділу з питань організації депутатської діяльності апарату міської ради – 1 штатна одиниця.

6.2. З 01.04.2021 року:

- завідувача сектору по роботі з органами самоорганізації населення апарату міської ради – 1 штатна одиниця;

- головного спеціаліста сектору по роботі з органами самоорганізації населення апарату міської ради – 1 штатна одиниця.

7. Затвердити з 08.06.2021 року:


7.1. Структуру апарату та виконавчих органів Бердянської міської ради згідно з додатком 1.

7.2. Загальну чисельність апарату міської ради та її виконавчих органів 395 штатних одиниць згідно з додатком 2.

8. Зобов’язати виконавчий комітет Бердянської міської ради, управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області, відділ культури виконавчого комітету Бердянської міської ради:

- до 07.04.2021р. упорядкувати свою структуру, попередити згідно з чинним законодавством працівників про можливе звільнення за п.1 ст. 40 КЗпП України та подати відомості до Бердянського міськрайонного центру зайнятості;

- до 07.06.2021р. підготувати проєкти розпоряджень міського голови про звільнення, переведення та призначення працівників у зв’язку зі змінами у структурі.


9. Доручити заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючому справами виконкому здійснити заходи щодо приведення положень структурних підрозділів виконкому, виконавчих органів міської ради, які підпорядковані їм та посадових інструкцій працівників у відповідність до затвердженої структури.


10. Визнати таким, що втратило чинність, рішення восьмої сесії Бердянської міської ради VІІ скликання від 18.02.2016 №53 “Про затвердження структури та загальної чисельності апарату Бердянської міської ради та її виконавчих органів” зі змінами та доповненнями з 08.06.2021р.11. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на міського голову Баранова В.О.


10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, регламенту, депутатської етики та інформаційної політики (Братанова Д.Г.).
Виконувач обовʼязків міського

голови, секретар міської ради Олександр СВІДЛО

 
25.03.2021812Про надання поворотної фінансової допомоги міському комунальному підприємству “Дитячий оздоровчий центр “Червона гвоздика” Бердянської міської ради

З метою вжиття заходів, спрямованих на покращення фінансово-економічного стану міського комунального підприємства “Дитячий оздоровчий центр “Червона гвоздика” Бердянської міської ради”, на виконання рішення міської ради від 25.02.2021р. №37 “Про затвердження Програми фінансової підтримки міського комунальному підприємства “Дитячий оздоровчий центр “Червона гвоздика” Бердянської міської ради на 2021 рік” , керуючись п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Бердянська міська рада


Вирішила:


1. Надати дозвіл на отримання поворотної фінансової допомоги міському комунальному підприємству “Дитячий оздоровчий центр “Червона гвоздика” Бердянської міської ради” в розмірі 1125000 гривень (в тому числі: у квітні – 500000 грн.; у травні – 625 000 грн.), яка надається з метою забезпечення платоспроможності підприємства.

2. Затвердити Порядок надання поворотної фінансової допомоги міському комунальному підприємству “Дитячий оздоровчий центр “Червона гвоздика” Бердянської міської ради” згідно з додатком 1.

3. Фінансовому управлінню міської ради (Бочкова Н.М.) при внесенні змін до бюджету Бердянської міської територіальної громади на 2021 рік передбачити кошти для надання поворотної фінансової допомоги міському комунальному підприємству “Дитячий оздоровчий центр “Червона гвоздика” Бердянської міської ради” у сумі 1125000 гривень.

4. Головним розпорядником коштів бюджету Бердянської міської територіальної громади для надання поворотної фінансової допомоги міському комунальному підприємству “Дитячий оздоровчий центр “Червона гвоздика”


Бердянської міської ради” визначити виконавчий комітет Бердянської міської ради.

5. Виконавчому комітету Бердянської міської ради (Юрченко О.С.) та міському комунальному підприємству “Дитячий оздоровчий центр “Червона гвоздика” Бердянської міської ради” (Михайленко Т.Л.) укласти договір про надання поворотної фінансової допомоги, передбачивши в ньому повернення коштів до 01 грудня 2021 року.

6. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на керуючого спправами виконкому Юрченка О.С.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.), з гуманітарних питань та соціального захисту (Буханова К.В.)
Виконувач обов’язків міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО

 
25.03.2021813Про майнові питання

Керуючись п. 5, 6 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про оренду державного та комунального майна», «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», ч. 4, 6 ст. 762 Цивільного кодексу України, Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», ст. 70, ст. 111 Статуту територіальної громади м. Бердянська та протокол постійної комісії міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, промисловості, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю від 09.03.2021 № 7, Бердянська міська радаВИРІШИЛА:


 1. Дозволити Управлінню комунальної власності Бердянської міської ради (Тахтаджиєва-Поклад А.І.) розірвати за взаємною згодою сторін договори оренди комунального майна:


1.1. від 01.11.2017 № 1456, розташованого за адресою: м. Бердянськ, Військове містечко-2, буд. 10, приміщення № 1, площею 39,50 кв.м, з громадянином України Зініним Олексієм Олександровичем.

Підстава: заява громадянина України Зініна Олексія Олександровича від 15.02.2021 (реєстр. номер УКВ 385 від 04.03.2021);

1.2. від 30.01.2020 № 1499, розташованого за адресою: м. Бердянськ, с.Нововасилівка, Маріупольське шосе, 4, площею 193,0 кв.м, з громадською організацією "Бердянська служба захисту тварин".

Підстава: заява громадської організації "Бердянська служба захисту тварин" від 22.02.2021 №18 (реєстр. номер УКВ 309 від 22.02.2021).

 1. Оголосити аукціони, за результатами яких чинні договори оренди комунального майна, можуть бути продовжені з існуючими орендарями або укладені з новими орендарями, на продовження договорів оренди комунального майна, а саме:

2.1. від 26.06.2000 № 324, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул. Ярослава Мудрого, 14/2, приміщення 2, площею 173,70 кв.м, з визначенням додаткових умов оренди: майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням, окрім виробничої діяльності та закладів з нічним режимом роботи. Строк оренди – 5 (п'ять) років.

Підстава: заява товариства з додатковою відповідальністю "Продсервіс" від 22.02.2021;


2.2. від 23.03.1998 № б/н, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул.Маяковського, 21 / вул. Мічуріна, 64, приміщення № 1, площею 214,70 кв.м, з визначенням додаткових умов оренди: майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням, окрім виробничої діяльності та закладів з нічним режимом роботи. Строк оренди – 5 (п'ять) років.

Підстава: заява товариства з додатковою відповідальністю "Продсервіс" від 22.02.2021;


2.3. від 23.03.1998 № б/н, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул. Руденка, 11/ вул. Софіївська, 9, приміщення № 1, площею 386,60 кв.м, з визначенням додаткових умов оренди: майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням, окрім виробничої діяльності та закладів з нічним режимом роботи. Строк оренди – 5 (п'ять) років.

У разі укладення договору оренди з іншою особою за результатами аукціону орендар має право на компенсацію вартості здійснення невід’ємних поліпшень у сумі 219910,00 грн. відповідно до п. 163 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 №483 за рахунок коштів нового орендаря.

Підстава: заява товариства з додатковою відповідальністю "Продсервіс" від 26.02.2021;


2.4. від 31.10.2008 № 1274, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул.Запорозьких козаків (споруда зупинки громадського транспорту «База відпочинку «Дельфін») (непарна сторона), площею 23,80 кв.м, з визначенням додаткових умов оренди:

- Об’єкт оренди може бути використаний за призначенням.

- Орендар зобов’язаний здійснити благоустрій зупинки громадського транспорту та прилеглої території.

- Орендар має право на розміщення тимчасової споруди на прилеглій до зупинки громадського транспорту території.

- Місце розміщення та проект благоустрою зупинки громадського транспорту підлягає обов’язковому погодженню з органами поліції на підставі чинного законодавства.

- Об’єкт комунальної власності міста – споруда зупинок громадського транспорту підлягає передачі в оренду без права подальшої приватизації.

- Облаштування для користування маломобільними групами населення громадським транспортом. Строк оренди – 5 (п’ять) років.

Підстава: заява фізичної особи-підприємця Євдокімової Любові Вікторівни від 01.03.2021, п. 2 протоколу засідання комітету по забезпеченню доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури від 29.03.2013 № 1/13, протокол засідання постійної комісії з питань управління комунальною власністю від 26.11.2013 № 53;


2.5. від 23.10.2007 № 1184, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул. Франка, 32, приміщення № 3, площею 70,90 кв.м, з визначенням додаткових умов оренди: майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням, окрім виробничої діяльності та закладів з нічним режимом роботи. Строк оренди – 5 (п'ять) років.

Підстава: заява фізичної особи-підприємця Горягіної Ірини Григорівни від 02.03.2021.

3. Визначити додаткові умови оренди:


3.1. нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Бердянськ, вул.Захисників України, 36 / вул. Університетська, 27, приміщення 1, площею 213,20 кв.м, а саме:

- цільове призначення – для розташування роти охорони;

- термін дії договору – 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців.

Підстава: лист Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки від 24.02.2021 № 442/1 (реєстр. номер виконкому 1575/41-01 від 01.03.2021) та лист комунального підприємства «Міськспецексплуатація» Бердянської міської ради від 04.03.2021 № 82 (реєстр. номер 388 від 04.03.2021);


3.2. нежитлових приміщень першого та другого поверхів, які розташовані за адресою: м. Бердянськ, вул. Університетська, 31, площею 227,10 кв.м, а саме:

- цільове призначення – для розташування призовної дільниці;

- термін дії договору – 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців.

Підстава: лист Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки від 24.02.2021 № 442 (реєстр. номер виконкому 1574/41-01 від 01.03.2021) та лист комунального підприємства «Міськспецексплуатація» Бердянської міської ради від 04.03.2021 № 83 (реєстр. номер 389 від 04.03.2021).


4. Управлінню комунальної власності Бердянської міської ради (Тахтаджиєва-Поклад А.І.):


4.1. Оприлюднити інформацію щодо прийнятого рішення про оголошення аукціонів на офіційному сайті Бердянської міської ради.


4.2. Повідомити заявників про оголошення аукціонів.


4.3. Оприлюднити в електронній торговій системі (далі ЕТС) оголошення про аукціони.


4.4. Укласти за результатами проведення аукціонів договори оренди або додаткові угоди про продовження договорів оренди в межах наданих повноважень.


5. Управлінню комунальної власності Бердянської міської ради (Тахтаджиєва-Поклад А.І.) здійснити перерахунок орендної плати за орендовані нежитлові приміщення розташовані за адресою: м. Бердянськ, вул. Ялтинська, 49 / вул. Верещагіна, 8, приміщення 1, площею 90,10 кв.м, фізичній особі-підприємцю Гузуну Сергію Івановичу, за виключенням площі 67,0 кв.м, що використовується під офіс, діяльність якого не заборонена, знявши нарахування орендної плати за частину приміщення, площею 23,10 кв.м, за період з 08.01.2021 по 24.01.2021 відповідно до договору оренди комунального майна від 06.02.2018 №1467.

Підстава: лист фізичної особи-підприємця Гузуна Сергія Івановича від 09.02.2021 № 9/2/21 (реєстр. номер виконкому 1041/41-01 від 10.02.2021), Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».


6. Включити до Переліку другого типу нежитлові приміщення, розташовані за адресами:


6.1. м. Бердянськ, вул. Захисників України, 36 / вул. Університетська, 27, приміщення 1, площею 213,20 кв.м, для розташування роти охорони.

Підстава: лист Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки від 24.02.2021 № 442/1 (реєстр. номер виконкому 1575/41-01 від 01.03.2021);


6.2. м. Бердянськ, вул. Університетська, 31, площею 227,10 кв.м, для розташування призовної дільниці.

Підстава: лист Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки від 24.02.2021 № 442 (реєстр. номер виконкому 1574/41-01 від 01.03.2021).


7. Скасувати рішення шістдесят першої сесії Бердянської міської ради VI скликання від 30.07.2015 №36 "Про передачу майна" та п. 5 рішення шістдесят сьомої сесії Бердянської міської ради VIІ скликання від 05.09.2019 №4 "Про майнові питання".

Підстава: лист комунального підприємства "Житлосервіс-2а" Бердянської міської ради від 05.03.2021 №66 (реєстр. номер виконкому 1721/41-01 від 09.03.2021).


8. Дати згоду на безоплатне прийняття до комунальної власності Бердянської міської територіальної громади майна, а саме: автомобіля CITROEN BERLINGO, реєстраційний номер АР 8041 ІВ, номер кузова VF7MBWJYB65665845, оціночною вартістю 69069,00 грн., що є об’єктом права приватної власності від Макаревича Олександра Олександровича (паспорт громадянина України №004292770, РНОКПП 3453904895).


9. Прийняття майна, зазначеного у пункті 8 цього рішення, здійснити за умови наявності необхідного пакету документів згідно з чинним законодавством України.

Прийняте майно закріпити на праві господарського відання за комунальним підприємством «Міськліфт» Бердянської міської ради.


10. Комунальному підприємству «Міськліфт» Бердянської міської ради (Кюрчев В.Д.) здійснити заходи, направлені на перереєстрацію, зазначеного у пункті 8 цього рішення автомобіля за Бердянською міською радою.

11. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на Управління комунальної власності Бердянської міської ради (Тахтаджиєва-Поклад А.І.), за виконання п. 9, 10 цього рішення покласти на комунальне підприємство «Міськліфт» Бердянської міської ради (Кюрчев В.Д.) в межах наданих повноважень.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, промисловості, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю (Братеньков І.С.).Виконувач обов'язків міського

голови, секретар міської ради Олександр СВІДЛО

25.03.2021814Про списання майна

Керуючись ст.26, ст.60 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 111, 115 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Порядком списання майна комунальної власності міста Бердянська, затвердженим рішенням Бердянської міської ради від 08.11.2018р. №11, враховуючи клопотання відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради від 28.01.2021 №62/б, від 10.02.2021 №114/б, акт обстеження будівлі тиру від 17.02.2021 №4, протокол постійної комісії міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, промисловості, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю від 09.03.2021 № 7 Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Дозволити відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради (Лазуренко Н.О.) списати з балансу матеріальні цінності, а саме: будівлю тиру літ.Б з ганком та з прибудованим навісом літ.В, рік вводу в експлуатацію 1990, інвентарний номер 10310003, первісною вартістю – 52884,00грн., залишковою вартістю – 1857,60 грн.

2. Начальнику відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради Лазуренко Н.О.:

2.1. Провести списання майна, зазначеного у п. 1 цього рішення, згідно з чинним законодавством та нормативними документами.

2.2. Надати у 2-х місячний термін до Управління комунальної власності Бердянської міської ради інформацію щодо виконання зазначеного рішення та акти списання.

3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на Управління комунальної власності Бердянської міської ради (Тахтаджиєва-Поклад А.І.), на відділ освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради (Лазуренко Н.О.) в межах наданих повноважень.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, промисловості, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю (Братеньков І.С.).
Виконувач обов’язків

міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО

25.03.2021815Про прийняття майна

Керуючись ст.26, п.5 ст.60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, ст. ст. 25, 111, 115 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада

ВИРІШИЛА:


1. Прийняти до комунальної власності Бердянської міської територіальної громади майно, а саме:

1.1. Багатофункціональний пристрій А4: HP Laser Jet Pro MFP M428dw, у кількості 10 одиниць, загальною вартістю 197120,50 грн.;

1.2. Персональний комп’ютер, Тип2: HP Pro Book 455 G7, у кількості 5 одиниць, загальною вартістю 192544,50 грн.

Підстава: лист Департаменту соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації від 13.01.2021 №0063/07-24, лист Міністерства соціальної політики України від 05.01.2021 №125/0/2-21/3, Наказ Мінсоцполітики від 03.03.2020 №184 «Про надання об’єднаним територіальним громадам технічного оснащення щодо виконання функцій у сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей».

2. Закріпити майно, зазначене в п. 1 цього рішення за управлінням праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради на праві оперативного управління.

3. Дати згоду на безоплатне прийняття до комунальної власності Бердянської міської територіальної громади майна, які є об’єктами права приватної власності від ПрАТ «Приазовкурорт» та обліковується на балансі філії ПрАТ «Приазовкурорт» Комбінат комунальних господарств «Курорт» а саме:

  1. Мережі каналізації, протяжність 633 м.п. с.Лазурний, інвентарний №2-098-1, первісною вартістю 32623,58 грн., залишковою вартістю 5579,18 грн;

  2. Мережі канал., керам. с.Лазурний, протяжність 240 м.п., інвентарний №2-097, первісною вартістю 51118,53 грн., залишковою вартістю 9541,82 грн;

  3. Мережі канал., з керамічних труб, протяжність 712 м.п. с.Лазурний, інвентарний №2-099, первісною вартістю 130310,67 грн., залишковою вартістю 96265,08 грн;

  4. Мережі водопр. сталь ф273, протяжність 810 м.п. с.Лазурний, інвентарний №2-079, первісною вартістю 122204,38 грн., залишковою вартістю 58807,66 грн;

  5. Мережі в/пр сталь ф219, протяжність 229 м.п. с.Лазурний, інвентарний №2-080, первісною вартістю 64106,01 грн., залишковою вартістю 46849,89 грн;

  6. Насосна станція 1 каналізаційна с.Бердянськ, інвентарний №0-033, первісною вартістю 183981,25 грн., залишковою вартістю 87277,81 грн;

  7. Мережі госпитної води с.Бердянськ, протяжність 2695 м.п., інвентарний №2-105, первісною вартістю 411183,59 грн., залишковою вартістю 95440,63 грн;

  8. Мережі керам. труб, протяжність 1477 м.п. сан.Лазурний, інвентарний №2-098, первісною вартістю 32623,58 грн., залишковою вартістю 5579,18 грн;

  9. Мережі в/в від ВК-6 до леч.пл., с.Бердянськ ф150, протяжність 2605 м.п., інвентарний №2-104, первісною вартістю 104504,02 грн., залишковою вартістю 89157,55 грн.

Підстава: листи ПрАТ «Приазовкурорт» від 12.12.2020 №02/450, від 18.02.2021 №02/41.

4. Прийняття майна, зазначеного у пункті 3 цього рішення, здійснити за умови наявності необхідного пакету документів згідно з чинним законодавством України.

Прийняте майно закріпити на праві господарського відання за комунальним підприємством «Бердянськводоканал» Бердянської міської ради.

5. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на Управління комунальної власності Бердянської міської ради (Тахтаджиєва-Поклад А.І.), за виконання п.1, п.2 покласти на управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради (Токмань Н.А.), за виконання п.3, п.4 покласти на комунальне підприємство «Бердянськводоканал» Бердянської міської ради (Михалевич Д.О.) в межах наданих повноважень.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, промисловості, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю (Братеньков І.С.).
Виконувач обов’язків

міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО


25.03.2021816Про включення 9/20 часток цілого убудованого приміщення за адресою: м. Бердянськ, вул. Консульська (Комунарів), 63 / пр. Азовський (Леніна) 4 до переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Бердянська, що підлягають приватизації у 2021 році

Керуючись п.30 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про приватизацію державного і комунального майна”,”ст. ст. 111, 115 Статуту територіальної громади міста Бердянська, рішенням п’ятдесят третьої сесії Бердянської міської ради від 08.11.2018 №9, враховуючи протокол засідання постійної комісії міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, промисловості, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю від 11.03.2021 №7 (ІІІ), рекомендації Управління комунальної власності від 11.01.2021, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Включити до переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Бердянська, що підлягають приватизації у 2021 році, 9/20 часток нежитлового цілого убудованого приміщення, загальною площею 110,4 кв.м. (приміщення №№1-4, 9а, 23 – 26 згідно з технічним паспортом, виготовленим станом на 21.09.2010р.) за адресою: м. Бердянськ, вул. Консульська (Комунарів), 63 / пр. Азовський (Леніна) 4, способом викупу громадянином України Яковенко Надією Миколаївною з компенсацією орендарю вартості невід’ємних поліпшень нерухомого майна, здійснених за згодою орендодавця за рахунок власних коштів орендаря та умовами щодо заборони відчуження об’єкту приватизації без згоди органу приватизації протягом двох років з моменту набуття права власності.

2. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на Управління комунальної власності Бердянської міської ради (Тахтаджиєва-Поклад А.І.).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, промисловості, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю (Братеньков І.С.).Виконувач обов’язків

міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО

25.03.2021817Про включення 1/30 частки комплексу будівель та споруд по пр. Азовському, 25, м. Бердянськ до переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Бердянська, що підлягають приватизації у 2021 році

Керуючись п.30 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про приватизацію державного і комунального майна”,”, ст. ст. 111, 115 Статуту територіальної громади міста Бердянська, рішенням п’ятдесят третьої сесії Бердянської міської ради від 08.11.2018 № 9, враховуючи протокол засідання постійної комісії міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, промисловості, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю від 11.03.2021 №7 (ІІІ), рекомендації Управління комунальної власності від 19.02.2021, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Включити до переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Бердянська, що підлягають приватизації у 2021 році, нежитлове приміщення №2, 1/2 частина нежитлового приміщення №1 будівлі А згідно з технічним паспортом, виготовленим станом на 02.03.2011р., загальною площею 25.45 кв.м. що складають 1/30 частку комплексу будівель та споруд, за адресою: м. Бердянськ, пр. Азовський, 25, способом викупу громадянином України Сапегою Тамарою Олександрівною з компенсацією орендарю вартості невід’ємних поліпшень нерухомого майна, здійснених за згодою орендодавця за рахунок власних коштів орендаря та умовами щодо заборони відчудження об’єкту приватизації без згоди органу приватизації протягом двох років з моменту набуття права власності.

2. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на Управління комунальної власності Бердянської міської ради (Тахтаджиєва-Поклад А.І.).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, промисловості, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю (Братеньков І.С.).
Виконувач обов’язків

міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО

25.03.2021818Про затвердження Програми утримання об’єктів зовнішнього освітлення вулиць та технічних засобів регулювання дорожнього руху на 2020-2022 роки в новій редакції

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про благоустрій населених пунктів», ст. 70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


 1. Затвердити Програму утримання об’єктів зовнішнього освітлення вулиць та технічних засобів регулювання дорожнього руху на 2020-2022 роки в новій редакції (додається).

 2. Вважати таким, що втратило чинність рішення п’ятої сесії Бердянської міської ради VIIІ скликання від 28.01.2021 року № 25 «Про затвердження Програми утримання об’єктів зовнішнього освітлення вулиць та технічних засобів регулювання дорожнього руху на 2020-2022 роки».

 3. Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2021 рік.

 4. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах затверджених у бюджеті Бердянської міської територіальної громади на 2021 рік, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

 5. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гречку В.В.

 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Цуканова В.В.) та постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Рудницького М.М.).Виконувач обов’язки міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО

25.03.2021819Про затвердження Програми придбання, капітального та поточного ремонту об`єктів благоустрою на 2021 рік в новій редакції.

Згідно зі ст. 20, 91 Бюджетного кодексу України, п. 22 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Затвердити Програму придбання, капітального та поточного ремонту об`єктів благоустрою на 2021 рік в новій редакції (додається).

2. Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2021 рік.

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах видатків, затверджених у бюджеті Бердянської міської територіальної громади на 2021 рік, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

4. Рішення п’ятої сесії міської ради VII скликання від 28 січня 2021 р. № 31 „Про затвердження Програми придбання, капітального та поточного ремонту об`єктів благоустрою на 2021 рік”, вважати таким, що втратило чинність.

5. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гречку В.В.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Цуканов В.В.) та постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.) в межах наданих повноважень.

Виконувач обов’язків міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО25.03.2021820Про затвердження Програми капітального ремонту житлово-комунального комплексу на 2021 рік в новій редакції

Згідно зі ст. 20, ст. 91 Бюджетного кодексу України, п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Програму капітального ремонту житлово-комунального комплексу на 2021 рік в новій редакції.

2. Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2021 рік.

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах видатків, затверджених у бюджеті Бердянської міської територіальної громади на 2021 рік, забезпечити фінансування зазначеної Програми.

4. Рішення шостої сесії від 25.02.2021 № 31 «Про затвердження Програми капітального ремонту житлово-комунального комплексу на 2021 рік» вважати таким, що втратило чинність.

5. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гречку В.В.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку та постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності.

Виконувач обов’язків міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО

 
25.03.2021821Про затвердження програми «Питна вода» на 2021 рік в новій редакції

Керуючись п. 22 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.20, п.13 ч.1 ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 70, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


   1. 1. Затвердити програму «Питна вода» на 2021 рік в новій редакції (додається).

2. Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2021 рік.

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах видатків, затверджених у бюджеті Бердянської міської територіальної громади на 2021 рік, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

4. Рішення шостої сесії VIІІ скликання від 25 лютого 2021 р. № 32 «Про затвердження програми «Питна вода» на 2021» вважати таким, що втратило чинність.

5. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гречку В.В.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Цуканов В.В), постійну комісію міської ради з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.), постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.).
Виконувач обов’язків міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО

 
25.03.2021822Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Бердянськводоканал» Бердянської міської ради на 2021-2022 роки у новій редакції

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.91 Бюджетного кодексу України, ст.70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, враховуючи листи КП «Бердянськводоканал» БМР від 15.02.2021 № 552 та від 09.03.2021 №978, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


 1. Затвердити Програму фінансової підтримки комунального підприємства «Бердянськводоканал» Бердянської міської ради на 2021-2022 роки у новій редакції (додається).

2. Управлінню житлово-комунального господарства виконкому Бердянської міської ради (Шеляг В.В.) забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань.

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради (Бочкова Н.М.) у межах видатків, затверджених у бюджеті Бердянської міської територіальної громади на 2021 рік, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

4. Рішення шостої сесії Бердянської міської ради VIII скликання від 25.02.2021 № 36 «Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Бердянськводоканал» Бердянської міської ради на 2021-2022 роки» вважати таким, що втратило дію.

5. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гречка В.В.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Цуканов В.В.) та на постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.)


Виконувач обов’язків міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО


 
25.03.2021823Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства Бердянської міської ради «Житлосервіс-2а» на 2021 рік

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.91 Бюджетного кодексу України, ст.70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, враховуючи звернення комунального підприємства Бердянської міської ради «Житлосервіс-2а» від 10.03.2021 № 69 Бердянська міська рада

ВИРІШИЛА:


 1. Затвердити Програму фінансової підтримки комунального підприємства Бердянської міської ради «Житлосервіс-2а» на 2021 рік (додається).

2. Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради (Шеляг В.В.) забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2021 рік.

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради (Бочкова Н.М.) у межах видатків, затверджених у бюджеті Бердянської міської територіальної громади на 2021 рік, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

4. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гречку В.В.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорт та зв’язку (Цуканов В.В.) та на постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.).
Виконувач обов’язків міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО

25.03.2021824Про затвердження Програми забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб на 2021 рік

Керуючись Житловим кодексом Української РСР, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», ст. 91 Бюджетного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.2017 № 769 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України», враховуючи листи Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 12.01.2021 № 23/9.3-61-21 та від 03.03.2021 № 22/9.1-1059-21 Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Затвердити Програму забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб на 2021 рік (далі - Програма) (додається).

2. Виконавчому комітету Бердянської міської ради забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2021 рік.

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради (Бочкова Н.М.) у межах видатків, затверджених у бюджеті Бердянської міської територіальної громади на 2021 рік, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

4. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гречку В.В., керуючого справами виконавчого комітету Бердянської міської ради Юрченка О.С. в межах наданих повноважень.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.), з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв`язку (Цуканов В.В.), з гуманітарних питань та соціального захисту (Буханова К.В.).Виконувач обов’язків міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО
 
25.03.2021825Про затвердження Програми капітального ремонту ліфтів та системи диспетчеризації ліфтів багатоквартирних житлових будинків м. Бердянськ на 2021 рік в новій редакції

Відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України, п.22, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою забезпечення безаварійної, надійної та безпечної експлуатації ліфтів багатоквартирних житлових будинків, забезпечення комфортних умов життєдіяльності мешканців багатоповерхової забудови, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Програму капітального ремонту ліфтів та системи диспетчеризації ліфтів багатоквартирних житлових будинків м. Бердянськ на 2021 рік в новій редакції(далі за текстом – Програма, додається).

2. Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2021 рік.

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах видатків, затверджених у бюджеті Бердянської міської територіальної громади на 2021 рік, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

4. Рішення шостої сесії VIІІ скликання від 25 лютого 2021 р. № 30 «Про затвердження Програми капітального ремонту ліфтів та системи диспетчеризації ліфтів багатоквартирних житлових будинків м. Бердянськ на 2021 рік» вважати таким, що втратило чинність.

5. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Гречку В.В.)

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Цуканов В.В.) та постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.).

Виконувач обов’язків міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО

 
25.03.2021826Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Компос» Бердянської міської ради на 2021 рік

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.91 Бюджетного кодексу України, ст.70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, враховуючи листи КП «Компос» БМР від 23.02.2021 № 6 та від 17.03.2021 № 42, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


 1. Затвердити Програму фінансової підтримки комунального підприємства «Компос» Бердянської міської ради на 2021 рік (додається).

2. Управлінню житлово-комунального господарства виконкому Бердянської міської ради (Шеляг В.В.) забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань.

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради (Бочкова Н.М.) у межах видатків, затверджених у бюджеті Бердянської міської територіальної громади на 2021 рік, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гречка В.В.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Цуканов В.В.) та на постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.)


Виконувач обов’язків міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО

 
25.03.2021827Про затвердження Програми поховання невідомих та безрідних громадян на 2020-2022 роки в новій редакції

Згідно зі ст. 20 Бюджетного кодексу України, п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 16 Закону України «Про поховання та похоронну справу», Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Затвердити Програму поховання невідомих та безрідних громадян на 2020-2022 роки в новій редакції (додається).

2. Рішення п’ятої сесії Бердянської міської ради VIIІ скликання від 28.01.2021 №22 «Про затвердження Програми поховання невідомих та безрідних громадян на 2020-2022 роки» вважати таким, що втратило чинність.

3. Управлінню житлово-комунального господарства забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань.

4. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах видатків, затверджених у бюджеті Бердянської міської територіальної громади, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Гречка В.В.).

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Цуканов В.В.) та постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності

(Рудницкий М.М.).
Виконувач обов’язків міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО
 
25.03.2021828Про внесення змін до Програми «Охорона здоров’я на 2021 рік»

Відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 89, 91 Бюджетного кодексу України, ст. 125 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада
В И Р І Ш И Л А:1. Внести зміни до рішення четвертої (позачергової) сесії VIІI скликання від 24.12.2020 № 15 «Про затвердження Програми «Охорона здоров’я на 2021 рік», а саме:

1) доповнити розділ 4. «Завдання і заходи Програми» наступним завданням: «Забезпечення проведення медичного огляду призовників та допризовників»;

2) доповнити розділ 3. «Склад проблеми, шляхи і способи її розв’язання Програми» наступним, а саме: «На теперішній час спеціалісти призовної комісії знаходяться в штатному розписі поліклініки КНП БМР «Бердянське територіальне медичне об’єднання». З 01.04.2020 року, КНП БМР «Бердянське територіальне медичне об’єднання» уклало договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, тому підприємство фінансується за рахунок коштів Національної служби здоров’я України (далі – НСЗУ). Згідно специфікації надання медичних послуг, медичний огляд призовників та допризовників, направлених з об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки не оплачується за рахунок коштів НСЗУ»;

3) доповнити розділ 7. «Очікувані результати, ефективність Програми» наступним, а саме: «Виділення коштів на виконання завдання стосовно забезпечення проведення медичного огляду призовників та допризовників за рахунок бюджету Бердянської міської територіальної громади дозволить виконати вимоги Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», в частині організації медичних оглядів;

4) додаток 1 «Завдання та заходи з виконання Програми «Охорона здоров’я на 2021 рік» викласти в новій редакції (додається);

2


 1. додаток 2 «Очікувані результати Програми «Охорона здоров’я на 2021 рік» викласти в новій редакції (додається).

2. Дане рішення є невід`ємною частиною рішення четвертої (позачергової) сесії VIІI скликання від 24.12.2020 № 15 «Про затвердження Програми «Охорона здоров’я на 2021 рік».

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету БМР (Бочкова Н.М.) забезпечити фінансування Програми в межах затверджених бюджетних призначень у бюджеті Бердянської міської територіальної громади на 2021 рік.

4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Васильчишину В.М.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.) та на постійну комісію Бердянської міської ради з гуманітарних питань та соціального захисту (Буханова К.В.).


Виконувач обов’яз

25.03.2021829Про затвердження Програми «Надання фінансової підтримки комунальному підприємству «Аптека № 195» Бердянської міської ради для проведення поточного ремонту приміщення»

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст.78 Господарського кодексу України, ст. 70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, враховуючи лист комунального підприємства «Аптека №195» Бердянської міської ради від 09.02.2021 № 192, Бердянська міська радаВ И Р І Ш И Л А:


1. Затвердити Програму «Надання фінансової підтримки комунальному підприємству «Аптека №195» Бердянської міської ради для проведення поточного ремонту приміщення» (додається).

2. Відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Бердянської міської ради забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на відповідний рік.

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах затверджених бюджетних призначень забезпечити фінансування даної Програми.

4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Васильчишину В.М.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.) та на постійну комісію Бердянської міської ради з гуманітарних питань та соціального захисту (Буханова К.В.).Виконувач обов’язків

міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО

25.03.2021830Про затвердження Програми соціального захисту дорослого населення в галузі безоплатного стоматологічного обслуговування на 2021 рік

Відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 125 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:1. Затвердити Програму соціального захисту дорослого населення в галузі безоплатного стоматологічного обслуговування на 2021 рік (додається).

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету БМР (Бочкова Н.М.) забезпечити фінансування Програми в межах затверджених бюджетних призначень у бюджеті Бердянської міської територіальної громади на 2021 рік.

3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Васильчишину В.М.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.) та на постійну комісію Бердянської міської ради з гуманітарних питань та соціального захисту (Буханова К.В.).


Виконувач обов’язків

міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО25.03.2021831Про затвердження Програми соціального захисту на 2018-2021 роки в новій редакції

Відповідно до п.22 ст. 26, п.3 ст.30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про соціальні послуги”, Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, Закону України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та громадян похилого віку в Україні”, Бюджетного кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”(зі змінами), від 29 січня 2003 р. № 117 “Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги”(зі змінами), від 17.04.2019 р. № 373 “Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі”(зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, від 20.09.2017 № 793 “Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету”, ст.70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою вирішення питань соціального захисту шляхом встановлення додаткових, порівняно з державними програмами гарантій, компенсацій та пільг, надання адресної допомоги Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА


1. Затвердити “Програму соціального захисту на 2018-2021 роки” в новій редакції, що додається.


2. Фінансовому управлінню міськвиконкому (Бочковій Н.М.) забезпечити фінансування програми в межах затверджених бюджетних призначень у бюджеті Бердянської міської територіальної громади на відповідний рік.

2

3. Рішення п’ятої сесії Бердянської міської ради VIІI скликання від 28.01.2021 № 41 «Про затвердження Програми соціального захисту на 2018-2021 роки в новій редакції» визнати таким, що втратило чинність.


4. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Васильчишину В.М. та начальника управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради Токмань Н.А.


5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.), з гуманітарних питань та соціального захисту (Буханова К.В.)

Виконувач обов“язків міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО

25.03.2021832Про внесення змін до Цільової програми «Освіта» на 2021 рік

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 89, ст. 91 Бюджетного кодексу України, наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», із змінами та доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2016 № 860, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою укріплення та поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести зміни до «Цільової програми «Освіта» на 2021 рік», затвердженої рішенням п’ятої сесії Бердянської міської ради VIIІ скликання від 28 січня 2021 року № 46 «Про затвердження Цільової програми «Освіта» на 2021 рік в новій редакції», а саме: додаток Цільова програма «Освіта» на 2021 рік в частині «Завдання, заходи та очікувані результати з виконання Цільової програми «Освіта» на 2021 рік» та викласти в новій редакції, що додається.


2. Дане рішення є невід’ємною частиною рішення Бердянської міської ради п’ятої сесії Бердянської міської ради VIIІ скликання від 28 січня 2021 року № 46 «Про затвердження Цільової програми «Освіта» на 2021 рік в новій редакції».


3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах видатків, затверджених у бюджеті Бердянської міської територіальної громади, забезпечити фінансування зазначеної вище програми.


4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Васильчишину В.М.


5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради з гуманітарних питань та соціального захисту (Буханова К.В.) та постійну комісію Бердянської міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.).Виконувач обов’язків

міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО

 
25.03.2021833Про затвердження Програми розвитку освіти «Новий освітній простір» на 2021-2023 роки

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 89, ст. 91 Бюджетного кодексу України, наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», із змінами та доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2016 № 860, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою забезпечення стабільного розвитку системи освіти Бердянської міської територіальної громади відповідно до потреб суспільства, реалізації конституційного права на освіту кожного громадянина України, зміцнення матеріально-технічної бази освітніх закладів, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


 1. Затвердити Програму розвитку освіти «Новий освітній простір» на 2021-2023 роки, що додається.


 1. Бердянській міській раді щороку під час формування бюджету Бердянської міської територіальної громади передбачати кошти на реалізацію заходів Програми у межах можливостей бюджету Бердянської міської територіальної громади по видатках на освіту.


 1. Відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради (Лазуренко Н.О.) забезпечити виконання заходів щодо реалізації Програми розвитку освіти «Новий освітній простір» на 2021-2023 роки.


4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради в межах наданих повноважень Васильчишину В.М.

5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради з гуманітарних питань та соціального захисту (Буханова К.В.) та постійну комісію Бердянської міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.).
Виконувач обов’язків міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО


 
25.03.2021834Про затвердження Положення про відділ освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради

Згідно зі ст.ст. 52, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Статуту територіальної громади міста Бердянська та виробничою необхідністю Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Положення про відділ освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради в новій редакції, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 21.08.2020 № 289 «Про затвердження Положення про відділ освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради».

3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Васильчишину В.М.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради з гуманітарних питань та соціального захисту (Буханова К.В.)


Виконувач обов’язків

міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО

 
25.03.2021835Про затвердження Положення про бюджет участі Бердянської міської територіальної громади

Згідно зі ст. 25 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою удосконалення впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до вирішення питань соціально-економічного розвитку громади за рахунок коштів бюджету Бердянської міської територіальної громади та розвитку демократичного процесу обговорення громадою напрямів використання бюджетних коштів, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Положення про бюджет участі Бердянської міської територіальної громади (додається).


2. Встановити, що під час формування бюджету Бердянської міської територіальної громади на 2022 рік та наступні бюджетні періоди, у рамках бюджету участі, в межах відповідних бюджетних програм передбачаються кошти для реалізації громадських проєктів, відібраних відповідно до цього Положення.


3. Сектору „Прес-служба” виконавчого комітету Бердянської міської ради (Єгорова І.О.) оприлюднити це рішення на офіційному сайті Бердянської міської ради в 10-денний термін з дня його прийняття.


4. Рішення вісімдесят першої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 04.06.2020 №34 „Про затвердження Положення про бюджет участі Бердянської міської об’єднаної територіальної громади” вважати таким, що втратило чинність.


5. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Муху Ю.М., Божкову О.А., Гречку В.В., Васильчишину В.М., керуючого справами виконавчого комітету Бердянської міської ради Юрченка О.С. в межах наданих повноважень.


6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.).


