Berdyansk City Council - Official

Про строки повернення коштів

Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору купівлі-продажу продукції, а в разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору – в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом 7-ми днів. Договір може бути розірваний у випадках: У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством і на підставі обов'язкових для сторін правил чи договору, має право вимагати від продавця або виробника розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми; У разі, якщо придбаний товар не задовольнив споживача з будь-яких причин, якщо він не використовувався, якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, розрахунковий документ, то споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14-ти днів (не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений продавцем) або на придбання будь-яких інших товарів з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або на розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми; У разі коли надання недоступної, недостовірної, неповної або несвоєчасної інформації про продукцію та про виробника (виконавця, продавця) спричинило: - придбання продукції, яка не має потрібних споживачеві властивостей, - споживач має право розірвати договір і вимагати відшкодування завданих йому збитків; - неможливість використання придбаної продукції за призначенням - споживач має право вимагати надання у прийнятно короткий, але не більше місяця, строк належної інформації. Якщо інформацію в обумовлений строк не буде надано, споживач має право розірвати договір і вимагати відшкодування збитків.