Бердянська міська рада - офіційний сайт

Інформаційні карти Управління праці та соціального захисту населення виконкому Бердянської міської ради (оновлено 26.11.2020, вартість - безкоштовна)

№ п/п Номер інформаційної карти Назва послуги Підстава Спосіб надання  Заяви затвердженної форми
1 ВПД-УП-001 Державна допомога у зв’язку з вагітністю та пологами Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», редакція від 24.10.2020, постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 №1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми», редакція від 24.07.2020. Через ЦНАП Заява
2 ВПД-УП-002 Державна допомога при народженні дитини Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», редакція від 24.10.2020, постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 №1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми», редакція від 24.07.2020. Через ЦНАП Заява
3 ВПД-УП-003 Щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг Закон України від 20.10.2014 №1706-VII “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”, редакція від 03.07.2020; постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 №505 “Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг”, редакція від 19.06.2020. самостійно
4 ВПД-УП-004 Державна допомога на дітей, що знаходяться під опікою чи піклуванням Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», редакція від 24.10.2020, постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 №1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми», редакція від 24.07.2020 Через ЦНАП Заява
5 ВПД-УП-005 Державна допомога на дітей одиноким матерям. Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», редакція від 24.10.2020, постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 №1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми», редакція від 24.07.2020 самостійно

Заява

Декларація

6 ВПД-УП-006 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям. Закон України від 01.06.2000 № 1768-III «Про державну допомогу малозабезпеченим сім’ям», редакція від 24.10.2020, постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 №250 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям», редакція від 24.07.2020. самостійно

Заява

Декларація

7 ВПД-УП-007 Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю Закон України від 16.11.2000 № 2109-III «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» редакція від 24.09.2020, наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства фінансів України від 30.04.2002 № 226/293/169 «Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», редакція від 05.10.2018. самостійно Заява
8 ВПД-УП-008 Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю Закон України від 16.11.2000 №1727-IУ «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» редакція від 27.06.2020, постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 №261 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд», редакція від 31.01.2020. самостійно

Заява

Декларація

9 ВПД-УП-009 Облік внутрішньо переміщених осіб Закон України від 20.10.2014 №1706-VII “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”, редакція від 03.07.2020; постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 №509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб”, редакція від 06.10.2020 самостійно
10 ВПД-УП-010 Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 №189 «Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме», редакція від 24.07.2020. самостійно

Заява

Декларація

11 ВПД-УП-011 Щомісячна грошова допомога особі, що проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею Закон України «Про психіатричну допомогу», редакція від 20.12.2018; постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 № 1192 «Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею», редакція від 31.10.2020. самостійно

Заява

Декларація

12 ВПД-УП-012 Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі Закон України від 17.01.2019 № 2671-УІІІ «Про соціальні послуги», редакція від 01.01.2020; постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 859 «Порядок подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі», редакція від 23.09.2020. самостійно

Заява

Декларація

13 ВПД-УП-013 Допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім`ях Порядок виплати допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2019 р. №250 “Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім'ям”, редакція від 24.09.2020. Через ЦНАП Заява
14 ВПД-УП-014 Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та природного газу Положення про призначення житлових субсидій, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.95 № 848 «Про спрощення Порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 №807), редакція від 24.07.2020. самостійно

Заява

Декларація

15 ВПД-УП-015 Субсидія для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива Положення про призначення житлових субсидій, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 «Про спрощення Порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 №807), редакція від 24.07.2020. самостійно

