Бердянська міська рада - офіційний сайт

Опіка, піклування

Встановлення опіки та піклування – це влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім'ї громадян України, які перебувають, переважно, у сімейних, родинних відносинах з цими дітьми-сиротами або дітьми, позбавленими батьківського піклування, з метою забезпечення їх виховання, освіти, розвитку і захисту їх прав та інтересів.

Опіка, піклування встановлюється над дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими батьківського піклування.

Опіка встановлюється над дитиною, яка не досягла чотирнадцяти років, а піклування - над дитиною у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.

Опіка, піклування над дитиною встановлюється органом опіки та піклування, а також судом у випадках, передбачених Цивільним кодексом України.

Не можуть бути опікунами, піклувальниками особи, які:

 1. обмежені у дієздатності;

 2. визнані недієздатними;

 3. позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;

 4. були усиновлювачами (опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями) іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним (було припинено опіку, піклування чи діяльність прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу) з їхньої вини;

 5. перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;

 6. зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;

 7. не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу);

 8. страждають на хвороби, перелік яких затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я;

 9. є іноземцями, які не перебувають у шлюбі, крім випадків, коли іноземець є родичем дитини;

 10. були засуджені за злочини проти життя і здоров'я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324, 442 Кримінального кодексу України, або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів;

 11. за станом здоров'я потребують постійного стороннього догляду;

 12. є особами без громадянства;

 13. перебувають у шлюбі з особою, яка відповідно до пунктів 3-6, 8 і 10 цього переліку не може бути опікуном, піклувальником.

Особа, яка виявила бажання взяти на виховання в сім'ю дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, подає службі у справах дітей за місцем свого проживання:

 • заяву (від подружжя приймається спільна заява, підписана обома подружжями);

 • довідку про доходи за останні шість місяців або копію декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку;

 • документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;

 • копію свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);

 • довідку про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і рекомендацію центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо включення кандидатів до єдиного банку даних;

 • копію паспорта;

 • висновок про стан здоров'я заявника;

 • довідку від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками;

 • довідку про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видану органами внутрішніх справ за місцем проживання заявника;

 • письмову згоду всіх повнолітніх членів сім'ї, що проживають разом з особою, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, утворити прийомну сім'ю або на власній житловій площі - дитячий будинок сімейного типу, засвідчену нотаріально або написану власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, підпису посадової особи та дати.

Строк дії зазначених документів становить дванадцять місяців з дати видачі.

Опікун, піклувальник має право:

 • самостійно визначати способи виховання з урахуванням думки дитини і рекомендацій органу опіки та піклування;

 • вимагати повернення дитини від будь-якої особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду;

 • давати згоду на усиновлення підопічного;

 • самостійно здійснювати витрати, необхідні для задоволення потреб підопічного, за рахунок призначеної державної допомоги, пенсії, аліментів, доходів від майна підопічного;

 • представляти інтереси підопічного в установах, організаціях і закладах.

Опікун, піклувальник зобов'язаний:

 • виховувати дитину, піклуватися про її здоров'я, психічний стан, фізичний і духовний розвиток, готувати до самостійного життя, забезпечувати її догляд і лікування;

 • створити належні побутові умови та умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти;

 • вживати заходів до захисту цивільних прав та інтересів підопічного.

Опіка, піклування припиняється у разі:

 • передачі дитини батькам (усиновлювачам);

 • реєстрації шлюбу;

 • надання дитині повної цивільної дієздатності;

 • смерті опікуна, піклувальника або підопічного.