Berdyansk City Council - Official

Welcome to Berdyansk, a cozy and hospitable resort town. Municipal administration works hard to make your stay here comfortable and memorable, as well as to help you get the brightest impressions from your stay in Berdyansk – warm sea, pure marine air, visits to the dolphinarium, to the zoo, to the water park, as well as enjoying amazing views of Berdyansk from the height of the Ferris wheel, the highest panoramic wheel in Ukraine. 

Berdyansk is an important and big seaport of the Northern Azov region called Priazovye. It is a town with developed business, up-to-date healing facilities, recreation and social life. A rare combination of the southern sun, seaside-steppe climate, marine air rich in ozone, bromine, iodine and chlorides as well as in diverse kinds of salts and precious microelements have created favorable conditions for numerous balneological resorts, recreation centers, children's camps.

Бердянськ – важливий і великий морський порт Північного Приазов’я. Це місто із розви­неним бізнесом, сучасною індустрією лікування та відпочинку. Поєднання південного сонця, приморсько-степового клімату, наси­ченість морського повітря озоном, бромом, йодом і хлоридами, різними солями і мікро­елементами забезпечили сприятливі курортологічні умови для створення чисельних сана­торіїв, баз відпочинку, дитячих оздоровчих таборів.

Керівництво міста приділяє особливу увагу реалізації державної політики у курортно-туристичній сфері та організації безпечного відпочинку в оздоровчих закладах. Одна з основних цілей – розвиток та ефективне використання природних територій, здатних задовольнити лікувально-оздоровчі та туристичні потреби населення України та інших держав, за умов збереження екологічної рівноваги та культурної спадщини.

Багато задач поставило перед собою керівництво міста, щоб про курортне місто Бердянськ на березі Азова йшла тільки добра чутка. Щоб, побувавши одного разу в Бердянську, хотілося повернутися сюди знову і знову, або поселитися в цьому чудовому місті і спостерігати за його розвитком, як батьки спостерігають за зростанням свого дитя.