Виконувач обов’язків міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО


 
25.03.2021836Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку Бердянської міської територіальної громади на 2021 рік

Згідно зі ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, враховуючи службові записки заступника міського голови Васильчишиної В.М. від 09.02.2021 №14, від 24.03.2021 №246/б, керуючого справами виконкому від 10.03.2021 №81, від 12.03.2021 №94, від 24.03.2021 №100, відділу охорони здоров’я виконкому від 23.03.2021 №92/01-20, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести зміни до Програми соціально-економічного та культурного розвитку Бердянської міської територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням п’ятої сесії Бердянської міської ради VIII скликання від 28.01.2021 №34, а саме:

1.1. у розділі VI „Розвиток міської територіальної громади” у підрозділі 3 „Ефективне міське управління” захід „реалізація проєкту-переможця п’ятого етапу впровадження бюджету участі „Театр починається з вішалки, а Центр громадських ініціатив з…” доповнити наступними словами:

„а саме: придбання та установка дошки оголошень сітілайта біля входу до Бердянського міського центру соціальних служб по вул.Морська, 45 на суму 15,0 тис.грн”.


1.2. Додаток 4 „Перелік міських Програм, які передбачається фінансувати у 2021 році” доповнити наступними програмами:

№№

Найменування міської програми


Головний розпорядник

бюджетних коштів

51

Програма сприяння зміцненню матеріальної бази Державної прикордонної служби України Бердянського прикордонного загону на 2021 рік

Виконавчий комітет

Бердянської міської ради

52

Програма енергозбереження Бердянської міської територіальної громади на 2021-2023 роки

Виконавчий комітет

Бердянської міської ради

53

Програма фінансової підтримки міського КП „Дитячий оздоровчий центр „Червона гвоздика” БМР на 2021 рік

Виконавчий комітет

Бердянської міської ради

54

Програма надання одноразової матеріальної допомоги на 2021 рік

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету БМР

55

Програма фінансової підтримки КП „Бердянськводоканал” БМР на 2021-2022 роки

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету БМР


1.3. У Додатку 4 „Перелік міських Програм, які передбачається фінансувати у 2021 році” відкоригувати назви програм:

№№

Найменування міської програми

(раніше затверджено)

Найменування міської програми

(відкориговано)

1

Програма забезпечення підтримки органів самоорганізації населення міста на 2021 рік

Про забезпечення підтримки органів самоорганізації населення Бердянської міської територіальної громади на 2021 рік

4

Програма з впровадження заходів щодо збереження, охорони, відтворення та раціонального використання земельних ресурсів міста Бердянська на 2021 рік

Програма з впровадження заходів щодо збереження, охорони, відтворення та раціонального використання земельних ресурсів на території Бердянської міської територіальної громади Запорізької області на 2021 рік


1.4. у підрозділі 3 „Ефективне управління громадою” розділу VI „Розвиток міської територіальної громади” захід „поліпшення матеріально-технічної бази, оновлення інформаційно-комунікаційної інфраструктури, забезпечення оргтехнікою апарата міської ради, структурних підрозділів та самостійних підрозділів виконавчого комітету” доповнити наступними словами:

- по управлінню містобудування та архітектури виконавчого комітету:

придбання комп’ютерів у комплекті – 8 од. на загальну суму 184,0 тис. грн за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади”.


1.5. підрозділ 2 „Забезпечення законності та захисту інтересів громадян” розділу VI „Розвиток міської територіальної громади” доповнити наступним заходом:

„на виконання заходів Програми сприяння зміцненню матеріальної бази Державної прикордонної служби України Бердянського прикордонного загону придбання за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади наступного обладнання:

 • автоматичні ворота – 2 од.;

 • резервні джерела електроживлення дизельних генераторів – 3 од.;

 • система сонячних панелей та батарей – 1 од.;

 • витяжна установка для вентиляції їдальні – 1 од.

Усього: 7 од. на загальну суму 395,0 тис. грн”.


1.6. у розділі IV „Соціальна та гуманітарна сфери”:

1.6.1. підрозділ 4 „Охорона здоров’я” доповнити заходом:

„Реконструкція приміщень корпусу терапевтичного з підвалом з 1 ліфтом КУ БМР „Бердянське територіальне медичне об’єднання” під рентгенкабінет з монтажем ангіографічного обладнання, розташованого за адресою: вул.Консульська, 23,
м.Бердянськ, Запорізької області за рахунок коштів інших субвенцій з місцевого бюджету на суму 1900,0 тис. грн”.

1.6.2. підрозділ 5 „Освіта” доповнити заходом:

„Поточний ремонт евакуаційного виходу приміщення корпусу №2 Бердянської загальноосвітньої школи I-III ступенів №5 Бердянської міської ради Запорізької області за рахунок коштів інших субвенцій з місцевого бюджету на суму 80,0 тис. грн”.

1.6.3. підрозділ 6 „Підтримка сімей, дітей та молоді, розвиток фізкультури та спорту” доповнити заходом:

„Поточний ремонт частини комплексу приміщень будівель та споруд комунального підприємства „Міський Палац спорту” Бердянської міської ради, загальною площею 269,2 кв. м з ґанком до літ „а”, розташованого за адресою: Запорізька область, м.Бердянськ, Мелітопольське шосе, 27 за рахунок коштів інших субвенцій з місцевого бюджету на суму 300,0 тис. грн”.


2. Дане рішення є невід’ємною частиною рішення п’ятої сесії Бердянської міської ради VIII скликання від 28.01.2021 №34 „Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Бердянської міської територіальної громади на 2021 рік”.

3. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Муху Ю.М.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.).


Виконувач обов’язків міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО


25.03.2021837Про затвердження Програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального та соціально-культурного призначення на 2021 рік в новій редакції

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА


1. Затвердити Програму будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального та соціально-культурного призначення на 2021 рік в новій редакції (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення Бердянської міської ради VIІI скликання шостої сесії від 25.02.2021 № 15.

3. Фінансовому управлінню міськвиконкому (Бочкова Н.М.) здійснювати фінансове забезпечення Програми за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Бердянської міської територіальної громади.

4. Управлінню капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради (Федюкович А.В.) у своїй роботі керуватися даним рішенням.

5. Відповідальність за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Божкова О.А).

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.), постійну комісію з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Цуканов В.В.) та комісію з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).
Виконувач обов’язків міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО

 
25.03.2021838Про статус “вимушеної невідповідності вимогам Зонінгу" земельних ділянок

Згідно з п. 34 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, п.5.3 розділу 5 Пояснювальної записки до Плану зонування території міста Бердянська, затвердженого рішенням тридцять восьмої сесії Бердянської міської ради VІ скликання від 31.05.2013 № 27, звернень ТОВ “АСКЕТ ШИППІНГ” від 03.06.2020 № 3412/28-01, від 27.11.2020 № 7369/28-01, протоколів проведення засідань постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології від 08.07.2020 № 122, від 10.03.2021 № 12, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА


1. Відмовити у наданні статусу “вимушеної невідповідності вимогам Зонінгу” земельній ділянці площею 2,9024 га, що розташована в зоні об’єктів інженерної інфраструктури за адресою: м.Бердянськ, вул. Халтуріна, 53-в із визначенням виду використання “для розміщення та обслуговування складів” (ТОВ “АСКЕТ ШИППІНГ”).

2. На земельній ділянці, зазначеній у пункті 1 цього рішення планування (розміщення) будь-яких об'єктів містобудування та їх будівництво здійснювати за умов відповідності Плану зонування території (Зонінгу).

3. Управлінню містобудування та архітектури виконавчого комітету Бердянської міської ради (Малиновська А.М.) під час надання відповідних погоджень при узгодженні землевпорядної документації, видачі вихідних даних на проєктування об'єктів будівництва керуватися цим рішенням.

4. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Божкову О.А.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).
Виконувач обов’язків міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО

 
25.03.2021839Про переведення садових та дачних будинків у жилі будинки

Згідно зі ст. 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 38 Земельного кодексу України, ст. 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015р. № 321 “Про затвердження порядку переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, на підставі звернення, що надійшло до виконавчого комітету Бердянської міської ради, протоколу проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології від 10.03.2021р. №12 Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Перевести садовий будинок №81 (літ.“А,а,Мс”), в СГТ “Озон-1” у жилий будинок, власником якого є Антонов Олег Валерійович, який проживає за адресою: (...).

Підстава: заява від 08.02.2021р. №3071, договір купівлі-продажу садового будинку від (...), витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від (...), індексний номер витягу: (...); звіт про проведення технічного огляду садового будинку від 08.02.2021р. складений експертом ФОП Сергієнком М.І.


2. Заявнику у разі потреби привести документи на землекористування у відповідність до вимог земельного законодавства.


3. Управлінню містобудування та архітектури виконавчого комітету Бердянської міської ради (Малиновська А.М.) у разі розташування будинку на об'єкті вуличної мережі, якому присвоєна назва, присвоїти будинку адресу у встановленому порядку.


4. Відповідальність за виконанням цього рішення покласти на заступника

2


міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Божкову О.А.


5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).
Виконувач обов'язків міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО

 
25.03.2021840Про затвердження проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронних зон в межах міста Бердянська Запорізької області

Розглянувши проект землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронних зон в межах міста Бердянська Запорізької області, розроблений приватним підприємством “Укрзем”, керуючись ст.ст. 2, 12, 20, 58-60, 62, 184-186¹ Земельного кодексу України, ст.ст. 4, 85-88, 90, 95 Водного кодексу України, ст.ст. 1, 19-30, 47 Закону України “Про землеустрій”, Законом України “Про Державний земельний кадастр”, Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, ст.ст. 6, 9 Закону України “Про державну експертизу землевпорядної документації”, Законом України “Про охорону земель”, постановою Кабінету Міністрів України від 08.05.1996 № 486 “Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них”, постановою Кабінету Міністрів України від 13.05.1996 № 502 “Про затвердження Порядку користування землями водного фонду”, постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2024 “Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів”, ст. 25, п. 34 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 3 Статуту територіальної громади міста Бердянська та на підставі протоколу проведення громадських слухань від 15.03.2021 р. та протоколу проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 18.03.2021 № 13, беручи до уваги висновок державної експертизи землевпорядної документації Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, від 26.09.2019 № 3443-19, з метою встановлення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг на території міста Бердянська Запорізької області, діючи від імені та в інтересах Бердянської міської територіальної громади Запорізької області, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити проект землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронних зон в межах міста Бердянська Запорізької області.


2. Затвердити розмір водоохоронної зони Азовського моря в межах території міста Бердянська Запорізької області площею 597,3367 га.


3. Затвердити розмір прибережної захисної смуги Азовського моря в межах території міста Бердянська Запорізької області площею 597,3367 га з пляжною зоною площею 69,0812 га.


4. Встановити обмеження у використанні земельних ділянок, що увійшли до водоохоронної зони, прибережної захисної смуги та пляжної зони, відповідно до вимог Земельного кодексу України, Водного кодексу України та проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронних зон в межах міста Бердянська Запорізької області.


5. Рекомендувати власникам, користувачам та орендарям земельних ділянок комунальної власності міста Бердянськ Запорізької області, що увійшли до водоохоронної зони, прибережної захисної смуги та пляжної зони, підтримувати в належному стані та дотримуватись режиму використання їх територій згідно вимог чинного законодавства України.


6. Головному управлінню Держгеокадастру у Запорізькій області внести відповідні зміни до відомостей Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель відповідно до вимог Земельного кодексу України, Водного кодексу України та проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронних зон в межах міста Бердянська Запорізької області.


7. Сектору “Прес-служба” міської ради та виконавчого комітету Бердянської міської ради (Єгорова І.О.) оприлюднити це рішення в друкованих засобах масової інформації не пізніш як у десятиденний строк після прийняття рішення та розмістити його на офіційному інтернет-сайті Бердянської міської ради.


8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради VІІI скликання з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).


9. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Божкову О.А.
Виконувач обов'язків міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО

25.03.2021841Про надання згоди на виконання робіт та призначення замовником Управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради по об’єктах будівництва

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, враховуючи протокольні доручення депутатів Бердянської міської ради, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА


1. Надати згоду на виконання робіт у 2021 році та призначити Управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради (Федюкович А.В.) замовником по об’єктах :

1.1. «Капітальний ремонт будівлі по вул. Земській,21/вул. Центральна,36 з убудованим приміщенням (пр. Перемоги/вул. Центральна,34) м.Бердянськ Запорізької області (ІІ етап) (коригування проєкту)»;

1.2. «Капітальний ремонт будівлі літ.Є (інфекційний корпус) по вул. Консульській,23т м.Бердянськ Запорізької області»;

1.3. «Капітальний ремонт приміщень 1-го поверху будівлі літ.А (терапевтичний корпус) по вул. Консульській,23т м.Бердянськ Запорізької області»;

1.4. « Капітальний ремонт комплексу будівель та споруд КП «Міський Палац спорту» БМР по Мелітопольському шосе,27 м.Бердянськ Запорізької області»;

1.5. «Реконструкція нежитлових приміщень під амбулаторію по вул. Софіївська,30 м.Бердянськ Запорізької області».

2. Зобов’язати замовника:

2.1. Забезпечити розробку, погодження та затвердження проектної документації згідно з державними будівельними нормами.

2.2. Після виконання будівельно-монтажних робіт та прийняття в експлуатацію здійснити в установленому порядку передачу на баланс витрат експлуатуючій організації.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Цуканов В.В.) та комісію з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).

Виконувач обов’язків міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО
 
25.03.2021842Про прийняття земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність

Керуючись статтями 2, 12, 151, 117, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, ст.ст. 25, п.п. 34, 51 ч. 1 ст. 26, п.п. 14, 16 ч. 4 ст. 42, ч. 1 ст. 59, ч. 2 ст. 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, Законом України “Про добровільне об'єднання територіальних громад”, рішенням п'ятдесят п'ятої (позачергової) сесії Бердянської міської ради VII скликання від 28.11.2018 № 20 “Про добровільне приєднання до територіальної громади міста Бердянська(зі змінами), ст. 3 Статуту територіальної громади міста Бердянська, відповідно до Указу Президента України від 15.11.2020 № 449/2020 “Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин”, постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2020 № 1113 “Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин”, наказу Держгеокадастру Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 17.11.2020 № 485 “Деякі питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності до комунальної власності”, п.п. 8) п. 1, п.п. 8) п. 3 постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-ІХ “Про утворення та ліквідацію районів”, враховуючи наказ Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області від 28.01.202130-ОТГ “Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну власність” з додатком, та на підставі протоколу проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 10.03.202112, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Прийняти у комунальну власність Бердянської міської територіальної громади Запорізької області земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 119,6017 га, які розташовані на території Бердянської міської ради за межами населених пунктів с. Нововасилівка та с. Роза Бердянського району Запорізької області, згідно додатку, що додається.


2. Уповноважити міського голову підписати акт приймання-передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну.


3. Доручити управлінню земельних відносин виконавчого комітету Бердянської міської ради вжити заходів щодо здійснення державної реєстрації речового права (права власності) на земельні ділянки, згідно цього рішення, відповідно до чинного законодавства України.


4. Доручити реєстраційному відділу виконавчого комітету Бердянської міської ради вжити заходів щодо здійснення державної реєстрації речового права (права власності) на земельні ділянки, згідно цього рішення, відповідно до чинного законодавства України та внесення відповідних даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.


5. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Божкову О.А.


6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради VІІI скликання з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).
Виконувач обов'язків міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО


 
25.03.2021843Про припинення права користування земельними ділянками

Розглянувши матеріали про припинення права користування земельними ділянками, керуючись статтями 2, 12, 93, 122, 125, 126, 141, 142 Земельного кодексу України, Законом України “Про оренду землі”, Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, ст. 25, п. 34 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 3 Статуту територіальної громади міста Бердянська та на підставі протоколів проведення засідань постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 10.03.2021 № 12 та від 22.03.2021 № 14, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Припинити право користування фізичній особі-підприємцю Яременко Людмилі Іванівні земельною ділянкою площею 0,5145 га (кадастровий номер 2310400000:08:006:0087), розташованою за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, в районі бази відпочинку “Вікторія” на Бердянській косі, наданою для будівництва готелю котеджного типу, та прийняти її до земель комунальної власності.

Підстава: заява від 29.01.2021 № 1907.

Договір оренди землі від 09 грудня 2009 р., зареєстрований у Бердянському районному відділі Запорізької регіональної філії ДП “Центр ДЗК при Держкомземі України”, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 16 грудня 2009 р. за № 040926500848, вважати таким, що припинив свою дію.


2. Припинити право постійного користування земельною ділянкою площею 0,6000 га (кадастровий номер 2310494000:01:005:0062), для ведення особистого підсобного господарства, яка перебувала на праві постійного користування громадянина України Свіденка Володимира Івановича, на підставі державного акту на право постійного користування землею серії І-ЗП № 001491 від 28.12.1999 р., зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право постійного користування за № 75.

Підстава: лист Бердянського міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області від 12.11.2019 № 3131/17.21.04-42 та протокол проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 22.03.2021 № 14.

Державний акт на право постійного користування землею серії І-ЗП № 001491 від 28.12.1999 р., зареєстрований в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за № 75, вважати таким, що втратив чинність.


3. Припинити право постійного користування земельною ділянкою площею 0,6000 га (кадастровий номер 2310494000:01:005:0060), для ведення особистого підсобного господарства, яка перебувала на праві постійного користування громадянина України Гавшина Петра Миколайовича, на підставі державного акту на право постійного користування землею серії І-ЗП № 001488 від 28.12.1999 р., зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право постійного користування за № 77.

Підстава: лист Бердянського міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області від 12.11.2019 № 3131/17.21.04-42 та протокол проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 22.03.2021 № 14.

Державний акт на право постійного користування землею серії І-ЗП № 001488 від 28.12.1999 р., зареєстрований в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за № 77, вважати таким, що втратив чинність.


4. Фізичній особі, зазначеній в п. 1 цього рішення, у якої припинили право користування земельною ділянкою:

4.1. вжити згідно з нормами чинного законодавства України заходів щодо повернення Бердянській міській раді земельної ділянки на умовах, визначених договором оренди землі, в стані, не гіршому порівняно з тим, у якому Ви одержали її в оренду (ч. 1 ст. 34 Закону України “Про оренду землі” та п. 20 розділу “Умови повернення земельної ділянки” цього Договору);

4.2. вжити заходів щодо здійснення державної реєстрації іншого речового права на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства України та внесення відповідних даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.


5. Реєстраційному відділу виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області вжити заходів щодо здійснення державної реєстрації іншого речового права на земельні ділянки, зазначені в п.п. 1-3 цього рішення, відповідно до чинного законодавства України та внесення відповідних даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.


6. Доручити фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області відповідно до ч. 2 ст. 32 Закону України “Про оренду землі” після розірвання договору оренди землі з ініціативи Орендаря отримувати від нього орендну плату за рік, якщо протягом зазначеного періоду не надійшло пропозицій від інших осіб на укладання договору оренди цієї ж земельної ділянки, зазначеної в п. 1 цього рішення, на тих самих умовах.


7. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Божкову О.А.


8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради VІІI скликання з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).
Виконувач обов'язків міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО

25.03.2021844Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок

Розглянувши проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, керуючись статтями 2, 12, 20, 22, 33, 35, 40, 59-62, 78-81, 83, 116-118, 121, 122, 125, 126, 134, 184-186¹ Земельного кодексу України, ст.ст. 85-88 та 90 Водного кодексу України, ст.ст. 1, 19, 20, 22, 25-27, 29, 30, 50 Закону України “Про землеустрій”, Законом України “Про Державний земельний кадастр”, Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності”, Законом України “Про особисте селянське господарство”, рішенням п'ятдесят п'ятої (позачергової) сесії Бердянської міської ради VII скликання від 28.11.2018 № 20 “Про добровільне приєднання до територіальної громади міста Бердянська” (із змінами), рішенням п'ятдесят п'ятої (позачергової) сесії Бердянської міської ради VII скликання від 28.11.2018 № 21 “Про добровільне приєднання до територіальної громади міста Бердянська” (із змінами), п.п. 8) п. 1, п.п. 8) п. 3 постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-ІХ “Про утворення та ліквідацію районів”, ст. 25, п. 34 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, ст. 3 Статуту територіальної громади міста Бердянська та на підставі протоколу проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 10.03.2021 № 12, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передати у власність громадянину України Бажан Антону Олександровичу земельну ділянку площею 1,0000 га (кадастровий номер 2310494000:01:002:0011), розташовану на території Бердянської міської територіальної громади Запорізької області, за межами населеного пункту с. Роза, для ведення особистого селянського господарства.

Підстава: заява від 12.02.2021 № 3645 та п. 2 рішення вісімдесят сьомої сесії Бердянської міської ради VІІ скликання від 29.10.2020 № 12 “Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок”.


2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передати у власність громадянці України Бажан Катерині Вікторівні земельну ділянку площею 1,0000 га (кадастровий номер 2310494000:01:002:0012), розташовану на території Бердянської міської територіальної громади Запорізької області, за межами населеного пункту с. Роза, для ведення особистого селянського господарства.

Підстава: заява від 12.02.2021 № 3647 та п. 3 рішення вісімдесят сьомої сесії Бердянської міської ради VІІ скликання від 29.10.2020 № 12 “Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок”.


3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці України Демідовій Сніжані Віталіївні та змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,0600 га (кадастровий номер 2310400000:05:012:0417), з: код КВЦПЗ 01.05 Для індивідуального садівництва з видом використання — для ведення садівництва, на: код КВЦПЗ 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), визначивши вид використання — для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, обслуговуючий кооператив “Садівниче товариство “Сонячний Бердянськ”, зем. діл. № 150/9.

Підстава: заява від 26.02.2021 № 5258, та витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 06.06.2020, номер запису про право власності / довірчої власності 36788264.


4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину України Погорілому Валентину Володимировичу та змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,0553 га (кадастровий номер 2310400000:01:007:0307), з: код КВЦПЗ 01.05 Для індивідуального садівництва з видом використання — для ведення садівництва, на: код КВЦПЗ 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), визначивши вид використання — для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, садівниче (виноградарське) товариство “Зв'язківець” робітників та службовців районного вузла зв'язку, зем. діл. № 7.

Підстава: заява від 01.03.2021 № 5487, договір купівлі-продажу земельної ділянки від 16.03.2016 р., зареєстрований в реєстрі за № 503.


5. Відмовити в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі у власність громадянину України Воробйову Андрію Васильовичу земельної ділянки площею 0,9827 га (кадастровий номер 2310494000:03:002:0127), розташованої на території Бердянської міської територіальної громади Запорізької області, за межами населеного пункту с. Нововасилівка, для ведення особистого селянського господарства, на підставі ст.ст. 12, 122, ч.ч. 6, 17 ст. 186 Земельного кодексу України, ст. 37 Закону України “Про охорону земель”, п. 3.5 Порядку ведення агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки, затвердженого Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.10.2011 № 536, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2011 р. за № 1517/20255, та протоколу проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 10.03.2021 № 12.


6. Відмовити в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі у власність громадянці України Воробйовій Наталі Василівні земельної ділянки площею 1,0103 га (кадастровий номер 2310494000:03:002:0070), розташованої на території Бердянської міської територіальної громади Запорізької області, за межами населеного пункту с. Нововасилівка, для ведення особистого селянського господарства, на підставі ст.ст. 12, 122, ч.ч. 6, 17 ст. 186 Земельного кодексу України, ст. 37 Закону України “Про охорону земель”, п. 3.5 Порядку ведення агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки, затвердженого Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.10.2011 № 536, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2011 р. за № 1517/20255, та протоколу проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 10.03.2021 № 12.


7. Відмовити в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі у власність громадянину України Заєзжай Віталію Леонідовичу земельної ділянки площею 2,0000 га (кадастровий номер 2310494000:01:005:0117), розташованої на території Бердянської міської територіальної громади Запорізької області, за межами населеного пункту с. Нововасилівка, для ведення особистого селянського господарства, на підставі ст.ст. 12, 122, ч.ч. 6, 17 ст. 186 Земельного кодексу України, ст. 37 Закону України “Про охорону земель”, п. 3.5 Порядку ведення агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки, затвердженого Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.10.2011 № 536, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2011 р. за № 1517/20255, та протоколу проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 10.03.2021 № 12.


8. Відмовити в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі у власність громадянину України Пупиніну Олексію Вікторовичу земельної ділянки площею 0,1000 га, розташованої на території Бердянської міської територіальної громади Запорізької області, за межами населеного пункту с. Азовське, для ведення індивідуального садівництва, на підставі ст.ст. 12, 20, 79¹, 118, 122, ч.ч. 6, 17 ст. 186, ст. 186¹ Земельного кодексу України, п. є) ч. 1 ст. 56 Закону України “Про землеустрій” та протоколу проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 10.03.2021 № 12.


9. Відмовити в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі у власність громадянину України Троян Сергію Вікторовичу земельної ділянки площею 0,1000 га, розташованої на території Бердянської міської територіальної громади Запорізької області, за межами населеного пункту с. Азовське, для ведення індивідуального садівництва, на підставі ст.ст. 12, 20, 79¹, 118, 122, ч.ч. 6, 17 ст. 186, ст. 186¹ Земельного кодексу України, п. є) ч. 1 ст. 56 Закону України “Про землеустрій” та протоколу проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 10.03.2021 № 12.


10. Відмовити в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі у власність громадянці України Рекотовій Раїсі Іванівні земельної ділянки площею 0,1000 га, розташованої на території Бердянської міської територіальної громади Запорізької області, за межами населеного пункту с. Азовське, для ведення індивідуального садівництва, на підставі ст.ст. 12, 20, 79¹, 118, 122, ч.ч. 6, 17 ст. 186, ст. 186¹ Земельного кодексу України, п. є) ч. 1 ст. 56 Закону України “Про землеустрій” та протоколу проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 10.03.2021 № 12.


11. Відмовити в затвердити проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину України Кузнецову Станіславу Валерійовичу та зміні цільового призначення земельної ділянки площею 0,1000 га (кадастровий номер 2310400000:01:012:0131), з: код КВЦПЗ 07.03 Для індивідуального дачного будівництва з видом використання — для індивідуального дачного будівництва, на: код КВЦПЗ 07.01 Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення, визначивши вид використання — для розташування готелю, розташованої за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Пляжна, 1-б, на підставі ст.ст. 12, 122, ч.ч. 6, 17, 19 ст. 186, ч.ч. 2, 3, 6 ст. 186¹ Земельного кодексу України, ст. 9 Закону України “Про державну експертизу землевпорядної документації” та протоколу проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 10.03.2021 № 12.


12. Фізичним особі, зазначеним в п.п. 1, 2 цього рішення, яким передано у власність земельні ділянки:

12.1. вжити заходів щодо здійснення державної реєстрації права власності на земельні ділянки в порядку, встановленому Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”;

12.2. виконувати обов'язки власників земельних ділянок відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.


13. Фізичним особам, зазначеним в п.п. 3, 4 цього рішення, у власності яких знаходяться земельні ділянки:

13.1. вжити заходів щодо внесення відповідних змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в порядку, встановленому Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”;

13.2. виконувати обов'язки власників земельних ділянок відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України;

13.3. вирішити в порядку та випадках, встановлених законодавством, питання щодо укладання з виконавчим комітетом Бердянської міської ради договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Бердянська відповідно до рішення п'ятдесят третьої сесії Бердянської міської ради VIІ скликання від 08.11.2018 № 28 “Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Бердянська у новій редакції.


14. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Божкову О.А.


15. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради VІІI скликання з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).
Виконувач обов'язків міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО

25.03.2021845Про передачу у власність земельних ділянок

Розглянувши матеріали про передачу у власність земельних ділянок, керуючись статтями 2, 12, 22, 33, 40, 59-62, 78-81, 83, 92, 116-118, 120-122, 125, 126, 134, 141, 142, 184-186 Земельного кодексу України, ст.ст. 85-88 та 90 Водного кодексу України, Цивільним кодексом України, ст.ст. 1, 19, 20, 22, 25-27, 29, 30, 55 Закону України “Про землеустрій”, Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності”, Законом України “Про особисте селянське господарство”, Законом України “Про Державний земельний кадастр”, Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, рішенням п'ятдесят п'ятої (позачергової) сесії Бердянської міської ради VII скликання від 28.11.2018 № 20 “Про добровільне приєднання до територіальної громади міста Бердянська” (із змінами), п.п. 8) п. 1, п.п. 8) п. 3 постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-ІХ “Про утворення та ліквідацію районів”, рішення Конституційного суду України по справі № 1-9/2009 від 16 квітня 2009 року № 7-рп/2009, ст. 25, п. 34 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, ст. 3 Статуту територіальної громади міста Бердянська та на підставі протоколів проведення засідань постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 10.03.2021 № 12 та від 18.03.2021 № 13, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати у власність громадянці України Омельченко Тетяні Олександрівні земельну ділянку, яка перебуває в користуванні, площею 0,0482 га (кадастровий номер 2310400000:04:014:0005), розташовану за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Благовіщенська (до перейменування — вул. Красіна), 33, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), в межах норм безоплатної приватизації.

Підстава: заява від 02.03.2021 № 5680, договір купівлі-продажу жилого будинку від 10.05.2002 р., зареєстрований в реєстрі за № 1127, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 26.02.2021 № НВ-4811156402021.


2. Передати у власність громадянці України Калужській Ніні Анатоліївні земельної ділянки, межі якої визначено в натурі (на місцевості) та без зміни її цільового призначення, яка перебуває в користуванні, площею 0,0566 га (кадастровий номер 2310400000:12:008:0171), розташованої за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Гоголівська (до перейменування — вул. Винокуренка), 47, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), в межах норм безоплатної приватизації.

Підстава: заява від 03.02.2021 № 2510, договір купівлі-продажу житлового будинку від 10.11.2020 р., зареєстрований в реєстрі за № 512, та витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 10.11.2020, номер запису про право власності / довірчої власності 39102111.


3. Скасувати пункт 13 рішення п'ятої сесії Бердянської міської ради VІІ скликання від 28.01.2021 № 57 “Про передачу у власність земельних ділянок” в частині передачі у власність громадянину України Гришину Миколі Павловичу земельної ділянки, межі якої визначено в натурі (на місцевості) та без зміни її цільового призначення, площею 0,6000 га (кадастровий номер 2310494000:03:002:0156), розташованої на території Бердянської міської територіальної громади ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, для ведення особистого селянського господарства, в межах норм безоплатної приватизації.

Підстава: заява від 16.02.2021 № Г-522 та свідоцтво про смерть серії І-ЖС № 505434, зареєстровано Бердянським міськрайонним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро), про що 26 січня 2021 року складено відповідний актовий запис № 201.


4. Передати у власність громадянці України Гришиній Лідії Дмитрівні земельну ділянку, межі якої визначено в натурі (на місцевості) та без зміни її цільового призначення, площею 0,6000 га (кадастровий номер 2310494000:03:002:0156), розташовану на території Бердянської міської територіальної громади ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, для ведення особистого селянського господарства, в межах норм безоплатної приватизації.

Підстава: заява від 15.02.2021 № 3784, державний акт на право постійного користування землею серії ЗП № 1921 від 25.01.2000 р., зареєстрований в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за № 145, та свідоцтво про смерть серії І-ЖС № 505434, зареєстровано Бердянським міськрайонним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро), про що 26 січня 2021 року складено відповідний актовий запис № 201.


5. Припинити право постійного користування земельною ділянкою площею 0,6000 га (кадастровий номер 2310494000:03:004:0062), для ведення особистого підсобного господарства, яка перебуває на праві постійного користування громадянки України Вареник Тетяни Вікторівни, на підставі державного акту на право постійного користування землею серії ЗП № б/н від 03.12.1998 р., зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право постійного користування за № 13.

Підстава: заява від 23.02.2021 № 4899, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 17.02.2021 № НВ-2308747792021 та протокол проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 10.03.2021 № 12.

Державний акт на право постійного користування землею серії ЗП № б/н від 03.12.1998 р., зареєстрований в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за № 13, вважати таким, що втратив чинність.


6. Передати у власність громадянці України Вареник Тетяні Вікторівні земельну ділянку № 2, межі якої визначено в натурі (на місцевості) та без зміни її цільового призначення, площею 0,6000 га (кадастровий номер 2310494000:03:004:0062), розташовану на території Бердянської міської територіальної громади ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, для ведення особистого селянського господарства, в межах норм безоплатної приватизації.

Підстава: заява від 23.02.2021 № 4899 та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 17.02.2021 № НВ-2308747792021.


7. Припинити право постійного користування земельною ділянкою площею 0,6000 га (кадастровий номер 2310494000:03:004:0063), для ведення особистого підсобного господарства, яка перебуває на праві постійного користування громадянина України Вареника Юрія Леонідовича, на підставі державного акту на право постійного користування землею серії ЗП № б/н від 03.12.1998 р., зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право постійного користування за № 12.

Підстава: заява від 23.02.2021 № 4902, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 17.02.2021 № НВ-2308747762021 та протокол проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 10.03.2021 № 12.

Державний акт на право постійного користування землею серії ЗП № б/н від 03.12.1998 р., зареєстрований в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за № 12, вважати таким, що втратив чинність.


8. Передати у власність громадянину України Вареник Юрію Леонідовичу земельну ділянку № 1, межі якої визначено в натурі (на місцевості) та без зміни її цільового призначення, площею 0,6000 га (кадастровий номер 2310494000:03:004:0063), розташовану на території Бердянської міської територіальної громади ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, для ведення особистого селянського господарства, в межах норм безоплатної приватизації.

Підстава: заява від 23.02.2021 № 4902 та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 17.02.2021 № НВ-2308747762021.


9. Припинити право постійного користування земельною ділянкою загальною площею 1,0000 га, що складається з двох окремих площею 0,6481 га (кадастровий номер 2310494000:03:002:0029) та площею 0,2962 га (кадастровий номер 2310494000:03:002:0030), для ведення особистого підсобного господарства, яка перебуває на праві постійного користування громадянки України Герцевої Валентини Іванівни, на підставі державного акту на право постійного користування землею серії ЗП № 2001 від 20.08.2001 р., зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право постійного користування за № 203.

Підстава: заява від 19.02.2021 № 4518 та протокол проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 10.03.2021 № 12.

Державний акт на право постійного користування землею серії ЗП № 2001 від 20.08.2001 р., зареєстрований в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за № 203, вважати таким, що втратив чинність.


10. Передати у власність громадянці України Герцевій Валентині Іванівні земельну ділянку, межі якої визначено в натурі (на місцевості) та без зміни її цільового призначення, площею 0,6481 га (кадастровий номер 2310494000:03:002:0029), розташовану на території Бердянської міської територіальної громади ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, для ведення особистого селянського господарства, в межах норм безоплатної приватизації.

Підстава: заява від 19.02.2021 № 4518.


11. Припинити право постійного користування земельною ділянкою площею 2,0000 га (кадастровий номер 2310494000:03:005:0137), для ведення особистого підсобного господарства, яка перебуває на праві постійного користування громадянина України Ігнатенка Миколи Миколайовича, на підставі державного акту на право постійного користування землею серії ЗП № 2053 від 27.12.2001 р., зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право постійного користування за № 247.

Підстава: заява від 08.02.2021 № 3022 та протокол проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 10.03.2021 № 12.

Державний акт на право постійного користування землею серії ЗП № 2053 від 27.12.2001 р., зареєстрований в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за № 247, вважати таким, що втратив чинність.


12. Передати у власність громадянину України Ігнатенку Миколі Миколайовичу земельну ділянку, межі якої визначено в натурі (на місцевості) та без зміни її цільового призначення, площею 2,0000 га (кадастровий номер 2310494000:03:005:0137), розташовану на території Бердянської міської територіальної громади ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, для ведення особистого селянського господарства, в межах норм безоплатної приватизації.

Підстава: заява від 08.02.2021 № 3022.


13. Припинити право постійного користування земельною ділянкою площею 0,6000 га (кадастровий номер 2310494000:03:002:0064), для ведення особистого підсобного господарства, яка перебуває на праві постійного користування громадянки України Лагерь Євдокії Іванівни, на підставі державного акту на право постійного користування землею серії ЗП № 034 від 04.01.2000 р., зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право постійного користування за № 131.

Підстава: заява від 18.02.2021 № 4388 та протокол проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 10.03.2021 № 12.

Державний акт на право постійного користування землею серії ЗП № 034 від 04.01.2000 р., зареєстрований в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за № 131, вважати таким, що втратив чинність.


14. Передати у власність громадянці України Лагерь Євдокії Іванівні земельну ділянку, межі якої визначено в натурі (на місцевості) та без зміни її цільового призначення, площею 0,6000 га (кадастровий номер 2310494000:03:002:0064), розташовану на території Бердянської міської територіальної громади ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, для ведення особистого селянського господарства, в межах норм безоплатної приватизації.

Підстава: заява від 18.02.2021 № 4388.


15. Припинити право постійного користування земельною ділянкою площею 1,0000 га (кадастровий номер 2310494000:02:003:0070), для ведення особистого підсобного господарства, яка перебуває на праві постійного користування громадянки України Міщенко Емілії Вікторівни, на підставі державного акту на право постійного користування землею серії ЗП № 4 від 08.04.1998 р., зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право постійного користування за № 4.

Підстава: заява від 03.02.2021 № 2535 та протокол проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 10.03.2021 № 12.

Державний акт на право постійного користування землею серії ЗП № 4 від 08.04.1998 р., зареєстрований в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за № 4, вважати таким, що втратив чинність.


16. Передати у власність громадянці України Міщенко Емілії Вікторівні земельну ділянку, межі якої визначено в натурі (на місцевості) та без зміни її цільового призначення, площею 1,0000 га (кадастровий номер 2310494000:02:003:0070), розташовану на території Бердянської міської територіальної громади ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, для ведення особистого селянського господарства, в межах норм безоплатної приватизації.

Підстава: заява від 03.02.2021 № 2535.


17. Припинити право постійного користування земельною ділянкою площею 0,6000 га (кадастровий номер 2310494000:03:002:0084), для ведення особистого підсобного господарства, яка перебуває на праві постійного користування громадянина України Міщенка Миколи Григоровича, на підставі державного акту на право постійного користування землею серії ЗП № 2005 від 05.09.2001 р., зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право постійного користування за № 220.

Підстава: заява від 03.02.2021 № 2525 та протокол проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 10.03.2021 № 12.

Державний акт на право постійного користування землею серії ЗП № 2005 від 05.09.2001 р., зареєстрований в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за № 220, вважати таким, що втратив чинність.


18. Передати у власність громадянину України Міщенку Миколі Григоровичу земельну ділянку, межі якої визначено в натурі (на місцевості) та без зміни її цільового призначення, площею 0,6000 га (кадастровий номер 2310494000:03:002:0084), розташовану на території Бердянської міської територіальної громади ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, для ведення особистого селянського господарства, в межах норм безоплатної приватизації.

Підстава: заява від 03.02.2021 № 2525.


19. Припинити право постійного користування земельною ділянкою площею 0,6000 га (кадастровий номер 2310494000:03:002:0089), для ведення особистого підсобного господарства, яка перебуває на праві постійного користування громадянки України Пшеничної Тамари Миколаївни, на підставі державного акту на право постійного користування землею серії ЗП № 1925 від 25.01.2000 р., зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право постійного користування за № 141.

Підстава: заява від 17.02.2021 № 4078 та протокол проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 10.03.2021 № 12.

Державний акт на право постійного користування землею серії ЗП № 1925 від 25.01.2000 р., зареєстрований в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за № 141, вважати таким, що втратив чинність.


20. Передати у власність громадянці України Пшеничній Тамарі Миколаївні земельну ділянку, межі якої визначено в натурі (на місцевості) та без зміни її цільового призначення, площею 0,6000 га (кадастровий номер 2310494000:03:002:0089), розташовану на території Бердянської міської територіальної громади ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, для ведення особистого селянського господарства, в межах норм безоплатної приватизації.

Підстава: заява від 17.02.2021 № 4078.


