Бердянська міська рада - офіційний сайт

Стратегія розвитку

Рішеннями сорок дев'ятої сесії Бердянської міської ради YII скликання від 30.08.2018 № 64 та № 65 затверджено  Стратегію розвитку м.Бердянськ на період до 2027 року та План заходів на 2018-2021 роки з її реалізації.

Стратегія - є базовим документом, що визначає подальший соціально-економічний розвиток міста, розвиток територіальної громади на перспективу. Вона була розроблена із залученням майже 60 представників виконкому, громадськості, бізнесу, підприємств, установ освіти, охорони здоров’я, культури, спорту та за підтримки експертів та консультантів проекту міжнародної технічної допомоги “Партнерство для розвитку міст” (ПРОМІС). Складено Профіль Бердянська у вигляді описово-аналітичної частини Стратегії, проведено економічний аналіз Бердянська у конкурентному середовищі з урахуванням стану та тенденцій розвитку; визначено місію, стратегічне бачення та напрями розвитку із стратегічними цілями; сформовано План дій з реалізації Стратегії на три роки, який складається з 83 проектів.

Місія міста – Бердянськ – „серце Азова”: морський , кліматичний і грязьовий курорт державного значення, оздоровчий центр Північного Приазов’я з поліфункціональною економікою; провідний центр морської логістики Північного Приазов’я; культурне, гостинне місто з власним обличчям, що надає гостям і мешканцям море задоволень.

Стратегічне бачення  - це спільне уявлення жителів громади про те, яким місто має виглядати у майбутньому.

 Місто Бердянськ 2027:

- курорт високого рівня оздоровчих послуг і сімейного відпочинку,

- інвестиційно привабливий центр конкурентоспроможного бізнесу й морської логістики,

- екологічно безпечне місто, комфортне для проживання та різноманітного здорового дозвілля,

- місто якісних і доступних послуг з ефективною системою управління та можливостями самоорганізації громадян.

Для досягнення бажаного Бачення визначено чотири напрями розвитку міста:

Напрям А. Розвиток сфери оздоровлення та туризму.

Напрям В. Розвиток бізнесу та залучення інвестицій.

Напрям С. Розвиток інфраструктури та збереження довкілля.

Напрям Д. Ефективне управління та активізація громади.

По кожному з напрямів визначено низку необхідних стратегічних та оперативних цілей. Стратегічні цілі випливають із стратегічного бачення та стратегічних напрямів розвитку та утворюють рамки, в яких прийматимуться рішення щодо конкретних цілей та заходів.

Реалізація Стратегії передбачає три етапи: перший етап – 2018-2021 роки, другий етап – 2022 - 2024 роки, третій етап – 2025 - 2027 роки.

Реалізація Стратегії ґрунтується на переході до системного та збалансованого планування на основі проектного підходу, для досягнення кожної оперативної цілі підготовлено проектну картку, яка містить короткий виклад способу досягнення запланованого результату. По чотирьох напрямах розроблено та підготовлено 83 проекти.

Фінансове забезпечення реалізації Стратегії здійснюватиметься за рахунок усіх джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України, у тому числі: коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових організацій, інвесторів, донорських організацій тощо. 

Належний системний моніторинг та коригування Стратегії покладається на Комітет  з управління впровадження Стратегії.

Назва Розмір Час
1 Звіт про стан виконання проєктів Стратегії розвитку м.Бердянськ станом на 01.01.2021 року 230.7 Кб
2 05.10.2020 року онлайн засідання Дородчого комітету 31.0 Кб
3 Звіт про стан виконання проєктів Стратегії розвитку м.Бердянськ станом на 01.01.2020 року 323.5 Кб
4 Робота з проєктом ПРОМІС 37.5 Кб
5 Друге розширене засідання Дорадчого комітету з ефективного врядування та розвитку 28.5 Кб
6 Запрошуємо взяти участь в анкетуванні 25.5 Кб
7 План заходів на 2018-2021 роки з реалізації Стратегії розвитку м. Бердянськ на період до 2027 року 2.5 Кб
8 Про затвердження Стратегії розвитку м.Бердянськ на період до 2027 року 1602.9 Кб
9 Звіт про оцінку (скринг) можливих наслідків для довкілля від реалізації Стратегії розвитку м.Бердянська на період до 2027 року 5234.0 Кб
10 Профіль міста Бердянська 6714.0 Кб
11 Стратегія розвитку м.Бердянськ на період до 2027 року 19023.9 Кб
12 Про затвердження Плану заходів на 2018-2021 роки з реалізації Стратегії розвитку м.Бердянськ на період до 2027 року 1589.0 Кб
13 Відбулося розширене засідання Дорадчого комітету 29.0 Кб
14 Триває робота Комітету з управління впровадження Стратегії розвитку м. Бердянськ на період до 2027 року 26.0 Кб
15 Перше засідання Комітету з управління впровадження Стратегії розвитку м. Бердянськ на період до 2027 року 28.5 Кб
16 Розпорядження міського голови від 27.11.2018 №426-р „Про створення Комітету з управління впровадження Стратегії розвитку м.Бердянськ на період до 2027 року” 11231.2 Кб
17 26.06.2018 відбулися громадські слухання щодо обговорення проекту Стратегії розвитку міста Бердянська на період до 2017 року 33.0 Кб
18 Завершальний етап роботи над розробкою Стратегії розвитку м.Бердянськ 30.5 Кб
19 Триває розробка проекту Стратегії 28.0 Кб
20 Розробка проекту Стратегії розвитку м .Бердянськ триває 27.5 Кб
21 Друге спільне засідання робочої комісії з розробки Стратегії міста на період до 2022 року 30.0 Кб
22 Створено робочу комісію з розробки проекту Стратегії розвитку м.Бердянськ на період до 2022 року 90.1 Кб
23 05.12.2017 року відбулося спільне засідання робочої групи з розробки Стратегії розвитку м.Бердянськ на період до 2022 року 31.0 Кб
24 Розпочато роботу над розробкою Стратегії м.Бердянськ на період до 2022 року 48.3 Кб
25 Стратегія розвитку м.Бердянськ до 2017 року 2141.5 Кб
26 Про затвердження Стратегії розвитку м. Бердянськ на період до 2017 року 126.0 Кб