Бердянська міська рада - офіційний сайт

Порядок особистого прийому громадян

1. Особистий прийом громадян у виконкомі Бердянської міської ради проводиться регулярно міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючим справами виконкому згідно з затвердженим графіком прийому громадян.

2. Прийом громадян проводиться міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови, керуючим справами виконкому з питань, вирішення яких відноситься до компетенції структурних підрозділів виконкому та комунальних підприємств міської ради, за попереднім записом.

Попередній запис на прийом до секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконкому здійснюється у відділі по роботі зі зверненнями громадян щочетверга з 14-00 до І7-00, на прийом до міського голови - 3-го четверга.

3. Під час організації та проведення особистих прийомів громадян відділ по роботі зі зверненнями громадян:

3.1. Проводить попередній запис громадян на особистий прийом до міського голови, секретаря міської ради та заступників міського голови відповідно до затвердженого графіку.

3.2. Вивчає проблеми, з якими громадяни планують звертатися на особистому прийомі до керівництва виконкому. При необхідності під час попереднього розгляду зазначених проблем отримує пояснення у керівників структурних підрозділів виконкому, а також установ та організацій, до компетенції яких належить їх розгляд.

3.3. Забезпечує у дні прийому кваліфіковану добірку матеріалів з питань, що будуть розглядатися на особистому прийомі (попередні звернення, матеріали з їх розгляду, висновки тощо).

3.4. Забезпечує відповідно до чинного законодавства України першочерговий особистий прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України, інвалідів Великої Вітчизняної війни.

4. Керівники виконкому під час особистого прийому громадян розглядають питання по суті, надають обґрунтоване роз’яснення відповідно до чинного законодавства.

5. Якщо вирішити порушене питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається в тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати такого розгляду громадянинові за його бажанням надається усна або письмова відповідь.

6. Для забезпечення кваліфікованого роз’яснення поставлених громадянином питань керівники виконкому можуть залучати до їх розгляду спеціалістів відповідних структурних підрозділів виконкому, підприємств, установ та організацій, що входять до сфери його управління, або одержувати за запитом від них необхідну інформацію.

7. Усні звернення оформлюються на Картках особистого прийому. За власним бажанням на особистому прийомі громадяни можуть надавати письмові звернення.

8. Письмові та усні звернення, подані під час особистого прийому, реєструються у відділі по роботі зі зверненнями громадян виконкому системі електронного документообігу „Optima-WorkFlow” відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

9. Відповідь на звернення, що подано під час особистого прийому, надається за підписом посадової особи, яка здійснювала цей прийом, а у разі її відсутності - посадової особи, яка за розпорядженням міського голови виконує її обов’язки.

10. Облік прийому громадян та контроль додержання графіку особистого прийому громадян у виконкомі та за дотриманням строків розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому, здійснюються відділом по роботі зі зверненнями громадян.

Начальник відділу по роботі зі зверненнями громадян інформує міського голову та керуючого справами виконкому про факти зриву особистих прийомів громадян.

11. Щокварталу відділ по роботі зі зверненнями громадян готує інформацію про стан організації та проведення особистих прийомів громадян керівниками виконкому.