21. Припинити право постійного користування земельною ділянкою площею 1,0000 га (кадастровий номер 2310494000:03:004:0064), для ведення особистого підсобного господарства, яка перебуває на праві постійного користування громадянки України Тиховод Валентини Георгіївни, на підставі державного акту на право постійного користування землею серії ЗП № 000027 001038 від 04.01.2000 р., зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право постійного користування за № 83.

Підстава: заява від 23.02.2021 № 4904, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 17.02.2021 № НВ-2308748932021 та протокол проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 10.03.2021 № 12.

Державний акт на право постійного користування землею серії ЗП № 000027 001038 від 04.01.2000 р., зареєстрований в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за № 83, вважати таким, що втратив чинність.


22. Передати у власність громадянці України Тиховод Валентині Георгіївні земельну ділянку № 1, межі якої визначено в натурі (на місцевості) та без зміни її цільового призначення, площею 1,0000 га (кадастровий номер 2310494000:03:004:0064), розташовану на території Бердянської міської територіальної громади ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, для ведення особистого селянського господарства, в межах норм безоплатної приватизації.

Підстава: заява від 23.02.2021 № 4904 та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 17.02.2021 № НВ-2308748932021.


23. Припинити право постійного користування земельною ділянкою площею 1,0000 га, для ведення особистого підсобного господарства, яка перебуває на праві постійного користування громадянки України Билиної Ніни Михайлівни, на підставі державного акту на право постійного користування землею серії ЗП № 2004 від 20.08.2001 р., зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право постійного користування за № 207.

Підстава: заява від 01.02.2021 № 2117 та протокол проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 10.03.2021 № 12.

Державний акт на право постійного користування землею серії ЗП № 2004 від 20.08.2001 р., зареєстрований в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за № 207, вважати таким, що втратив чинність.


24. Передати у власність громадянці України Билиній Ніні Михайлівні земельну ділянку, межі якої визначено в натурі (на місцевості) та без зміни її цільового призначення, площею 1,0005 га (кадастровий номер 2310494000:01:005:0033), розташовану на території Бердянської міської територіальної громади ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Роза, для ведення особистого селянського господарства, в межах норм безоплатної приватизації.

Підстава: заява від 01.02.2021 № 2117.


25. Припинити право постійного користування земельною ділянкою площею 1,0000 га, для ведення особистого підсобного господарства, яка перебуває на праві постійного користування громадянки України Кулага Марини Станіславівни, на підставі державного акту на право постійного користування землею серії ЗП № 2003 від 20.08.2001 р., зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право постійного користування за № 206.

Підстава: заява від 01.02.2021 № 2139 та протокол проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 10.03.2021 № 12.

Державний акт на право постійного користування землею серії ЗП № 2003 від 20.08.2001 р., зареєстрований в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за № 206, вважати таким, що втратив чинність.


26. Передати у власність громадянці України Кулага Марині Станіславівні земельну ділянку, межі якої визначено в натурі (на місцевості) та без зміни її цільового призначення, площею 1,0004 га (кадастровий номер 2310494000:01:005:0034), розташовану на території Бердянської міської територіальної громади ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Роза, для ведення особистого селянського господарства, в межах норм безоплатної приватизації.

Підстава: заява від 01.02.2021 № 2139.


27. Внести зміни до п. 1 рішення шостої сесії Бердянської міської ради VIІІ скликання від 25.02.2021 № 18 “Про передачу у власність земельних ділянок” в частині затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачі у власність громадянці України Вороніній Ірині Терентіївні земельної ділянки, яка перебуває в користуванні, площею 0,0255 га (кадастровий номер 2310400000:04:014:0003), розташованої за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, пров. Лазурний, 31-а, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), в межах норм безоплатної приватизації, а саме, замість слів: “пров. Лазурний, 31-а” читати: “пров. Лазурний, 33”.

Підстава: заява від 04.03.2021 № В-832, свідоцтво про право на спадщину за законом на 1/2 частину жилого будинку від 22.10.1985 р., зареєстровано в реєстрі за № 1-6767, реєстраційне посвідчення Бердянського підприємства з технічної інвентаризації про право приватної власності на 1/2 частину жилого будинку від 03.04.1996 р., за реєстровим № 6471, договір дарування 3/4 частин жилого будинку від 05.09.2000 р., зареєстрований в реєстрі за № 3-2980, технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 01.02.2021 № НВ-5115890032021.


28. Відмовити в передачі у власність громадянці України Ладіс Олені Миколаївні земельної ділянки, межі якої визначено в натурі (на місцевості) та без зміни її цільового призначення, яка перебуває в користуванні, площею 0,0377 га (кадастровий номер 2310400000:11:013:0312), розташованої за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Софіївська, 98, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), в межах норм безоплатної приватизації, на підставі ст.ст. 12, 79¹, 118, 122 Земельного кодексу України, рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 19.12.1978 № 511, п. 5.5 Технічних вказівок щодо визначення меж земельних ділянок спільної та спільної часткової власності фізичних та юридичних осіб на забудованій території у населених пунктах, затверджених Першим заступником Голови Держкомзему України 18.05.1998 р., та протоколу проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 10.03.2021 № 12.


29. Відмовити в передачі у власність громадянці України Арсеньєвій Ользі Євгенівні земельної ділянки, межі якої визначено в натурі (на місцевості) та без зміни її цільового призначення, яка перебуває в користуванні, площею 0,0473 га (кадастровий номер 2310400000:02:012:0245), розташованої за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Магнітогорська, 74, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), в межах норм безоплатної приватизації, на підставі ст.ст. 12, 60, 122 Земельного кодексу України, ст.ст. 88, 90 Водного кодексу України та протоколу проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 10.03.2021 № 12.


30. Відмовити в передачі у власність громадянці України Нестеровій Світлані Віталіївні земельної ділянки, межі якої визначено в натурі (на місцевості) та без зміни її цільового призначення, яка перебуває в користуванні, площею 0,0602 га (кадастровий номер 2310400000:07:001:0602), розташованої за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Толстого, 71, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), в межах норм безоплатної приватизації, на підставі ст.ст. 12, 60, 122 Земельного кодексу України, ст.ст. 88, 90 Водного кодексу України та протоколу проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 10.03.2021 № 12.


31. Відмовити в затвердженні технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачі у власність громадянці України Ричко Ліні Григорівні земельної ділянки, яка перебуває в користуванні, площею 0,0595 га (кадастровий номер 2310400000:11:017:0518), розташованої за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Адама Міцкевич (до перейменування — вул. Чапаєва), 91, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), в межах норм безоплатної приватизації, на підставі ст.ст. 12, 60, 122 Земельного кодексу України, ст.ст. 88, 90 Водного кодексу України та протоколу проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 10.03.2021 № 12.


32. Відмовити в передачі у власність громадянці України Войчицькій Катерині Вікторівні земельної ділянки, межі якої визначено в натурі (на місцевості) та без зміни її цільового призначення, площею 0,6000 га (кадастровий номер 2310494000:03:002:0067), розташованої на території Бердянської міської територіальної громади ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, для ведення особистого селянського господарства, в межах норм безоплатної приватизації, на підставі ст.ст. 12, 20, 79¹, 118, 122 Земельного кодексу України, ст. 50 Закону України “Про землеустрій” та протоколу проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 10.03.2021 № 12.


33. Відмовити в передачі у власність громадянину України Войчицькому Віктору Олександровичу земельної ділянки, межі якої визначено в натурі (на місцевості) та без зміни її цільового призначення, площею 0,6000 га (кадастровий номер 2310494000:03:002:0120), розташованої на території Бердянської міської територіальної громади ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, для ведення особистого селянського господарства, в межах норм безоплатної приватизації, на підставі ст. 12, ч. 4 ст. 116, ст.ст. 122, 128 Земельного кодексу України, рішення сьомої сесії Нововасилівської сільської ради Запорізької області V скликання від 19.12.2006 № 46 “Про затвердження технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки та передачу земельної ділянки у власність”, державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯГ № 709488 від 25.12.2007 р., зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, за № 010726500233, та протоколу проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 10.03.2021 № 12.


34. Передати у власність громадянину України Воробйову Василю Олександровичу земельну ділянку № 3, межі якої визначено в натурі (на місцевості) та без зміни її цільового призначення, площею 1,2000 га (кадастровий номер 2310494000:03:004:0061), розташовану на території Бердянської міської територіальної громади ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, для ведення особистого селянського господарства, в межах норм безоплатної приватизації.

Підстава: заяви від 23.02.2021 № 4842 та від 10.03.2021 № 303, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 17.02.2021 № НВ-2308747812021”.


35. Відмовити в передачі у власність громадянину України Дорошенку Анатолію Олексійовичу земельної ділянки, межі якої визначено в натурі (на місцевості) та без зміни її цільового призначення, площею 2,0000 га (кадастровий номер 2310494000:03:005:0059), для ведення особистого селянського господарства, в межах норм безоплатної приватизації, на підставі ст.ст. 12, 83, 118, 122 Земельного кодексу України, ст.ст. 26, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” в зв'язку з відсутністю повноважень Бердянської міської ради щодо розпорядження вказаною земельною ділянкою та протоколу проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 10.03.2021 № 12.

36. Фізичним особам, зазначеним в п.п. 1, 2 цього рішення, яким передано у власність земельні ділянки:

36.1. вжити заходів щодо здійснення державної реєстрації права власності на земельні ділянки в порядку, встановленому Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”;

36.2. виконувати обов'язки власників земельних ділянок відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України;

36.3. вирішити в порядку та випадках, встановлених законодавством, питання щодо укладання з виконавчим комітетом Бердянської міської ради договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Бердянська відповідно до рішення п'ятдесят третьої сесії Бердянської міської ради VIІ скликання від 08.11.2018 № 28 “Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Бердянська у новій редакції.

37. Фізичним особам, зазначеним в п.п. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 34 цього рішення, яким передано у власність земельні ділянки:

37.1. вжити заходів щодо здійснення державної реєстрації права власності на земельні ділянки в порядку, встановленому Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”;

37.2. виконувати обов'язки власників земельних ділянок відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.

38. Реєстраційному відділу виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області вжити заходів щодо здійснення державної реєстрації іншого речового права на земельні ділянки, зазначені в п.п. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 цього рішення, відповідно до чинного законодавства України та внесення відповідних даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

39. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Божкову О.А.

40. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради VІІI скликання з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).


Виконувач обов'язків міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО25.03.2021846Про поновлення договорів оренди землі

Розглянувши матеріали про поновлення договорів оренди землі, керуючись статтями 2, 12, 59-62, 93, 116, 120, 122-126¹, 134 Земельного кодексу України, ст.ст. 85-88 та 90 Водного кодексу України, Цивільним кодексом України, Законом України “Про оренду землі”, Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, Положенням про визначення строків надання земельних ділянок в оренду фізичним та юридичним особам в м. Бердянську, затвердженим рішенням четвертої сесії Бердянської міської ради V скликання від 22.06.2006 № 19, ст. 25, п. 34 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 3 Статуту територіальної громади міста Бердянська та на підставі протоколів проведення засідань постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 10.03.2021 № 12 та від 22.03.2021 № 14, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Поновити договір оренди землі від 24 жовтня 2011 р., зареєстрований в управлінні Держкомзему у м. Бердянськ, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 27 червня 2012 р. за № 231040004000391, укладений між Бердянською міською радою та громадянкою України Буравовою Кристиною Ігорівною, щодо земельної ділянки, межі якої визначено в натурі (на місцевості) та без зміни її цільового призначення, площею 0,0510 га (кадастровий номер 2310400000:09:010:0035), розташованої за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, Мелітопольське шосе та пров. Нагірний, для створення озеленених територій загального користування, строком на 5 років.

Підстава: заява від 20.02.2021 № 4625 та акт фінансового управління виконавчого комітету Бердянської міської ради від 17.02.2021 № 13.


2. Поновити договір оренди землі від 24 червня 2009 р., зареєстрований у Бердянському районному відділі Запорізької регіональної філії ДП “Центр ДЗК при Держкомземі України”, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 25 вересня 2009 р. за № 040926500365, укладений між Бердянською міською радою та фізичною особою-підприємцем Артамоновим Олександром Олександровичем, щодо земельної ділянки, межі якої визначено в натурі (на місцевості) та без зміни її цільового призначення, площею 0,0100 га (кадастровий номер 2310400000:07:001:0039), розташованої за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Мічуріна, 117, для розміщення та обслуговування літнього майданчика, строком на 5 років.

Підстава: заява від 01.02.2021 № 2201 та лист Головного управління ДПС у Запорізькій області Державної податкової служби України від 02.02.2021 № 4302/6/08-01-13-05.


3. Поновити договір оренди землі від 17 липня 2008 р., зареєстрований у Бердянському районному відділі Запорізької регіональної філії ДП “Центр ДЗК при Держкомзему України”, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 08 серпня 2008 р. за № 040826500375, укладений між Бердянською міською радою та фізичною особою-підприємцем Бакаєм Олексієм Олексійовичем, щодо земельної ділянки, межі якої визначено в натурі (на місцевості) та без зміни її цільового призначення, площею 0,0387 га (кадастровий номер 2310400000:08:003:0438), розташованої за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Макарова, 39, для обслуговування пляжу туристичного притулку з вільним доступом громадян без здійснення будь-якого будівництва та встановлення огорожі, строком на 5 років.

Підстава: заява від 09.02.2021 № 3137 та лист Головного управління ДПС у Запорізькій області Державної податкової служби України від 03.02.2021 № 4925/6/08-01-13-05.


4. Поновити договір оренди землі від 21 листопада 2008 р., зареєстрований у Бердянському районному відділі Запорізької регіональної філії ДП “Центр ДЗК при Держкомземі України”, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 03 квітня 2009 р. за № 040926500113, укладений між Бердянською міською радою та фізичною особою-підприємцем Губською Ніною Олексіївною, щодо земельної ділянки, межі якої визначено в натурі (на місцевості) та без зміни її цільового призначення, площею 0,0060 га (кадастровий номер 2310400000:08:001:0075), розташованої за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Макарова, 4-д, для розміщення та обслуговування автобусної зупинки з торговим павільйоном та благоустрою прилеглої території, строком на 5 років.

Підстава: заява від 30.12.2020 № 26810, договір оренди комунального майна від 27.07.2006 р., свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 18.10.2012 р. та лист Головного управління ДПС у Запорізькій області Державної податкової служби України від 28.12.2020 № 73820/10/08-01-13-05.


5. Поновити договір оренди землі від 21 листопада 2008 р., зареєстрований у Бердянському районному відділі Запорізької регіональної філії ДП “Центр ДЗК при Держкомземі України”, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 03 квітня 2009 р. за № 040926500112, укладений між Бердянською міською радою та фізичною особою-підприємцем Губською Ніною Олексіївною, щодо земельної ділянки, межі якої визначено в натурі (на місцевості) та без зміни її цільового призначення, площею 0,0035 га (кадастровий номер 2310400000:08:001:0076), розташованої за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Макарова, 11-д, для розміщення та обслуговування автобусної зупинки з торговим павільйоном та благоустрою прилеглої території, строком на 5 років.

Підстава: заява від 30.12.2020 № 26808, договір оренди комунального майна від 27.07.2006 р., свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 18.10.2012 р. та лист Головного управління ДПС у Запорізькій області Державної податкової служби України від 28.12.2020 № 73820/10/08-01-13-05.


6. Поновити договір оренди землі від 20 вересня 2011 р., зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права 17.10.2013, номер запису про інше речове право 3237781, укладений між Бердянською міською радою та фізичною особою-підприємцем Власенко Володимиром Олексійовичем, щодо земельної ділянки, межі якої визначено в натурі (на місцевості) та без зміни її цільового призначення, площею 0,0101 га (кадастровий номер 2310400000:07:003:0095), розташованої за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, пров. Матросова, 18-а, для розміщення та обслуговування торгового павільйону з літнім торговельним майданчиком, строком на 5 років.

Підстава: заява від 03.02.2021 № 2479, договір купівлі-продажу нежитлової будівлі від 09.04.2010 р., зареєстрованого в реєстрі за № 323, та лист Головного управління ДПС у Запорізькій області Державної податкової служби України від 02.02.2021 № 4425/6/08-01-13-05.


7. Поновити договір оренди землі від 06 липня 2011 р., зареєстрований в управлінні Держкомзему у м. Бердянськ, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 23 лютого 2012 р. за № 231040004000292, укладений між Бердянською міською радою та фізичною особою-підприємцем Дришлюк (Акіншин) Дмитром Анатолійовичем та фізичною особою-підприємцем Рубіною Наталією Ігорівною, щодо земельної ділянки, межі якої визначено в натурі (на місцевості) та без зміни її цільового призначення, площею 0,0665 га (кадастровий номер 2310400000:08:001:0023), розташованої за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Макарова, 13-а, для обслуговування торгово-готельного комплексу, строком на 5 років.

Внести зміни до договору оренди землі від 06 липня 2011 р., зареєстрованого в управлінні Держкомзему у м. Бердянськ, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 23 лютого 2012 р. за № 231040004000292, укладеного між Бердянською міською радою та фізичною особою-підприємцем Дришлюк (Акіншин) Дмитром Анатолійовичем та фізичною особою-підприємцем Рубіною Наталією Ігорівною, щодо земельної ділянки, межі якої визначено в натурі (на місцевості) та без зміни її цільового призначення, площею 0,0665 га (кадастровий номер 2310400000:08:001:0023), розташованої за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Макарова, 13-а, для обслуговування торгово-готельного комплексу, а саме:

- у преамбулі виключити наступні слова: “фізична особа-підприємець Дришлюк Дмитро Анатолійович” і далі за текстом;

- у розділі “Реквізити сторін” виключити наступні слова: “фізична особа-підприємець Дришлюк Дмитро Анатолійович”.

Підстава: заява від 29.01.2021 № 2050, інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна 06.02.2014, номер запису про право власності 4600258, 10.02.2016, номер запису про право власності 13206124, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права 22.12.2014, номер запису про інше речове право 8178191, та лист Головного управління ДПС у Запорізькій області Державної податкової служби України від 02.02.2021 № 692/АП/08-01-13-05.


8. Поновити договір оренди землі від 17 липня 2008 р., зареєстрований у Бердянському районному відділі Запорізької регіональної філії ДП “Центр ДЗК при Держкомзему України”, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 08 серпня 2008 р. за № 040826500376, укладений між Бердянською міською радою та приватним підприємством виробничо-торгівельна фірма “Абад” (Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Малигіна, 6, ідентифікаційний код 31508355), щодо земельної ділянки, межі якої визначено в натурі (на місцевості) та без зміни її цільового призначення, площею 0,0580 га (кадастровий номер 2310400000:08:003:0437), розташованої за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Макарова, 39-а, для обслуговування пляжу дитячого комплексу “Райський уголок”, строком на 5 років.

Підстава: заява від 09.02.2021 № 3134 та лист Головного управління ДПС у Запорізькій області Державної податкової служби України від 08.02.2021 № 5910/6/08-01-13-05.


9. Відмовити в поновленні договору оренди земельної ділянки від 27 грудня 2001 р., зареєстрованого в Книзі записів договорів оренди землі за № 1329 від 03 січня 2002 р., укладеного між Бердянською міською радою та фізичною особою-підприємцем Чернишенко Світланою Михайлівною, щодо земельної ділянки, межі якої визначено в натурі (на місцевості) та без зміни її цільового призначення, площею 0,0062 га (кадастровий номер 2310400000:09:010:0284), розташованої за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Шмідта (біля будинку № 16), для розміщення та обслуговування торговельного майданчика, строком на 49 років, на підставі протоколу проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 22.03.2021 № 14.


10. Фізичним та юридичній особам, зазначеним в п.п. 1-5, 8 цього рішення, в користуванні яких знаходяться земельні ділянки:

10.1. внести зміни до договорів оренди землі на підставі ст. 126¹ Земельного кодексу України, ст. 33, абзаців 3, 4 розділу IX “Перехідні положення” Закону України “Про оренду землі”, а саме: “Після закінчення строку, на який було укладено договір оренди землі, Орендар, який належно виконував обов'язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк у порядку, визначеному ст. 33 Закону України “Про оренду землі”. У цьому разі Орендар зобов'язаний повідомити про це Орендодавця до закінчення строку дії договору оренди землі у строк, встановлений цим договором, але не пізніш як за один місяць до закінчення строку дії договору оренди землі. До листа-повідомлення про укладення договору оренди землі на новий строк Орендар додає проект договору.

При укладенні договору оренди землі на новий строк його умови можуть бути змінені за згодою сторін. У разі недосягнення домовленості щодо орендної плати та інших істотних умов договору переважне право орендаря на укладення договору оренди землі припиняється”;

10.2. вжити заходів у місячний строк з моменту прийняття цього рішення щодо укладення додаткових угод про поновлення вищевказаних договорів оренди землі, здійснення державної реєстрації іншого речового права на земельні ділянки в порядку, встановленому Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та внесення відповідних даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

10.3. по закінченню строків дії договорів оренди землі здійснити заходи з метою дотримання вимог чинного законодавства України щодо повернення земельних ділянок в належному для подальшого використання стані Бердянській міській раді або звернутися до Бердянської міської ради, не пізніш як за один місяць до закінчення строку дії договорів оренди землі, з відповідними листами-повідомленнями про укладення договорів оренди землі на новий строк та проєктами договорів;

10.4. виконувати обов'язки землекористувачів відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України;

10.5. у разі зміни суб'єкта підприємницької діяльності, назви підприємства, його юридичного статусу, з метою приведення земельних правовідносин у відповідність до вимог чинного законодавства, звернутися до Бердянської міської ради протягом місяця з відповідним клопотанням;

10.6. вирішити в порядку та випадках, встановлених законодавством, питання щодо укладання з виконавчим комітетом Бердянської міської ради договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Бердянська відповідно до рішення п'ятдесят третьої сесії Бердянської міської ради VIІ скликання від 08.11.2018 № 28 “Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Бердянська у новій редакції.


11. Фізичним особам, зазначеним в п.п. 6, 7 цього рішення, в користуванні яких знаходяться земельні ділянки:

11.1. внести зміни до договорів оренди землі на підставі ст. 126¹ Земельного кодексу України, ст. 33, абзаців 3, 4 розділу IX “Перехідні положення” Закону України “Про оренду землі”, а саме: “Після закінчення строку дії договору, на який його укладено, цей договір поновлюється на такий самий строк і на таких самих умовах у порядку, визначеному ст. 126¹ Земельного кодексу України.

Поновленням договору вважається поновлення договору без вчинення сторонами договору письмового правочину про його поновлення в разі відсутності заяви однієї із сторін про виключення з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про поновлення договору. Вчинення інших дій сторонами договору для його поновлення не вимагається.

Сторона договору, яка бажає скористатися правом відмови від поновлення договору не пізніш як за місяць до дати закінчення дії такого договору, подає до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно заяву про виключення з цього реєстру відомостей про поновлення договору.

У разі відсутності заяви про виключення з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про поновлення договору до дати закінчення дії такого договору після настання відповідної дати закінчення дії договору державна реєстрація речового права продовжується на той самий строк”;

11.2. вжити заходів у місячний строк з моменту прийняття цього рішення щодо укладення додаткових угод про поновлення та внесення змін до вищевказаних договорів оренди землі, здійснення державної реєстрації іншого речового права на земельні ділянки в порядку, встановленому Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та внесення відповідних даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

11.3. у разі бажання скористатися правом відмови від поновлення договорів, не пізніш як за місяць до дати закінчення дії таких договорів, подати до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно заяви про виключення з цього реєстру відомостей про поновлення договорів;

11.4. виконувати обов'язки землекористувачів відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України;

11.5. у разі зміни суб'єкта підприємницької діяльності, назви підприємства, його юридичного статусу, придбання або відчуження об'єктів нерухомого майна з метою приведення земельних правовідносин у відповідність до вимог чинного законодавства, звернутися до Бердянської міської ради протягом місяця з відповідним клопотанням;

11.6. вирішити в порядку та випадках, встановлених законодавством, питання щодо укладання з виконавчим комітетом Бердянської міської ради договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Бердянська відповідно до рішення п'ятдесят третьої сесії Бердянської міської ради VIІ скликання від 08.11.2018 № 28 “Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Бердянська у новій редакції.


12. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Божковій О.А. вжити заходів щодо дотримання вимог ст. 126¹ Земельного кодексу України, ст.ст. 15, 33, абзаців 3, 4 розділу IX “Перехідні положення” Закону України “Про оренду землі”, при подальшому укладанні додаткових угод про поновлення та внесення змін до договорів оренди землі.


13. Оформлення документів за результатами прийняття цього рішення здійснювати у відповідності до вимог Земельного кодексу України, Закону України “Про оренду землі” та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.


14. Фізичній особі, зазначеній в п. 9 цього рішення:

14.1. вжити згідно з нормами чинного законодавства України заходів щодо повернення Бердянській міській раді земельної ділянки на умовах, визначених договором оренди земельної ділянки;

14.2. вжити заходів щодо здійснення державної реєстрації іншого речового права на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства України та внесення відповідних даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.


15. Реєстраційному відділу виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області вжити заходів щодо здійснення державної реєстрації іншого речового права на земельну ділянку, зазначену в п. 9 цього рішення, відповідно до чинного законодавства України та внесення відповідних даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.


16. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Божкову О.А.


17. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради VІІI скликання з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).
Виконувач обов'язків міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО 
25.03.2021847Про внесення змін до договорів оренди землі

Розглянувши матеріали про внесення змін до договорів оренди землі, керуючись статтями 2, 12, 22, 59-62, 93, 116, 120, 122-126¹ Земельного кодексу України, ст.ст. 85-88 та 90 Водного кодексу України, Цивільним кодексом України, Законом України “Про оренду землі”, Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, рішенням п'ятдесят п'ятої (позачергової) сесії Бердянської міської ради VII скликання від 28.11.2018 № 21 “Про добровільне приєднання до територіальної громади міста Бердянська” (із змінами), п.п. 8) п. 1, п.п. 8) п. 3 постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-ІХ “Про утворення та ліквідацію районів”, ст. 25, п. 34 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 3 Статуту територіальної громади міста Бердянська та на підставі протоколів проведення засідань постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 10.03.2021 № 12 та від 22.03.2021 № 14, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести зміни до договору оренди землі від 19 січня 2009 р., зареєстрованого у Бердянському районному відділі Запорізької регіональної філії ДП “Центр ДЗК при Держкомземі України”, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 14 квітня 2009 р. за № 040926500157, укладеного між Бердянською міською радою та фізичною особою-підприємцем Арбузовим Сергієм Вячеславовичем, щодо земельної ділянки площею 0,0119 га (кадастровий номер 2310400000:04:001:0033), розташованої за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Яковлєва, 2-в, для розміщення та обслуговування магазину, строком до 01.06.2063 р., а саме, до:

- преамбули, замість слів: “фізична особа-підприємець Арбузов Сергій Вячеславович” читати: “приватне підприємство виробничо-комерційна фірма “Аква Вита” (Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 70, кв.22, ідентифікаційний код 31075647) в особі керівника Колбіна Андрія Валерійовича, діючого на підставі Статуту приватного підприємства виробничо-комерційної фірми “Аква Вита” і далі за текстом;

- розділу “Реквізити сторін”, замість слів: “фізична особа-підприємець Арбузов Сергій Вячеславович” читати: “приватне підприємство виробничо-комерційна фірма “Аква Вита”, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 70, кв.22, ідентифікаційний код 31075647, керівник приватного підприємства виробничо-комерційної фірми “Аква Вита” А.В. Колбін”.

Підстава: лист від 09.02.2021 № б/н (вхід. № 0986/31-01 від 09.02.2021 р.), договір купівлі-продажу нежитлової будівлі від 12.01.2021 р., зареєстрований в реєстрі за № 15, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 12.01.2021, номер запису про право власності / довірчої власності 40081927, рішення № 18-1 власника (засновника) приватного підприємства виробничо-комерційної фірми “Аква Вита” від 25.01.2021 р. та витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 25.01.2021, номер запису про право власності / довірчої власності 40313219.


2. Внести зміни до договору оренди землі від 17 квітня 2007 р., зареєстрованого у Бердянському районному відділі Запорізької регіональної філії ДП “Центр ДЗК при Держкомземі України”, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 16 липня 2007 р. за № 040726500239, укладеного між Бердянською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю “Запоріжжя-Авто” (Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Шенвізька, 2-а, ідентифікаційний код 33921055), щодо земельної ділянки площею 0,3600 га (кадастровий номер 2310400000:11:007:0011), розташованої за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Приазовська, 124-а, для розміщення та обслуговування офісу, виробничих та торгівельних приміщень та автотехобслуговування, строком до 01.01.2061 р., а саме, до:

- преамбули, замість слів: “товариство з обмеженою відповідальністю “Запоріжжя-Авто” (м. Запоріжжя, вул. Академіка Курчатова, 1, ідентифікаційний код 33921055) в особі генерального директора Селюкова Володимира Олександровича та члена дирекції — Головного бухгалтера Агуреєвої Наталі Іванівни, діючого на підставі Статуту товариства з обмеженою відповідальністю “Запоріжжя-Авто” читати: “товариство з обмеженою відповідальністю “Регіон Біол Продукт” (м. Київ, Хрестовий провулок, 2, офіс 405, ідентифікаційний код 35345323) в особі керівника Ганджа Бориса Івановича, діючого на підставі Статуту товариства з обмеженою відповідальністю “Регіон Біол Продукт” і далі за текстом;

- розділу “Реквізити сторін”, замість слів: “товариство з обмеженою відповідальністю “Запоріжжя-Авто”, м. Запоріжжя, вул. Академіка Курчатова, 1, ідентифікаційний код 33921055, генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю “Запоріжжя-Авто” В.О. Селюков та Член дирекції — Головний бухгалтер Н.І. Агуреєва” читати: “товариство з обмеженою відповідальністю “Регіон Біол Продукт”, м. Київ, Хрестовий провулок, 2, офіс 405, ідентифікаційний код 35345323, керівник товариства з обмеженою відповідальністю “Регіон Біол Продукт” Б.І. Ганджа”.

Підстава: лист від 15.02.2021 № б/н (вхід. № 1179/31-01 від 15.02.2021 р.), договір купівлі-продажу нерухомого майна від 22.12.2020 р., зареєстрований в реєстрі за № 8758, та витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 22.12.2020, номер запису про право власності / довірчої власності 39860061.


3. Внести зміни до договору оренди землі 31 березня 2016 р., зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права 04.05.2016, номер запису про інше речове право 14441582, укладеного між Бердянською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю “Транском” (Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Будівельна, 1-а, ідентифікаційний код 30802064), щодо земельної ділянки площею 6,3775 га (кадастровий номер 2310400000:11:002:0022), розташованої за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Переможців (до перейменування — вул. Героїв Сталінграду), 3-д, для будівництва, реконструкції, розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємства, строком до 01.01.2046 р., а саме:

- преамбулу доповнити наступними словами: “приватне акціонерне товариство “Бердянські жниварки” (Запорізька обл., м. Бердянськ, пр. Східний, 2-а, ідентифікаційний код 31071312) в особі голові правління Будянського Олега Васильовича, діючого на підставі статуту приватного акціонерного товариства “Бердянські жниварки” і далі за текстом;

- пункт 4.1 розділу 4 “Орендна плата” викласти в наступній редакції: “Річна орендна плата вноситься Орендарем в грошовій формі в розмірі 1,5% (однієї цілої п'яти десятих відсотка) від її нормативної грошової оцінки з урахуванням щорічної індексації на підставі рішення вісімдесят третьої (позачергової) сесії Бердянської міської ради VІІ скликання від 14.07.2020 № 4 “Про встановлення ставок з орендної плати за землю”, а саме: розмір річної орендної плати товариства з обмеженою відповідальністю “Транском” складає 2/3 (дві третіх) частки від встановленого розміру орендної плати; розмір річної орендної плати приватного акціонерного товариства “Бердянський райагропромпостач” складає 1/3 (одну третю) частку від встановленого розміру орендної плати;

- розділ “Реквізити сторін” доповнити наступними словами: “приватне акціонерне товариство “Бердянські жниварки”, Запорізька обл., м. Бердянськ, пр. Східний, 2-а, ідентифікаційний код 31071312, голова правління приватного акціонерного товариства “Бердянські жниварки” О.В. Будянський”.

Підстава: лист від 29.01.2021 № 29/07-1 (вхід. № 0695/31-001 від 29.01.2021 р.) та інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта нерухомого майна 13.09.2013, номер запису про право власності / довірчої власності 2490917, 19.12.2020, номер запису про право власності / довірчої власності 39902403.


4. Внести зміни до договору оренди землі від 28 березня 2012 р., зареєстрованого у відділі Держкомзему у Бердянському районі Запорізької області, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 10 травня 2012 р. за № 232068304001082, укладеного між Бердянською районною державною адміністрацією Запорізької області та громадянкою України Мильніковою Наталею Олександрівною та громадянкою України Помазан Наталією Володимирівною, щодо земельної ділянки площею 1,1431 га (кадастровий номер 2320683000:01:005:0019), розташованої за адресою: Запорізька обл., Бердянський район, с. Азовське (до перейменування — с. Луначарське) (за межами населеного пункту), вул. Космічна, 56-а, для розміщення та обслуговування ангару, строком на 49 років, а саме, до:

- преамбули, замість слів: “гр. Помазан Наталія Володимирівна” читати: “громадянин України Помазан Андрій Сергійович” і далі за текстом;

- розділу “Реквізити сторін”, замість слів: “громадянка Помазан Наталія Володимирівна” читати: “громадянин України Помазан Андрій Сергійович”;

- в частині зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки та приведення інших умов договору оренди землі у відповідність до вимог чинного законодавства України (проєкт додаткової угоди додається).

Підстава: заява від 21.01.2021 № б/н (вхід. № 0451/31-01 від 21.01.2021 р.), договір дарування частки нерухомого майна від 25.12.2014 р., зареєстрований в реєстрі за № 3543, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 25.12.2014, номер запису про право власності 8242849, та інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна 01.09.2014, номер запису про право власності / довірчої власності 6901836.


5. Внести зміни до договору оренди землі від 27 серпня 2010 р., зареєстрованого у Бердянському районному відділі Запорізької регіональної філії ДП “Центр державного земельного кадастру при державному комітеті по земельним ресурсам України”, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 28 вересня 2010 р. за № 041026500019, укладеного між Бердянською районною державною адміністрацією Запорізької області та громадянкою України Мильніковою Наталею Олександрівною та громадянкою України Помазан Наталією Володимирівною, щодо земельної ділянки площею 1,0151 га (кадастровий номер 2320683000:01:005:0013), розташованої за адресою: Запорізька обл., Бердянський район, с. Азовське (до перейменування — с. Луначарське) (за межами населеного пункту), вул. Космічна, 56, для розміщення та обслуговування будівель та споруд мехдвору, строком на 49 років, а саме, до:

- преамбули, замість слів: “гр. Помазан Наталія Володимирівна” читати: “громадянин України Помазан Андрій Сергійович” і далі за текстом;

- розділу “Реквізити сторін”, замість слів: “громадянка Помазан Наталія Володимирівна” читати: “громадянин України Помазан Андрій Сергійович”;

- в частині зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки та приведення інших умов договору оренди землі у відповідність до вимог чинного законодавства України (проєкт додаткової угоди додається).

Підстава: заява від 21.01.2021 № б/н (вхід. № 0452/31-01 від 21.01.2021 р.), договір дарування частки нерухомого майна від 25.12.2014 р., зареєстрований в реєстрі за № 3539, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 25.12.2014, номер запису про право власності 8240025, та інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна 30.01.2012, реєстраційний номер майна 27763053.


6. Внести зміни до договору оренди землі від 22 липня 2014 р., зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права 15.09.2014, номер запису про інше речове право 7006167, укладеного між Головним управлінням Держземагентства у Запорізькій області та громадянкою України Божковою Наталею Михайлівною, щодо земельної ділянки площею 0,3000 га (кадастровий номер 2320683000:01:005:0032), розташованої за адресою: Запорізька обл., Бердянський район, с. Азовське (до перейменування — с. Луначарське) (за межами населеного пункту), вул. Виноградна (до перейменування — вул. Дімітрова), 145-а, для надання послуг у сільському господарстві (для розміщення і обслуговування будівлі), строком на 49 років, а саме, до:

- преамбули, замість слів: “гр. Божкова Наталя Михайлівна” читати: “товариство з обмеженою відповідальністю “Теллус-Агро” (Запорізька обл., Бердянський район, с. Азовське, вул. Центральна, 89, ідентифікаційний код 38665163) в особі керівника Горпинич Олександра Владиславовича, діючого на підставі Статуту товариства з обмеженою відповідальністю “Теллус-Агро” і далі за текстом;

- розділу “Реквізити сторін”, замість слів: “Божкова Наталя Михайлівна” читати: “товариство з обмеженою відповідальністю “Теллус-Агро”, Запорізька обл., Бердянський район, с. Азовське, вул. Центральна, 89, ідентифікаційний код 38665163, керівник товариства з обмеженою відповідальністю “Теллус-Агро” О.В. Горпинич”;

- в частині приведення інших умов договору оренди землі у відповідність до вимог чинного законодавства України (проєкт додаткової угоди додається).

Підстава: заява від 27.01.2021 № Б-210, лист від 27.01.2021 № б/н (вхід. № 0609/31-01 від 27.01.2021 р.) та інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна 13.01.2020, номер запису про право власності / довірчої власності 35045207.


7. Внести зміни до договору оренди землі від 10 жовтня 2013 р., зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права 26.06.2014, номер запису про інше речове право 6205328, укладеного між Луначарською сільською радою та споживчим товариством “Осипенківське” (Запорізька обл., Бердянський район, с. Азовське, вул. Центральна, 41, ідентифікаційний код 31260875), щодо земельної ділянки площею 0,1061 га (кадастровий номер 2320683000:11:042:0003), розташованої за адресою: Запорізька обл., Бердянський район, с. Азовське (до перейменування — с. Луначарське), вул. Центральна (до перейменування — вул. Леніна), 41, для обслуговування будівлі та споруд магазину № 7, строком на 49 років, в частині зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки та приведення інших умов договору оренди землі у відповідність до вимог чинного законодавства України (проєкт додаткової угоди додається).

Підстава: лист від 11.02.2021 № б/н (вхід. № 1077/31-01 від 11.02.2021 р.) та інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна 25.07.2008, реєстраційний номер майна 5574887.


8. Юридичним особам, зазначеним в п.п. 1-3 цього рішення, в користуванні яких знаходяться земельні ділянки:

8.1. внести зміни до договорів оренди землі на підставі ст. 126¹ Земельного кодексу України, ст. 33, абзаців 3, 4 розділу IX “Перехідні положення” Закону України “Про оренду землі”, а саме: “Після закінчення строку дії договору, на який його укладено, цей договір поновлюється на такий самий строк і на таких самих умовах у порядку, визначеному ст. 126¹ Земельного кодексу України.

Поновленням договору вважається поновлення договору без вчинення сторонами договору письмового правочину про його поновлення в разі відсутності заяви однієї із сторін про виключення з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про поновлення договору. Вчинення інших дій сторонами договору для його поновлення не вимагається.

Сторона договору, яка бажає скористатися правом відмови від поновлення договору не пізніш як за місяць до дати закінчення дії такого договору, подає до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно заяву про виключення з цього реєстру відомостей про поновлення договору.