Заява

Декларація

16 ВПД-УП-016 Одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» Закон України від 16.03.2000 № 1549-III «Про державні нагороди України», редакція від 13.02.2020; Указ Президента України від 25.12.2007 №1254 «Про одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати – героїня», постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 №268 «Про виплату одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», редакція від 15.04.2017 Через ЦНАП Заява
17 ВПД-УП-017 Одноразова матеріальна допомога особам, які постраждали від торгівлі людьми Закон України від 20.09.2011 № 3739-VI «Про протидію торгівлі людьми», редакція від 01.01.2020; постанова Кабінету Міністрів України від 25.06.2012 № 660 «Про затвердження Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми», редакція від 01.01.2017. Через ЦНАП Заява
18 ВПД-УП-018 Допомога на поховання Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», редакція від 23.07.2020; Закон України від 10.07.2003 № 1102-IV «Про поховання та похоронну справу», редакція від 16.10.2020; постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 №99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого», редакція від 08.09.2016; рішення виконкому міської ради від 12.03.2019 № 86 «Про затвердження розміру допомоги на поховання». самостійно Заява
19 ВПД-УП-019 Державна соціальна допомога на догляд одиноким особам, які досягли 80-річного віку Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», редакція від 27.06.2020, постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 №261 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд», редакція від 31.07.2020 самостійно Заява
20 ВПД-УП-020 Видача талонів на пільговий проїзд міжміським транспортом по Україні та країнах СНД пільгової категорії громадян Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», редакція від 24.10.2020; Угода “Про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для інвалідів і учасників Великої Вітчизняної війни, а також осіб, прирівняних до них”, підписана країнами-учасниками СНД від 12.03.1993, редакція від 22.11.2007  самостійно  
21 ВПД-УП-021 Видача посвідчень «Ветеран праці» Закону України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.1994 №521 “Про затвердження Порядку видачі посвідчення і нагрудного знака “Ветеран праці”, редакція від 17.01.2014 . самостійно  
22 ВПД-УП-022 Видача посвідчень «Учасник війни» Ст. 18 Закону України від 22.10.1993 № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», редакція від 24.10.2020; постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.94 № 302 «Про затвердження Порядку видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни», редакція від 15.09.2020 . самостійно
23 ВПД-УП-023 Оплата послуг патронатного вихователя та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя Постанова Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 № 148 «Про затвердження Порядку оплати послуг патронатного вихователя та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя», редакція від 04.03.2020 р Через ЦНАП
24 ВПД-УП-024 Прийом документів на пільгове зубопротезування громадян Закон України від 22.10.1993 № 3551-XII «Про ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», редакція від 24.10.2020; Закон України від 16.12.1993 № 3721-XII «Про основні положення соціального захисту ветеранів праці та інших осіб похилого віку в України»; Закон України від 23.06.1995 № 239/95-ВР «Про донорство крові та її компонентів», редакція від 05.07.2020; Закон України від 21.03.1991 № 875-XII «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», редакція від 16.10.2020; рішення сесії Бердянської міської ради на відповідний рік «Про затвердження Програми соціального захисту дитячого та дорослого населення м. Бердянська в галузі безоплатного стоматологічного обслуговування».  Через ЦНАП
25 ВПД-УП-025 Видача посвідчень «Інвалід війни» Закон України від 22.10.1993 № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», редакція від 24.10.2020; Закон України від 25.03.1992 № 2232-XII «Про військовий обов'язок та військову службу», редакція від 01.10.2020; постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.94 № 302 «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни», редакція від 15.09.2020 самостійно
26 ВПД-УП-026 Видача посвідчень «Сім'я загиблого (померлого) ветерана війни» Ст. 18 Закону України від 22.10.1993 № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», редакція від 24.10.2020; постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.94 № 302 «Про затвердження Порядку видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни», редакція від 15.09.2020. самостійно
27 ВПД-УП-027 Видача посвідчень «Жертви нацистських переслідувань» ст. 6-4 Ст. 5 Закону України від 23.03.2000 № 1584-III «Про жертви нацистських переслідувань», редакція від 11.10.2018; постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 №1467 «Про затвердження Порядку виготовлення та видачі посвідчень, листів талонів на право одержання пільгових проїзних документів (квитків) жертвам нацистських переслідувань», редакція від 17.01.2014. самостійно
28 ВПД-УП-028 Видача посвідчень «Жертви нацистських переслідувань» ст.6-1, ст.6-2, ст.6-3 Ст. 5 Закону України від 23.03.2000 № 1584-III «Про жертви нацистських переслідувань», редакція від 11.10.2018; постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 №1467 «Про затвердження Порядку виготовлення та видачі посвідчень, листів талонів на право одержання пільгових проїзних документів (квитків) жертвам нацистських переслідувань», редакція від 17.01.2014. самостійно
29 ВПД-УП-029 Державна допомога при усиновленні дитини Ст. 1 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», редакція від 24.10.2020, постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 №1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми», редакція від 24.07.2020. Через ЦНАП Заява
30 ВПД-УП-030 Видача посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 №209 “Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї”, редакція від 31.10.2020 . самостійно
31 ВПД-УП-031 Тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату Закон України від 09.07.2003 № 1058-IV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, редакція від 25.10.2020 р.; Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1098 «Про затвердження Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату”, редакція від 01.01.2020 р.; наказ Міністерства соціальної політики України від 09.02.2018 №173 «Про затвердження Пам’ятки про порядок призначення призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату” самостійно

