21.12.2019Рішення №67 сесії №70 "Про внесення змін до Регламенту Бердянської міської ради VIІ скликання"

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 26, ч. 14 ст. 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва”, Бердянська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Внести зміни до Регламенту Бердянської міської ради VIІ скликання, затвердженого рішенням Бердянської міської ради від 03.12.2015 №5 “Про затвердження Регламенту Бердянської міської ради VIІ скликання”, а саме:

1.1. абзац 6 ст.7 Регламенту доповнити реченням наступного змісту: “Вимоги щодо строку оприлюднення не застосовуються до проектів рішень, спрямованих на надання адміністративних послуг, якщо це призведе до порушення встановленого законом строку надання відповідної адміністративної послуги”.

1.2. статтю 15 Регламенту викласти в наступній редакції:

“ На підставі наданих пропозицій міський голова за 25 робочих днів, а у випадку розгляду проектів рішень, спрямованих на надання адміністративних послуг — за 10 робочих днів до сесії, визначає перелік питань та видає розпорядження про скликання сесії Бердянської міської ради з зазначенням питань, включених до проекту порядку денного.”

2. Дане рішення є невід’ємною частиною рішення другої сесії Бердянської міської ради VІІ скликання від 03.12.2015 №5 “Про затвердження Регламенту Бердянської міської ради VIІ скликання”.

3. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на міського голову Чепурного В.П.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Георгієв Є.І.).
Міський голова Володимир ЧЕПУРНИЙ