Бердянська міська рада - офіційний сайт
Комунальна установа "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю" Бердянської міської ради

 

Мета: надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю.
Адреса: 71100 м. Бердянськ Запорізької області вул. Європейська, 68А.

Е-mаіІ: tercentr.k68a@gmail.com

Розпорядок роботи:
Понеділок-четвер: з 8.00 до 17.00
П'ятниця: з 8.00 до 15.45
Обідня перерва: з 12.00 до 12.45

В Центрі створена реабілітаційна комісія з фахівців, функціонує три групи денного догляду за дітьми з інвалідністю, амбулаторна група «Матері і дитини» для дітей віком до 2 років, які мають ризик отримати інвалідність.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЦЕНТР

Комунальна установа "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю" Бердянської міської ради – це реабілітаційна установа, цільовим призначенням якої є здійснення комплексу реабілітаційних заходів для дітей-інвалідів, а також дітей віком до 2 років, які мають ризик отримати інвалідність, спрямованих на попередження або подолання фізичних, психічних розладів, коригування порушень розвитку, навчання основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для їхньої інтеграції у суспільство.  

 Центр забезпечує:

·        реалізацію головних завдань, визначених Законами України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про реабілітацію інвалідів в Україні", "Про соціальні послуги" щодо забезпечення права дітей з інвалідністю на реабілітацію з метою їх подальшої інтеграції в дитячі колективи дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл;

·        створення умов для всебічного розвитку, засвоєння дітьми з інвалідністю знань, умінь і навичок з метою підготовки їх до здобуття дошкільної освіти з подальшим здобуттям дітьми базової та повної загальної середньої освіти, професійно-технічної та вищої освіти;

·        підготовку батьків або законних представників дітей з інвалідністю до продовження (у разі потреби) здійснення реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю поза межами Центру;

·        здійснення комплексу реабілітаційних заходів відповідно до індивідуального плану реабілітації дитини з інвалідністю, складеного з метою реалізації індивідуальної програми реабілітації (далі - ІПР), з можливим залученням до участі в цьому процесі батьків або законних представників дитини з інвалідністю;

·        виконання індивідуального  плану реабілітації дитини з інвалідністю та ІПР.

Реабілітаційний процес спрямований на:

·        навчання дитини з інвалідністю основним соціальним навичкам (особиста гігієна, самообслуговування, пересування, спілкування тощо), пристосування побутових умов до потреб дитини з інвалідністю, соціально-побутове влаштування та обслуговування, педагогічну корекцію для дитини з інвалідністю з метою вироблення та підтримання навичок самостійного проживання;

·        опанування навичками захисту власних прав та інтересів, самоаналізу та отримання навичок позитивного сприйняття себе та оточуючих, навичок спілкування, забезпечення самостійного проживання у суспільстві з необхідною підтримкою (соціальний та юридичний супровід, медичне спостереження, побутові послуги).

         Реабілітаційні заходи проводять фахівці, до складу яких входять: вихователі, практичний психолог, вчитель-реабілітолог, асистент вчителя-реабілітолога, вчитель-логопед, вчитель-дефектолог, фахівець з фізичної реабілітації, медична сестра з масажу, медична сестра з фізіотерапії, інструктор з праці, соціальний педагог та інші працівники.

  УМОВИ ЗАРАХУВАННЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ ДО ЦЕНТРУ ТА ЇХ ПЕРЕБУВАННЯ В ЦЕНТРІ

Направлення та зарахування дітей з інвалідністю та дітей до 2 років, які мають ризик отримати інвалідність, до Центру здійснюється відповідно до Порядку надання особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю реабілітаційних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року №80 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2013 року №921), та наказу Міністерства соціальної політики України від 01 квітня 2014 року №170 «Про затвердження форм документів щодо отримання інвалідами та дітьми-інвалідами реабілітаційних послуг у реабілітаційних установах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2014 року за №409/25186.

До Центру зараховуються діти з інвалідністю віком до 18 років та віком до 2 років, які мають ризик отримати інвалідність. У виняткових випадках за рішенням реабілітаційної комісії можливе продовження строку перебування дитини з інвалідністю після досягнення нею 18 років з метою завершення виконання індивідуального плану реабілітації.

До Центру не зараховуються діти, стан здоров'я яких унеможливлює проведення реабілітаційних заходів, з такими медичними протипоказаннями:

·        гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;

·        усі захворювання в гострій стадії та заразній формі;

·        часті судомні напади та їх еквіваленти;

·        захворювання, що супроводжуються тяжкими порушеннями поведінки, небезпечними для дитини та її оточення (за умови несупроводження дитини її батьками або законними представниками). 

Термін курсу реабілітації визначається реабілітаційною комісією після проведення відповідного тестування дитини з інвалідністю. Центр у письмовій формі повідомляє батьків та (або) законного представника дитини з інвалідністю про закінчення курсу реабілітації дитини з інвалідністю не пізніше ніж за 7 календарних днів до його завершення.

На підставі рішення реабілітаційної комісії за дитиною з інвалідністю зберігається місце в Центрі в разі її хвороби, карантину, хвороби або відпустки батьків та (або) законного представника, а також у літній період, але не більше 60 календарних днів.

Реабілітаційні заходи здійснюються в групах денного перебування дитини з інвалідністю:

·        ранньої соціальної реабілітації (абілітації) - для дітей з інвалідністю віком до 7 років;

·        соціальної реабілітації - для дітей з інвалідністю віком від 7 до 14 років;

·        соціальної реабілітації, трудового навчання та професійної орієнтації - для дітей з інвалідністю віком від 14 до 18 років.

Наповнюваність груп становить від 8 до 10 дітей з інвалідністю.

У разі потреби діти з інвалідністю можуть отримувати реабілітаційні послуги поза групою за окремим графіком.

Тривалість індивідуальних та групових занять визначається реабілітаційною комісією.

За рішенням реабілітаційної комісії дітям з інвалідністю надаються реабілітаційні послуги через соціальний патронат.

На амбулаторне перебування в Центрі зараховуються діти з інвалідністю, які потребують реабілітаційних послуг, але за станом здоров'я можуть знаходитися поза групами.

Якщо дитина з інвалідністю навчається у загальноосвітньому навчальному закладі за денною формою та потребує реабілітаційних послуг відповідно до її ІПР, вона може отримувати такі послуги в Центрі за окремим графіком з урахуванням рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації.

Центр у разі потреби забезпечує на безоплатній основі транспортними послугами дітей з інвалідністю, які тимчасово перебувають у Центрі (до місця розташування Центру та (або) до місця проживання дитини з інвалідністю) за рішенням реабілітаційної комісії Центру.

Графік особистого прийому громадян:

Грєбенщикова Вероніка Петрівна

директор

щосереди - з 14.00 до 15.00
(2 поверх)

Євтушенко Анастасія Іванівна

вихователь- методист

щовівторка і щочетверга -
з 15.00 до 16.00 (2 поверх)

Берднікова Олена Анатоліївна

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

пн. з 8:00 - 12:00 

чт. з 13:00 - 17:00

тел.:0954899908

Сполучення громадського транспорту:

Автобусна зупинка «Євстаф'єва» на маршруті . 21

Під'їзні шляхи, паркування: в'їзд з вул. Європейської


КУ "Центр комплексної реабілітації"