Бердянська міська рада - офіційний сайт

Перенесено кінцеву дату переукладення договорів співвласників багатоквартирних будинків з виконавцями комунальних послуг

До уваги мешканців багатоквартирних житлових будинків Бердянської міської об’єднаної територіальної громади! В Україні з 1 травня 2019 року Законом № 2189-VIII "Про житлово-комунальні послуги" (далі — Закон) запроваджена реформа ЖКГ.

Законом визначено, зокрема нову систему взаємовідносин, що виникатимуть у процесі надання та споживання цих послуг, передбачено різні моделі договірних відносин у сфері комунальних послуг, а також визначено особливості укладання, зміни і припинення договорів про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку, запроваджено відповідальність за неналежне виконання договору, як для виконавців комунальних послуг, так і для споживачів цих послуг.

Практична реалізація нововведень можлива за умови укладення нових договорів про надання житлово-комунальних послуг за правилами, які визначає Закон.

Відповідно до статті 12 Закону надання житлово-комунальних послуг здійснюється виключно на договірних засадах.

При цьому Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)», яким, зокрема, переноситься кінцева дата переукладення договорів співвласників багатоквартирних будинків з виконавцями комунальних послуг.

Пунктом 4 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону передбачено, що не пізніш як протягом п’яти місяців з дня завершення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України співвласники багатоквартирних будинків незалежно від обраної ними форми управління багатоквартирним будинком зобов’язані прийняти рішення про модель організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг (крім послуг з постачання електричної енергії та природного газу) щодо кожного виду комунальної послуги згідно з частиною першою статті 14 цього Закону, а виконавці комунальних послуг - укласти із такими співвласниками договори про надання відповідних комунальних послуг відповідно до обраної співвласниками моделі організації договірних відносин.

Отже, співвласники багатоквартирних будинків мають обрати модель договору на комунальні послуги (крім послуг з постачання електричної енергії та природного газу) не до 1 травня 2020 року, як було визначено в Законі України «Про житлово-комунальні послуги», а протягом п’яти місяців з дня заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України.

Якщо до закінчення зазначеного строку співвласники самостійно не визначаться, то буде застосована модель, визначена самим законом - “за замовчуванням”.

Згідно із статтею 14 Закону передбачено такі моделі організації договірних відносин щодо надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку, на вибір співвласників: 

1) кожним співвласником багатоквартирного будинку самостійно (індивідуальний договір);

2) від імені та за рахунок усіх співвласників багатоквартирного будинку управителем або іншою уповноваженою співвласниками особою (колективний договір);

3) об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку або іншою юридичною особою, яка об’єднує всіх співвласників такого будинку та в їхніх інтересах укладає відповідний договір про надання комунальних послуг, як колективним споживачем.

Співвласники багатоквартирного будинку (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку) самостійно обирають одну з моделей організації договірних відносин за кожним видом комунальної послуги (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії). У межах одного багатоквартирного будинку дозволяється обрання різних моделей організації договірних відносин за різними видами комунальних послуг. Комунальні послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії надаються виключно на підставі індивідуальних договорів.

Водночас частина сьома статті 14 Закону встановлює, що у разі якщо співвласники багатоквартирного будинку самостійно не обрали одну з моделей організації договірних відносин, визначених частиною першою статті 14 Закону, та/або не дійшли згоди з виконавцем про розмір плати за обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують постачання відповідної комунальної послуги, між виконавцем відповідної комунальної послуги та кожним співвласником укладається індивідуальний договір про надання комунальної послуги відповідно до вимог частини третьої цієї статті з урахуванням таких особливостей:

  • виконавець забезпечує якість послуг на вводі у будинок;

  • до плати не включається плата за обслуговування внутрішньобудинкових систем;

  • технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонти внутрішньобудинкових систем здійснюються співвласниками чи залученими ними уповноваженими на виконання таких робіт особами за рахунок співвласників.

Модель індивідуального договору у варіанті без обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку виконавцем визначена законом як модель “за замовчуванням”. Але співвласники за рішенням загальних зборів мають право обрати й іншу модель та за необхідності змінити раніше обрану. Для однієї послуги в одному будинку можна обрати лише одну модель і одного виконавця, але для різних послуг можуть бути обрані різні моделі. Вибір тієї чи іншої моделі договірних відносин щодо надання комунальної послуги є виключною компетенцією загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку.

Крім передбачених Законом України “Про житлово-комунальні послуги” моделей отримання комунальних послуг, у співвласників також завжди залишається можливість забезпечення відповідних потреб шляхом самозабезпечення відповідно до статті 22 Закону України “Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку”.

Нижче наведена порівняльна таблиця названих моделей:

Порівняння моделей організації договірних відносин
щодо надання комунальних послуг


Індивідуальний договір

Індивідуальний договір

(підваріант)

Колективний договір

Договір з колективним споживачем

Плата за абонентське обслуговування

Стягується виконавцем

Стягується виконавцем

Виконавцем не стягується *

Виконавцем не стягується **

Плата за обслуговування і поточний ремонт внутрішньобудинкових систем

Стягується виконавцем

Виконавцем не стягується ***

Виконавцем не стягується ***

Виконавцем не стягується ***

Розрахунки за послугу

Прямі між споживачем і виконавцем

Прямі між споживачем і виконавцем

Споживач - уповноважена особа - виконавець

Споживач - уповноважена особа - виконавець

Пред’явлення позову до боржника

Виконавцем

Виконавцем

Виконавцем

ОСББ(внутрішні правила)

* Відповідні витрати закладаються у плату управителеві чи іншому суб’єкту, що укладає договір від імені співвласників

** Відповідні витрати закладаються у кошторис ОСББ (заробітна плата бухгалтера, витрати на друк квитанцій тощо)

*** Відповідні витрати є частиною витрат на управління багатоквартирним будинком, яке здійснює інший суб’єкт (управитель, ОСББ).

Прийняття рішень співвласників багатоквартирного будинку про вибір моделі організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг здійснюється відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», яким передбачено, що такі рішення мають прийматися на зборах співвласників. Рішення вважається прийнятим зборами співвласників, якщо за нього проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 50 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку.

Договори укладаються на один рік із можливістю автоматичного подовження, якщо одна зі сторін договору письмово не повідомить іншу про розірвання договору. По закінченню дії договору можна змінити його тип, якщо виникне така потреба. У будинку може бути обрано лише один варіант договору на кожну комунальну послугу.

Отже, основні кроки:

1. Після завершення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України, скликати збори співвласників багатоквартирного будинку (порядок проведення регламентується Законом «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» (стаття 10).

2. На загальних зборах прийняти рішення про визначення договірних моделей надання комунальних послуг.

3. Правлінню (для індивідуальних договорів - також співвласникам) звернутися до виконавця щодо укладання договорів за обраною моделлю.

Таким чином, найважливіше питання - визначити, хто обслуговуватиме внутрішньобудинкові системи, бо вони є спільною власністю усіх співвласників квартир у багатоповерхівках та саме мешканці відповідають за їх справність. У будь-якому випадку потрібно провести збори співвласників та визначитися з формою управління будинком, щоб уберегти свій дім від можливого комунального колапсу.

Детально про нові моделі договірних відносин можна ознайомитись на сайті Міністерства розвитку громад та територій України за посиланням (з назвою «Нові моделі організації договірних відносин у сфері комунальних послуг – роз’яснення Мінрегіону»).

Перенесено кінцеву дату переукладення договорів співвласників багатоквартирних будинків з виконавцями комунальних послуг