У разі відсутності заяви про виключення з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про поновлення договору до дати закінчення дії такого договору після настання відповідної дати закінчення дії договору державна реєстрація речового права продовжується на той самий строк”;

8.2. вжити заходів у місячний строк з моменту прийняття цього рішення щодо укладення додаткових угод про внесення змін до вищевказаних договорів оренди землі, здійснення державної реєстрації іншого речового права на земельні ділянки в порядку, встановленому Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та внесення відповідних даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

8.3. у разі бажання скористатися правом відмови від поновлення договорів, не пізніш як за місяць до дати закінчення дії таких договорів, подати до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно заяви про виключення з цього реєстру відомостей про поновлення договорів;

8.4. виконувати обов'язки землекористувачів відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України;

8.5. у разі зміни назви підприємства, його юридичного статусу, придбання або відчуження об'єктів нерухомого майна з метою приведення земельних правовідносин у відповідність до вимог чинного законодавства, звернутися до Бердянської міської ради протягом місяця з відповідним клопотанням;

8.6. вирішити в порядку та випадках, встановлених законодавством, питання щодо укладання з виконавчим комітетом Бердянської міської ради договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Бердянська відповідно до рішення п'ятдесят третьої сесії Бердянської міської ради VIІ скликання від 08.11.2018 № 28 “Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Бердянська у новій редакції.


9. Фізичним та юридичній особам, зазначеним в п.п. 4-7 цього рішення, в користуванні яких знаходяться земельні ділянки:

9.1. внести зміни до договорів оренди землі на підставі ст. 126¹ Земельного кодексу України, ст. 33, абзаців 3, 4 розділу IX “Перехідні положення” Закону України “Про оренду землі”, а саме: “Після закінчення строку дії договору, на який його укладено, цей договір поновлюється на такий самий строк і на таких самих умовах у порядку, визначеному ст. 126¹ Земельного кодексу України.

Поновленням договору вважається поновлення договору без вчинення сторонами договору письмового правочину про його поновлення в разі відсутності заяви однієї із сторін про виключення з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про поновлення договору. Вчинення інших дій сторонами договору для його поновлення не вимагається.

Сторона договору, яка бажає скористатися правом відмови від поновлення договору не пізніш як за місяць до дати закінчення дії такого договору, подає до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно заяву про виключення з цього реєстру відомостей про поновлення договору.

У разі відсутності заяви про виключення з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про поновлення договору до дати закінчення дії такого договору після настання відповідної дати закінчення дії договору державна реєстрація речового права продовжується на той самий строк”;

9.2. вжити заходів у місячний строк з моменту прийняття цього рішення щодо укладення додаткових угод про внесення змін до вищевказаних договорів оренди землі, здійснення державної реєстрації іншого речового права на земельні ділянки в порядку, встановленому Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та внесення відповідних даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

9.3. у разі бажання скористатися правом відмови від поновлення договорів, не пізніш як за місяць до дати закінчення дії таких договорів, подати до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно заяви про виключення з цього реєстру відомостей про поновлення договорів;

9.4. виконувати обов'язки землекористувачів відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України;

9.5. у разі зміни назви підприємства, його юридичного статусу, придбання або відчуження об'єктів нерухомого майна з метою приведення земельних правовідносин у відповідність до вимог чинного законодавства, звернутися до Бердянської міської ради протягом місяця з відповідним клопотанням.


10. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Божковій О.А. вжити заходів щодо дотримання вимог ст. 126¹ Земельного кодексу України, ст.ст. 15, 33, абзаців 3, 4 розділу IX “Перехідні положення” Закону України “Про оренду землі”, при подальшому укладанні додаткових угод про внесення змін до договорів оренди землі.


11. Оформлення документів за результатами прийняття цього рішення здійснювати у відповідності до вимог Земельного кодексу України, Закону України “Про оренду землі” та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.


12. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Божкову О.А.


13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради VІІI скликання з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).
Виконувач обов'язків міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО

25.03.2021848Про надання дозволів на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Розглянувши матеріали про надання дозволів на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), керуючись статтями 2, 12, 20, 35, 59-62, 78-81, 84, 92, 93, 116-118, 120-126, 184-186 Земельного кодексу України, ст.ст. 85-88 та 90 Водного кодексу України, Цивільним кодексом України, Законом України “Про оренду землі”, Законом України “Про землеустрій”, Законом України “Про Державний земельний кадастр”, Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, п.п. 3, 4, 6, 7 Розділу ІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності”, Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності”, ст. 25, п. 34 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 3 Статуту територіальної громади міста Бердянська та на підставі протоколів проведення засідань постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 10.03.2021 № 12 та від 22.03.2021 № 14, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Надати дозвіл акціонерному товариству “Укрпошта” (м. Київ, вул. Хрещатик, 22, ідентифікаційний код 21560045) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка перебуває в користуванні, площею 0,0569 га, розташованої за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Набережна, 43-в, для розміщення та обслуговування відділення зв'язку.

Підстава: заява від 25.01.2021 № 1167, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 03.07.2020, номер запису про право власності / довірчої власності 37213998, державний акт на право постійного користування землею серії ІІ-ЗП № 001116 від 10.09.2001 р., зареєстрований в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за № 1109, та розпорядження міського голови від 27.06.2008 № 442-р “Про присвоєння поштової адреси”.


2. Юридичній особі, зазначеній в п. 1 цього рішення, в користуванні якої знаходиться земельна ділянка:

2.1. звернутися до суб'єктів господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою згідно із законом, для розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надати її для прийняття рішення на сесії Бердянської міської ради;

2.2. вирішити в порядку та випадках, встановлених законодавством, питання щодо укладання з виконавчим комітетом Бердянської міської ради договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Бердянська відповідно до рішення п'ятдесят третьої сесії Бердянської міської ради VIІ скликання від 08.11.2018 № 28 “Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Бердянська у новій редакції.


3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Божкову О.А.


4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради VІІI скликання з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).
Виконувач обов'язків міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО

 
25.03.2021849Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок

Розглянувши матеріали про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, керуючись статтями 2, 12, 20, 22, 25, 33, 35, 36, 40, 59-62, 77, 78-81, 83, 84, 92, 116-118, 121-126, 134, 184-186¹, п. 17 Перехідних Положень Земельного кодексу України, ст.ст. 85-88 та 90 Водного кодексу України, Законом України “Про землеустрій”, Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності”, Законом України “Про особисте селянське господарство”, Законом України “Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)”, п.п. 3-7 розділу ІІ “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності”, Положенням про порядок надання земельних ділянок громадянам для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), затвердженим рішенням шістдесят восьмої сесії Бердянської міської ради V скликання від 25.06.2009 № 19 (із змінами), рішенням п'ятдесят п'ятої (позачергової) сесії Бердянської міської ради VII скликання від 28.11.2018 № 20 “Про добровільне приєднання до територіальної громади міста Бердянська” (із змінами), рішенням п'ятдесят п'ятої (позачергової) сесії Бердянської міської ради VII скликання від 28.11.2018 № 21 “Про добровільне приєднання до територіальної громади міста Бердянська” (із змінами), п.п. 8) п. 1, п.п. 8) п. 3 постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-ІХ “Про утворення та ліквідацію районів”, ст. 25, п. 34 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 3 Статуту територіальної громади міста Бердянська та на підставі протоколу проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 10.03.2021 № 12, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення громадянину України Гнідко Володимиру Олександровичу земельної ділянки орієнтовною площею 0,0600 га, розташованої за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, район 8 Березня, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Підстава: заява від 27.01.2021 № 1678.


2. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення громадянці України Телюк Галині Володимирівні земельної ділянки орієнтовною площею 0,0800 га, розташованої за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, поруч з вул. 8 Березня, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Підстава: заява від 05.02.2021 № 2961.


3. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення громадянину України Ігнатенку Ігорю Миколайовичу земельної ділянки орієнтовною площею 0,1892 га, розташованої за адресою: Запорізької обл., м. Бердянськ, с. Нововасилівка, вул. Горького, 90, для ведення особистого селянського господарства.

Підстава: заява від 12.02.2021 № 3700.


4. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення військовій частині 1491 (Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Північна, 17-а, ідентифікаційний код 14321848) земельної ділянки орієнтовною площею 0,1215 га, розташованої за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Макарова, 193, для розміщення поста технічного спостереження.

Підстава: заява від 26.01.2021 № 1504.


5. Відмовити в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення громадянину України Гнідко Володимиру Олександровичу земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, район 8 Березня, для сільськогосподарського виробництва, на підставі ст.ст. 12, 22, 25, 122, п. 17 Перехідних Положень Земельного кодексу України, Законом України “Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)”, рішення п'ятдесят першої сесії Бердянської міської ради IV скликання від 22.12.2005 № 43 “Про затвердження протоколів загальних зборів членів колишнього ДП АК “Азовський”, щодо розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та передачу земельних ділянок у власність” та протоколу проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 10.03.2021 № 12.


6. Відмовити в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення громадянці України Телюк Галині Володимирівні земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, район 8 Березня, для сільськогосподарського виробництва, на підставі ст.ст. 12, 22, 25, 122, п. 17 Перехідних Положень Земельного кодексу України, Законом України “Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)”, рішення п'ятдесят першої сесії Бердянської міської ради IV скликання від 22.12.2005 № 43 “Про затвердження протоколів загальних зборів членів колишнього ДП АК “Азовський”, щодо розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та передачу земельних ділянок у власність” та протоколу проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 10.03.2021 № 12.


7. Відмовити в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення громадянину України Вербицькому Олегу Євгенійовичу земельної ділянки № 42 орієнтовною площею 11,0000 га, розташованої на території Бердянської міської територіальної громади Запорізької області, за межами населеного пункту с. Азовське, для ведення городництва / садівництва, на підставі ст.ст. 12, 36, 79¹, 118, 121-124 Земельного кодексу України, п. є) ч. 1 ст. 56 Закону України “Про землеустрій” та протоколу проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 10.03.2021 № 12.


8. Фізичним та юридичній особам, зазначеним в п.п. 1, 2, 4 цього рішення:

8.1. звернутися до суб'єктів господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою згідно із законом, для розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, погодження їх відповідно до норм чинного законодавства та надання їх для прийняття рішення на сесії Бердянської міської ради;

8.2. вирішити в порядку та випадках, встановлених законодавством, питання щодо укладання з виконавчим комітетом Бердянської міської ради договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Бердянська відповідно до рішення п'ятдесят третьої сесії Бердянської міської ради VIІ скликання від 08.11.2018 № 28 “Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Бердянська у новій редакції.


9. Фізичній особі, зазначеній в п. 3 цього рішення звернутися до суб'єктів господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою згідно із законом, для розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погодження його відповідно до норм чинного законодавства та надання його для прийняття рішення на сесії Бердянської міської ради.


10. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Божкову О.А.


11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради VІІI скликання з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).
Виконувач обов'язків міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО

25.03.2021850Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під об'єктами нерухомого майна

Розглянувши матеріали про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під об'єктами нерухомого майна, керуючись статтями 2, 12, 20, 22, 40, 59-62, 79¹, 83, 93, 116, 117, 120-126, 134, 184-186¹, п. 21 Перехідних Положень Земельного кодексу України, ст.ст. 85-88 та 90 Водного кодексу України, Цивільним кодексом України, Законом України “Про землеустрій”, Законом України “Про оренду землі”, Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності”, рішенням п'ятдесят п'ятої (позачергової) сесії Бердянської міської ради VII скликання від 28.11.2018 № 21 “Про добровільне приєднання до територіальної громади міста Бердянська” (із змінами), п.п. 8) п. 1, п.п. 8) п. 3 постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-ІХ “Про утворення та ліквідацію районів”, ст. 25, п. 34 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 3 Статуту територіальної громади міста Бердянська та на підставі протоколу проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 10.03.2021 № 12, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення товариству з обмеженою відповідальністю “Теллус-Агро” (Запорізька обл., Бердянський район, с. Азовське, вул. Центральна, 89, ідентифікаційний код 38665163) земельної ділянки площею 0,0727 га (кадастровий номер 2320683000:11:034:0014), розташованої за адресою: Запорізька обл., Бердянський район, с. Азовське, вул. Центральна, 91, для розміщення адміністративної будівлі.

Підстава: заява від 09.02.2021 № 3193, договір купівлі-продажу нерухомого майна від 04.03.2020 р., зареєстрований в реєстрі за № 640, та витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 04.03.2020, номер запису про право власності 35787171.


2. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення товариству з обмеженою відповідальністю “Теллус-Агро” (Запорізька обл., Бердянський район, с. Азовське, вул. Центральна, 89, ідентифікаційний код 38665163) земельної ділянки площею 0,3000 га (кадастровий номер 2320683000:01:005:0032), в т.ч. несільськогосподарські угіддя (під господарськими будівлями і дворами), розташованої за адресою: Запорізька обл., Бердянський район, с. Азовське, вул. Виноградна (до перейменування — вул. Дімітрова), 145-а, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 27.01.2021 № 1662 та витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 13.01.2020, номер запису про право власності 35045207.


3. Відмовити в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення громадянці України Вишневецькій Арині Валентинівні земельної ділянки орієнтовною площею 0,0035 га, розташованої за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Лютеранська (до перейменування — вул. Горбенка) (у дворі житлового будинку № 4), для будівництва та обслуговування гаражу, на підставі ст.ст. 12, 60, 122 Земельного кодексу України, ст.ст. 88, 90 Водного кодексу України ст.ст. 88, 90 Водного кодексу України в зв'язку з відсутністю затвердженого у встановленому законом порядку проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронних зон в межах міста Бердянська Запорізької області та протоколу проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 10.03.2021 № 12.


4. Юридичній особі, зазначеній в п.п. 1, 2 цього рішення, звернутися до суб'єктів господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою згідно із законом, для розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, погодження їх відповідно до норм чинного законодавства та надання їх для прийняття рішення на сесії Бердянської міської ради.


5. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Божкову О.А.


6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради VІІI скликання з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).
Виконувач обов'язків міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО

25.03.2021851Про надання згоди на поділ та об'єднання земельних ділянок

Розглянувши матеріали про надання згоди на поділ та об'єднання земельних ділянок, керуючись статтями 2, 12, 20, 22, 33, 59-62, 79¹, 83, 92, 93, 116-118, 120-126, 184-186 Земельного кодексу України, ст.ст. 85-88 та 90 Водного кодексу України, Цивільним кодексом України, ст.ст. 19, 20, 22, 25-27, 29, 30, 56 Закону України “Про землеустрій”, Законом України “Про оренду землі”, Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності”, Законом України “Про особисте селянське господарство”, Законом України “Про державний земельний кадастр”, Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, рішенням п'ятдесят п'ятої (позачергової) сесії Бердянської міської ради VII скликання від 28.11.2018 № 21 “Про добровільне приєднання до територіальної громади міста Бердянська” (із змінами), п.п. 8) п. 1, п.п. 8) п. 3 постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-ІХ “Про утворення та ліквідацію районів”, ст. 25, п. 34 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 3 Статуту територіальної громади міста Бердянська та на підставі протоколу проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 10.03.2021 № 12, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Надати згоду громадянці України Почионовій Ользі Миколаївні та громадянці України Сесіній Ларисі Станіславівні на поділ земельної ділянки площею 3,7998 га (кадастровий номер 2320683000:02:003:0112), яка перебуває в користуванні, розташованої на території Бердянської міської територіальної громади Запорізької області за межами населеного пункту с. Азовське, для ведення особистого селянського господарства.

Підстава: заява від 08.02.2021 № 3095, державний акт на право постійного користування землею серії І-ЗП № 007458 від 04.09.2001 р., зареєстрований в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за № 13, та державний акт на право постійного користування землею серії І-ЗП № 007459 від 04.09.2001 р., зареєстрований в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за № 14.


2. Надати згоду товариству з обмеженою відповідальністю “Бердянський Двір” (Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Бахчисарайська, 8-а, ідентифікаційний код 33877457) на об'єднання земельних ділянок з цільовим призначенням: код КВЦПЗ 06.01 Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів, які перебувають в користуванні, та які складаються з:

2.1. земельної ділянки площею 5,9251 га (кадастровий номер 2310400000:01:009:0012), розташованої за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Бахчисарайська, 8-а, для будівництва і обслуговування дитячого оздоровчого закладу;

2.2. земельної ділянки площею 0,7557 га (кадастровий номер 2310400000:01:009:0128), розташованої за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Бахчисарайська (між земельними ділянками №№ 8 та 8-а), для розміщення та обслуговування об'єктів інженерних мереж та інженерного обслуговування.

Підстава: заява від 03.02.2021 № 2541, інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна 20.08.2014, номер запису про право власності / довірчої власності 6750080, 19.05.2017, номер запису про інше речове право 20538366, 25.02.2019, номер запису про інше речове право 30468385, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 12.02.2020 № НВ-2307121622020, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 29.01.2021 № НВ-2308638902021, договір оренди землі від 11 квітня 2007 р., зареєстрований у Бердянському районному відділі Запорізької регіональної філії ДП “Центр ДЗК при Держкомзему України”, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 17 квітня 2007 р. за № 040726500145, та договір оренди землі від 17 травня 2017 р., зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права 19.05.2017, номер запису про інше речове право 20538366.


3. Фізичним особам, зазначеним в п. 1 цього рішення, звернутися до суб'єктів господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою згідно із законом, для розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки та надати її для прийняття рішення на сесії Бердянської міської ради.


4. Юридичній особі, зазначеній в п. 2 цього рішення, в користуванні якої знаходяться земельні ділянки:

4.1. звернутися до суб'єктів господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою згідно із законом, для розроблення технічної документації із землеустрою щодо об'єднання земельних ділянок та надати її для прийняття рішення на сесії Бердянської міської ради;

4.2. вирішити в порядку та випадках, встановлених законодавством, питання щодо укладання з виконавчим комітетом Бердянської міської ради договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Бердянська відповідно до рішення п'ятдесят третьої сесії Бердянської міської ради VIІ скликання від 08.11.2018 № 28 “Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Бердянська у новій редакції.


5. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Божкову О.А.


6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради VІІI скликання з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).
Виконувач обов'язків міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО

25.03.2021852Про надання дозволів на проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок

Керуючись ст. 142 Конституції України, ст.ст. 2, 12, 59-62, 78-81, 93, 116, 122-126, 125-128 Земельного кодексу України, ст.ст. 85-88 та 90 Водного кодексу України, Цивільним кодексом України, ст. 9 Закону України “Про оренду землі”, Законом України “Про оцінку земель”, Законом України “Про землеустрій”, Законом України “Про державний земельний кадастр”, Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, Порядком здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 № 381, ст. 25, п. 34 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 3 Статуту територіальної громади міста Бердянська та на підставі протоколу проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 10.03.2021 № 12, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Відмовити в наданні дозволу фізичній особи-підприємцю Кіяненку Андрію Костянтиновичу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення, межі якої визначено в натурі та без зміни її цільового призначення, площею 0,2933 га (кадастровий номер 2310400000:11:007:0163), розташованої за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Кабельників, 162-б, для будівництва автомагазину, станції технічного обслуговування та кімнат відпочинку, на підставі ст.ст. 12, 60, 122, 128 Земельного кодексу України, ст.ст. 88, 90 Водного кодексу України, рішення тридцять восьмої сесії Бердянської міської ради VI скликання від 31.05.2013 № 27 “Про затвердження Плану зонування території міста Бердянська” в зв'язку з невідповідністю затвердженій містобудівній документації та протоколу проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 10.03.2021 № 12.


2. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Божкову О.А.


3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради VІІI скликання з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).
Виконувач обов'язків міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО

25.03.2021853Про виділення земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) колишнього КСП “Виноградний”

Розглянувши матеріали про виділення земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) колишнього КСП “Виноградний”, керуючись статтями 2, 12, 25, 78-81, 125, 126 та п. 17 Перехідних Положень Земельного кодексу України, Цивільним кодексом України, ст.ст. 19, 20, 22, 25-27, 29, 30 Закону України “Про землеустрій”, Законом України “Про Державний земельний кадастр”, Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, Законом України “Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)”, Порядком організації робіт та методикою розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2004 № 122, рішенням п'ятдесят п'ятої (позачергової) сесії Бердянської міської ради VII скликання від 28.11.2018 № 20 “Про добровільне приєднання до територіальної громади міста Бердянська” (із змінами), розпорядженнями голови Бердянської районної державної адміністрації Запорізької області від 01.08.2018 № 326 “Про погодження проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по колишньому КСП “Виноградний” (багаторічні насадження)” та від 29.12.2018 № 1253 “Про затвердження Протоколу зборів власників сертифікатів земельних часток (паїв) колишнього КСП “Виноградний” Нововасилівської сільської ради Бердянського району Запорізької області від 28.09.2018 № 2”, рішення Конституційного суду України по справі № 1-9/2009 від 16 квітня 2009 року № 7-рп/2009, ст. 25, п. 34 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 3 Статуту територіальної громади міста Бердянська та на підставі протоколу проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 10.03.2021 № 12, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Виділити громадянці України Бажан Світлані Олексіївні земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,4170 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:01:003:0123), розташовану на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Виноградний”, БР № 2, п. № 86, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 22.02.2021 № 4729, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0073020, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 02.06.1999 р. за № 11454, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 29.01.2021 № НВ-2308638492021.


2. Виділити громадянину України Бордюженку Ігорю Миколайовичу земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,4170 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:01:002:0126), розташовану на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Виноградний”, БР № 2, п. № 101, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 25.02.2021 № 5194, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0073032, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 18.06.1999 р. за № 11466, свідоцтво про право на спадщину за законом від 26.05.2020 р., зареєстровано в реєстрі за № 530, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 29.01.2021 № НВ-2308638322021.


3. Виділити громадянину України Ілікчиєву Олександру Павловичу земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,4170 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:01:002:0048), розташовану на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Виноградний”, БР № 2, п. № 70, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 22.02.2021 № 4736, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0073072, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 07.05.1999 р. за № 11506, свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 23.01.2020 р., зареєстровано в реєстрі за № 2-60, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 01.02.2021 № НВ-2308650812021.


4. Виділити громадянці України Коханенко Валентині Вікторівні земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,8340 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:01:002:0027), розташовану на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Виноградний”, БР № 2, п. № 120, 121, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 22.02.2021 № 4748, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0073048, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 07.05.1999 р. за № 11482, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0073049, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 07.05.1999 р. за № 11483, свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 19.01.2018 р., зареєстровано в реєстрі за № 2-48, свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 19.01.2018 р., зареєстровано в реєстрі за № 2-50, свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 19.01.2018 р., зареєстровано в реєстрі за № 2-52, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 29.01.2021 № НВ-2308638132021.


5. Виділити громадянці України Ляшенко Наталі Миколаївні земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,4170 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:01:002:0033), розташовану на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Виноградний”, БР № 2, п. № 103, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 22.02.2021 № 4759, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0073279, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 17.06.1999 р. за № 11713, свідоцтво про право на спадщину за законом від 18.08.2020 р., зареєстровано в реєстрі за № 746, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 01.02.2021 № НВ-2308650972021.


6. Виділити громадянці України Матюшинець Тамарі Петрівні земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,4170 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:01:002:0068), розташовану на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Виноградний”, БР № 2, п. № 62, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 25.02.2021 № 5176, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0073144, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 10.06.1999 р. за № 11578, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 01.02.2021 № НВ-2308651482021.


7. Виділити громадянину України Міщенку Сергію Анатолійовичу земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,4170 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:01:003:0200), розташовану на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Виноградний”, БР № 4, п. № 198, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 22.02.2021 № 4746, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0073136, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 11.05.1999 р. за № 11570, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 29.01.2021 № НВ-2308637782021.


8. Виділити громадянину України Оніщенку Єгору Володимировичу земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,4170 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:01:001:0124), розташовану на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Виноградний”, БР № 3, п. № 165, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 25.02.2021 № 5183, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0073168, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 10.06.1999 р. за № 11602, свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 14.07.2018 р., зареєстровано в реєстрі за № 947, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 29.01.2021 № НВ-2308637942021.


9. Виділити громадянину України Расторгуєву Павлу Андрійовичу земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,4170 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:01:002:0128), розташовану на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Виноградний”, БР № 2, п. № 106, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 25.02.2021 № 5195, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0073187, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 07.05.1999 р. за № 11621, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 29.01.2021 № НВ-2308638212021.

10. Виділити громадянину України Ростокіну Олексію Вікторовичу земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,4170 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:01:003:0196), розташовану на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Виноградний”, БР № 5, п. № 242, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 25.02.2021 № 5189, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0073197, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 14.05.1999 р. за № 11631, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 29.01.2021 № НВ-2308637562021.


11. Виділити громадянці України Русіновській Людмилі Леонідівні земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,4170 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:01:003:0198), розташовану на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Виноградний”, БР № 5, п. № 231, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 22.02.2021 № 4744, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0073208, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 28.03.2000 р. за № 11642, свідоцтво про право на спадщину за законом від 28.07.2017 р., зареєстровано в реєстрі за № 2-399, свідоцтво про шлюб серії І-ЖС № 225767, зареєстровано Бердянським міськрайонним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, про що 28 листопада 2018 року складено відповідний актовий запис за № 67, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 29.01.2021 № НВ-2308637702021.


12. Виділити громадянину України Савенкову Віктору Володимировичу та громадянці України Савенковій Раїсі Миколаївні належної їм на праві спільної часткової власності земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,4170 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:01:003:0195), розташовану на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Виноградний”, БР № 6, п. № 253, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 02.03.2021 № 5710, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0073211, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 07.05.1999 р. за № 11645, свідоцтво про право на спадщину за законом від 01.06.2018 р., зареєстровано в реєстрі за № 2-316, свідоцтво про право на спадщину за законом від 12.09.2018 р., зареєстровано в реєстрі за № 2-497, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 29.01.2021 № НВ-2308637512021.


13. Виділити громадянці України Сазоновій Олені Іванівні земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,4170 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:01:003:0197), розташовану на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Виноградний”, БР № 5, п. № 236, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 25.02.2021 № 5184, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0073214, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 19.05.1999 р. за № 11648, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 29.01.2021 № НВ-2308637652021.


14. Виділити громадянці України Свіденко Антониді Миколаївні земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,4170 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:01:003:0166), розташовану на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Виноградний”, БР № 6, п. № 258, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 25.02.2021 № 5179, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0073220, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 18.06.1999 р. за № 11654, свідоцтво про право на спадщину за законом від 19.05.2020 р., зареєстровано в реєстрі за № 460, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 05.02.2021 № НВ-2308682532021.


15. Виділити громадянину України Сичову Анатолію Володимировичу та громадянину України Сичову Олександру Володимировичу належної їм на праві спільної часткової власності земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,4170 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:01:003:0194), розташовану на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Виноградний”, БР № 6, п. № 265, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 02.03.2021 № 5697, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0073230, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 11.05.1999 р. за № 11664, свідоцтво про право на спадщину за законом від 20.04.2000 р., зареєстровано в реєстрі за № 3-1325, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 29.01.2021 № НВ-2308637482021.


16. Виділити громадянці України Солоповій Ніні Іванівні земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,4170 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:01:001:0122), розташовану на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Виноградний”, БР № 2, п. № 45, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 22.02.2021 № 4751, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0073001, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 10.08.2000 р. за № 11435, договір дарування права на земельну частку (пай) від 05.08.2000 р., зареєстровано в реєстрі за № 1-729, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 29.01.2021 № НВ-2308638652021.


17. Виділити громадянину України Сольському Валентину Євгеновичу земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,8340 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:01:003:0096), розташовану на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Виноградний”, БР № 4, п. № 216, 217, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 22.02.2021 № 4741, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0073162, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 26.05.1999 р. за № 11596, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0073163, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 26.05.1999 р. за № 11597, свідоцтво про право на спадщину за законом від 12.12.2020 р., зареєстровано в реєстрі за № 2-740, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 01.02.2021 № НВ-2308650922021.


18. Виділити громадянці України Чубатенко Катерині Тимофіївні земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,4170 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:01:003:0201), розташовану на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Виноградний”, БР № 4, п. № 196, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 23.02.2021 № 4879, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0073134, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 20.05.1999 р. за № 11568, свідоцтво про право на спадщину за законом від 26.06.2019 р., зареєстровано в реєстрі за № 648, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 29.01.2021 № НВ-2308637862021.


19. Виділити громадянину України Шведуну Анатолію Васильовичу земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,4170 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:01:003:0203), розташовану на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Виноградний”, БР № 1, п. № 39, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 02.03.2021 № 5703, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0073045, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 18.06.1999 р. за № 11479, договір дарування права на земельну частку (пай) від 14.09.1999 р., зареєстровано в реєстрі за № 3-2570, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 24.02.2021 № НВ-2308795612021.


20. Виділити громадянці України Щербині Лідії Петрівні земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,4170 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:01:003:0088), розташовану на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Виноградний”, БР № 6, п. № 296, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 22.02.2021 № 4727, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0073281, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 13.05.1999 р. за № 11715, свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 22.05.2020 р., зареєстровано в реєстрі за № 2-334, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 01.02.2021 № НВ-2308650862021.


21. Виділити громадянці України Щербині Світлані Миколаївні земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,8340 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:01:001:0127), розташовану на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Виноградний”, БР № 3, п. № 154, 155, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 22.02.2021 № 4731, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0073089, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 08.05.1999 р. за № 11523, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0073090, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 18.06.1999 р. за № 11524, рішення Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 20.03.2020 р. по справі за № 310/8945/19 (2/310/593/20), та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 29.01.2021 № НВ-2308638082021.


22. Скасувати пункт 27 рішення п'ятої сесії Бердянської міської ради VІІ скликання від 28.01.2021 № 69 “Про виділення земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості) власникам земельних” в частині виділення громадянці України Фещенко Людмилі Петрівні земельної частки (паю) в натурі (на місцевості), а саме: земельної ділянки площею 0,4170 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:01:002:0061), розташованої на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Виноградний”, БР № 2, п. № 115, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 23.02.2021 № Ф-683.


23. Фізичним особам, зазначеним в п.п. 1-21 цього рішення, в користуванні яких знаходяться земельні ділянки:

23.1. вжити заходів щодо здійснення державної реєстрації права власності на земельні ділянки в порядку, встановленому Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”;

23.2. виконувати обов'язки власників земельних ділянок відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України;

23.3. вжити заходів щодо переукладання договорів оренди землі та здійснення державної реєстрації іншого речового права на земельні ділянки відповідно до п. 2 розділу ІХ “Перехідні положення” Закону України “Про оренду землі” та внесення відповідних даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.


24. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Божкову О.А.


25. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради VІIІ скликання з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).
Виконувач обов'язків міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО

25.03.2021854Про виділення земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) колишнього КСП “Зоря”

Розглянувши матеріали про виділення земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) колишнього КСП “Зоря”, керуючись статтями 2, 12, 22, 25, 78-81, 125, 126 та п. 17 Перехідних Положень Земельного кодексу України, Цивільним кодексом України, ст.ст. 19, 20, 22, 25-27, 29, 30 Закону України “Про землеустрій”, Законом України “Про Державний земельний кадастр”, Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, Законом України “Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)”, Порядком організації робіт та методикою розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2004 № 122, рішенням п'ятдесят п'ятої (позачергової) сесії Бердянської міської ради VII скликання від 28.11.2018 № 21 “Про добровільне приєднання до територіальної громади міста Бердянська” (із змінами), розпорядженням голови Бердянської районної державної адміністрації Запорізької області від 10.12.2018 № 855 “Про погодження проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по колишньому КСП “Зоря” (багаторічні насадження)”, рішенням сімдесятої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 21.12.2019 № 28 “Про затвердження Протоколу № 2 про розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) колишнього КСП “Зоря”, с. Азовське, Бердянського району, Запорізької області”, ст. 25, п. 34 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 3 Статуту територіальної громади міста Бердянська та на підставі протоколу проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 10.03.2021 № 12, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Виділити громадянину України Георгієву Олександру Івановичу та громадянці України Папановій Ірині Іванівні належної їм на праві спільної часткової власності земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,3700 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2320683000:01:003:0428), розташовану на території Бердянської міської ради, Бердянський район, Запорізької області за межами населеного пункту с. Азовське, КСП “Зоря”, ДП № 1 (БН), пай 186, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 08.02.2021 № 3082, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0186096, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай) 1502.1997 р. за № 596, свідоцтво про право на спадщину за законом від 20.10.2020 р., зареєстровано в реєстрі за № 726, свідоцтво про право на спадщину за законом від 20.10.2020 р., зареєстровано в реєстрі за № 728, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 14.07.2020 № НВ-2307725892020.


2. Виділити громадянці України Георгієвій Аллі Дмитрівні земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,3700 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2320683000:01:003:0505), розташовану на території Бердянської міської ради, Бердянський район, Запорізької області за межами населеного пункту с. Азовське, КСП “Зоря”, ДП № 1 (БН), пай 292, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 08.02.2021 № 3086, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0186100, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай) 05.03.1997 р. за № 600, свідоцтво про право на спадщину за законом від 21.10.2020 р., зареєстровано в реєстрі за № 742, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 05.10.2020 № НВ-2308080662020.


3. Виділити громадянці України Жос Юлії Володимирівні та громадянці України Куліковій Наталії Володимирівні належної їм на праві спільної часткової власності земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,3700 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2320683000:01:003:0388), розташовану на території Бердянської міської ради, Бердянський район, Запорізької області за межами населеного пункту с. Азовське, КСП “Зоря”, ДП № 1 (БН), пай 305, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 08.02.2021 № 3088, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0186223, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай) 13.02.1997 р. за № 723, свідоцтво про право на спадщину за законом від 14.02.2019 р., зареєстровано в реєстрі за № 395, свідоцтво про право на спадщину за законом від 14.02.2019 р., зареєстровано в реєстрі за № 396, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 06.05.2020 № НВ-2307447662020.


4. Виділити громадянці України Жигулі Ользі Федорівні, громадянину України Кіссі Івану Федоровичу та громадянину України Накостенко Олегу Тарасовичу належної їм на праві спільної часткової власності земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,3700 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2320683000:01:003:0480), розташовану на території Бердянської міської ради, Бердянський район, Запорізької області за межами населеного пункту с. Азовське, КСП “Зоря”, ДП № 2 (БН), пай 411, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 08.02.2021 № 3090, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0186163, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай) 04.03.1997 р. за № 663, свідоцтво про право на спадщину за законом від 11.11.2020 р., зареєстровано в реєстрі за № 837, свідоцтво про право на спадщину за законом від 11.11.2020 р., зареєстровано в реєстрі за № 839, свідоцтво про право на спадщину за законом від 11.11.2020 р., зареєстровано в реєстрі за № 841, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 05.08.2020 № НВ-2307817702020.


5. Виділити громадянину України Кіссі Євгенію Володимировичу земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,3700 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2320683000:01:003:0501), розташовану на території Бердянської міської ради, Бердянський район, Запорізької області за межами населеного пункту с. Азовське, КСП “Зоря”, ДП № 1 (БН), пай 137, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 15.02.2021 № 3886, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0186172, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай) 07.02.2000 р. за № 672, свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 03.11.2015 р., зареєстровано в реєстрі за № 4415, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 05.10.2020 № НВ-2308080582020.


6. Виділити громадянці України Марчук Марині Анатоліївні земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,3700 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2320683000:01:003:0486), розташовану на території Бердянської міської ради, Бердянський район, Запорізької області за межами населеного пункту с. Азовське, КСП “Зоря”, ДП № 2 (БН), пай 415, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 15.02.2021 № 3883, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0186205, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай) 15.02.1997 р. за № 705, свідоцтво про право на спадщину за законом від 17.01.2020 р., зареєстровано в реєстрі за № 38, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 17.09.2020 № НВ-2307997212020.


7. Виділити громадянці України Усніч Альоні Миколаївні земельні частки (паї) в натурі (на місцевості), а саме:

7.1 земельну ділянку площею 0,3700 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2320683000:01:003:0513), розташовану на території Бердянської міської ради, Бердянський район, Запорізької області за межами населеного пункту с. Азовське, КСП “Зоря”, ДП № 2 (БН), пай 354, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 15.02.2021 № 3880, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0186235, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай) 03.03.1997 р. за № 735, свідоцтво про право на спадщину за законом від 23.09.2020 р., зареєстровано в реєстрі за № 1115, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 08.12.2020 № НВ-2308387862020;

7.2 земельну ділянку площею 0,3700 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2320683000:01:003:0512), розташовану на території Бердянської міської ради, Бердянський район, Запорізької області за межами населеного пункту с. Азовське, КСП “Зоря”, ДП № 2 (БН), пай 353, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 15.02.2021 № 3890, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0186007, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай) 03.03.1997 р. за № 507, свідоцтво про право на спадщину за законом від 23.09.2020 р., зареєстровано в реєстрі за № 1114, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 08.12.2020 № НВ-2308387842020.


8. Виділити громадянці України Харченко Наталі Василівні земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,7400 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2320683000:01:003:0431), розташовану на території Бердянської міської ради, Бердянський район, Запорізької області за межами населеного пункту с. Азовське, КСП “Зоря”, ДП № 2 (БН), пай 357, 358, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 08.02.2021 № 3092, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0186219, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай) 13.02.1997 р. за № 719, свідоцтво про право на спадщину за законом від 18.01.2019 р., зареєстровано в реєстрі за № 65, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0186221, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай) 13.02.1997 р. за № 721, свідоцтво про право на спадщину за законом від 14.03.2019 р., зареєстровано в реєстрі за № 331, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 14.07.2020 № НВ-2307725952020.


9. Відмовити у виділенні громадянці України Васильчук Галині Броніславівні земельної частки (паю) в натурі (на місцевості), а саме: земельної ділянки площею 0,8633 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2320683000:01:003:0520), розташованої на території Бердянської міської ради, Бердянський район, Запорізької області за межами населеного пункту с. Азовське, КСП “Зоря”, ДП № 1 (БН), пай 277, 278/1, 279/1, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, на підставі ст.ст. 1-3, 9, 11 Закону України “Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)”, розпорядження голови Бердянської районної державної адміністрації Запорізької області від 10.12.2018 № 855 “Про погодження проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по колишньому КСП “Зоря” (багаторічні насадження)”, рішення сімдесятої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 21.12.2019 № 28 “Про затвердження Протоколу № 2 про розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) колишнього КСП “Зоря”, с. Азовське, Бердянського району, Запорізької області” та протоколу проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 10.03.2021 № 12.


10. Відмовити у виділенні громадянину України Васильчуку Юрію Володимировичу земельної частки (паю) в натурі (на місцевості), а саме: земельної ділянки площею 0,1234 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2320683000:01:003:0521), розташованої на території Бердянської міської ради, Бердянський район, Запорізької області за межами населеного пункту с. Азовське, КСП “Зоря”, ДП № 1 (БН), пай 278/2, 279/2, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, на підставі ст.ст. 1-3, 9, 11 Закону України “Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)”, розпорядження голови Бердянської районної державної адміністрації Запорізької області від 10.12.2018 № 855 “Про погодження проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по колишньому КСП “Зоря” (багаторічні насадження)”, рішення сімдесятої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 21.12.2019 № 28 “Про затвердження Протоколу № 2 про розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) колишнього КСП “Зоря”, с. Азовське, Бердянського району, Запорізької області” та протоколу проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 10.03.2021 № 12.


11. Фізичним особам, зазначеним в п.п. 1-8 цього рішення, в користуванні яких знаходяться земельні ділянки:

11.1. вжити заходів щодо здійснення державної реєстрації права власності на земельні ділянки в порядку, встановленому Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”;

11.2. виконувати обов'язки власників земельних ділянок відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України;

11.3. вжити заходів щодо переукладання договорів оренди землі та здійснення державної реєстрації іншого речового права на земельні ділянки відповідно до п. 2 розділу ІХ “Перехідні положення” Закону України “Про оренду землі” та внесення відповідних даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.


12. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Божкову О.А.