Заява

Декларація

32 ВПД-УП-032 Державна допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», редакція від 24.10.2020, постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 №1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми», редакція від 24.07.2020. Через ЦНАП
33 ВПД-УП-033 Відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня" Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 №68 «Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня», редакція від 02.10.2020 р. (вступила в дію з 02.10.2020 р.) Через ЦНАП
34 ВП-УП-001 Реєстрація колективного договору ст.34 Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні», редакція від 23.07.2020, Постанова Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 р. № 115 "Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів" редакція від 24.12.2019 самостійно  
35 ВП-УП-002 Направлення на альтернативну службу Закон України від 12.12.1991 № 1975-XII “Про альтернативну (невійськову) службу”, редакція від 09.12.2012 Постанова Кабінету Міністрів України від 10.11.1999 № 2066 “Про затвердження нормативно-правових актів по застосуванню Закону України “Про альтернативну (невійськову) службу”, редакція від 27.05.2020 Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 05.06.2015 № 198 “Про організацію роботи щодо направлення громадян на проходження альтернативної (невійськової) служби” самостійно  Ф-002-ВП
36 ВПО-УП-001 Включення осіб, які мають право на пільги до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги відповідно до Законів України Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги», редакція від 20.05.2020. самостійно  
37 ВПО-УП-002 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі», редакція від 22.04.2020. самостійно  
38 ВПО-УП-003 Виплата грошової компенсації витрат на автомобільне паливо Закон України від 22.10.1993 № 3551-ХІІ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», редакція від 24.10.2020; Закон України від 16.12.1993 № 3721-ХІІ «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», редакція від 01.01.2020 самостійно  
39 ВПО-УП-004 Компенсація на придбання твердого та рідкого побутового палива особам, які мають право на пільги Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 №373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі», редакція від 05.05.2020; Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2012 № 356 «Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання пільг і житлових субсидій з державного бюджету місцевим бюджетам», редакція від 06.03.2020; Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389 «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї», редакція від 01.01.2020. самостійно Ф-001-ВПО
40 ВПО-УП-005 Пільга на придбання скрапленого газу особам, які мають право на пільги Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 №373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі», редакція від 05.05.2020; Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2012 № 356 «Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання пільг і житлових субсидій з державного бюджету місцевим бюджетам», редакція від 06.03.2020; Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389 «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї», редакція від 01.01.2020. самостійно Ф-001-ВПО
41 ВПО-УП-006 Щорічна разова грошова допомога до 5 травня Постанова Кабінету Міністрів України на поточний рік, якою затверджуються розмір допомоги. самостійно  
42 ВПО-УП-007 Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів», редакція від 24.07.2020. самостійно  
43 ВПО-УП-008 Щомісячна допомога інвалідам війни, статус яким встановлено за безпосередню участь в зоні проведення антитерористичної операції Рішення сесії Запорізької обласної Ради від 12.12.2019 № 135 «Про Цільову програму соціальної підтримки населення Запорізької області «Назустріч людям» на 2020-2024 роки. самостійно
44 ВПО-УП-009 Щорічна адресна грошова допомога до Дня захисника Вітчизни України (14 жовтня) інвалідам війни та учасникам бойових дій на територіях проведення антитерористичної операції на Сході України Рішення сесії Запорізької обласної Ради від 12.12.2019 № 135 «Про Цільову програму соціальної підтримки населення Запорізької області «Назустріч людям» на 2020-2024 роки. самостійно
45 ВПО-УП-010 Щорічна одноразова грошова допомога до Дня Перемоги учасникам бойових дій у Великій Вітчизняній війни 1941-1945 роках Рішення сесії Запорізької обласної Ради від 12.12.2019 № 135 «Про Цільову програму соціальної підтримки населення Запорізької області «Назустріч людям» на 2020-2024 роки. самостійно
46 ВПО-УП-011 Компенсація вартості житлово-комунальних послуг у розмірі 50-відсоткової знижки військовослужбовцям, які захищали суверенітет та територіальну цілісність України і брали участь в АТО Рішення сесії Бердянської міської ради від 29.10.2020 № 48 «Про затвердження Програми соціального захисту на 2018-2021 роки в новій редакції». самостійно
