03.06.2021Рішення №43 сесії №12 "Про затвердження Порядку утворення Наглядових рад комунальних підприємств Бердянської міської ради"

Згідно до ст. 63, 65, 78, 78-1 Господарського кодексу України, Закону України 331405-VIII від 02.06.2016p. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об’єктами державної та комунальної власності», керуючись пунктом 30-1 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою здійснення належного контролю за діяльністю комунальних підприємств Бердянської міської ради та підвищення ефективності ïx діяльності, Бердянська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.       Затвердити:

1.1.     критерії обов’язковості утворення Наглядової ради комунальних підприємств Бердянської міської ради (Додаток №1);

1.2.     порядок утворення, організації діяльності та ліквідації Наглядової ради комунальних підприємств Бердянської міської ради, порядок призначення членів Наглядових рад комунальних підприємств Бердянської міської ради та визначення кола питань, що належить до її виключної компетенції (Додаток №2);

1.3.     перелік комунальних підприємств, в яких створюються Наглядові ради (Додаток №3).

2.   Перелік та персональний склад Наглядових рад комунальних підприємств Бердянської міської ради затвердити окремим рішенням Бердянської міської ради після ïx формування.

3.   Комунальним підприємствам Бердянської міської ради, в яких утворення Наглядової ради згідно з цим рішенням є обов’язковим, привести свої статути i внутрішні положення у відповідність до цього рішення у місячний строк з дня набрання чинності рішення про утворення Наглядової ради комунального підприємства на відповідному підприємстві.

4.   Прес-службі міської ради та виконавчого комітету Бердянської міської ради оприлюднити дане рішення в офіційних місцевих засобах масової інформації.

5.   Відповідальність за виконання даного рішення покласти на секретаря Бердянської міської ради (Свідло О.П.)

6.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Бердянської міської ради з питань житлового, комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв’язку (Цуканов В.В.).

7.   Дане рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.

 

 

Міський голова                                                           Валерій БАРАНОВ