13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради VІIІ скликання з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).
Виконувач обов'язків міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО

25.03.2021855Про виділення земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) колишнього КСП “Таврія”

Розглянувши матеріали про виділення земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) колишнього КСП “Таврія”, керуючись статтями 2, 12, 22, 25, 78-81, 125, 126 та п. 17 Перехідних Положень Земельного кодексу України, Цивільним кодексом України, ст.ст. 19, 20, 22, 25-27, 29, 30 Закону України “Про землеустрій”, Законом України “Про Державний земельний кадастр”, Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, Законом України “Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)”, Порядком організації робіт та методикою розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2004 № 122, рішенням п'ятдесят п'ятої (позачергової) сесії Бердянської міської ради VII скликання від 28.11.2018 № 20 “Про добровільне приєднання до територіальної громади міста Бердянська” (із змінами), розпорядженнями голови Бердянської районної державної адміністрації Запорізької області від 01.08.2018 № 325 “Про погодження проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по колишньому КСП “Таврія” (багаторічні насадження)” та від 29.12.2018 № 1254 “Про затвердження Протоколу зборів власників сертифікатів земельних часток (паїв) колишнього КСП “Таврія” Нововасилівської сільської ради Бердянського району Запорізької області від 28.09.2018 № 2”, ст. 25, п. 34 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 3 Статуту територіальної громади міста Бердянська та на підставі протоколу проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 10.03.2021 № 12, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Виділити громадянину України Аверіну Геннадію Федоровичу земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,1780 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:02:002:0137), розташовану на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Таврія”, БР № 1, п. № 41, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 23.02.2021 № 4869, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0079342, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 17.03.1997 р. за № 3, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 11.02.2020 № НВ-2307101852020.


2. Виділити громадянці України Вошук Оксані Олександрівні земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,1780 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:02:002:0077), розташовану на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Таврія”, БР № 1, п. № 245, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 23.02.2021 № 4896, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0187035, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 19.03.1997 р. за № 974, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 10.02.2020 № НВ-2307098692020.


3. Виділити громадянину України Гамову Ігорю Вікторовичу земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,1780 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:02:002:0105), розташовану на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Таврія”, БР № 1, п. № 250, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 23.02.2021 № 4914, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0079455, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 11.03.1997 р. за № 106, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 10.02.2020 № НВ-2307098872020.


4. Виділити громадянці України Гамовій Іннесі Володимирівні земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,1780 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:02:002:0095), розташовану на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Таврія”, БР № 1, п. № 253, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 23.02.2021 № 4887, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0079448, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 11.03.1997 р. за № 109, договір купівлі-продажу від 16.03.2018 р., зареєстрований в реєстрі № 308, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 10.02.2020 № НВ-2307098212020.


5. Виділити громадянину України Кайді Анатолію Вікторовичу земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,1780 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:02:002:0096), розташовану на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Таврія”, БР № 1, п. № 386, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 23.02.2021 № 4884, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0187052, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 12.03.1997 р. за № 991, свідоцтво про право на спадщину за законом від 12.01.2017 р., зареєстровано в реєстрі за № 2-10, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 10.02.2020 № НВ-2307098242020.


6. Виділити громадянину України Кулікову Віктору Володимировичу земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,1780 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:02:002:0160), розташовану на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Таврія”, БР № 1, п. № 513, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 23.02.2021 № 4871, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0079608, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 24.04.1997 р. за № 269, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 11.02.2020 № НВ-2307102582020.


7. Виділити громадянці України Ломаєвій Вірі Федорівні земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,1780 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:02:002:0188), розташовану на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Таврія”, БР № 1, п. № 524, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 23.02.2021 № 4874, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0079623, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 14.03.1997 р. за № 284, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 11.02.2020 № НВ-2307103652020.


8. Виділити громадянці України Сидоріній Галині Василівні земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,1780 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:02:002:0281), розташовану на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Таврія”, БР № 1, п. № 379, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 23.02.2021 № 4876, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0079554, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 12.03.1997 р. за № 215, свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 18.08.2001 р., зареєстровано в реєстрі за № 3-2086, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 21.04.2020 № НВ-2307404202020.


9. Виділити громадянці України Солоповій Тетяні Миколаївні земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,1780 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:02:002:0256), розташовану на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Таврія”, БР № 1, п. № 742, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 23.02.2021 № 4873, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0187227, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 05.03.1997 р. за № 1164, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 21.04.2020 № НВ-2307403562020.


10. Виділити громадянці України Сорокіній Світлані Федорівні земельні частки (паї) в натурі (на місцевості), а саме:

10.1. земельну ділянку площею 0,1780 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:02:002:0377), розташовану на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Таврія”, БР № 1, п. № 393, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 26.02.2021 № 5300, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0079614, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 20.03.1997 р. за № 275, свідоцтво про право на спадщину за законом від 12.02.2021 р., зареєстровано в реєстрі за № 83, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 17.02.2021 № НВ-2308748612021;

10.2. земельну ділянку площею 0,1780 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:02:002:0378), розташовану на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Таврія”, БР № 1, п. № 392 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 26.02.2021 № 5302, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0079617, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 20.03.1997 р. за № 278, свідоцтво про право на спадщину за законом від 12.02.2021 р., зареєстровано в реєстрі за № 83, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 17.02.2021 № НВ-2308748662021.


11. Виділити громадянці України Тимець Світлані Вікторівні земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,1780 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:02:002:0280), розташовану на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Таврія”, БР № 1, п. № 511, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 23.02.2021 № 4872, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0187088, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 24.03.1997 р. за № 1027, свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 09.08.2006 р., зареєстровано в реєстрі за № 2-753, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 21.04.2020 № НВ-2307404182020.


12. Виділити громадянину України Тімченку Миколі Михайловичу земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,1780 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:02:002:0271), розташовану на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Таврія”, БР № 1, п. № 634, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 02.03.2021 № 5706, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0187240, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 07.03.1997 р. за № 1177, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 21.04.2020 № НВ-2307403902020.


13. Виділити громадянці України Щербині Валентині Андріївні земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,1780 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:02:002:0239), розташовану на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Таврія”, БР № 1, п. № 846, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 02.03.2021 № 5700, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0079823, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 12.03.1997 р. за № 484, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 21.04.2020 № НВ-2307403082020.


14. Фізичним особам, зазначеним в п.п. 1-13 цього рішення, в користуванні яких знаходяться земельні ділянки:

14.1. вжити заходів щодо здійснення державної реєстрації права власності на земельні ділянки в порядку, встановленому Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”;

14.2. виконувати обов'язки власників земельних ділянок відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України;

14.3. вжити заходів щодо переукладання договорів оренди землі та здійснення державної реєстрації іншого речового права на земельні ділянки відповідно до п. 2 розділу ІХ “Перехідні положення” Закону України “Про оренду землі” та внесення відповідних даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.


15. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Божкову О.А.


16. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради VІІI скликання з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).Виконувач обов'язків міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО

25.03.2021856Про затвердження Програми запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021 рік

Відповідно до ст.143 Конституції України, ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Програму запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021 рік (додається).

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах видатків, затверджених у бюджеті Бердянської міської територіальної громади, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

3. Сектору „Прес-служби” міської ради та виконавчого комітету Бердянської міської ради (Єгорова І.О.) оприлюднити це рішення в офіційних засобах масової інформації.

4. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на секретаря міської ради Свідло О.П.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань та соціального захисту (Буханова К.В.), постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.).
Виконувач обов’язків міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО

25.03.2021857Про внесення змін до Програми сприяння зміцненню матеріальної бази Державної прикордонної служби України Бердянського прикордонного загону на 2021 рік

Відповідно до ст. 143 Конституції України, ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:

1. Додаток 1 до Програми сприяння зміцненню матеріальної бази Державної прикордонної служби України Бердянського прикордонного загону на 2021 рік викласти в новій редакції ( додається).

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради (Бочкова Н.М.) здійснювати фінансове забезпечення Програми за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Бердянської міської об'єднаної територіальної громади.

3. Сектору „Прес - служби” міської ради та виконавчого комітету Бердянської міської ради (Єгорова І.О.) оприлюднити це рішення в офіційних засобах масової інформації.

4. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на секретаря міської ради Свідло О.П.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.)

Виконувач обов’язків міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО

 
25.03.2021858Про затвердження розпорядження міського голови

Керуючись п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.3 рішення міської ради від 21.12.2019 №90 «Про бюджет Бердянської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік», Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити розпорядження міського голови від 30.12.2020 р. №360-р «Про зміни обсягу субвенції».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.).
Виконувач обов’язків міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО


 
25.03.2021859Про затвердження звіту про виконання бюджету Бердянської міської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік

Відповідно до п.23 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.80 Бюджетного кодексу України, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


Затвердити звіт про виконання бюджету Бердянської міської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік:

- по загальному фонду по доходах у сумі 754857554,32 грн., по видатках у сумі 674256029,69 грн., з перевищенням доходів над видатками – 80601524,63 грн.;

- по спеціальному фонду по доходах у сумі 41380227,73 грн., по видатках у сумі 90925429,98 грн., з перевищенням видатків над доходами – 49545202,25 грн.
Виконувач обов’язків міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО

25.03.2021860Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 21 ,,Про бюджет Бердянської міської територіальної громади на 2021 рік”

Керуючись п.23 ст.26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст.72, 78 Бюджетного кодексу України, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести зміни до пунктів 1, 2, 3, 4, 5 рішення міської ради від 24.12.2020 № 21 ,,Про бюджет Бердянської міської територіальної громади на 2021 рік”, виклавши їх у такій редакції:


"1. Визначити на 2021 рік:

доходи бюджету міської територіальної громади у сумі 780832608 гривень, у тому числі доходи загального фонду міської територіальної громади – 750629861 гривня та доходи спеціального фонду міської територіальної громади - 30202747 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету міської територіальної громади у сумі 834102961 гривня, у тому числі видатки загального фонду міської територіальної громади - 746993928 гривень та видатки спеціального фонду міської територіальної громади - 87109033 гривні;

надання кредитів з бюджету міської територіальної громади у сумі 1125000 гривень, у тому числі надання кредитів з загального фонду міської територіальної громади - 1125000 гривень;

профіцит за загальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 2510933 гривні згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 56906286 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міської територіальної громади у розмірі 500000 гривень;

резервний фонд бюджету міської територіальної громади у розмірі 1127845 гривень."

"2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міської територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення."

"3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення."

"4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення."

"5. Затвердити розподіл витрат бюджету міської територіальної громади на реалізацію місцевих програм згідно з додатком 7 до цього рішення."


2. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на виконавчий комітет міської ради (Баранов В.О.).


3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.).


4. Внести зміни до додатків 1, 2, 3, 5, 6, 7 до рішення міської ради від 24.12.2020 № 21 ,,Про бюджет Бердянської міської територіальної громади на 2021 рік”, виклавши їх у новій редакції, доповнити рішення додатком 4.


5. Додатки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
Виконувач обов’язків міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО


 
25.03.2021861Про звернення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Ради національної безпеки і оборони України, Антимонопольний комітет України, Головне управління Держпродспоживслужби України щодо вжиття заходів, пов’язаних із недопущенням відключення Бердянської міської територіальної громади від постачання природного газу

Керуючись ст. ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою недопущення порушення прав мешканців громади на своєчасне отримання комунальних послуг, порушення вимог чинного законодавства у сфері санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм та для упередження нового спалаху коронавірусної хвороби (COVID-19) та недопущення зростання соціальної напруги на території міста, Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Ухвалити Звернення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Ради національної безпеки і оборони України щодо вжиття заходів, пов’язаних із недопущенням відключення абонентів природного газу м. Бердянськ, с. Азовське, с. Нововасилівка, с. Шовкове у квітні 2021 (додається).

2. Направити дане звернення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Ради національної безпеки і оборони України, Антимонопольний комітет України, Головне управління Держпродспоживслужби України.

3. Прес-службі міської ради та виконавчого комітету Бердянської міської ради оприлюднити текст Звернення на офіційному сайті Бердянської міської ради.

4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Цуканов В.В.).Виконувач обов’язків міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО


 
25.03.2021862Про звернення депутатів Бердянської міської ради щодо забезпечення належного проведення вакцинації населення з метою зменшення захворюваності на COVID-19

Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, ст. 49 Конституції України, Регламентом Бердянської міської ради VIІI скликання Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Підтримати звернення депутатів Бердянської міської ради VIІI скликання до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо забезпечення належного проведення вакцинації населення з метою зменшення захворюваності на COVID-19 (текст звернення додається).

2. Звернення направити до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.

3. Сектору «Прес-служба» виконкому Бердянської міської ради оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації.

4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, в межах наданих повноважень.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань законності, регламенту, депутатської етики та інформаційної політики (Братанова Д.Г.), в межах її повноважень.
Виконувач обов’язків міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО


25.03.2021863Про створення тимчасової контрольної депутатської комісії по дотриманню принципів прозорості та рівного доступу громадян до отримання адміністративних послуг

Згідно з ст. 48 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 25, ч.8 ст.68 Статуту територіальної громади міста Бердянська, ст. 87, 88, 89 Регламенту Бердянської міської ради VIII скликання, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. З метою ефективного використання курортного потенціалу міста, не допущення втрат місцевого бюджету, забезпечення принципів гласності, відкритості, прозорості та рівного доступу громадян до отримання адміністративних послуг, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності на території Бердянської міської територіальної громади створити тимчасову контрольну депутатську комісію по дотриманню принципів прозорості та рівного доступу громадян до отримання адміністративних послуг зі складу представників політичних партій Бердянської міської ради та голови постійної комісії міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності у складі 5 чоловік, а саме:


- Рудницький Микола Миколайович – голова тимчасової контрольної депутатаської комісії, голова постійної комісії міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності

- Сушко Богдан Володимирович – представник фракції політичної партії «Європейьска солідарність».

- Глувинський Олександр Іванович – представник фракції політичної партії «Опозиційна платформа «За життя».

- Байдала Віталій Вячеславович - представник фракції політичної партії „Опозиційний блок”.

- Галіціна Вікторія Леонідівна - представник фракції політичної партії «Слуга народу».

- Братеньков Іван Сергійович – голова постійної комісії міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, промисловості, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю.2. Тимчасовій контрольній депутатській комісії терміново:


2.1. Взяти на контроль дотримання виконавчими органами Бердянської міської ради рішення виконкому №94 "Про затвердження переліку ярмарків, проведення яких заплановано у м. Бердянськ у 2021 році" від 09.03.2021 р.


2.2. Приділити увагу ефективному використанню курортного потенціалу міста, не допущення втрат місцевого бюджету при виконанні рішення виконкому №94 "Про затвердження переліку ярмарків, проведення яких заплановано у м. Бердянськ у 2021 році" від 09.03.2021 р.


2.3. Вжити заходів щодо дотримання принципів гласності, відкритості, прозорості та рівного доступу громадян до отримання адміністративних послуг, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності на території Бердянської міської територіальної громади, а саме – здійснення підприємницької діяльності на території вул. Горького та пр. Азовського в м. Бердянськ протягом червня – серпня 2021 р.


2.3. Звітувати перед Бердянською міською радою про результати роботи комісії.


3. Визначити термін дії повноважень комісії – до 01.10.2021 р.


4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.
Виконуючий обов’язки міського голови,

секретар міської ради Олександр СВІДЛО


 
02.03.202171Про депутатський запит депутата Бердянської міської ради Глувинського О.І.

Відповідно до ст.ст. 11, 19, 21, 22 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад”, частин 7, 8 статті 49 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст. 101, 102, 103, 104 Регламенту Бердянської міської ради VIІI скликання, Бердянська міська радаВИРІШИЛА

1. Підтримати вимогу депутата Бердянської міської ради Глувинського О.І. стосовно звільнення посадової особи місцевого самоврядування.

2. Рекомендувати міському голові Баранову В.О. звільнити начальника відділу з правового забезпечення діяльності виконкому Філімонову Світлану Вікторівну.

3. Депутатський запит депутата Бердянської міської ради Глувинського О.І. направити на розгляд виконавчого комітету Бердянської міської ради для відповідного реагування з наступним наданням відповіді депутату та міській раді в установлений законом термін.

Міський голова Валерій БАРАНОВ
02.03.202172Про підтвердження повноважень

Керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 70 Статуту територіальної громади м. Бердянськ, Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Законом України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» та на виконання колективного звернення мешканців м. Бердянськ від 01.03.2021 р., Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Визнати заяву за підписом Бердянського міського голови Баранова В.О. від 19.02.2021 р., направлену до Центрального апеляційного господарського суду по справі № 908/1674/19 такою, що не відповідає інтересам територіальної громади м. Бердянськ та є недійсною.

2. Підтвердити повноваження адвоката Кілічава Тетяни Михайлівни за договором адвокатського об’єднання «ДОКС» від 31.01.2020 р. № 5 із Бердянською міською радою у зв’язку з представництвом інтересів замовника в судах.

3. Направити дане рішення до Центрального апеляційного господарського суду по справі 908/1674/19 на підтвердження законності повноважень представника Кілічава Тетяни Михайлівни за договором адвокатського об’єднання «ДОКС» від 31.01.2020 р. № 5 із Бердянською міською радою у зв’язку з представництвом інтересів замовника в судах.

4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на Бердянського міського голову.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради VІII скликання з питань законності, регламенту, депутатської етики та інформаційної політики (Братанова Д.Г.).

Міський голова Валерій БАРАНОВ02.03.202173Про підтвердження правової позиції

Керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 70 Статуту територіальної громади м. Бердянськ, Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Законом України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» та на виконання колективного звернення мешканців м. Бердянськ від 01.03.2021 р., Бердянська міська радаВИРІШИЛА:


1. Визнати заяву за підписом Бердянського міського голови Баранова В.О. від 19.02.2021 р., направлену до Центрального апеляційного господарського суду по справі № 908/1674/19 такою, що не відповідає інтересам територіальної громади м. Бердянськ та є недійсною.

2. Бердянській міській раді звернутись до Центрального апеляційного господарського суду із заявою про неврахування заяви за підписом Бердянського міського голови від 19.02.2021 р., направлену до Центрального апеляційного господарського суду по справі № 908/1674/19 про відкликання повноважень представника Бердянської міської ради адвоката Кілічава Тетяни Михайлівни та відкликання відзиву адвоката Кілічава Тетяни Михайлівни на заяву ПрАТ «БЗПТО» про перегляд за нововиявленими обставинами постанови Центрального апеляційного господарського суду від 16.09.2020 р. та не врахування його при перегляді справи за ново виявленими обставинами.

3. Направити дане рішення до колегії суддів Центрального апеляційного господарського суду по справі 908/1674/19 на підтвердження законності повноважень та правової позиції представника Кілічава Тетяни Михайлівни за договором адвокатського об’єднання «ДОКС» від 31.01.2020 р. № 5 із Бердянською міською радою у зв’язку з представництвом інтересів замовника в судах.

4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на Бердянського міського голову Баранова В.О.


5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради VІII скликання з питань законності, регламенту, депутатської етики та інформаційної політики (Братанова Д.Г.).
Міський голова Валерій БАРАНОВ25.02.202161Про звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Бердянської міської ради у 2020 році

Згідно з п. 9 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 38 Закону України ”Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, заслухавши звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Бердянської міської ради у 2020 році, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Бердянської міської ради у 2020 році взяти до відома (додається).

 1. Сектору „Прес-служба” міської ради та виконавчого комітету Бердянської міської ради (Єгорова І.О.) оприлюднити це рішення в офіційних місцевих засобах масової інформації в 10-денний термін з дня його прийняття.

 2. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Муху Ю.М.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, промисловості, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю (Братеньков І.С.).Міський голова                                                                    Валерій БАРАНОВ 
25.02.202162Про затвердження Програми енергозбереження Бердянської міської територіальної громади на 2021-2023 роки

Відповідно до п. 22 ст. 26, п. б) п. 3 ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; ст. 2 Закону України «Про інвестиційну діяльність»;
ст. 25, 70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Програму енергозбереження Бердянської міської територіальної громади на 2021-2023 роки (додається).

2. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови Муху Ю.М.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Цуканов В.В.).
Міський голова Валерій БАРАНОВ


 
25.02.202163Про встановлення нормативу відрахування комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до бюджету Бердянської міської територіальної громади частини чистого прибутку (доходу) в 2021 році

Керуючись п. 35 ст.64 Бюджетного кодексу України, п.29 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 114, 115 Статуту територіальної громади міста Бердянська, відповідно до рішення міської ради від 24 лютого 2011 року № 10 «Про затвердження Порядку вилучення комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до бюджету міста Бердянськ частини чистого прибутку (доходу)» Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


 1. Встановити в 2021 році норматив відрахування до бюджету Бердянської міської територіальної громади частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності згідно з додатками №1,№2.

 2. Керівникам комунальних підприємств щоквартально у терміни: I квартал - 15 травня, I півріччя - 15 серпня, 9 (дев'ять) місяців - 15 листопада, рік - 15 березня, що настає за звітним періодом, надавати до управління економіки виконкому Бердянської міської ради (Орлова Ю.В.) інформацію про сплату частини чистого прибутку згідно нормативу, встановленого п.1 даного рішення та використання вивільнених коштів із зазначенням суми та напрямків використання.

 3. Заступникам міського голови Васильчишиній В.М., Божковій О.А., Гречці В.В., керуючому справами виконкому Юрченку О.С., Управлінню комунальної власності Бердянської міської ради у підпорядкування яких перебувають комунальні унітарні підприємства та їх об'єднання довести до відома керівників цих підприємств дане рішення.

 4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Муху Ю.М., Гречку В.В.


2

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.), Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області (Федорова О.В.) в межах їх повноважень.
Міський голова Валерій БАРАНОВ

 
25.02.202164Про майнові питання

Керуючись п. 5, 6 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна», ч. 4, 6 ст. 762 Цивільного кодексу України, Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», ст. 70, ст. 111 Статуту територіальної громади м. Бердянська та протокол постійної комісії міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, промисловості, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю від 11.02.2021 № 5, Бердянська міська радаВИРІШИЛА:


 1. Дозволити Управлінню комунальної власності Бердянської міської ради (Тахтаджиєва-Поклад А.І.) розірвати за взаємною згодою сторін договір оренди комунального майна від 24.11.2016 № 1421, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул.Італійська, 57 / пр. Азовський, 10, площею 13,60 кв.м, з комунальним підприємством «Продюсерський центр «Аншлаг» Бердянської міської ради.

Підстава: заява комунального підприємства «Продюсерський центр «Аншлаг» Бердянської міської ради від 03.02.2021 № 3 (реєстр. номер УКВ 199 від 04.02.2021).

 1. Оголосити аукціон, за результатами якого чинний договір оренди комунального майна, може бути продовжено з існуючим орендарем або укладений з новим орендарем, на продовження договору оренди комунального майна від 08.07.2015 № 53 (нова редакція), розташованого за адресою: м. Бердянськ, с. Роза, вул. Миру, 58-в, площею 954,10 кв.м. Майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням. Строк оренди – 5 (п’ять) років.

Підстава: заява фізичної особи-підприємця Люцканової Євгенії Володимирівни від 02.02.2021.


3. Визначити додаткові умови оренди частини вбудованого нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул. Консульська, 23-т, площею 1,0 кв.м, а саме:

- цільове призначення – розміщення платіжного терміналу;

- без подальшої приватизації об’єкта оренди.

Підстава: лист комунального некомерційного підприємства Бердянської міської ради «Бердянське територіальне медичне об’єднання» від 09.02.2021 №524 (реєстр. номер УКВ 242 від 10.02.2021), наказ комунального некомерційного підприємства Бердянської міської ради «Бердянське територіальне медичне об’єднання» від 09.02.2021 № 121.4. Управлінню комунальної власності Бердянської міської ради (Тахтаджиєва-Поклад А.І.:


4.1. Оприлюднити інформацію щодо прийнятого рішення про оголошення аукціонів на офіційному сайті Бердянської міської ради.


4.2. Повідомити заявників про оголошення аукціонів.


4.3. Оприлюднити в електронній торговій системі (далі ЕТС) оголошення про аукціони.


4.4. Укласти за результатами проведення аукціонів договори оренди або додаткові угоди про продовження договорів оренди в межах наданих повноважень.


5. Надати згоду на здійснення невід’ємних поліпшень з переплануванням орендованого комунального майна, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул.Хіміків, 7, приміщення № 1, площею 63,0 кв.м, орендарю – товариству з обмеженою відповідальністю «Ларга-М» відповідно до договору оренди комунального майна від 29.12.2020 № 32 згідно з проектно-кошторисною документацією на суму 328500,00 грн.

Підстава: заява товариства з обмеженою відповідальністю «Ларга-М» від 27.01.2021 №13/1 (реєстр. номер УКВ 158 від 28.01.2021).


6. Управлінню комунальної власності Бердянської міської ради (Тахтаджиєва-Поклад А.І.) здійснити перерахунок орендної плати за орендовані нежитлові приміщення розташовані за адресами:


6.1. м. Бердянськ, вул. Земська (Червона), 8 площею 158,0 кв.м, товариству з обмеженою відповідальністю «Топаз-1», знявши нарахування орендної плати за період з 08.01.2021 по 24.01.2021 відповідно до договору оренди комунального майна від 06.05.1997 № 84П.

Підстава: заява товариства з обмеженою відповідальністю «Топаз-1» від 14.01.2021 № 1 (реєстр. номер виконкому 0225/41-01 від 14.01.2021), акт обстеження об'єктів комунальної власності від 27.01.2021, Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»;


6.2. м. Бердянськ, вул. Консульська, 29, площею 19,80 кв.м, фізичній особі-підприємцю Чічковій Ларисі Петрівні, знявши нарахування орендної плати за період з 08.01.2021 по 24.01.2021 відповідно до договору оренди комунального майна від 02.11.2017 № 1458.

Підстава: заява фізичної особи-підприємця Чічкової Лариси Петрівні від 15.01.2021 (реєстр. номер виконкому 0254/41-01 від 15.01.2021), акт обстеження об'єктів комунальної власності від 27.01.2021, Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»;


6.3. м. Бердянськ, вул. Консульська, 29, площею 34,80 кв.м, фізичній особі-підприємцю Чічковій Ларисі Петрівні, знявши нарахування орендної плати за період з 08.01.2021 по 24.01.2021 відповідно до договору оренди комунального майна від 11.02.2002 № 625.

Підстава: заява фізичної особи-підприємця Чічкової Лариси Петрівні від 15.01.2021 (реєстр. номер виконкому 0254/41-01 від 15.01.2021), акт обстеження об'єктів комунальної власності від 27.01.2021, Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»;


6.4. м. Бердянськ, вул. Консульська, 29, площею 56,10 кв.м, фізичній особі-підприємцю Чічковій Ларисі Петрівні, знявши нарахування орендної плати за період з 08.01.2021 по 24.01.2021 відповідно до договору оренди комунального майна від 21.02.2000 № 247.

Підстава: заява фізичної особи-підприємця Чічкової Лариси Петрівні від 15.01.2021 (реєстр. номер виконкому 0254/41-01 від 15.01.2021), акт обстеження об'єктів комунальної власності від 27.01.2021, Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»;


6.5. м. Бердянськ, пр. Праці, 6/ вул. Консульська, 35, площею 16,10 кв.м, фізичній особі-підприємцю Головатому Олегу Олександровичу, знявши нарахування орендної плати за період з 08.01.2021 по 24.01.2021 відповідно до договору оренди комунального майна від 27.12.2017 №1461.

Підстава: заява фізичної особи-підприємця Головатого Олега Олександровича від 18.01.2021 (реєстр. номер виконкому 0333/41-01 від 18.01.2021), акт обстеження об'єктів комунальної власності від 27.01.2021, Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»;


6.6. м. Бердянськ, пр. Праці, 6/ вул. Консульська, 35, площею 15,90 кв.м, фізичній особі-підприємцю Головатому Олегу Олександровичу, знявши нарахування орендної плати за період з 08.01.2021 по 24.01.2021 відповідно до договору оренди комунального майна від 27.12.2017 №1462.

Підстава: заява фізичної особи-підприємця Головатого Олега Олександровича від 18.01.2021 (реєстр. номер виконкому 0333/41-01 від 18.01.2021), акт обстеження об'єктів комунальної власності від 27.01.2021, Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»;


6.7. м. Бердянськ, пр. Праці, 34-д (споруда автобусної зупинки «Парк ім. Шмідта»), площею 23,0 кв.м, фізичній особі-підприємцю Рудому Сергію Михайловичу, знявши нарахування орендної плати у розмірі 50 % за період з 08.01.2021 по 24.01.2021 відповідно до договору оренди комунального майна від 06.11.2018 № 1473.

Підстава: заява фізичної особи-підприємця Рудого Сергія Михайловича від 21.01.2021 (реєстр. номер виконкому 0454/41-001 від 21.01.2021), акт обстеження об'єктів комунальної власності від 27.01.2021, Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»;


6.8. м. Бердянськ, вул. Університетська, 33, площею 81,50 кв.м, фізичній особі-підприємцю Рожковій Руслані Сергіївні, знявши нарахування орендної плати за період з 08.01.2021 по 24.01.2021 відповідно до договору оренди комунального майна від 04.05.2016 №1384.

Підстава: заява фізичної особи-підприємця Рожкової Руслани Сергіївни від 05.02.2021 (реєстр. номер виконкому 0927/41-01 від 08.02.2021), акт обстеження об'єктів комунальної власності від 27.01.2021, Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».


7. Комунальному підприємству «Бердянський центральний ринок» Бердянської міської ради (Сушко Б.В.) здійснити перерахунок орендної плати за орендовані нежитлові приміщення, розташовані за адресами:


7.1. м. Бердянськ, пр. Праці, 27, площею 24,80 кв.м, фізичній особі-підприємцю Стельмаченку Миколі Федоровичу, знявши нарахування орендної плати за період з 08.01.2021 по 24.01.2021 відповідно до договору оренди комунального майна від 01.10.2010 № б/н.

Підстава: заява фізичної особи-підприємця Стельмаченка Миколи Федоровича від 26.01.2021 (реєстр. номер виконкому 0612/41-01 від 27.01.2021), акт обстеження об'єктів комунальної власності від 27.01.2021, Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»;

7.2. м. Бердянськ, пр. Праці, 1-ж, площею 33,40 кв.м, фізичній особі-підприємцю Стельмаченко Ірині Миколаївні, знявши нарахування орендної плати за період з 08.01.2021 по 24.01.2021 відповідно до договору оренди комунального майна від 15.06.2005 № б/н.

Підстава: заява фізичної особи-підприємця Стельмаченко Ірини Миколаївни від 26.01.2021 (реєстр. номер виконкому 0614/41-01 від 27.01.2021), акт обстеження об'єктів комунальної власності від 27.01.2021, Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».


8. Комунальному підприємству «Міськспецексплуатація» Бердянської міської ради (Барзенок Т.М.) здійснити перерахунок орендної плати за орендоване нежитлове приміщення, розташоване за адресою: м. Бердянськ, вул. Баха, 42, приміщення № 1, площею 164,70 кв.м, фізичній особі-підприємцю Брильовій Оксані Олександрівні, знявши нарахування орендної плати у розмірі 50 % за період з 08.01.2021 по 24.01.2021 відповідно до договору оренди комунального майна від 30.01.2020 № 28.

Підстава: заява фізичної особи-підприємця Брильової Оксани Олександрівни від 14.01.2021 (реєстр. номер виконкому 0228/41-01 від 14.01.2021), акт обстеження об'єктів комунальної власності від 27.01.2021, Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».


9. Включити до Переліку другого типу нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Бердянськ, вул. Консульська, 23-г, площею 348,70 кв.м.

Підстава: лист Державної екологічної інспекції Південного округу від 08.02.2021 № 383/06/2-14/06/2-34.


10. Дозволити комунальному підприємству «Міськспецексплуатація» Бердянської міської ради (Барзенок Т.М.) списати з балансу матеріальні цінності, а саме: металевий павільйон, інвентарний номер 27, первісною вартістю – 1896,00 грн., залишковою вартістю – 595,70 грн.

Підстава: клопотання комунального підприємства «Міськспецексплуатація» Бердянської міської ради від 10.02.2021 №49, акт обстеження технічного стану основного засобу з висновками комісії від 10.02.2021.


11. Директору комунального підприємства «Міськспецексаплуатація» Бердянської міської ради Барзенок Т.М.:

11.1. Провести списання майна, зазначеного у п. 10 цього рішення, згідно з чинним законодавством та нормативними документами.

11.2. Надати у 2-х місячний термін до Управління комунальної власності Бердянської міської ради інформацію щодо виконання зазначеного рішення та акти списання.

12. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на Управління комунальної власності Бердянської міської ради (Тахтаджиєва-Поклад А.І.), за виконання п. 5, 8, 10, 11 цього рішення покласти на комунальне підприємство «Міськспецексплуатація» Бердянської міської ради (Барзенок Т.М.), за виконання п. 7 цього рішення покласти на комунальне підприємство «Бердянський центральний ринок» Бердянської міської ради (Сушко Б.В.) в межах наданих повноважень.


13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, промисловості, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю (Братеньков І.С.).Міський голова Валерій БАРАНОВ25.02.202165Про поділ об’єктів нерухомості

Керуючись ст.26, п.5 ст.60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, ст.ст. 317, 319 Цивільного кодексу України, з метою реєстрації за територіальною громадою м. Бердянська права власності на об’єкти нерухомості, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


 1. Здійснити поділ нерухомого майна, виділивши із житлового будинку за адресою: м. Бердянськ, вул. Морська, 45, окреме ціле вбудоване приміщення загальною площею 32,1 кв. м., що складається з: коридору №1 = 13,2 кв. м., комори №2 = 4,3 кв. м., санвузла №3 = 1,7 кв. м., основного приміщення № 4 = 12,9 кв. м. першого поверху основної будівлі «А».

Підстава: свідоцтво про право власності на житловий будинок від 08.01.1998р.; технічний паспорт на вбудоване приміщення від 16.03.2016р.

2. Управлінню комунальної власності Бердянської міської ради здійснити відповідні заходи щодо оформлення та реєстрації права власності на зазначений у пункті 1 цього рішення об’єкт нерухомості за Бердянською міською територіальною громадою в особі Бердянської міської ради.

3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на Управління комунальної власності Бердянської міської ради (Тахтаджиєва-Поклад А.І.).

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, промисловості, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю (Братеньков І.С.).


Міський голова Валерій БАРАНОВ


 
25.02.202166Про прийняття майна

Керуючись ст.26, п.5 ст.60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, ст. ст. 25, 111, 115 Статуту територіальної громади міста Бердянська, враховуючи листи Департаменту соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації від 13.01.2021 №0063/07-24, Міністерства соціальної політики України від 05.01.2021 №125/0/2-21/3 та Наказ Мінсоцполітики від 03.03.2020 №184 «Про надання об’єднаним територіальним громадам технічного оснащення щодо виконання функцій у сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей», Бердянська міська рада

ВИРІШИЛА:


1. Прийняти до комунальної власності Бердянської міської територіальної громади майно, згідно з додатком (додається).

2. Закріпити майно, зазначене в п. 1 цього рішення за управлінням праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради на праві оперативного управління.

3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на Управління комунальної власності Бердянської міської ради (Тахтаджиєва-Поклад А.І.) та управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради (Токмань Н.А.) в межах наданих повноважень.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, промисловості, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю (Братеньков І.С.).

Міський голова Валерій БАРАНОВ


 
25.02.202167Про правові відносини щодо нерухомого майна

Керуючись ст. 25, ч. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 362 Цивільного кодексу України, ст. 70, ст. 111 Статуту територіальної громади м. Бердянська, враховуючи лист приватного нотаріусу Бердянського міського нотаріального округу Чуєвої Т.Т. від 26.01.2021 б/н, заяву Захарченка О.О. від 26.01.2021, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Відмовитися, як співвласник у розмірі 141/560 частки майна, від здійснення свого переважного права на купівлю 1/16 частки житлового будинку, за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Земська, 27, що належить на праві приватної спільної часткової власності Захарченку Олегу Олександровичу (паспорт СЮ 287067 виданий Бердянським МВ УДМС України в Запорізькій області 02 січня 2013 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2515718616).

2. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на Управління комунальної власності Бердянської міської ради (Тахтаджиєва-Поклад А.І.).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, промисловості, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю (Братеньков І.С.).

Міський голова Валерій БАРАНОВ


 
25.02.202168Про затвердження Програми розвитку туризму та популяризації туристичного потенціалу міста Бердянська на 2021 рік

Відповідно до пункту 22 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою популяризації курортно-туристичного потенціалу міста Бердянська, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Програму розвитку туризму та популяризації туристичного потенціалу міста Бердянська на 2021 рік (додається).

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради (Бочкова Н.Н.) забезпечити фінансування зазначеної вище Програми за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Бердянської міської територіальної громади.

3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на секретаря Бердянської міської ради Свідла О.П.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань та соціального захисту (Буханова К.В.) та постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.).

Міський голова Валерій БАРАНОВ
 
25.02.202169Про затвердження Програми надання одноразової матеріальної допомоги на 2021 рік

Відповідно до п.22 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п.п.б) п.3 ч.1 ст.91 Бюджетного кодексу України, ст.70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою вирішення питань соціального захисту окремих категорій громадян шляхом надання одноразової матеріальної допомоги, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити «Програму надання одноразової матеріальної допомоги на 2021 рік”, що додається.


2. Фінансовому управлінню міськвиконкому (Бочковій Н.М.) забезпечити фінансування програми в межах затверджених бюджетних призначень у бюджеті Бердянської міської об’єднаної територіальної громади на відповідний рік.


3. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та начальника управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради Токмань Н.А.


4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв`язку (Цуканов В.В.), з гуманітарних питань та соціального захисту (Буханова К.В.), з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М).Міський голова Валерій БАРАНОВ


 
25.02.2021610Про затвердження Програми сприяння зміцненню матеріальної бази Державної прикордонної служби України Бердянського прикордонного загону на 2021 рік

Відповідно до ст.143 Конституції України, ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Програму сприяння зміцненню матеріальної бази Державної прикордонної служби України Бердянського прикордонного загону на 2021 рік (додається).

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради (Бочкова Н.М.) здійснювати фінансове забезпечення Програми за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Бердянської міської територіальної громади.

3. Сектору „Прес-служби” міської ради та виконавчого комітету Бердянської міської ради (Єгорова І.О.) оприлюднити це рішення в офіційних засобах масової інформації.

4. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на секретаря міської ради Свідло О.П.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань та соціального захисту (Буханова К.В.), постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.)
Міський голова Валерій БАРАНОВ 
25.02.2021611Про внесення змін до рішення Бердянської міської ради від 11 грудня 2020 р. № 3 «Про затвердження складу та обрання голів постійних комісій Бердянської міської ради VIIІ скликання»  

Керуючись п. 2 ч. 1 ст. 26, 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 13 Положення про постійні комісії Бердянської міської ради VІІІ скликання, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести зміни до п. 1.6. рішення Бердянської міської ради від 11 грудня 2020 р. № 3 «Про затвердження складу та обрання голів постійних комісій Бердянської міської ради VIIІ скликання», а саме:

- вивести зі складу постійної комісії Бердянської міської ради VIІІ скликання з питань законності, регламенту, депутатської етики та інформаційної політики Пшеничного А.О. - депутата від політичної партії ”СЛУГА НАРОДУ”, згідно з рішенням Бердянської міської ради від 24 грудня 2020 р. № 3 „Про дострокове припинення повноважень депутата міської ради”;

- ввести до складу постійної комісії Бердянської міської ради VІІІ скликання з питань законності, регламенту, депутатської етики та інформаційної політики Литвиченко Д.С. - депутата від політичної партії ”СЛУГА НАРОДУ”, згідно із заявою.


2. Дане рішення є невід’ємною частиною рішення Бердянської міської ради від 11 грудня 2020 р. № 3 «Про затвердження складу та обрання голів постійних комісій Бердянської міської ради VIІІ скликання».


