24.09.2020Рішення №9 сесії №86 "Про включення убудованого приміщення, за адресою: м. Бердянськ, вул. Європейська, 54, приміщення №2 до переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Бердянська, що підлягають приватизації у 2020 році"

Керуючись п.30 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про приватизацію державного і комунального майна”,”, ст. ст. 111, 115 Статуту територіальної громади міста Бердянська, рішенням п’ятдесят третьої сесії Бердянської міської ради від 08.11.2018 № 9, враховуючи протокол засідання постійної комісії міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю від 25.08.2020 №90, рекомендації Управління комунальної власності від 10.08.2020, Бердянська міська рада


ВИРІШИЛА:

1. Включити до переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Бердянська, що підлягають приватизації у 2020 році, убудоване приміщення, площею 383.8 кв.м., за адресою: м. Бердянськ, вул. Європейська, 54, приміщення №2, способом викупу громадянкою України Братеньковою Людмилою Володимирівною з компенсацією орендарю вартості невід’ємних поліпшень нерухомого майна, здійснених за згодою орендодавця за рахунок власних коштів орендаря та умовами щодо заборони відчудження об’єкту приватизації без згоди органу приватизації протягом двох років з моменту набуття права власності.

2. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на Управління комунальної власності Бердянської міської ради (Тахтаджиєва-Поклад А.І.).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики, підприємницької діяльності та управління комунальною власністю (Братеньков І.С.).
Міський голова Володимир ЧЕПУРНИЙ