3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на секретаря міської ради Свідло О.П.


4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Баранова В.О.


Міський голова Валерій БАРАНОВ

 
25.02.2021612Про затвердження Програми з оздоровлення та відпочинку дітей на 2020 -2022 роки в новій редакції

З метою забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, поєднання завдань і заходів, які спрямовані на забезпечення проведення якісного оздоровлення та відпочинку дітей, керуючись ст. ст. 142, 143 Конституції України, Законами України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», п. 22, п. 31 ст. 26 «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А :


1. Затвердити Програму з оздоровлення та відпочинку дітей на 2020-2022 роки в новій редакції (далі - Програма), що додається.

2. Фінансовому управлінню міськвиконкому (Бочкова Н.М.) забезпечити фінансування програми в межах затверджених бюджетних призначень у бюджеті Бердянської міської територіальної громади на відповідний рік.

3. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та начальника управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області Токмань Н.А.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.О.),з гуманітарних питань та соціального захисту (Буханова К.В.)

Міський голова Валерій БАРАНОВ

25.02.2021613Про внесення змін до Цільової програми «Освіта» на 2021 рік

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 89, ст. 91 Бюджетного кодексу України, наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», із змінами та доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2016 № 860, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою укріплення та поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести зміни до «Цільової програми «Освіта» на 2021 рік», затвердженої рішенням п’ятої сесії Бердянської міської ради VIIІ скликання від 28 січня 2021 року № 46 «Про затвердження Цільової програми «Освіта» на 2021 рік в новій редакції», а саме: додаток Цільова програма «Освіта» на 2021 рік в частині «Завдання, заходи та очікувані результати з виконання Цільової програми «Освіта» на 2021 рік» та викласти в новій редакції, що додається.


2. Дане рішення є невід’ємною частиною рішення Бердянської міської ради п’ятої сесії Бердянської міської ради VIIІ скликання від 28 січня 2021 року № 46 «Про затвердження Цільової програми «Освіта» на 2021 рік в новій редакції».


3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Васильчишину В.М.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради з гуманітарних питань та соціального захисту (Буханова К.В.) та постійну комісію Бердянської міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.).Міський голова Валерій БАРАНОВ 
25.02.2021614Про внесення змін до Програми «Охорона здоров’я на 2021 рік»

Відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 89, 91 Бюджетного кодексу України, ст. 125 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська радаВ И Р І Ш И Л А:


1. Внести зміни до рішення четвертої (позачергової) сесії VIІI скликання від 24.12.2020 № 15 «Про затвердження Програми «Охорона здоров’я на 2021 рік», а саме:

1) викласти у новій редакції пункт 2, розділу 4. «Завдання і заходи Програми»: забезпечення технічним переоснащенням системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей в будівлях КНП БМР «Бердянське територіальне медичне об’єднання»;

2) додаток 1 «Завдання та заходи з виконання Програми «Охорона здоров’я на 2021 рік» викласти в новій редакції (додається);

 1. додаток 2 «Очікувані результати Програми «Охорона здоров’я на 2021 рік» викласти в новій редакції (додається).

2. Дане рішення є невід`ємною частиною рішення четвертої (позачергової) сесії VIІI скликання від 24.12.2020 № 15 «Про затвердження Програми «Охорона здоров’я на 2021 рік».

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету БМР (Бочкова Н.М.) забезпечити фінансування Програми в межах затверджених бюджетних призначень у бюджеті Бердянської міської територіальної громади на 2021 рік.

4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Васильчишину В.М.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.) та на

постійну комісію Бердянської міської ради з гуманітарних питань та соціального захисту (Буханова К.В.)


Міський голова Валерій БАРАНОВ

25.02.2021615Про затвердження Програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального та соціально-культурного призначення на 2021 рік в новій редакції

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА


1. Затвердити Програму будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального та соціально-культурного призначення на 2021 рік в новій редакції (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення Бердянської міської ради VIІI скликання п'ятої сесії від 28.01.2021 № 47.

3. Фінансовому управлінню міськвиконкому (Бочкова Н.М.) здійснювати фінансове забезпечення Програми за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Бердянської міської територіальної громади.

4. Управлінню капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради (Федюкович А.В.) у своїй роботі керуватися даним рішенням.

5. Відповідальність за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Божкова О.А).

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.), постійну комісію з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Цуканов В.В.) та комісію з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).


Міський голова Валерій БАРАНОВ

25.02.2021616Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок

Розглянувши проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, керуючись статтями 2, 12, 20, 22, 33, 35, 40, 59-62, 78-81, 83, 116-118, 121, 122, 125, 126, 134, 184-186¹ Земельного кодексу України, ст.ст. 85-88 та 90 Водного кодексу України, ст.ст. 1, 19, 20, 22, 25-27, 29, 30, 50 Закону України “Про землеустрій”, Законом України “Про Державний земельний кадастр”, Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності”, Законом України “Про особисте селянське господарство”, рішенням п'ятдесят п'ятої (позачергової) сесії Бердянської міської ради VII скликання від 28.11.2018 № 20 “Про добровільне приєднання до територіальної громади міста Бердянська” (із змінами), п.п. 8) п. 1, п.п. 8) п. 3 постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-ІХ “Про утворення та ліквідацію районів”, ст. 25, п. 34 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, ст. 3 Статуту територіальної громади міста Бердянська та на підставі протоколу проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 15.02.2021 № 8, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передати у власність громадянці України Єлагіній Ірині Леонідівні земельну ділянку площею 0,0584 га (кадастровий номер 2310400000:11:008:0009), розташовану за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, мікрорайон № 6 “Північний”, будівельний № 129, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), в межах норм безоплатної приватизації.

Підстава: заява від 22.01.2021 № 1019, п. 1.29 рішення п'ятдесят першої сесії Бердянської міської ради VІ скликання від 20.11.2014 № 19 “Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в мікрорайоні № 6 “Північний” та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 20.01.2021 № НВ-3512257002021.


2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передати у власність громадянину України Рябову Юрію Федоровичу земельну ділянку площею 0,6000 га (кадастровий номер 2310494000:03:002:0112), розташовану на території Бердянської міської територіальної громади Запорізької області, за межами населеного пункту с. Нововасилівка, для ведення особистого селянського господарства.

Підстава: заява від 01.02.2021 № 2197 та п. 1 рішення вісімдесят сьомої сесії Бердянської міської ради VІІ скликання від 29.10.2020 № 12 “Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок”.


3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці України Глушко Іванні Іванівні та змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,0700 га (кадастровий номер 2310400000:01:012:0078), з: код КВЦПЗ 01.05 Для індивідуального садівництва з видом використання — для ведення садівництва, на: код КВЦПЗ 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), визначивши вид використання — для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, садово-городницьке товариство “Вишенка”, земельна ділянка № 30.

Підстава: заява від 25.01.2021 № 1239, договір купівлі-продажу земельної ділянки від 30.08.2018 р., зареєстрований в реєстрі за № 2486, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 30.08.2018, номер запису про право власності / довірчої власності 27705982, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 25.01.2021 № НВ-2308604082021.


4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину України Попову Олександру Івановичу та змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,0600 га (кадастровий номер 2310400000:12:013:0317), з: код КВЦПЗ 01.05 Для індивідуального садівництва з видом використання — для ведення садівництва, на: код КВЦПЗ 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), визначивши вид використання — для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованої за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, обслуговуючий садівничий кооператив “Гроно”, земельна ділянка № 155-а/2.

Підстава: заява від 26.01.2021 № 1430, договір купівлі-продажу земельної ділянки від 26.10.2020 р., зареєстрований в реєстрі за № 1447, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 26.10.2020, номер запису про право власності / довірчої власності 38841623, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 26.01.2021 № НВ-2308616072021.


5. Фізичній особі, зазначеній в п. 1 цього рішення, якій передано у власність земельну ділянку:

5.1. вжити заходів щодо здійснення державної реєстрації права власності на земельну ділянку в порядку, встановленому Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”;

5.2. виконувати обов'язки власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України;

5.3. вирішити в порядку та випадках, встановлених законодавством, питання щодо укладання з виконавчим комітетом Бердянської міської ради договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Бердянська відповідно до рішення п'ятдесят третьої сесії Бердянської міської ради VIІ скликання від 08.11.2018 № 28 “Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Бердянська у новій редакції.


6. Фізичній особі, зазначеній в п. 2 цього рішення, якій передано у власність земельну ділянку:

6.1. вжити заходів щодо здійснення державної реєстрації права власності на земельну ділянку в порядку, встановленому Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”;

6.2. виконувати обов'язки власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.


7. Фізичним особам, зазначеним в п.п. 3, 4 цього рішення, у власності яких знаходяться земельні ділянки:

7.1. вжити заходів щодо внесення відповідних змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в порядку, встановленому Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”;

7.2. виконувати обов'язки власників земельних ділянок відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України;

7.3. вирішити в порядку та випадках, встановлених законодавством, питання щодо укладання з виконавчим комітетом Бердянської міської ради договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Бердянська відповідно до рішення п'ятдесят третьої сесії Бердянської міської ради VIІ скликання від 08.11.2018 № 28 “Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Бердянська у новій редакції.


8. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Божкову О.А.


9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради VІІI скликання з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).
Міський голова Валерій БАРАНОВ

25.02.2021617Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), керуючись статтями 2, 12, 59-62, 79¹, 92, 116, 120, 122, 123, 125, 126, 184-186 Земельного кодексу України, ст.ст. 85-88 та 90 Водного кодексу України, Цивільним кодексом України, ст.ст. 19, 20, 22, 25-27, 29, 30, 55 Закону України “Про землеустрій”, Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності”, Законом України “Про державний земельний кадастр”, Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, ст. 25, п. 34 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 3 Статуту територіальної громади міста Бердянська та на підставі протоколу проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 15.02.2021 № 8, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка перебуває в користуванні відділу культури виконавчого комітету Бердянської міської ради (Запорізька обл., м. Бердянськ, пр. Азовський, 37/9, ідентифікаційний код 02228138), площею 0,1348 га (кадастровий номер 2310400000:09:008:0266), розташованої за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Університетська (до перейменування — вул. Ульянових), 39, для розміщення та обслуговування дитячої музичної школи.

Підстава: заява від 22.01.2021 № 1014, державний акт на право постійного користування землею серії ІІ-ЗП № 002858 від 16.12.2003 р., зареєстрований в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за № 1295, п. 1.4 рішення п'ятдесят шостої сесії Бердянської міської ради VIІ скликання від 20.12.2018 № 23 “Про надання дозволів на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)” та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 20.01.2021 № НВ-2308584712021.


2. Відділу культури виконавчого комітету Бердянської міської ради, зазначеному в п. 1 цього рішення, в користуванні якого знаходиться земельна ділянка:

2.1. вжити заходів щодо здійснення державної реєстрації іншого речового права на земельну ділянку в порядку, встановленому Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та внесення відповідних даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

2.2. виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України;

2.3. у разі зміни назви підприємства, його юридичного статусу, придбання або відчуження об'єктів нерухомого майна з метою приведення земельних правовідносин у відповідність до вимог чинного законодавства, звернутися до Бердянської міської ради протягом місяця з відповідним клопотанням;

2.4. вирішити в порядку та випадках, встановлених законодавством, питання щодо укладання з виконавчим комітетом Бердянської міської ради договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Бердянська відповідно до рішення п'ятдесят третьої сесії Бердянської міської ради VIІ скликання від 08.11.2018 № 28 “Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Бердянська у новій редакції.


3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Божкову О.А.


4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради VІІI скликання з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).
Міський голова Валерій БАРАНОВ

25.02.2021618Про передачу у власність земельних ділянок

Розглянувши матеріали про передачу у власність земельних ділянок, керуючись статтями 2, 12, 22, 33, 40, 59-62, 78-81, 83, 92, 116-118, 120-122, 125, 126, 134, 141, 142, 184-186 Земельного кодексу України, ст.ст. 85-88 та 90 Водного кодексу України, Цивільним кодексом України, ст.ст. 1, 19, 20, 22, 25-27, 29, 30, 55 Закону України “Про землеустрій”, Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності”, Законом України “Про особисте селянське господарство”, Законом України “Про Державний земельний кадастр”, Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, рішенням п'ятдесят п'ятої (позачергової) сесії Бердянської міської ради VII скликання від 28.11.2018 № 20 “Про добровільне приєднання до територіальної громади міста Бердянська” (із змінами), п.п. 8) п. 1, п.п. 8) п. 3 постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-ІХ “Про утворення та ліквідацію районів”, ст. 25, п. 34 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, ст. 3 Статуту територіальної громади міста Бердянська та на підставі протоколу проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 15.02.2021 № 8, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати у власність громадянці України Вороніній Ірині Терентіївні земельну ділянку, яка перебуває в користуванні, площею 0,0255 га (кадастровий номер 2310400000:04:014:0003), розташовану за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, пров. Лазурний, 31-а, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), в межах норм безоплатної приватизації.

Підстава: заява від 02.02.2021 № 2237, свідоцтво про право на спадщину за законом на 1/2 частину жилого будинку від 22.10.1985 р., зареєстровано в реєстрі за № 1-6767, реєстраційне посвідчення Бердянського підприємства з технічної інвентаризації про право приватної власності на 1/2 частину жилого будинку від 03.04.1996 р., за реєстровим № 6471, договір дарування 3/4 частин жилого будинку від 05.09.2000 р., зареєстрований в реєстрі за № 3-2980, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 01.02.2021 № НВ-5115890032021.


2. Припинити право постійного користування земельною ділянкою площею 1,0000 га (кадастровий номер 2310494000:02:003:0072), для ведення особистого підсобного господарства, яка перебуває на праві постійного користування громадянки України Аверіної Антоніни Павлівни, на підставі державного акту на право постійного користування землею серії ЗП № б/н від 09.11.1998 р., зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право постійного користування за № 6.

Підстава: заява від 19.01.2021 № 567, свідоцтво про одруження серії І-ЖС № 076701, видано Нововасилівською сільською радою Бердянського району Запорізької області, про що в книзі реєстрації актів про одруження 25.01.2000 р. зроблено запис за № 01, та протокол проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 15.02.2021 № 8.

Державний акт на право постійного користування землею серії ЗП № б/н від 09.11.1998 р., зареєстрований в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за № 6, вважати таким, що втратив чинність.


3. Передати у власність громадянці України Аверіній Антоніні Павлівні земельну ділянку, межі якої визначено в натурі (на місцевості) та без зміни її цільового призначення, площею 1,0000 га (кадастровий номер 2310494000:02:003:0072), розташовану на території Бердянської міської територіальної громади ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, для ведення особистого селянського господарства, в межах норм безоплатної приватизації.

Підстава: заява від 19.01.2021 № 567 та свідоцтво про одруження серії І-ЖС № 076701, видано Нововасилівською сільською радою Бердянського району Запорізької області, про що в книзі реєстрації актів про одруження 25.01.2000 р. зроблено запис за № 01.


4. Припинити право постійного користування земельною ділянкою площею 1,0000 га, для ведення особистого підсобного господарства, яка перебуває на праві постійного користування громадянки України Щербатової Тамари Миколаївни, на підставі державного акту на право постійного користування землею серії ЗП № 1869 від 25.01.2000 р., зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право постійного користування за № 138.

Підстава: заява від 19.01.2021 № 561 та протокол проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 15.02.2021 № 8.

Державний акт на право постійного користування землею серії ЗП № 1869 від 25.01.2000 р., зареєстрований в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за № 138, вважати таким, що втратив чинність.


5. Передати у власність громадянці України Щербатовій Тамарі Миколаївні земельну ділянку, межі якої визначено в натурі (на місцевості) та без зміни її цільового призначення, площею 1,0103 га (кадастровий номер 2310494000:03:002:0059), розташовану на території Бердянської міської територіальної громади ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, для ведення особистого селянського господарства, в межах норм безоплатної приватизації.

Підстава: заява від 19.01.2021 № 561.


6. Припинити право постійного користування земельною ділянкою площею 1,0000 га, для ведення особистого підсобного господарства, яка перебуває на праві постійного користування громадянки України Щербини Раїси Анатоліївни, на підставі державного акту на право постійного користування землею серії ЗП № 1868 від 25.01.2000 р., зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право постійного користування за № 139.

Підстава: заява від 20.01.2021 № 723 та протокол проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 15.02.2021 № 8.

Державний акт на право постійного користування землею серії ЗП № 1868 від 25.01.2000 р., зареєстрований в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за № 139, вважати таким, що втратив чинність.


7. Передати у власність громадянці України Щербині Раїсі Анатоліївні земельну ділянку, межі якої визначено в натурі (на місцевості) та без зміни її цільового призначення, площею 1,0103 га (кадастровий номер 2310494000:03:002:0057), розташовану на території Бердянської міської територіальної громади ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, для ведення особистого селянського господарства, в межах норм безоплатної приватизації.

Підстава: заява від 20.01.2021 № 723.


8. Фізичній особі, зазначеній в п. 1 цього рішення, якій передано у власність земельну ділянку:

8.1. вжити заходів щодо здійснення державної реєстрації права власності на земельну ділянку в порядку, встановленому Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”;

8.2. виконувати обов'язки власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України;

8.3. вирішити в порядку та випадках, встановлених законодавством, питання щодо укладання з виконавчим комітетом Бердянської міської ради договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Бердянська відповідно до рішення п'ятдесят третьої сесії Бердянської міської ради VIІ скликання від 08.11.2018 № 28 “Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Бердянська у новій редакції.


9. Фізичним особам, зазначеним в п.п. 3, 5, 7 цього рішення, яким передано у власність земельні ділянки:

9.1. вжити заходів щодо здійснення державної реєстрації права власності на земельні ділянки в порядку, встановленому Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”;

9.2. виконувати обов'язки власників земельних ділянок відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.


10. Реєстраційному відділу виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області вжити заходів щодо здійснення державної реєстрації іншого речового права на земельні ділянки, зазначені в п.п. 2, 4, 6 цього рішення, відповідно до чинного законодавства України та внесення відповідних даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.


11. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Божкову О.А.


12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради VІІI скликання з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).
Міський голова Валерій БАРАНОВ

25.02.2021619Про поновлення договорів оренди землі

Розглянувши матеріали про поновлення договору оренди землі, керуючись статтями 2, 12, 59-62, 93, 116, 122-126¹, 134 Земельного кодексу України, ст.ст. 85-88 та 90 Водного кодексу України, Законом України “Про оренду землі”, Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, Положенням про визначення строків надання земельних ділянок в оренду фізичним та юридичним особам в м. Бердянську, затвердженим рішенням четвертої сесії Бердянської міської ради V скликання від 22.06.2006 № 19, ст. 25, п. 34 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 3 Статуту територіальної громади міста Бердянська та на підставі протоколу проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 15.02.2021 № 8, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Поновити договір оренди землі від 11 травня 2011 р., зареєстрований в Управлінні Держкомзему в. м. Бердянськ Запорізької обл., про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 09 червня 2011 р. за № 231040001000022, укладений між Бердянською міською радою та державним закладом “Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій “Бердянський” Міністерства охорони здоров'я України (Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Макарова, 5-а, ідентифікаційний код 01992966), щодо земельної ділянки, межі якої визначено в натурі (на місцевості) та без зміни її цільового призначення, площею 0,3600 га (кадастровий номер 2310400000:07:009:0005), розташовану за адресою: вул. Макарова, для розміщення та обслуговування пляжу без здійснення будь-якого будівництва, встановлення огорожі та з вільним доступом громадян, строком на 5 років.

Підстава: заява від 29.01.2021 № 2010 та лист Головного управління ДПС у Запорізькій області Державної податкової служби України від 27.01.2021 № 3192/6/08-01-13-05.


2. Юридичній особі, зазначеній в п. 1 цього рішення, в користуванні якої знаходиться земельна ділянка:

2.1. внести зміни до договору оренди землі на підставі ст. 126¹ Земельного кодексу України, ст. 33, абзаців 3, 4 розділу IX “Перехідні положення” Закону України “Про оренду землі”, а саме: “Після закінчення строку, на який було укладено договір оренди землі, Орендар, який належно виконував обов'язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк у порядку, визначеному ст. 33 Закону України “Про оренду землі”. У цьому разі Орендар зобов'язаний повідомити про це Орендодавця до закінчення строку дії договору оренди землі у строк, встановлений цим договором, але не пізніш як за один місяць до закінчення строку дії договору оренди землі. До листа-повідомлення про укладення договору оренди землі на новий строк Орендар додає проект договору.

При укладенні договору оренди землі на новий строк його умови можуть бути змінені за згодою сторін. У разі недосягнення домовленості щодо орендної плати та інших істотних умов договору переважне право орендаря на укладення договору оренди землі припиняється”;

2.2. вжити заходів у місячний строк з моменту прийняття цього рішення щодо укладення додаткової угоди про поновлення вищевказаного договору оренди землі, здійснення державної реєстрації іншого речового права на земельну ділянку в порядку, встановленому Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та внесення відповідних даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

2.3. по закінченню строку дії договору оренди землі здійснити заходи з метою дотримання вимог чинного законодавства України щодо повернення земельної ділянки в належному для подальшого використання стані Бердянській міській раді або звернутися до Бердянської міської ради, не пізніш як за один місяць до закінчення строку дії договору оренди землі, з відповідним листом-повідомленням про укладення договору оренди землі на новий строк та проєктом договору;

2.4. виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України;

2.5. у разі зміни назви підприємства, його юридичного статусу, з метою приведення земельних правовідносин у відповідність до вимог чинного законодавства, звернутися до Бердянської міської ради протягом місяця з відповідним клопотанням;

2.6. вирішити в порядку та випадках, встановлених законодавством, питання щодо укладання з виконавчим комітетом Бердянської міської ради договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Бердянська відповідно до рішення п'ятдесят третьої сесії Бердянської міської ради VIІ скликання від 08.11.2018 № 28 “Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Бердянська у новій редакції.


3. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Божковій О.А. вжити заходів щодо дотримання вимог ст. 126¹ Земельного кодексу України, ст.ст. 15, 33, абзаців 3, 4 розділу IX “Перехідні положення” Закону України “Про оренду землі”, при подальшому укладанні додаткової угоди про поновлення договору оренди землі.


4. Оформлення документів за результатами прийняття цього рішення здійснювати у відповідності до вимог Земельного кодексу України, Закону України “Про оренду землі” та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.


5. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Божкову О.А.


6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради VІІI скликання з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).
Міський голова Валерій БАРАНОВ

25.02.2021620Про внесення змін до договорів оренди землі

Розглянувши матеріали про внесення змін до договору оренди землі, керуючись статтями 2, 12, 59-62, 93, 116, 122-126¹ Земельного кодексу України, ст.ст. 85-88 та 90 Водного кодексу України, Цивільним кодексом України, Законом України “Про оренду землі”, Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, ст. 25, п. 34 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 3 Статуту територіальної громади міста Бердянська та на підставі протоколу проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 15.02.2021 № 8, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести зміни до договору оренди землі від 13 лютого 2018 р., зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права 15.03.2018, номер запису про інше речове право 25320215, укладеного між Бердянською міською радою та громадянкою України Борідько Любов'ю Іванівною, громадянином України Капустіним Сергієм Віталійовичем, громадянином України Матвєєвим Ігорем Миколайовичем, громадянкою України Пономаренко Олександрою Іванівною, громадянином України Кузь Віталієм Миколайовичем, громадянином України Челюк Вадимом Петровичем та громадянкою України Онищук Людмилою Василівною, щодо земельної ділянки площею 0,0236 га (кадастровий номер 2310400000:09:015:0477), розташованої за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Горького (в районі третього пляжу), для створення озеленених територій загального користування з вільним доступом громадян без здійснення будь-якого будівництва та встановлення огорожі, строком до 01.06.2021 р., а саме, до:

- преамбули, замість слів: “громадянка України Борідько Любов Іванівна” читати: “громадянка України Борідько Наталія Олексіївна” і далі за текстом;

- розділу “Реквізити сторін”, замість слів: “громадянка України Борідько Любов Іванівна” читати: “громадянка України Борідько Наталія Олексіївна”.

Підстава: заява від 22.01.2021 № Ко-163, свідоцтво про смерть серії І-ЖС № 486952, зареєстровано Бердянським міськрайонним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро), про що 05 травня 2020 року складено відповідний актовий запис № 763, та свідоцтво про право на спадщину за законом на право на оренду земельної ділянки від 21.01.2021 р., зареєстровано в реєстрі за № 71.


2. Фізичним особам, зазначеним в п. 1 цього рішення, в користуванні яких знаходиться земельна ділянка:

2.1. внести зміни до договору оренди землі на підставі ст. 126¹ Земельного кодексу України, ст. 33, абзаців 3, 4 розділу IX “Перехідні положення” Закону України “Про оренду землі”, а саме: “Після закінчення строку, на який було укладено договір оренди землі, Орендар, який належно виконував обов'язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк у порядку, визначеному ст. 33 Закону України “Про оренду землі”. У цьому разі Орендар зобов'язаний повідомити про це Орендодавця до закінчення строку дії договору оренди землі у строк, встановлений цим договором, але не пізніш як за один місяць до закінчення строку дії договору оренди землі. До листа-повідомлення про укладення договору оренди землі на новий строк Орендар додає проект договору.

При укладенні договору оренди землі на новий строк його умови можуть бути змінені за згодою сторін. У разі недосягнення домовленості щодо орендної плати та інших істотних умов договору переважне право орендаря на укладення договору оренди землі припиняється”;

2.2. вжити заходів у місячний строк з моменту прийняття цього рішення щодо укладення додаткової угоди про внесення змін до вищевказаного договору оренди землі, здійснення державної реєстрації іншого речового права на земельну ділянку в порядку, встановленому Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та внесення відповідних даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

2.3. по закінченню строку дії договору оренди землі здійснити заходи з метою дотримання вимог чинного законодавства України щодо повернення земельної ділянки в належному для подальшого використання стані Бердянській міській раді або звернутися до Бердянської міської ради, не пізніш як за один місяць до закінчення строку дії договору оренди землі, з відповідним листом-повідомленням про укладення договору оренди землі на новий строк та проєктом договору;

2.4. виконувати обов'язки землекористувачів відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України;

2.5. у разі зміни суб'єкта підприємницької діяльності, з метою приведення земельних правовідносин у відповідність до вимог чинного законодавства, звернутися до Бердянської міської ради протягом місяця з відповідним клопотанням;

2.6. вирішити в порядку та випадках, встановлених законодавством, питання щодо укладання з виконавчим комітетом Бердянської міської ради договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Бердянська відповідно до рішення п'ятдесят третьої сесії Бердянської міської ради VIІ скликання від 08.11.2018 № 28 “Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Бердянська у новій редакції.


3. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Божковій О.А. вжити заходів щодо дотримання вимог ст. 126¹ Земельного кодексу України, ст.ст. 15, 33, абзаців 3, 4 розділу IX “Перехідні положення” Закону України “Про оренду землі”, при подальшому укладанні додаткової угоди про внесення змін до договору оренди землі.


4. Оформлення документів за результатами прийняття цього рішення здійснювати у відповідності до вимог Земельного кодексу України, Закону України “Про оренду землі” та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.


5. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Божкову О.А.


6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради VІІI скликання з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).
Міський голова Валерій БАРАНОВ

25.02.2021621Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок

Розглянувши матеріали про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, керуючись статтями 2, 12, 2, 40, 59-62, 78-81, 83, 116-118, 121-126, 134, 184-186¹ Земельного кодексу України, ст.ст. 85-88 та 90 Водного кодексу України, Законом України “Про землеустрій”, Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності”, Положенням про порядок надання земельних ділянок громадянам для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), затвердженим рішенням шістдесят восьмої сесії Бердянської міської ради V скликання від 25.06.2009 № 19 (із змінами), рішенням п'ятдесят п'ятої (позачергової) сесії Бердянської міської ради VII скликання від 28.11.2018 № 21 “Про добровільне приєднання до територіальної громади міста Бердянська” (із змінами), п.п. 8) п. 1, п.п. 8) п. 3 постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-ІХ “Про утворення та ліквідацію районів”, ст. 25, п. 34 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 3 Статуту територіальної громади міста Бердянська та на підставі протоколу проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 15.02.2021 № 8, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Відмовити в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення громадянці України Іваниш Марині Володимирівні земельної ділянки площею 0,0600 га, розташованої за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Тополева, 20, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), на підставі ст.ст. 12, 60, ч. 2 ст. 83, ч. 5 ст. 116, ст. 122 Земельного кодексу України, ст.ст. 88, 90 Водного кодексу України та в зв'язку з відсутністю затвердженого у встановленому законом порядку проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронних зон в межах міста Бердянська Запорізької області, ст.ст. 26, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” в зв'язку з відсутністю повноважень Бердянської міської ради щодо розпорядження вказаною земельною ділянкою та протоколу проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 15.02.2021 № 8.


2. Відмовити в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення громадянину України Глушкіну Євгену Володимировичу земельної ділянки площею 0,0600 га (кадастровий номер 2310400000:07:002:0173), розташованої за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Курортна, 140-а, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), на підставі ст.ст. 12, 60, 79¹, ч. 7 ст. 118, ст. 122 Земельного кодексу України, ст.ст. 88, 90 Водного кодексу України в зв'язку з відсутністю затвердженого у встановленому законом порядку проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронних зон в межах міста Бердянська Запорізької області, рішення тридцять восьмої сесії Бердянської міської ради VI скликання від 31.05.2013 № 27 “Про затвердження Плану зонування території міста Бердянська” в зв'язку з невідповідністю затвердженій містобудівній документації та протоколу проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 15.02.2021 № 8.


3. Відмовити в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення громадянину України Кіорпе Юрію Євгенійовичу земельної ділянки орієнтовною площею 0,2400 га, розташованої за адресою: Запорізька обл., Бердянський район, с. Азовське, вул. Маячна, 23, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), на підставі ст.ст. 12, 83, 118, 122 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” в зв'язку з відсутністю повноважень Бердянської міської ради щодо розпорядження вказаною земельною ділянкою та протоколу проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 15.02.2021 № 8.


4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Божкову О.А.


5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради VІІI скликання з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).
Міський голова Валерій БАРАНОВ

25.02.2021622Про надання згоди на поділ земельних ділянок

Розглянувши матеріали про надання згоди на поділ земельної ділянки, керуючись статтями 2, 12, 35, 36, 59-62, 79¹, 93, 116, 122-126, 184-186 Земельного кодексу України, ст.ст. 85-88 та 90 Водного кодексу України, ст.ст. 19, 20, 22, 25-27, 29, 30, 56 Закону України “Про землеустрій”, Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності”, Законом України “Про державний земельний кадастр”, Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051, Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, ст. 25, п. 34 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 3 Статуту територіальної громади міста Бердянська та на підставі протоколу проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 15.02.2021 № 8, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Надати згоду садівничому товариству “Ранок-1” (Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Халтуріна, ідентифікаційний код 26404462) на поділ земельної ділянки площею 8,7350 га (кадастровий номер 2310400000:02:009:0012), яка перебуває в користуванні, розташованої за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Халтуріна, для ведення садівництва.

Підстава: заява від 21.01.2021 № 851 та договір оренди землі від 27 січня 2011 р., зареєстрований в управлінні Держкомзему у м. Бердянськ, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 29 березня 2012 р. За № 231040004000322.


2. Юридичній особі, зазначеній в п. 1 цього рішення, в користуванні якої знаходиться земельна ділянка:

2.1. звернутися до суб'єктів господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою згідно із законом, для розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки та надати її для прийняття рішення на сесії Бердянської міської ради;

2.2. вирішити в порядку та випадках, встановлених законодавством, питання щодо укладання з виконавчим комітетом Бердянської міської ради договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Бердянська відповідно до рішення п'ятдесят третьої сесії Бердянської міської ради VIІ скликання від 08.11.2018 № 28 “Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Бердянська у новій редакції.


3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Божкову О.А.


4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради VІІI скликання з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).
Міський голова Валерій БАРАНОВ

25.02.2021623Про виділення земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) колишнього КСП “Виноградний”

Розглянувши матеріали про виділення земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) колишнього КСП “Виноградний”, керуючись статтями 2, 12, 25, 78-81, 125, 126 та п. 17 Перехідних Положень Земельного кодексу України, Цивільним кодексом України, ст.ст. 19, 20, 22, 25-27, 29, 30 Закону України “Про землеустрій”, Законом України “Про Державний земельний кадастр”, Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, Законом України “Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)”, Порядком організації робіт та методикою розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2004 № 122, рішенням п'ятдесят п'ятої (позачергової) сесії Бердянської міської ради VII скликання від 28.11.2018 № 20 “Про добровільне приєднання до територіальної громади міста Бердянська” (із змінами), розпорядженнями голови Бердянської районної державної адміністрації Запорізької області від 01.08.2018 № 326 “Про погодження проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по колишньому КСП “Виноградний” (багаторічні насадження)” та від 29.12.2018 № 1253 “Про затвердження Протоколу зборів власників сертифікатів земельних часток (паїв) колишнього КСП “Виноградний” Нововасилівської сільської ради Бердянського району Запорізької області від 28.09.2018 № 2”, ст. 25, п. 34 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 3 Статуту територіальної громади міста Бердянська та на підставі протоколу проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 15.02.2021 № 8, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Виділити громадянину України Гонтарю Івану Вячеславовичу земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,4170 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:01:003:0191), розташовану на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Виноградний”, БР № 4 п. № 214, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 16.01.2021 № 378, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0073157, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 12.05.1999 р. за № 11591, свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 04.04.2018 р., зареєстровано в реєстрі за № 1-281, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 17.12.2020 № НВ-2308436892020.


2. Виділити громадянці України Дзюбі Аллі Павлівні земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,4170 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:01:002:0022), розташовану на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Виноградний”, БР № 2 п. № 128, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 16.01.2021 № 352, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0073059, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 12.05.1999 р. за № 11493, свідоцтво про право на спадщину за законом від 14.11.2020 р., зареєстровано в реєстрі за № 1131, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 21.12.2020 № НВ-2308459322020.


3. Виділити громадянці України Доніч Тетяні Миколаївні земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,4170 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:01:003:0098), розташовану на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Виноградний”, БР № 6 п. № 286, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 16.01.2021 № 372, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0073262, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 07.05.1999 р. за № 11696, свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 13.06.2018 р., зареєстровано в реєстрі за № 2-340, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 18.03.2019 № НВ-2305589502019.


4. Виділити громадянці України Лось Світлані Леонтіївні та громадянину України Поданєву Леоніду Леонідовичу належної їм на праві спільної часткової власності земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,4170 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:01:003:0190), розташовану на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Виноградний”, БР № 5 п. № 233, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 16.01.2021 № 363, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0073180, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 07.05.1999 р. за № 11614, свідоцтво про право на спадщину за законом від 25.01.2018 р., зареєстровано в реєстрі за № 2-71, свідоцтво про право на спадщину за законом від 25.01.2018 р., зареєстровано в реєстрі за № 2-73, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 17.12.2020 № НВ-2308436872020.


5. Виділити громадянці України Марченко Наталі Дмитрівні земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,4170 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:01:003:0192), розташовану на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Виноградний”, БР № 4 п. № 205, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 16.01.2021 № 376, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0073142, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 13.05.1999 р. за № 11576, свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 20.03.2019 р., зареєстровано в реєстрі за № 73, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 17.12.2020 № НВ-2308436902020.


6. Виділити громадянці України Назимовій Людмилі Іванівні та громадянці України Пошиній Ніні Іванівні належної їм на праві спільної часткової власності земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,4170 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:01:003:0119), розташовану на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Виноградний”, БР № 4 п. № 215, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 16.01.2021 № 358, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0073158, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 07.05.1999 р. за № 11592, свідоцтво про право на спадщину за законом від 02.03.2020 р., зареєстровано в реєстрі за № 2-156, свідоцтво про право на спадщину за законом від 02.03.2020 р., зареєстровано в реєстрі за № 2-157, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 21.12.2020 № НВ-2308459272020.


7. Виділити громадянину України Расторгуєву Сергію Павловичу земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,4170 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:01:002:0346), розташовану на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Виноградний”, БР № 2 п. № 107, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 16.01.2021 № 380, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0073188, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 07.05.1999 р. за № 11622, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 17.12.2020 № НВ-2308436962020.


8. Виділити громадянці України Саклаковій Ганні Степанівні земельні частки (паї) в натурі (на місцевості), а саме:

8.1. земельну ділянку площею 0,4170 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:01:002:0345), розташовану на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Виноградний”, БР № 2, п. № 109, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 16.01.2021 № 381, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0073215, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 07.05.1999 р. за № 11649, свідоцтво про право на спадщину за законом від 25.01.2018 р., зареєстровано в реєстрі за № 2-75, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 17.12.2020 № НВ-2308436942020;

8.2. земельну ділянку площею 0,4170 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:01:002:0344), розташовану на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Виноградний”, БР № 2, п. № 110, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 16.01.2021 № 382, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0073216, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 07.05.1999 р. за № 11650, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 17.12.2020 № НВ-2308436922020.


9. Виділити громадянці України Свіденко Ользі Василівні земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,4170 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:01:002:0347), розташовану на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Виноградний”, БР № 2 п. № 71, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 16.01.2021 № 379, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0073148, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 08.05.1999 р. за № 11582, свідоцтво про право на спадщину за законом від 13.12.2019 р., зареєстровано в реєстрі за № 2-108, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 17.12.2020 № НВ-2308436982020.


10. Виділити громадянці України Севериній Наталі Кузьмівні земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,4170 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:01:003:0193), розташовану на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Виноградний”, БР № 4 п. № 186, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 16.01.2021 № 374, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0073114, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 13.05.1999 р. за № 11548, свідоцтво про право на спадщину за законом від 17.04.2018 р., зареєстровано в реєстрі за № 2-239, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 17.12.2020 № НВ-2308436912020.


11. Виділити громадянці України Сухарєвій Ніні Тимофіївні земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,4170 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:01:003:0097), розташовану на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Виноградний”, БР № 6 п. № 272, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 16.01.2021 № 357, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0073239, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 07.05.1999 р. за № 11673, свідоцтво про право на спадщину за законом від 08.10.2020 р., зареєстровано в реєстрі за № 933, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 21.12.2020 № НВ-2308459332020.


12. Виділити громадянці України Усок Ірині Станиславівні земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,4170 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:01:003:0159), розташовану на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Виноградний”, БР № 6 п. № 298, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 16.01.2021 № 353, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0209635, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 22.11.2001 р. за № 11729, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 19.03.2019 № НВ-2305596112019.


13. Виділити громадянці України Шевель Наталі Федорівні та громадянці України Малаховецькій Вірі Христофорівні належної їм на праві спільної часткової власності земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,4170 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:01:003:0189), розташовану на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Виноградний”, БР № 6 п. № 273, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 16.01.2021 № 364, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0073243, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 08.05.1999 р. за № 11677, свідоцтво про право на спадщину за законом від 19.04.2018 р., зареєстровано в реєстрі за № 1-333, свідоцтво про право на спадщину за законом від 19.02.2020 р., зареєстровано в реєстрі за № 111, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 17.12.2020 № НВ-2308436862020.


14. Виділити громадянину України Шевченку Андрію Миколайовичу земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,4170 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:01:003:0188), розташовану на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Виноградний”, БР № 6 п. № 292, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 16.01.2021 № 355, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0073274, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 13.05.1999 р. за № 11708, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 17.12.2020 № НВ-2308436842020.


15. Виділити громадянину України Яремі Михайлу Васильовичу земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,4170 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:01:003:0187), розташовану на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Виноградний”, БР № 6 п. № 297, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 16.01.2021 № 383, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0073286, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 18.06.1999 р. за № 11720, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 17.12.2020 № НВ-2308436832020.


16. Фізичним особам, зазначеним в п.п. 1-15 цього рішення, в користуванні яких знаходяться земельні ділянки:

16.1. вжити заходів щодо здійснення державної реєстрації права власності на земельні ділянки в порядку, встановленому Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”;

16.2. виконувати обов'язки власників земельних ділянок відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України;

16.3. вжити заходів щодо переукладання договорів оренди землі та здійснення державної реєстрації іншого речового права на земельні ділянки відповідно до п. 2 розділу ІХ “Перехідні положення” Закону України “Про оренду землі” та внесення відповідних даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.


17. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Божкову О.А.


18. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради VІIІ скликання з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).
Міський голова Валерій БАРАНОВ

25.02.2021624Про виділення земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) колишнього КСП “Зоря”

Розглянувши матеріали про виділення земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) колишнього КСП “Зоря”, керуючись статтями 2, 12, 22, 25, 78-81, 125, 126 та п. 17 Перехідних Положень Земельного кодексу України, Цивільним кодексом України, ст.ст. 19, 20, 22, 25-27, 29, 30 Закону України “Про землеустрій”, Законом України “Про Державний земельний кадастр”, Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, Законом України “Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)”, Порядком організації робіт та методикою розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2004 № 122, рішенням п'ятдесят п'ятої (позачергової) сесії Бердянської міської ради VII скликання від 28.11.2018 № 21 “Про добровільне приєднання до територіальної громади міста Бердянська” (із змінами), розпорядженням голови Бердянської районної державної адміністрації Запорізької області від 10.12.2018 № 855 “Про погодження проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по колишньому КСП “Зоря” (багаторічні насадження)”, рішенням сімдесятої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 21.12.2019 № 28 “Про затвердження Протоколу № 2 про розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) колишнього КСП “Зоря”, с. Азовське, Бердянського району, Запорізької області”, ст. 25, п. 34 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 3 Статуту територіальної громади міста Бердянська та на підставі протоколу проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 15.02.2021 № 8, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Виділити громадянину України Гроут Генріху Генріховичу земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 2,2200 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2320683000:01:003:0381), розташовану на території Бердянської міської ради, Бердянський район, Запорізької області за межами населеного пункту с. Азовське, КСП “Зоря”, ДП № 2 (БН), пай 311, 312, 313, 314, 315, 316, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 19.01.2021 № 598, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0186036, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай) 06.03.1997 р. за № 536, договір дарування від 24.04.1999 р., зареєстрований в реєстрі за № 522, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0186094, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай) 15.02.1997 р. за № 594, договір дарування від 24.04.1999 р., зареєстрований в реєстрі за № 402, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0186202, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай) 24.04.1999 р. за № 702, договір дарування від 24.04.1999 р., зареєстрований в реєстрі за № 523, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0186225, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай) 13.02.1997 р. за № 725, договір дарування від 24.04.1999 р., зареєстрований в реєстрі за № 524, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0186281, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай) 15.02.1997 р. за № 781, договір дарування від 06.04.1999 р., зареєстрований в реєстрі за № 403, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0186385, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай) 13.02.1997 р. за № 885, договір дарування від 06.04.1999 р., зареєстрований в реєстрі за № 404, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 06.05.2020 № НВ-2307447422020.


2. Виділити громадянину України Сербову Андрію Івановичу земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 1,1100 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2320683000:01:003:0132), розташовану на території Бердянської міської ради, Бердянський район, Запорізької області за межами населеного пункту с. Азовське, КСП “Зоря”, ДП № 2 (БН), пай 380, 381, 382, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 02.02.2020 № 2311, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0186342, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай) 13.02.1997 р. за № 842, договір дарування права на земельну частку (пай) від 15.02.2000 р., зареєстрований в реєстрі за № 3-362, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0186347, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай) 13.02.1997 р. за № 847, договір дарування права на земельну частку (пай) від 15.02.2000 р., зареєстрований в реєстрі за № 3-360, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0186349, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай) 13.02.1997 р. за № 849, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 28.01.2021 № НВ-2308631522021.


3. Фізичним особам, зазначеним в п.п. 1, 2 цього рішення, в користуванні яких знаходяться земельні ділянки:

3.1. вжити заходів щодо здійснення державної реєстрації права власності на земельні ділянки в порядку, встановленому Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”;

3.2. виконувати обов'язки власників земельних ділянок відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України;

3.3. вжити заходів щодо переукладання договорів оренди землі та здійснення державної реєстрації іншого речового права на земельні ділянки відповідно до п. 2 розділу ІХ “Перехідні положення” Закону України “Про оренду землі” та внесення відповідних даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.


4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Божкову О.А.


5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради VІIІ скликання з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).
Міський голова Валерій БАРАНОВ

25.02.2021625Про виділення земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) колишнього КСП “Таврія”

Розглянувши матеріали про виділення земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) колишнього КСП “Таврія”, керуючись статтями 2, 12, 22, 25, 78-81, 125, 126 та п. 17 Перехідних Положень Земельного кодексу України, Цивільним кодексом України, ст.ст. 19, 20, 22, 25-27, 29, 30 Закону України “Про землеустрій”, Законом України “Про Державний земельний кадастр”, Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, Законом України “Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)”, Порядком організації робіт та методикою розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2004 № 122, рішенням п'ятдесят п'ятої (позачергової) сесії Бердянської міської ради VII скликання від 28.11.2018 № 20 “Про добровільне приєднання до територіальної громади міста Бердянська” (із змінами), розпорядженнями голови Бердянської районної державної адміністрації Запорізької області від 01.08.2018 № 325 “Про погодження проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по колишньому КСП “Таврія” (багаторічні насадження)” та від 29.12.2018 № 1254 “Про затвердження Протоколу зборів власників сертифікатів земельних часток (паїв) колишнього КСП “Таврія” Нововасилівської сільської ради Бердянського району Запорізької області від 28.09.2018 № 2”, ст. 25, п. 34 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 3 Статуту територіальної громади міста Бердянська та на підставі протоколу проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології, від 15.02.2021 № 8, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Виділити громадянину України Гамову Віктору Миколайовичу земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,1780 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:02:002:0104), розташовану на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Таврія”, БР № 1, п. № 251, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 19.01.2021 № 638, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0079444, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 11.03.1997 р. за № 105, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 10.02.2020 № НВ-2307098822020.


2. Виділити громадянці України Гамовій Валентині Василівні земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,1780 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:02:002:0113), розташовану на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Таврія”, БР № 1, п. № 252, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 19.01.2021 № 621, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0079735, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 13.04.1997 р. за № 396, свідоцтво про право на спадщину за законом від 28.08.1997 р., зареєстровано в реєстрі за № 2-1942, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 10.02.2020 № НВ-2307099092020.


3. Виділити громадянці України Грищенко Валентині Василівні земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,1780 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:02:002:0071), розташовану на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Таврія”, БР № 1, п. № 322, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 19.01.2021 № 624, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0187040, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 12.03.1997 р. за № 979, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 10.02.2020 № НВ-2307098592020.


4. Виділити громадянину України Ігнатенку Миколі Пилипповичу земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,1780 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:02:002:0152), розташовану на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Таврія”, БР № 1, п. № 33, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 19.01.2021 № 641, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0079539, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 18.03.1997 р. за № 200, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 11.02.2020 № НВ-2307102452020.


5. Виділити громадянці України Неговєловій Наталі Павлівні земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,1780 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:02:002:0181), розташовану на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Таврія”, БР № 1, п. № 786, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 16.01.2021 № 394, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0187281, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 18.03.1997 р. за № 1218, свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 19.12.2005 р., зареєстровано в реєстрі за № 3-2746, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 11.02.2020 № НВ-2307103432020.


6. Виділити громадянці України Фроловій Раїсі Михайлівні земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,1780 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:02:002:0308), розташовану на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Таврія”, БР № 1, п. № 130, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 19.01.2021 № 635, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0079359, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 14.03.1997 р. за № 20, договір дарування від 25.09.2000 р., зареєстрований в реєстрі за № 3400, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 21.04.2020 № НВ-2307404882020.


7. Виділити громадянці України Щербині Світлані Анатоліївні земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), а саме: земельну ділянку площею 0,1780 га (багаторічні насадження) (кадастровий номер 2310494000:02:002:0299), розташовану на території Бердянської міської ради Запорізької області за межами населеного пункту с. Нововасилівка, КСП “Таврія”, БР № 1, п. № 172, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Підстава: заява від 19.01.2021 № 629, сертифікат на право на земельну частку (пай) серії ЗП № 0187335, зареєстрований у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) 20.03.1997 р. за № 1272, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 21.04.2020 № НВ-2307404572020.


8. Фізичним особам, зазначеним в п.п. 1-8 цього рішення, в користуванні яких знаходяться земельні ділянки:

8.1. вжити заходів щодо здійснення державної реєстрації права власності на земельні ділянки в порядку, встановленому Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”;

8.2. виконувати обов'язки власників земельних ділянок відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України;

8.3. вжити заходів щодо переукладання договорів оренди землі та здійснення державної реєстрації іншого речового права на земельні ділянки відповідно до п. 2 розділу ІХ “Перехідні положення” Закону України “Про оренду землі” та внесення відповідних даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.


9. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Божкову О.А.


10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради VІІI скликання з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).Міський голова Валерій БАРАНОВ

25.02.2021626Про переведення садових та дачних будинків у жилі будинки

Згідно зі ст. 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 38 Земельного кодексу України, ст. 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015р. № 321 “Про затвердження порядку переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, на підставі звернень, що надійшли до виконавчого комітету Бердянської міської ради, протоколу проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології від 15.02.2021 №8 Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Перевести садовий будинок №214/9-а (літ.“А”), в ОКСТ “Сонячний Бердянськ” у жилий будинок, власником якого є Серенко Геннадій Григорійович, який проживає за адресою: (...).

Підстава: заява від 26.01.2021р. №1353, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від (...), індексний номер витягу: (...); звіт про проведення технічного огляду садового будинку від 25.01.2021р. складений експертом ФОП Сергієнком М.І.


2. Перевести садовий будинок №18 (літ.“А”) в ОКСТ “Южанка” у жилий будинок, власником якого є Олейник Віра Михайлівна, яка проживає за адресою: (...).

Підстава: заява від 28.10.2020р. №20571, договір купівлі-продажу садового будинку від (...), додатково наданий витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від (...), індексний номер витягу: (...); звіт про проведення технічного огляду садового будинку від 01.07.2020р. ТОВ “Компанія “Земельно-кадастровий проектно-будівничий центр” складений експертом Лисиціним М.С.


3. Заявникам у разі потреби привести документи на землекористування у відповідність до вимог земельного законодавства.
24. Управлінню містобудування та архітектури виконавчого комітету Бердянської міської ради (Малиновська А.М.) у разі розташування будинку на об'єкті вуличної мережі, якому присвоєна назва, присвоїти будинку адресу у встановленому порядку.


5. Відповідальність за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Божкову О.А.


6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).
Міський голова Валерій БАРАНОВ

25.02.2021627Про затвердження Програми прибирання, санітарного очищення та утримання об’єктів благоустрою на 2020-2022 роки в новій редакції.

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України “Про благоустрій населених пунктів”, Законом України «Про відходи», ст. 91 Бюджетного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони», наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів міського благоустрою», розпорядження голови Запорізької облдержадміністрації від 02.10.2019 № 478, ст. ст. 75,76,79 Кодексу цивільного захисту України, рішенням двадцять п’ятої (позачергова) сесії VI скликання Бердянської міської ради від 30.05.2012 № 5 «Про затвердження Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку та додержання тиші в громадських місцях міста Бердянська в новій редакції» (зі змінами та доповненнями), Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Затвердити Програму прибирання, санітарного очищення та утримання об’єктів благоустрою на 2020-2022 роки в новій редакції (додається).

2. Управлінню житлово-комунального господарства забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань.

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах видатків, затверджених у бюджеті Бердянської міської територіальної громади, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

4. Відповідальність за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Гречка В.В.).

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Цуканов В.В.) та постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницкий М.М.).
Міський голова Валерій БАРАНОВ 
25.02.2021628Про затвердження Програми капітального та поточного ремонту автомобільних доріг на 2021 рік

Згідно зі ст. 20, ст.91 Бюджетного кодексу України, п. 22 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України «Про автомобільні дороги», ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА


1. Затвердити Програму капітального та поточного ремонту автомобільних доріг на 2021 рік (додається).

2. Управлінню житлово-комунального господарства забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2021 рік.

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах видатків, затверджених у бюджеті Бердянської міської територіальної громади на 2021 рік, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

4. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гречку В.В.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Цуканов В.В.) та постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.)
Міський голова Валерій БАРАНОВ


 
25.02.2021629Про умови прийняття участі у співфінансуванні проведення капітальних ремонтів у багатоквартирних житлових будинках, які розташовані на території Бердянської міської територіальної громади

Керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», ст. 10 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду», ст. 70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити умови прийняття участі у співфінансуванні проведення капітальних ремонтів у багатоквартирних житлових будинках, які розташовані на території Бердянської міської територіальної громади (додається).

2. Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради при формуванні програм пов’язаних з капітальними ремонтами у багатоквартирних житлових будинках дотримуватися вимог цього рішення.

3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гречку В.В.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Цуканов В.В.) та постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.).в межах наданих їм повноважень.
Міський голова Валерій БАРАНОВ
 
25.02.2021630Про затвердження Програми капітального ремонту ліфтів та системи диспетчеризації ліфтів багатоквартирних житлових будинків м. Бердянськ на 2021 рік в новій редакції

Відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України, п.22, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою забезпечення безаварійної, надійної та безпечної експлуатації ліфтів багатоквартирних житлових будинків, забезпечення комфортних умов життєдіяльності мешканців багатоповерхової забудови, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Програму капітального ремонту ліфтів та системи диспетчеризації ліфтів багатоквартирних житлових будинків м. Бердянськ на 2021 рік в новій редакції(далі за текстом – Програма, додається).

2. Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2021 рік.

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах видатків, затверджених у бюджеті Бердянської міської територіальної громади на 2021 рік, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

4. Рішення п’ятої сесії VIІІ скликання від 28 січня 2021 р. № 30 «Про затвердження Програми капітального ремонту ліфтів та системи диспетчеризації

ліфтів багатоквартирних житлових будинків м. Бердянськ на 2021 рік» вважати таким, що втратило чинність.

5. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Гречку В.В.)

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Цуканов В.В.) та постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.).

Міський голова Валерій БАРАНОВ


 
25.02.2021631Про затвердження Програми капітального ремонту житлово-комунального комплексу на 2021 рік в новій редакції

Згідно зі ст. 20, ст. 91 Бюджетного кодексу України, п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Програму капітального ремонту житлово-комунального комплексу на 2021 рік в новій редакції.

2. Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2021 рік.

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах видатків, затверджених у бюджеті Бердянської міської територіальної громади на 2021 рік, забезпечити фінансування зазначеної Програми.

4. Рішення п’ятої сесії від 28.01.2021 № 29 «Про затвердження Програми капітального ремонту житлово-комунального комплексу на 2021 рік» вважати таким, що втратило чинність.

5. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гречку В.В.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку та постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності.

Міський голова Валерій БАРАНОВ

 
25.02.2021632Про затвердження програми «Питна вода» на 2021 рік в новій редакції

Керуючись п. 22 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.20, п.13 ч.1 ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 70, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


 1. 1. Затвердити програму «Питна вода» на 2021 рік в новій редакції (додається).

2. Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2021 рік.

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах видатків, затверджених у бюджеті Бердянської міської територіальної громади на 2021 рік, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

4. Рішення п’ятої сесії VIІІ скликання від 28 січня 2021 р. № 28 «Про затвердження програми «Питна вода» на 2021» вважати таким, що втратило чинність.

5. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гречку В.В.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Цуканов В.В), постійну комісію міської ради з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.), постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.).
Міський голова Валерій БАРАНОВ
 
25.02.2021633Про затвердження Програми утримання об’єктів благоустрою на 2021 рік в новій редакції

Згідно зі ст. 20, 91 Бюджетного кодексу України, п. 22 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Затвердити Програму утримання об’єктів благоустрою на 2021 рік в новій редакції (додається).


2. Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2021 рік.


3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах видатків, затверджених у бюджеті Бердянської міської територіальної громади на 2021 рік, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.


4. Рішення п’ятої сесії від 28.01.2021 № 27 «Про затвердження Програми утримання об’єктів благоустрою на 2021 рік» вважати таким, що втратило дію.


4. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гречку В.В.


5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Цуканов В.В.) та постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.) в межах наданих повноважень.

Міський голова Валерій БАРАНОВ 
25.02.2021634Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами на 2020-2022 роки в новій редакції

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про відходи», наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово- комунального господарства України від 10.01.2006 № 5 «Про затвердження Рекомендацій з удосконалення експлуатації діючих полігонів та звалищ твердих побутових відходів», наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 01.12.2010 № 435 «Про затвердження Правил експлуатації полігонів побутових відходів», Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Затвердити Програму поводження з твердими побутовими відходами на 2020-2022 роки в новій редакції (додається).

2. Рішення п’ятої сесії Бердянської міської ради VIІI скликання від 28.01.2021 №24 «Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами на 2020-2022 роки в новій редакції» вважати таким, що втратило чинність.

3. Управлінню житлово-комунального господарства забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань.

4. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах видатків, затверджених у бюджеті Бердянської міської територіальної громади, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

5. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Гречка В.В.).

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Цуканов В.В.) та постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницкий М.М.).
Міський голова Валерій БАРАНОВ

 
25.02.2021635Про створення комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків та затвердження Положення про комісію

Керуючись ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про забезпечення реалізації житлових права мешканців гуртожитків», ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Створити комісію із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків.

2. Затвердити Положення про комісію із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків (додаток 1).

3. Затвердити склад комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків (додаток 2).

4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення сорок другої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 15.03.2018 № 55 «Про створення комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків, включених до статутних капіталів товариств, створених у процесі приватизації та корпоратизації та затвердження Положення про комісію».

5. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гречку В.В.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Цуканов В.В.).
Міський голова Валерій БАРАНОВ

 
25.02.2021636Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Бердянськводоканал» Бердянської міської ради на 2021-2022 роки

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.91 Бюджетного кодексу України, ст.70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, враховуючи лист КП «Бердянськводоканал» БМР від 15.02.2021 № 552, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


 1. Затвердити Програму фінансової підтримки комунального підприємства «Бердянськводоканал» Бердянської міської ради на 2021-2022 роки (додається).

2. Управлінню житлово-комунального господарства виконкому Бердянської міської ради (Шеляг В.В.) забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань.

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради (Бочкова Н.М.) у межах видатків, затверджених у бюджеті Бердянської міської територіальної громади на 2021 рік, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гречка В.В.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Цуканов В.В.) та на постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.)
Міський голова Валерій БАРАНОВ

 
25.02.2021637 Про затвердження Програми фінансової підтримки міського комунального підприємства «Дитячий оздоровчий центр «Червона гвоздика» Бердянської міської ради на 2021 рік.

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


 1. Затвердити Програму фінансової підтримки міського комунального підприємства «Дитячий оздоровчий центр «Червона гвоздика» Бердянської міської ради на 2021 рік (додається).

 2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради (Бочкова Н.М.) забезпечити фінансування зазначеної вище Програми за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Бердянської міської територіальної громади.

 3. Прес – службі міської ради та виконавчого комітету Бердянської міської ради (Єгорова І.О.) оприлюднити це рішення в офіційних засобах масової інформації.

 4. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на керуючого справами виконкому Юрченко О.Ю.

 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань та соціального захисту (Буханова К.В.) та постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально – економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.).
Міський голова Валерій БАРАНОВ


 
25.02.2021638Про створення Молодіжної ради при Бердянській міській раді

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», на підставі Типового положення про молодіжний консультативно-дорадчий орган місцевого рівня, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року № 1198, з метою залучення молоді до формування молодіжної політики та соціально-культурного розвитку громади, забезпечення узгодженості дій у вирішенні питань, пов'язаних із життям молоді та її участю в усіх сферах життя суспільства, проведенням інформаційно-навчальної роботи серед молоді та консолідації молодіжного руху Бердянської міської територіальної громади

ВИРІШИЛА:


 1. Створити Молодіжну раду при Бердянській міській раді - консультативно-дорадчий орган з питань молодіжної політики в громаді.

 2. Затвердити ПОЛОЖЕННЯ про Молодіжну раду при Бердянській міській раді (додається).

 3. Затверди склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів Молодіжної ради при Бердянській міській раді згідно з додатком №1.

 4. Сектору «Прес-служба» міської ради та виконавчого комітету Бердянської міської ради (Єгорова І.О.) оприлюднити це рішення в офіційних місцевих засобах масової інформації.

 5. Виконання даного рішення покласти на начальника відділу молоді та спорту виконавчого комітету Бердянської міської ради.

 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань та соціального захисту (Буханова К.В.).
Міський голова Валерій БАРАНОВ


 
25.02.2021639Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 21 ,,Про бюджет Бердянської міської територіальної громади на 2021 рік”

Керуючись п.23 ст.26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 78 Бюджетного кодексу України, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести зміни до абзаців 2, 3, 4, 6 пункту 1, пункту 5 рішення міської ради від 24.12.2020 № 21 ,,Про бюджет Бердянської міської територіальної громади на 2021 рік”, виклавши їх у такій редакції:


"1. Визначити на 2021 рік:

видатки бюджету міської територіальної громади у сумі 771529062 гривні, у тому числі видатки загального фонду міської територіальної громади - 719941636 гривень та видатки спеціального фонду міської територіальної громади - 51587426 гривні;

профіцит за загальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 30284679 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 30284679 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

резервний фонд бюджету міської територіальної громади у розмірі 2064895 гривні.

5. Затвердити розподіл витрат бюджету міської територіальної громади на реалізацію місцевих програм у сумі 144766230 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення."


3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на виконавчий комітет міської ради (Баранов В.О.).


4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.).


5. Внести зміни до додатків 2, 3, 5, 7 до рішення міської ради від 24.12.2020 № 21 ,,Про бюджет Бердянської міської територіальної громади на 2021 рік”, виклавши їх у новій редакції.


6. Додатки № 2, 3, 5, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Міський голова Валерій БАРАНОВ


28.01.202151Про депутатський запит

Відповідно до статей 11, 15, 19, 21, 22 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад”, частин 7, 8 статті 49 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 104 Регламенту Бердянської міської ради VIІI скликання, Бердянська міська радаВИРІШИЛА

1. Підтримати вимогу депутатів Бердянської міської ради VIII скликання стосовно забезпечення безперебійного електропостачання житлового фонду міста (додається).


2. Виконавчому комітету Бердянської міської ради вжити заходів щодо виконання викладених вимог у депутатському запиті з наступним наданням письмої відповіді міській раді.
Міський голова Валерій БАРАНОВ28.01.202152Про затвердження Програми соціального становлення та розвитку молоді на 2021 рік

Керуючись ст.ст. 142,143 Конституції України, п.п. 22 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Програму соціального становлення та розвитку молоді на 2021 рік (додається).

2. Відділу молоді та спорту виконавчого комітету Бердянської міської ради забезпечити виконання заходів програми в рамках затверджених бюджетних призначень у 2021 році.

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах видатків, затверджених у бюджеті Бердянської міської територіальної громади на 2021 рік, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на керуючого справами виконкому Юрченка О.С.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань та соціального захисту (Буханова К.В.) та на постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.).
Міський голова Валерій БАРАНОВ 
28.01.202153Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту на 2021 рік

Відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розвитку фізичної культури та спорту на 2021 рік (додається).

2. Відділу молоді та спорту виконавчого комітету Бердянської міської ради (Шумілов В.Г.) забезпечити виконання заходів програми в рамках затверджених бюджетних призначень у 2021 році.

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах видатків, затверджених у бюджеті Бердянської міської територіальної громади на 2021 рік, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на керуючого справами виконкому Юрченка О.С.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань та соціального захисту (Буханова К.В.) та на постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.).
Міський голова Валерій БАРАНОВ


 
28.01.202154Про затвердження Програми забезпечення транспортних послуг на замовлення відділу молоді та спорту виконавчого комітету Бердянської міської ради на 2021 рік

Керуючись ст. ст. 142, 143 Конституції України п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.91 Бюджетного кодексу України, ст.25 Статуту Територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А :


1. Затвердити Програму забезпечення транспортних послуг на замовлення відділу молоді та спорту виконавчого комітету Бердянської міської ради на 2021 рік (додається).

2. Відділу молоді та спорту виконавчого комітету Бердянської міської ради забезпечити виконання заходів програми в рамках затверджених бюджетних призначень у 2021 році.

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах видатків, затверджених у бюджеті Бердянської міської територіальної громади на 2021 рік, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на керуючого справами виконкому Юрченка О.С.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань та соціального захисту (Буханова К.В.) та на постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.).
Міський голова Валерій БАРАНОВ

28.01.202155Про затвердження Програми фінансової підтримки Бердянського міського спортивного товариства «Спартак» на 2021 рік

Керуючись ст. ст. 142, 143 Конституції України п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.91 Бюджетного кодексу України, ст.25 Статуту Територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму фінансової підтримки Бердянського міського спортивного товариства «Спартак» на 2021 рік.

2. Відділу молоді та спорту виконавчого комітету Бердянської міської ради забезпечити виконання заходів програми в рамках затверджених бюджетних призначень у 2021 році.

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах видатків, затверджених у бюджеті Бердянської міської територіальної громади на 2021 рік, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на керуючого справами виконкому Юрченка О.С.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань та соціального захисту (Буханова К.В.) та на постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.).
Міський голова Валерій БАРАНОВ


 
28.01.202156Про затвердження Програми „Про забезпечення проведення місцевих заходів у 2021 році

Відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного Кодексу України, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити представлену виконавчим комітетом Бердянської міської ради Програму „Про забезпечення проведення місцевих заходів у 2021 році” (додається).

2. Фінансування Програми „Про забезпечення проведення місцевих заходів у 2021 році” здійснювати за рахунок коштів бюджету Бердянської міської територіальної громади (додаток № 1).

3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на керуючого справами виконкому.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з гуманітарних питань та соціального захисту (Буханова К.В.) та з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.).
Міський голова Валерій БАРАНОВ

 
28.01.202157Про затвердження Програми „Про забезпечення підтримки органів самоорганізації населення міста на 2021 рік”

Відповідно до п. 22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного Кодексу України, Закону України «Про органи самоорганізації населення», ст.25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


 1. Затвердити Програму „Про забезпечення підтримки органів самоорганізації населення міста на 2021 рік” (додається).

2. Фінансове забезпечення Програми здійснювати за рахунок коштів місцевого бюджету.

3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Бердянської міської ради Юрченка О.С.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.).
Міський голова Валерій БАРАНОВ


 
28.01.202158Про затвердження Програми «Забезпечення членства Бердянської міської ради в Асоціаціях» на 2021 рік

Керуючись статтею 10 Європейської Хартії місцевого самоврядування, статтею 15 та статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , відповідно до ст.91 Бюджетного Кодексу України, Бердянська міська рада

ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Програму «Забезпечення членства Бердянської міської ради в Асоціаціях» на 2021 рік (додається).

2. Фінансовому управлінню виконкому Бердянської міської ради в межах затверджених бюджетних видатків з урахуванням можливостей міського бюджету забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на керуючого справами виконкому Юрченка О.С.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  міської ради з гуманітарних питань та соціального захисту (Буханова К.В.) та постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (М.М.Рудницький).


Міський голова                                            Валерій БАРАНОВ

 
28.01.202159Про затвердження Програми висвітлення діяльності міської ради, виконавчого комітету засобами масової інформації у 2021 р.
 1. Керуючись Законами України “Про інформацію“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації“, відповідно до Бюджетного кодексу України Бердянська міська рада

ВИРІШИЛА


1.Затвердити Програму висвітлення діяльності міської ради, виконавчого комітету засобами масової інформації у 2021 р. (додається).


2. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на керуючого справами виконкому Юрченко О.С..


3. Контроль за виконанням даної Програми покласти на постійні комісії міської ради з питань законності, регламенту, депутатської етики та інформаційної політики (Братанова Д.Г.) та постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.).
Міський голова Валерій БАРАНОВ
28.01.2021510Про підтвердження повноважень представника Бердянської міської ради у Всеукраїнській асоціації органів місцевого самоврядування

Керуючись законами України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про асоціації органів місцевого самоврядування”, з метою здійснення своїх повноважень, узгодження дій органів місцевого самоврядування щодо захисту прав та законних інтересів територіальних громад, сприяння місцевому та регіональному розвитку, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Доручити Бердянському міському голові Баранову Валерію Олексійовичу представляти інтереси Бердянської міської ради в Асоціації міст України.

2. Передбачити кошти на сплату щорічних членських внесків за рахунок бюджету Бердянської міської територіальної громади.

3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на керуючого справами виконкому Юрченка О.С.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань законності, регламенту, депутатської етики та інформаційної політики (Братанова Д.Г.).
Міський голова Валерій БАРАНОВ


 
28.01.2021511Про затвердження на посаду старости Нововасилівського старостинського округу Каліберди Віталія Вікторовича

Згідно зі ст. ст.26, 54¹ Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 10 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, ст.70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, рішенням п’ятдесят шостої сесії Бердянської міської ради VІІ скликання від 20.12.2018 року №57 “Про затвердження Положення про старосту” (зі змінами та доповненнями), ст. ст. 1, 37 Закону України “Про нотаріат”, наказу Міністерства юстиції України від 11.11.2011 року №3306/5 “Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування” Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Затвердити Каліберду Віталія Вікторовича на посаду старости Нововасилівського старостинського округу.

2. Уповноважити Каліберду Віталія Вікторовича, як посадову особу органу місцевого самоврядування, вчиняти нотаріальні дії, передбачені Законом України “Про нотаріат”, на території сіл Нововасилівка, Роза та селища Шовкове Бердянської міської ради.

3. Ввести Каліберду Віталія Вікторовича, старосту Нововасилівського старостинського округу, до персонального складу виконавчого комітету Бердянської міської ради, затвердженого рішенням третьої (позачергової) сесії міської ради від 17.12.2020 №10 “Про утворення виконавчого комітету Бердянської міської ради, визначення його чисельності та затвердження персонального складу”.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, регламенту, депутатської етики та інформаційної політики (Братанову Д.Г.).
Міський голова Валерій БАРАНОВ


28.01.2021512Про виконання Програми з управління комунальним майном територіальної громади м. Бердянська за 2020 рік

Керуючись п. 11 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 70 Статуту територіальної громади м. Бердянська, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Інформацію Управління комунальної власності Бердянської міської ради про виконання Програми з управління комунальним майном територіальної громади м. Бердянська за 2020 рік взяти до відома (додається).

2. Програму з управління комунальним майном територіальної громади м.Бердянська на 2020 рік, затверджену рішенням сесії міської ради VІІ скликання від 23.01.2020 №3 „Про затвердження Програми з управління комунальним майном Бердянської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік”, зі змінами та доповненнями, зняти з контролю.

3. Рішення сесії міської ради VІІ скликання від 23.01.2020 №3 „Про затвердження Програми з управління комунальним майном Бердянської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік”, зі змінами та доповненнями, вважати такими, що втратило чинність.


Міський голова Валерій БАРАНОВ

28.01.2021513Про затвердження Програми з управління комунальним майном Бердянської міської територіальної громади на 2021 рік

Керуючись п.п.22 п.1 ст.26, п.2 ст. 64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. 14 ст. 91 Бюджетного Кодексу України, ст.70 Статуту територіальної громади м. Бердянська, рішенням четвертої (позачергової) сесії Бердянської міської ради VIІI скликання від 24.12.2020 № 21 „Про бюджет Бердянської міської територіальної громади на 2021 рік”, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Програму з управління комунальним майном Бердянської міської територіальної громади на 2021 рік (додається).

2. Управлінню комунальної власності Бердянської міської ради забезпечити виконання завдань та заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на відповідний рік.

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради забезпечити фінансування Програми з управління комунальним майном Бердянської міської територіальної громади на 2021 рік в межах затверджених бюджетних призначень.

4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на Управління комунальної власності Бердянської міської ради (Тахтаджиєву-Поклад А.І.).

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю (Братеньков І.С.) та на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.) в межах наданих повноважень.
Міський голова Валерій БАРАНОВ


28.01.2021514Про поділ об’єктів нерухомості

Керуючись ст.26, п.5 ст.60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, ст.ст. 317, 319 Цивільного кодексу України, з метою реєстрації за територіальною громадою м. Бердянська права власності на об’єкти нерухомості, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


 1. Здійснити поділ нерухомого майна, виділивши із житлового будинку за адресою: м. Бердянськ, вул. Північна, 3в, окреме ціле вбудоване приміщення загальною площею 139,3 кв. м., що складається з: основного приміщення № 1 = 52,9 кв. м., основного приміщення № 2 = 78,2 кв. м., підсобного приміщення №3 = 3,1 кв. м., коридору № 4 = 5,1 кв. м. підвального поверху основної будівлі «А1».

Підстава: свідоцтво про право власності на житловий будинок від 27.08.2004р.; технічний паспорт на вбудоване приміщення від 06.10.2020р.

2. Управлінню комунальної власності Бердянської міської ради здійснити відповідні заходи щодо оформлення та реєстрації права власності на зазначений у пункті 1 цього рішення об’єкт нерухомості за Бердянською міською територіальною громадою в особі Бердянської міської ради.

3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на Управління комунальної власності Бердянської міської ради (Тахтаджиєва-Поклад А.І.).

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, промисловості, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю (Братеньков І.С.).
Міський голова Валерій БАРАНОВ


28.01.2021515Про майнові питання

Керуючись п. 5, 6 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна», Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», Порядком відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 № 694, Порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 № 1371, ст. ст. 111, 115 Статуту територіальної громади міста Бердянська, враховуючи рішення вісімдесят четвертої сесії Бердянської міської ради від 23.07.2020 № 3, рішення вісімдесят шостої сесії Бердянської міської ради від 24.09.2020 № 11, рішення вісімдесят шостої сесії Бердянської міської ради від 24.09.2020 № 12 та протокол постійної комісії міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, промисловості, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю від 13.01.2021 № 3, Бердянська міська радаВИРІШИЛА:


 1. Оголосити аукціони, за результатами яких чинні договори оренди комунального майна, можуть бути продовжені з існуючими орендарями або укладені з новими орендарями, на продовження договорів оренди комунального майна, а саме:


1.1. від 10.07.2007 № 1154, розташованого за адресою: м. Бердянськ, пр. Азовський, 9, площею 30,90 кв.м. Майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням. Строк оренди – 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців.

Підстава: заява фізичної особи, громадянина України Піперкової Людмили Олександрівни від 27.11.2020;

1.2. від 12.05.2004 № 896, розташованого за адресою: м. Бердянськ, пл. Єдності, 2, площею 104,90 кв.м, з визначенням додаткових умов оренди:

- цільове призначення об’єкта – їдальня (буфет);

- без подальшої приватизації об’єкта оренди.

Строк оренди – 5 (п’ять) років.

Підстава: лист товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-торгівельна фірма «Іванна» від 27.10.2020 № 12 (реєстр. номер УКВ 1672 від 27.10.2020);


1.3. від 24.04.2003 № б/н, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул.Приазовська, 124, площею 121,95 кв.м. Майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням. Строк оренди – 5 (п’ять) років.

Підстава: заява фізичної особи-підприємця Войкова Юрія Харламповича від 14.12.2020 № б/н.


1.4. від 30.05.2003 № 774, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул.Волонтерів, 57, площею 186,0 кв.м, з визначенням додаткових умов оренди: майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням, окрім виробничої діяльності та закладів з нічним режимом роботи. Строк оренди – 2 (два) роки.

Підстава: заявка № 18 фізичної особи-підприємця Глувинського Олександра Івановича;


1.5. від 27.07.2006 № 1068, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул. Макарова (споруда зупинки громадського транспорту біля бази відпочинку «Прибій» непарна сторона), площею 17,50 кв.м, з визначенням додаткових умов оренди:

- Об’єкт оренди може бути використаний за призначенням.

- Орендар зобов’язаний здійснити благоустрій зупинки громадського транспорту та прилеглої території.

- Орендар має право на розміщення тимчасової споруди на прилеглій до зупинки громадського транспорту території.

- Місце розміщення та проект благоустрою зупинки громадського транспорту підлягає обов’язковому погодженню з органами поліції на підставі чинного законодавства.

- Об’єкт комунальної власності міста – споруда зупинок громадського транспорту підлягає передачі в оренду без права подальшої приватизації.

- Облаштування для користування маломобільними групами населення громадським транспортом. Строк оренди – 5 (п’ять) років.

Підстава: заява фізичної особи-підприємця Губської Ніни Олексіївни від 29.12.2020 зі змінами, п. 2 протоколу засідання комітету по забезпеченню доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури від 29.03.2013 № 1/13, протокол засідання постійної комісії з питань управління комунальною власністю від 26.11.2013 № 53;


1.6. від 27.07.2006 № 1067, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул. Макарова (споруда зупинки громадського транспорту біля бази відпочинку «Камелот» парна сторона), площею 14,50 кв.м, з визначенням додаткових умов оренди:

- Об’єкт оренди може бути використаний за призначенням.

- Орендар зобов’язаний здійснити благоустрій зупинки громадського транспорту та прилеглої території.

- Орендар має право на розміщення тимчасової споруди на прилеглій до зупинки громадського транспорту території.

- Місце розміщення та проект благоустрою зупинки громадського транспорту підлягає обов’язковому погодженню з органами поліції на підставі чинного законодавства.

- Об’єкт комунальної власності міста – споруда зупинок громадського транспорту підлягає передачі в оренду без права подальшої приватизації.

- Облаштування для користування маломобільними групами населення громадським транспортом. Строк оренди – 5 (п’ять) років.

Підстава: заява фізичної особи-підприємця Губської Ніни Олексіївни від 29.12.2020 зі змінами, п. 2 протоколу засідання комітету по забезпеченню доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури від 29.03.2013 № 1/13, протокол засідання постійної комісії з питань управління комунальною власністю від 26.11.2013 № 53;


1.7. від 29.10.2007 № 1188, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул.Володимира Довганюка (споруда автобусної зупинки "Ринок по вул. Володимира Довганюка" (район житлового будинку, що знаходиться за адресою: вул. Володимира Довганюка, 91, м. Бердянськ), площею 14,70 кв.м, з визначенням додаткових умов оренди:

- Об’єкт оренди може бути використаний за призначенням.

- Орендар зобов’язаний здійснити благоустрій зупинки громадського транспорту та прилеглої території.

- Орендар має право на розміщення тимчасової споруди на прилеглій до зупинки громадського транспорту території.

- Місце розміщення та проект благоустрою зупинки громадського транспорту підлягає обов’язковому погодженню з органами поліції на підставі чинного законодавства.

- Об’єкт комунальної власності міста – споруда зупинок громадського транспорту підлягає передачі в оренду без права подальшої приватизації.

- Облаштування для користування маломобільними групами населення громадським транспортом. Строк оренди – 5 (п’ять) років.

Підстава: заява фізичної особи-підприємця Куделіна Сергія Ігоровича від 06.01.2021, п. 2 протоколу засідання комітету по забезпеченню доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури від 29.03.2013 № 1/13, протокол засідання постійної комісії з питань управління комунальною власністю від 26.11.2013 № 53;


1.8. від 10.07.2004 № б/н, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул. Січових стрільців, 2-в, площею 1217,50 кв.м. Майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням. Строк оренди – 5 (п’ять) років.

Підстава: заява фізичної особи-підприємця Зюзіна Сергія Вячеславовича від 13.11.2020;


1.9. від 16.09.1999 № б/н, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул. Січових стрільців, 2-в, площею 265,20 кв.м. Майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням. Строк оренди – 5 (п’ять) років.

Підстава: заява фізичної особи-підприємця Зюзіна Сергія Вячеславовича від 13.11.2020.


2. Визначити додаткові умови оренди вбудованих нежитлових приміщень, розташованих за адресою: Бердянський район, с. Азовське, вул. Центральна, 110, площею 40,0 кв.м,а саме:

- цільове призначення – аптека;

- без подальшої приватизації об’єкта оренди.

Підстава: лист Азовського старостинського округу від 30.12.2020 №01-21/218 (реєстр. номер УКВ 36 від 11.01.2021).


3. Управлінню комунальної власності Бердянської міської ради (Тахтаджиєва-Поклад А.І.), комунальному підприємству «Міськспецексплуатація» Бердянської міської ради (Барзенок Т.М.):


3.1. Оприлюднити інформацію щодо прийнятого рішення про оголошення аукціонів на офіційному сайті Бердянської міської ради.


3.2. Повідомити заявників про оголошення аукціонів.


3.3. Оприлюднити в електронній торговій системі (далі ЕТС) оголошення про аукціони.


3.4. Укласти за результатами проведення аукціонів договори оренди або додаткові угоди про продовження договорів оренди в межах наданих повноважень.


4. Дозволити Управлінню комунальної власності Бердянської міської ради (Тахтаджиєва-Поклад А.І.) продовжити без проведення аукціону термін дії договорів оренди комунального майна:


4.1. від 24.04.2018 № 1469, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул.Смоленська, 3, приміщення 2, площею 25,60 кв.м, з об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку «Смоленська-3» строком на 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців до 24.02.2024.

Підстава: заява об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Смоленська-3» від 22.12.2020;


4.2. від 25.07.2019 № 1335 (нова редакція), розташованого за адресою: м.Бердянськ, вул. Меотіди, 56 з установою «Всеукраїнський навчально-культурний центр психологічної підтримки, соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів «Академія ремесел» громадської організації «Всеукраїнська організація союз осіб з інвалідністю України» строком на 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців до 11.12.2023 р.

Підстава: листи установи „Всеукраїнський навчально-культурний центр психологічної підтримки, соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів „Академія ремесел” громадської організації «Всеукраїнська організація союз осіб з інвалідністю України” від 22.09.2020 № 09 (реєстр. номер УКВ 1473 від 22.09.2020) та від 06.01.2021 № 1 (реєстр. номер УКВ 25 від 06.01.2020).


5. Погодити рішення комунального підприємства «Міськспецексплуатація» Бердянської міської ради (балансоутримувача) про намір передачі в оренду частини комплексу будівель та споруд (літ. Ж), площею 187,40 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Бердянськ, вул. Халтуріна, 2.

Підстава: лист комунального підприємства «Міськспецексплуатація» Бердянської міської ради від 04.11.2020 № 316 (реєстр. номер УКВ 1719 від 05.11.2020).


6. Визначити комунальне підприємство «Міськспецексплуатація» Бердянської міської ради (Барзенок Т.М.) орендодавцем комунального майна, вказаного в п. 5 цього рішення.

Підстава: лист комунального підприємства «Міськспецексплуатація» Бердянської міської ради від 04.11.2020 № 316 (реєстр. номер УКВ 1719 від 05.11.2020).


7. Внести зміни до абзацу 2 п. 10 «- частини комплексу будівель та споруд, у складі: нежитлові приміщення №№ 1-8, № 11, № 64, площею 499,3 кв.м, навіси літ. М, М1, Н, О, площею 1778,4 кв.м, оглядова яма № 6, який знаходиться за адресою: м.Бердянськ, вул. Халтуріна, 2» рішення вісімдесят восьмої сесії Бердянської міської ради VIІ скликання від 24.09.2020 № 1 «Про майнові питання», виклавши його в наступній редакції:

- частини комплексу будівель та споруд, у складі: нежитлові приміщення №№ 1-8, № 11, № 64, площею 499,3 кв.м, навіси літ. М, М1, Н, О, рампи до літ. А, площею 1993,80кв.м, оглядова яма № 6, який знаходиться за адресою: м. Бердянськ, вул.Халтуріна, 2.


8. Надати дозвіл комунальному підприємству «Бердянськводоканал» Бердянської міської ради зняти з обліку (реєстрації) транспортні засоби (машини) по яким були прийняті рішення про списання та приватизацію (відчуження):

- Автомобіль ГАЗ-31029 «Волга», номерний знак АР 3496 СЕ;

- Автомобіль ГАЗ-4301 спец.вантажний, номерний знак АР 3486 СЕ;

- Загальний автобус ГАЗ-53, номерний знак АР 5913 АЕ;

- Автомобіль легковий ІЖ комбі 21251, номерний знак АР 3487 СЕ;

- Спецвантажна цистерна ГАЗ-3307, номерний знак АР 9354 СВ;

- Автобус загальний ПАЗ-672М, номерний знак АР 9668 АР;

- Автомобіль ВАЗ-21053, номерний знак АР 0771 АХ;

- Автомобіль УАЗ-3151, номерний знак АР 5403 СТ;

- Автомобіль РАФ-2203, номерний знак АР 5930 СЕ;

- Екскаватор колісний ЕО-2621, реєстраційний номер 15968 АР, заводский номер 825376 (списання, вибракування);

- Екскаватор ЕО 3322, реєстраційний номер 15960АР, заводский номер 13534 (відчуження);

- Причіп ПСЕ-Ф-12,5Б, реєстраційний номер 15966АР, заводский номер 08-04219 (відчуження).

Підстава: звернення комунального підприємства «Бердянськводоканал» Бердянської міської ради від 22.12.2020 №6034, від 23.12.2020 №6080, від 23.12 2020 №6082.


9. Надати згоду на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого комунального майна, розташованого за адресою: м. Бердянськ, вул. Софіївська, 38, площею 96,70 кв.м, з ганком до «літ. А» орендарю - фізичній особі-підприємцю Чулаковій Ірині Олександрівни відповідно до договору оренди комунального майна від 07.12.2020 № 1507 згідно з проектно-кошторисною документацією на суму 788442,00 грн.

Підстава: заява фізичної особи-підприємця Чулакової Ірини Олександрівни від 11.01.2021 №б/н (реєстр. номер УКВ 33 від 11.01.2021).


10. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на Управління комунальної власності Бердянської міської ради (Тахтаджиєва-Поклад А.І.), за виконання пп. 1.3, 1.8, 1.9, 3 цього рішення покласти на комунальне підприємство «Міськспецексплуатація» Бердянської міської ради (Барзенок Т.М.), за виконання п. 8 покласти на комунальне підприємство «Бердянськводоканал» Бердянської міської ради (Македонський О.В.) в межах наданих повноважень.


11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, промисловості, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю (Братеньков І.С.).

Міський голова Валерій БАРАНОВ28.01.2021516Про продовження договорів оренди шляхом проведення аукціону

Керуючись п. 5, 6 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 9 ст.18 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», Бердянська міська радаВИРІШИЛА:1. Оголосити аукціони, за результатами яких чинні договори оренди комунального майна, можуть бути продовжені з існуючими орендарями або укладені з новими орендарями, на продовження договорів оренди комунального майна:


1.1. від 20.03.2012 № 40 (нова редакція), розташованого за адресою: м. Бердянськ, с. Нововасилівка, вул. Центральна, 8, площею 63,0 кв.м. Об’єкт оренди може бути використаний за будь-яким цільовим призначенням. Строк оренди – 5 (п’ять) років.

Підстава: заява фізичної особи-підприємця Шамрицької Світлани Вікторівни від 26.11.2020 № 22;


1.2. від 10.07.2007 № 1155, розташованого за адресою: м. Бердянськ, пр. Праці, 6 / вул. Консульська, 35, площею 9,30 кв.м. Об’єкт оренди може бути використаний за будь-яким цільовим призначенням. Строк оренди – 5 (п’ять) років.

Підстава: заява фізичної особи-підприємця Тищик Галини Григорівни від 03.12.2020 №б/н;


1.3. від 01.10.2004 № 950, розташованого за адресою: м. Бердянськ, пр. Праці, 6/ вул. Консульська, 35, площею 1,50 кв.м. Об’єкт оренди може бути використаний за будь-яким цільовим призначенням. Строк оренди – 5 (п’ять) років.

Підстава: лист акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» від 08.12.2020 № Е.НЕ.0.0.0.0/2-201208/4349;


1.4. від 01.10.2004 № 949, розташованого за адресою: м. Бердянськ, пр. Перемоги, 8 / вул. Центральна, 34, площею 2,0 кв.м. Об’єкт оренди може бути використаний за будь-яким цільовим призначенням. Строк оренди – 5 (п’ять) років.

Підстава: лист акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» від 08.12.2020 № Е.НЕ.0.0.0.0/2-201208/4350.


2. Управлінню комунальної власності Бердянської міської ради (Тахтаджиєва-Поклад А.І.):


  1. Оприлюднити інформацію щодо прийнятого рішення про оголошення аукціону на офіційному сайті Бердянської міської ради.


  1. Повідомити заявників про оголошення аукціонів.


  1. Оприлюднити в електронній торговій системі (далі ЕТС) оголошення про продовження договорів оренди на аукціонах.


2.4. Укласти за результатами проведення аукціонів договори оренди або додаткові угоди про продовження договорів оренди в межах наданих повноважень.


3. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на Управління комунальної власності Бердянської міської ради (Тахтаджиєва-Поклад А.І.).


4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, промисловості, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю (Братеньков І.С.).

Міський голова Валерій БАРАНОВ
28.01.2021517Про включення цілого вбудованого приміщення за адресою: м. Бердянськ, Військове містечко-2, б. 10, приміщення 1 до переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Бердянська, що підлягають приватизації у 2021 році

Керуючись п.30 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про приватизацію державного і комунального майна”,”, ст. ст. 111, 115 Статуту територіальної громади міста Бердянська, рішенням п’ятдесят третьої сесії Бердянської міської ради від 08.11.2018 № 9, враховуючи рекомендації Управління комунальної власності від 12.01.2021, протокол постійної комісії міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, промисловості, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю від 13.01.2021 №3, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Відмовити громадянину України Зініну Олексію Олександровичу у включені цілого вбудованого приміщення, площею 39,6 кв.м., за адресою: м. Бердянськ, Військове містечко-2, б. 10, приміщення 1 до переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Бердянська, що підлягають приватизації у 2021 році.

2. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на Управління комунальної власності Бердянської міської ради (Тахтаджиєва-Поклад А.І.).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, промисловості, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю (Братеньков І.С.).
Міський голова Валерій БАРАНОВ


28.01.2021518Про затвердження Програми благоустрою та утримання кладовищ на 2020-2022 роки в новій редакції

Згідно зі ст. 20 Бюджетного кодексу України, п. 22 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 30 Закону України "Про поховання та похоронну справу", Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


 1. Затвердити Програму благоустрою та утримання кладовищ на 2020-2022 роки в новій редакції (додається).

 2. Рішення сімдесятої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 21.12.2019 року №50 «Про затвердження Програми боротьби зі шкідниками на 2020-2022 роки у новій редакції» вважати таким, що втратило чинність.

 3. Управлінню житлово-комунального господарства забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань.

 4. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах видатків, затверджених у бюджеті Бердянської міської територіальної громади, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

 5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Гречка В.В.).

 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Цуканов В.В.) та постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницкий М.М.).
Міський голова Валерій БАРАНОВ
 
28.01.2021519Про затвердження Програми прибирання, санітарного очищення та утримання об’єктів благоустрою на 2020-2022 роки в новій редакції.

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України “Про благоустрій населених пунктів”, Законом України «Про відходи», ст. 91 Бюджетного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони», наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів міського благоустрою», розпорядження голови Запорізької облдержадміністрації від 02.10.2019 № 478, ст. ст. 75,76,79 Кодексу цивільного захисту України, рішенням двадцять п’ятої (позачергова) сесії VI скликання Бердянської міської ради від 30.05.2012 № 5 «Про затвердження Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку та додержання тиші в громадських місцях міста Бердянська в новій редакції» (зі змінами та доповненнями), Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Затвердити Програму прибирання, санітарного очищення та утримання об’єктів благоустрою на 2020-2022 роки в новій редакції (додається).

2. Рішення вісімдесят сьомої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 29.10.2020 р. №40 «Про затвердження Програми прибирання, санітарного очищення та утримання об’єктів благоустрою на 2020-2022 роки» вважати таким, що втратило чинність.

3. Управлінню житлово-комунального господарства забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань.

4. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах видатків, затверджених у бюджеті Бердянської міської територіальної громади, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

5. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Гречка В.В.).

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Цуканов В.В.) та постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницкий М.М.).
Міський голова Валерій БАРАНОВ

 
28.01.2021520Про затвердження Програми боротьби зі шкідниками на 2020-2022 роки в новій редакції

Керуючись п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про рослинний світ», «Про благоустрій населених пунктів», «Про карантин рослин», наказом Міністерства аграрної політики України від 29.11.2006 № 716 «Про затвердження Переліку регульованих шкідливих організмів», наказами Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 22.11.2006 № 386 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо обліку зелених насаджень у населених пунктах України» та від 10.04.2006 № 105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України», розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації від 29.11.2017 № 641 «Про заходи щодо профілактики трансмісивних та зооантропонозних інфекцій на території Запорізької області», Планом заходів щодо профілактики та боротьби з дирофіляріозом в Запорізькій області на 2019-2021 роки, ст. 70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою збереження здоров’я населення та попередження виникнення трансмісивних та зооантропонозних інфекцій, покращення зовнішньої привабливості, охорони, збереження та відтворення зелених насаджень Бердянської міської територіальної громади Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Затвердити Програму боротьби зі шкідниками на 2020-2022 роки в новій редакції (додається).

2. Рішення вісімдесят четвертої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 23.07.2020 №30 «Про затвердження Програми боротьби зі шкідниками на 2020-2022 роки у новій редакції» вважати таким, що втратило чинність.

3. Управлінню житлово-комунального господарства забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань.

4. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах видатків, затверджених у бюджеті Бердянської територіальної громади, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Гречка В.В.).

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Цуканов В.В.) та постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницкий М.М.).
Міський голова Валерій БАРАНОВ


 
28.01.2021521Про затвердження Програми рятування життя людей на водних об’єктах на 2020-2022 роки в новій редакції

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, постанови Кабінету Міністрів України від 06.03.2002 №264 «Про затвердження порядку обліку місць масового відпочинку населення на водних об’єктах», розпорядження Президента України від 14.07.2001 №190/2001-рп «Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах», Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Затвердити Програму рятування життя людей на водних об’єктах на 2020-2022 роки в новій редакції (додається).

2. Рішення сімдесятої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 21.12.2019 №47 «Програми рятування життя людей на водних об’єктах на 2020-2022» вважати таким, що втратило чинність.

3. Управлінню житлово-комунального господарства забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань.

4. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах видатків, затверджених у бюджеті Бердянської міської територіальної громади, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ( Гречка В.В.).

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Цуканов В.В.) та постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницкий М.М.).
Міський голова Валерій БАРАНОВ


 
28.01.2021522Про затвердження Програми поховання невідомих та безрідних громадян на 2020-2022 роки в новій редакції

Згідно зі ст. 20 Бюджетного кодексу України, п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 16 Закону України «Про поховання та похоронну справу», Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Затвердити Програму поховання невідомих та безрідних громадян на 2020-2022 роки в новій редакції (додається).

2. Рішення вісімдесят сьомої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 21.12.2019 №49 «Про затвердження Програми поховання невідомих та безрідних громадян на 2020-2022 роки» вважати таким, що втратило чинність.

3. Управлінню житлово-комунального господарства забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань.

4. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах видатків, затверджених у бюджеті Бердянської міської територіальної громади, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Гречка В.В.).

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Цуканов В.В.) та постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницкий М.М.).
Міський голова Валерій БАРАНОВ


 
28.01.2021523Про затвердження Програми поточного ремонту та утримання зелених насаджень на 2020-2022 роки в новій редакції

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», ст.20, п. 5 ч.1 ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Затвердити Програму поточного ремонту та утримання зелених насаджень на 2020-2022 роки в новій редакції (додається).

2. Управлінню житлово-комунального господарства виконкому Бердянської міської ради забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань.

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах затверджених у бюджеті Бердянської міської територіальної громади, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

4. Рішення сімдесятої сесії міської ради VII скликання від 21.12.2019 №52 «Про затвердження Програми поточного ремонту та утримання зелених насаджень на 2020-2022 роки» вважати таким, що втратило чинність.

5. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гречку В.В.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Цуканов В.В.) та на постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.).
Міський голова Валерій БАРАНОВ


 
28.01.2021524Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами на 2020-2022 роки в новій редакції

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про відходи», наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово- комунального господарства України від 10.01.2006 № 5 «Про затвердження Рекомендацій з удосконалення експлуатації діючих полігонів та звалищ твердих побутових відходів», наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 01.12.2010 № 435 «Про затвердження Правил експлуатації полігонів побутових відходів», Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Затвердити Програму поводження з твердими побутовими відходами на 2020-2022 роки в новій редакції (додається).

2. Рішення вісімдесят сьомої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 29.10.2020 №38 «Про затвердження Програми боротьби зі шкідниками на 2020-2022 роки у новій редакції» вважати таким, що втратило чинність.

3. Управлінню житлово-комунального господарства забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань.

4. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах видатків, затверджених у бюджеті Бердянської міської територіальної громади, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Гречка В.В.).

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Цуканов В.В.) та постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницкий М.М.).
Міський голова Валерій БАРАНОВ


 
28.01.2021525 Про затвердження Програми утримання об’єктів зовнішнього освітлення вулиць та технічних засобів регулювання дорожнього руху на 2020-2022 роки в новій редакції

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про благоустрій населених пунктів», ст. 70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська радаВ И Р І Ш И Л А:


 1. Затвердити Програму утримання об’єктів зовнішнього освітлення вулиць та технічних засобів регулювання дорожнього руху на 2020-2022 роки в новій редакції (додається).

 2. Вважати таким, що втратило чинність рішення вісімдесят сьомої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 29.10.2020 року № 31 «Про затвердження Програми утримання об’єктів зовнішнього освітлення вулиць та технічних засобів регулювання дорожнього руху на 2020-2022 роки».

 3. Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2021 рік.

 4. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах затверджених у бюджеті Бердянської міської територіальної громади на 2021 рік, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

 5. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гречку В.В.

 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Цуканова В.В.) та постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницького М.М.).Міський голова Валерій БАРАНОВ

28.01.2021526Про затвердження «Програми регулювання чисельності безпритульних тварин на 2019-2021 роки в новій редакції

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.15 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 70 Статуту територіальної громади міста Бердянська з метою забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин, впровадження принципів захисту тварин від жорстокого поводження та гуманного ставлення до них, для зменшення чисельності безпритульних тварин на території міста, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


 1. Затвердити «Програму регулювання чисельності безпритульних тварин на 2019- 2021 роки в новій редакції (додається).

 2. Управлінню житлово-комунального господарства виконкому Бердянської міської ради забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2019-2021 роки.

 3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради (Бочкова Н.М) у межах видатків, затверджених у бюджеті Бердянської міської територіальної громади на 2019-2021 роки, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

 4. Рішення вісімдесят сьомої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 29.10.2020 року № 41 «Про затвердження Програми регулювання безпритульних тварин на 2019-2021 роки в новій редакції» вважати таким, що втратило чинність.

 5. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гречку В.В.

 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Цуканова В.В.), постійну комісію міської ради з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.) та на постійну комісію з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницького М.М.).
Міський голова Валерій БАРАНОВ

 
28.01.2021527Про затвердження Програми утримання об’єктів благоустрою на 2021 рік.

Згідно зі ст. 20, 91 Бюджетного кодексу України, п. 22 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Затвердити Програму утримання об’єктів благоустрою на 2021 рік. (додається)

2. Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2021 рік.

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах видатків, затверджених у бюджеті Бердянської міської територіальної громади на 2021 рік, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

4. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гречку В.В.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Цуканов В.В.) та постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.) в межах наданих повноважень.

Міський голова Валерій БАРАНОВ 
28.01.2021528Про затвердження програми «Питна вода» на 2021 рік

Керуючись п. 22 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.20, п.13 ч.1 ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 70, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


   1. 1. Затвердити програму «Питна вода» на 2021 рік (додається).

2. Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2021 рік.

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах видатків, затверджених у бюджеті Бердянської міської територіальної громади на 2021 рік, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гречку В.В.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Цуканов В.В), постійну комісію міської ради з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.), постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.). 


Міський голова                                                                        Валерій БАРАНОВ
 
28.01.2021529Про затвердження Програми капітального ремонту житлово-комунального комплексу на 2021 рік

Згідно зі ст. 20, ст. 91 Бюджетного кодексу України, п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Програму капітального ремонту житлово-комунального комплексу на 2021 рік.

2. Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2021 рік.

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах видатків, затверджених у бюджеті Бердянської міської територіальної громади на 2021 рік, забезпечити фінансування зазначеної Програми.

4. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гречку В.В.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку та постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності.

Міський голова Валерій БАРАНОВ

 
28.01.2021530Про затвердження Програми капітального ремонту ліфтів та системи диспетчеризації ліфтів багатоквартирних житлових будинків м. Бердянськ на 2021 рік

Відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України, п.22, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою забезпечення безаварійної, надійної та безпечної експлуатації ліфтів багатоквартирних житлових будинків, забезпечення комфортних умов життєдіяльності мешканців багатоповерхової забудови, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Програму капітального ремонту ліфтів та системи диспетчеризації ліфтів багатоквартирних житлових будинків м. Бердянськ на 2021 рік (далі за текстом – Програма, додається).

2. Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2021 рік.

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах видатків, затверджених у бюджеті Бердянської міської територіальної громади на 2021 рік, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

4. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Гречку В.В.)

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Цуканов В.В.) та постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.).
Міський голова Валерій БАРАНОВ

 
28.01.2021531Про затвердження Програми придбання, капітального та поточного ремонту об`єктів благоустрою на 2021 рік.

Згідно зі ст. 20, 91 Бюджетного кодексу України, п. 22 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Затвердити Програму придбання, капітального та поточного ремонту об`єктів благоустрою на 2021 рік (додається).

2. Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради забезпечити виконання заходів Програми в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2021 рік.

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради у межах видатків, затверджених у бюджеті Бердянської міської територіальної громади на 2021 рік, забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

4. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гречку В.В.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Цуканов В.В.) та постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.) в межах наданих повноважень.Міський голова Валерій БАРАНОВ28.01.2021532Про затвердження Програми відшкодування частини кредитів, залучених в кредитно-фінансових установах, що надаються об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків на реалізацію енергозберігаючих та енергоефективних проєктів в житловому фонді Бердянської територіальної громади на 2021 рік

Відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 12 Закону України „Про енергозбереження”, ст. 16 Закону України ,,Про енергетичну ефективність будівель”, ст. 21 „Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку”, Постанов Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 р. № 1056 про „Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження”, від 1 березня 2010 р. № 243 „Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2021 роки” з метою стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів через залучення кредитних коштів, Бердянська міська радаВИРІШИЛА:


 1. Затвердити Програму відшкодування частини кредитів, залучених в кредитно-фінансових установах, що надаються об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків на реалізацію енергозберігаючих та енергоефективних проєктів в житловому фонді Бердянської територіальної громади на 2021 рік (додається).

2.Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської міської ради забезпечити виконання заходів Програми в межах бюджетних асигнувань на 2021 рік, шляхом укладання відповідних правочинів з кредитно-фінансовими установами.

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

4. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гречку В.В.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Цуканова В.В.) та постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Рудницького М.М.).


Міський голова Валерій БАРАНОВ

 
28.01.2021533Про внесення змін до плану діяльності з підготовки виконавчими органами Бердянської міської ради проєктів регуляторних актів для розгляду на сесіях міської ради у 2021 році

Згідно зі ст.ст. 1, 7 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, ст. 25 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести зміни до плану діяльності з підготовки виконавчими органами Бердянської міської ради проєктів регуляторних актів для розгляду на сесіях міської ради у 2021 році, затвердженого рішенням вісімдесят сьомої сесії Бердянської міської ради VIІ скликання від 29.10.2020 № 49, доповнивши план додатковими пунктами згідно з додатком.


2. Це рішення є невід'ємною частиною рішення шістдесят дев’ятої сесії Бердянської міської ради VIІ скликання від 29.10.2020 № 49.


3. Сектору „Прес-служба” міської ради та виконавчого комітету Бердянської міської ради (Єгорова І.О.) оприлюднити це рішення в офіційних місцевих засобах масової інформації в 10-денний термін з дня його прийняття.


4. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради в межах наданих повноважень.


5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, промисловості, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю (Братеньков І.С.).
Міський голова Валерій БАРАНОВ


 
28.01.2021534Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Бердянської міської територіальної громади на 2021 рік

Відповідно до ст. 143 Конституції України, Закону України від 23.03.2000 №1602-III (зі змінами) „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, п.22 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку Бердянської міської територіальної громади на 2021 рік (додається).


2. Секретарю Бердянської міської ради, заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючому справами виконавчого комітету Бердянської міської ради, начальнику Управління комунальної власності міської ради, начальнику фінансового управління виконавчого комітету, старостам Азовського та Нововасилівського старостинських округів організувати роботу щодо виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Бердянської міської територіальної громади на 2021 рік (далі - Програма).


3. Структурним підрозділам виконавчих органів Бердянської міської ради відповідно до своїх повноважень, старостам Азовського та Нововасилівського старостинських округів щопівроку до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, надавати інформацію про стан виконання Програми та Звіту про стратегічну екологічну оцінку (СЕО) управлінню економіки виконавчого комітету Бердянської міської ради.


4. Управлінню економіки виконавчого комітету Бердянської міської ради узагальнювати отриману інформацію з метою проведення економічного аналізу виконання основних завдань та заходів Програми та надавати її міській раді до 30 числа місяця, що настає за звітним періодом.

5. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Муху Ю.М.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М).

Міський голова Валерій БАРАНОВ 
28.01.2021535Про затвердження Програми сприяння залученню інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату Бердянської міської територіальної громади на 2021 рік

Відповідно до п. 22 ст. 26, п. б) п. 3 ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; ст. 2 Закону України «Про інвестиційну діяльність»;
ст. 25, 70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Програму сприяння залученню інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату Бердянської міської територіальної громади на 2021 рік (додається).

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бердянської міської ради в межах затверджених бюджетних видатків з урахуванням можливостей бюджету Бердянської міської територіальної громади забезпечити фінансування зазначеної вище Програми.

3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови Муху Ю.М.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.).
Міський голова Валерій БАРАНОВ

 
28.01.2021536Про затвердження Положення про апарат Бердянської міської ради

Керуючись ст. 25 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Регламентом Бердянської міської ради VIIІ скликання, Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Затвердити Положення про апарат Бердянської міської ради (додається).

2. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на секретаря міської ради Свідла О.П.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань законності, регламенту, депутатської етики та інформаційної політики (Братанова Д.Г.).
Міський голова Валерій БАРАНОВ 
28.01.2021537Про затвердження плану роботи Бердянської міської ради на I півріччя 2021 року

Згідно з п. 7 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 68 Статуту територіальної громади міста Бердянська, враховуючи пропозиції постійних комісій міської ради, структурних підрозділів виконавчого комітету Бердянської міської ради, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити план роботи Бердянської міської ради VІІІ скликання на I півріччя 2021 року, що додається.

2. Відділу з питань організації депутатської діяльності апарату міської ради забезпечити своєчасне доведення плану роботи міської ради до голів постійних комісій міської ради, депутатів міської ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

3. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на секретаря міської ради Свідло О.П.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань законності, регламенту, депутатської етики та інформаційної політики (Братанова Д.Г.).


Міський голова Валерій БАРАНОВ


 
28.01.2021538Про звернення до Запорізької обласної ради та Голови Запорізької обласної Державної адміністрації Старуха О.В. щодо продовження фінансування робіт в 2021 році з ремонту аварійного колектора та берегозахисних споруд

Керуючись ст. ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст.13, 19, 20 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Направити звернення до Запорізької обласної ради та Голови Запорізької обласної Державної адміністрації Старуха О.В. щодо продовження фінансування робіт в 2021 році з ремонту аварійного колектора та берегозахисних споруд (текст звернення додається).

2. Прес-службі міської ради та виконавчого комітету Бердянської міської ради оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації.

3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, в межах наданих повноважень.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань законності, регламенту, депутатської етики та інформаційної політики (Братанова Д.Г.), в межах її повноважень.
Міський голова Валерій БАРАНОВ


 
28.01.2021539Про затвердження Статуту міського комунального підприємства „Дитячий оздоровчий центр „Червона гвоздика” Бердянської міської ради у новій редакції

Відповідно до ст.57 Господарського Кодексу України, ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою оптимізації та упорядкування процесу прийняття рішень міською радою, Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Затвердити статут міського комунального підприємства „Дитячий оздоровчий центр „Червона гвоздика” Бердянської міської ради у новій редакції (додається).

2. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, регламенту, депутатської етики та інформаційної політики (Братанова Д.Г.).
Міський голова Валерій БАРАНОВ28.01.2021540Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість на 2021 рік

Керуючись п.22 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.91 Бюджетного кодексу України, ст.20 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», ст.ст.25,70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 №1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів) розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» зі змінами, від 14.02.2018 №156 “Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів” зі змінами, на підставі рішення Конкурсної комісії з розгляду проектів програм, розроблених громадськими організаціями ветеранів та осіб з інвалідністю, для виконання яких надається фінансова підтримка з місцевого бюджету, з метою забезпечення громадської злагоди та соціального партнерства, об’єднання зусиль органів виконавчої влади та громадських організацій осіб з інвалідністю та ветеранів Бердянська міська рада


Вирішила:


1. Затвердити Програму надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість на 2021 рік, що додається.

2. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та начальника управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради Токмань Н.А.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.), з гуманітарних питань та соціального захисту (Буханова К.В.)Міський голова Валерій БАРАНОВ

 
28.01.2021541Про затвердження Програми соціального захисту на 2018-2021 роки в новій редакції

Відповідно до п.22 ст. 26, п.3 ст.30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про соціальні послуги”, Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, Закону України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та громадян похилого віку в Україні”, Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558 “Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги”, ст.70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою вирішення питань соціального захисту шляхом встановлення додаткових, порівняно з державними програмами гарантій, компенсацій та пільг, надання адресної допомоги Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА


1. Затвердити “Програму соціального захисту на 2018-2021 роки” в новій редакції, що додається.

2. Фінансовому управлінню міськвиконкому (Бочковій Н.М.) забезпечити фінансування програми в межах затверджених бюджетних призначень у бюджеті Бердянської міської територіальної громади на відповідний рік.

3. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та начальника управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради Токмань Н.А.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.), з гуманітарних питань та соціального захисту (Буханова К.В.)


Міський голова Валерій БАРАНОВ

28.01.2021542Про затвердження міської Програми поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища на 2021-2023 роки

Відповідно до ст.25 Закону України «Про охорону праці», п.22 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст. 25,70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою формування сучасного безпечного та здорового виробничого середовища на підприємствах та організаціях комунальної форми власності Бердянська міська рада


Вирішила:

1. Затвердити міську Програму поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища на 2021-2023 роки (додається).


2. Рішення вісімдесят першої сесії VII скликання від 04.06.2020 р. № 31 “Про затвердження міської Програми поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища на 2017-2020 роки” вважати виконаним та зняти з контролю (інформація про виконання додається).


3. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради в межах наданих повноважень та начальника управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради Токмань Н.А.


4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.), з гуманітарних питань та соціального захисту (Буханова К.В.).

Міський голова Валерій БАРАНОВ


 
28.01.2021543Про затвердження Програми залучення безробітних до громадських робіт «Подолаємо безробіття разом» на 2018 - 2022 роки в новій редакції

Відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 31 Закону України «Про зайнятість населення», ст.ст. 25,70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою соціальної, матеріальної та психологічної підтримки безробітних та інших осіб Бердянської міської територіальної громади, які перебувають на обліку в Бердянському міськрайонному центрі зайнятості, Бердянська міська рада


Вирішила:

1. Затвердити Програму залучення безробітних до громадських робіт «Подолаємо безробіття разом» на 2018 - 2022 роки в новій редакції (додається).


2. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради в межах наданих повноважень та начальника управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради Токмань Н.А.


3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.), з гуманітарних питань та соціального захисту (Буханова К.В.).

Міський голова Валерій БАРАНОВ


 
28.01.2021544Про затвердження тарифів на платні соціальні послуги комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Бердянської міської ради у 2021 році

Керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Відповідно до п. 9 ст. 28 Закону України «Про соціальні послуги», п.4 Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 428 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги», враховуючі положення Комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Бердянської міської ради (нова редакція), затвердженого рішенням сімдесят шостої сесії Бердянської міської ради VII скликання від 26 березня 2020 р. № 37, Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Затвердити тарифи на платні соціальні послуги комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Бердянської міської ради, у 2021 році (додаються).

2. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради в межах повноважень та начальника управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради Токмань Н.А.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань, та соціального захисту (Буханова К.В.).
Міський голова Валерій БАРАНОВ28.01.2021545Про затвердження тарифів на соціальні послуги Бердянського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, що надаються у 2021 році

Керуючись ст. 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до ст. 28 Закону України «Про соціальні послуги», постанови № 428 від 01.06.2020 «Про затвердження порядку регулювання тарифів на соціальні послуги», наказу Міністерства праці та соціальної політики України № 1186 від 07.12.2015 «Про затвердження Методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальних послуг», Положення про Бердянський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міська рада


Вирішила:


1. Затвердити тарифи на платні соціальні послуги Бердянського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у 2021 році, що додаються.


2. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради в межах повноважень та начальника управління праці та соціального захисту населення Токмань Н.А.


3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань та соціального захисту (Буханова К.В.).


Міський голова Валерій БАРАНОВ

 
28.01.2021546Про затвердження Цільової програми «Освіта» на 2021 рік в новій редакції

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 89, ст. 91 Бюджетного кодексу України, наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», із змінами та доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2016 № 860, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою укріплення та поліпшення матеріально-технічної бази освітніх закладів, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


 1. Затвердити Цільову програму «Освіта» на 2021 рік в новій редакції, що додається.


2. Відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради (Липський В.М.) забезпечити виконання заходів щодо реалізації Цільової програми «Освіта» на 2021 рік.


3. Рішення четвертої (позачергової) сесії Бердянської міської ради VIII скликання від 24.12.2020 № 16 «Про затвердження Цільової програми «Освіта» на 2021 рік» визнати таким, що втратила чинність.


4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради в межах наданих повноважень.


5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради з гуманітарних питань та соціального захисту (Буханова К.В.) та постійну комісію Бердянської міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.).Міський голова Валерій БАРАНОВ28.01.2021547Про затвердження Програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального та соціально-культурного призначення на 2021 рік в новій редакції

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 70 Статуту територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА


1. Затвердити Програму будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального та соціально-культурного призначення на 2021 рік в новій редакції (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення Бердянської міської ради VII скликання четвертої (позачергової) сесії від 24.12.2020 № 20.

3. Фінансовому управлінню міськвиконкому (Бочкова Н.М.) здійснювати фінансове забезпечення Програми за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Бердянської міської територіальної громади.

4. Управлінню капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради (Федюкович А.В.) у своїй роботі керуватися даним рішенням.

5. Відповідальність за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Божкова О.А).

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності (Рудницький М.М.), постійну комісію з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Цуканов В.В.) та комісію з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).Міський голова Валерій БАРАНОВ

28.01.2021548Про статус “вимушеної невідповідності вимогам Зонінгу" земельних ділянок

Згідно з п. 34 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, п.5.3 розділу 5 Пояснювальної записки до Плану зонування території міста Бердянська, затвердженого рішенням тридцять восьмої сесії Бердянської міської ради VІ скликання від 31.05.2013 № 27, колективного звернення Голенєва В.О., Голенєвої С.О., Голенєва С.В., Трет’як Н.В., Трет’як М.В., Трет’яка С.В. від 18.11.2020 № Ко-2183, протоколу проведення засідань постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології від 13.01.2021 № 3, Бердянська міська радаВИРІШИЛА1. Надати статус “вимушеної невідповідності вимогам Зонінгу” земельній ділянці площею орієнтовно 0,1 га, що розташована в зоні санаторіїв за адресою: м.Бердянськ, бул. Тінистий, 5-а, визнавши вид використання земельної ділянки "для будівництва та обслуговування індивідуального житлового будинку" (Голенєв В.О., Голенєва С.О., Голенєв С.В., Трет’як Н.В., Трет’як М.В., Трет’як С.В.).

2. На земельній ділянці, зазначеній у пункті 1 цього рішення, дозволяється капітальний ремонт та експлуатація будівель і споруд, що не відповідають вимогам Плану зонування території (Зонінгу), а також їх реконструкція і технічне переоснащення, якщо це не призведе до збільшення невідповідностей Зонінгу.

3. Управлінню містобудування та архітектури виконавчого комітету Бердянської міської ради (Малиновська А.М.) під час надання відповідних погоджень при узгодженні землевпорядної документації, видачі вихідних даних на проєктування об'єктів будівництва керуватися цим рішенням.

4. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника

2міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Божкову О.А.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології (Безверхий В.П.).
Міський голова Валерій БАРАНОВ 
28.01.2021549Про переведення садових та дачних будинків у жилі будинки

Згідно зі ст. 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 38 Земельного кодексу України, ст. 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015р. №321 “Про затвердження порядку переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, на підставі звернень, що надійшли до виконавчого комітету Бердянської міської ради, протоколу проведення засідання постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин та екології від 13.01.2021 №3 Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Перевести садовий будинок №235 (літ.“А,а,Мс,а1,а2”) в ОКСТ “Кабельник” у жилий будинок, власником якого є Покідова Тамара Олександрівна, яка проживає за адресою: (...).

Підстава: заява від 19.10.2020р. №19325, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від (...), індексний номер витягу: (...), звіт про проведення технічного огляду садового будинку ТОВ “Корум” від (...) складений експертом Сергієнком М.І.


2. Перевести садовий будинок №176/2 (літ.“А,а1,а2,а3”) в ОКСТ “Сонячний Бердянськ” у жилий будинок, власником якого є Марченко Володимир Володимирович, який проживає за адресою: (...).

Підстава: заява від 26.11.2020р. №23495, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від (...), індексний номер витягу:(...), звіт про проведення технічного огляду садового будинку від (...) складений КП “Архітектурно-планувальне бюро” Бердянської міської ради експертом Рупчевою Т.В.


3. Керуючись п.4 “Порядку переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015р. №321, на підставі виявлених в поданих документах недостовірних відомостей щодо загальної площі садового будинку, відмовити у переведенні у жилий будинок садового будинку №18

2


(літ.“А”) в ОКСТ “Южанка”, власником якого є Олейник Віра Михайлівна, яка проживає за адресою: (...).


4. У зв'язку з уточненням написання імені та по батькові заявника п.1 рішення вісімдесят сьомої сесії VІІ скликання Бердянської міської ради від 29.10.2020р. №9 “Про переведення садових та дачних будинків у жилі будинки” потребує технічної правки, а саме:заміни слів “Бобир Віктор Юрійович, який проживає за адресою” на “Бобир Вікторія Юріївна, яка проживає за адресою”.


5. У зв'язку з уточненням назви садового товариства та технічною помилкою п.2 рішення вісімдесят сьомої сесії VІІ скликання Бердянської міської ради від 29.10.2020р. №9 “