48 ВСО-УП-001 Оформлення документів для забезпечення осіб з інвалідністю спецавтотранспортом Постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 № 999 «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями», редакція від 06.06.2018; Наказ Мінпраці від 02.08.2006 № 295 «Про затвердження зразків та форм облікової документації з обліку та забезпечення автомобілями осіб з інвалідністю» самостійно Ф-001-ВСО
49 ВСО-УП-002 Компенсація на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобіля Постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 № 999 «Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів автомобілями», редакція від 06.06.2018; Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 № 228 «Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування», редакція від 26.09.2020. самостійно Ф-002-ВСО
50 ВСО-УП-003 Компенсація на транспортне обслуговування Постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 № 999 «Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів автомобілями», редакція від 06.06.2018; Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 № 228 «Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування», редакція від 26.09.2020. самостійно Ф-003-ВСО
51 ВСО-УП-004 Направлення осіб з інвалідністю (підприємства, установи, організації, громадські організації інвалідів та сфери соціального захисту) на безоплатне зберіганням транспортних засобів на автостоянках міста Стаття 30 Закону України від 21.03.1991 № 875-XII «Про основи соціальної захищеності інвалідів в України», редакція від 16.10.2020; постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 585 «Про затвердження Порядку надання пільг водіям з інвалідністю, водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, у тому числі транспортними засобами, що належать громадським організаціям осіб з інвалідністю, підприємствам, установам, організаціям, які провадять діяльність у сфері соціального захисту населення, на безоплатне паркування і зберігання транспортних засобів», редакція від 17.02.2018; рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 12.11.2013 № 395 «Про затвердження Порядку проведення компенсаційних виплат власникам автостоянок за безоплатне зберігання транспортних засобів» самостійно Ф-004-ВСО
52 ВСО-УП-005 Направлення до будинку-інтернату осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю Постанова КМУ від 02.09.2020 № 772 “Про затвердження Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю”, 14.12.2016 № 957 «Про затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат”, наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2001 № 549 «Про затвердження типових положень про будинки-інтернати(пансіонати) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей», редакція від 09.06.2017. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 02.04.2008 №173 «Про затвердження типових положень про дитячий будинок-інтернат, молодіжне відділення дитячого будинку-інтернату системи праці та соціального захисту». самостійно Ф-005-ВСО
53 ВСО-УП-006 Безоплатний капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні». Закон України «Про жертви нацистських переслідувань». Постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 565 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, які мають право на таку пільгу», редакція від 01.06.2019. Рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 12.11.2019 № 350 «Про затвердження складу Комісії з питань проведення капітального ремонту житла пільгової категорії громадян та Положення про неї». Через ЦНАП Ф-006-ВСО
54 ВСО-УП-007 Забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших категорій населення протезно-ортопедичними, технічними та іншими засобами реабілітації Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321 «Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації, переліків таких засобів», редакція від 04.09.2019. Наказ Міністерства соціальної політики України від 06.08.2019 № 1208 “Про організацію забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації.”. Наказ Міністерства соціальної політики України від 10.08.2018 № 1138 «Деякі питання забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення » самостійно

Заява про взяття на облік

Заява про дозвіл на отримання

Заява про заміну ТЗР

Заява про повторне виготовлення ТЗР

55 ВСО-УП-008 Направлення осіб з інвалідністю для отримання професійної реабілітації Постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 80 «Про затвердження Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг», від 08.12.2006 № 1686 «Про Державну типову програму реабілітації інвалідів» редакція від 04.03.2020 самостійно Ф-009-ВСО
56 ВСО-УП-009 Направлення дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю на отримання реабілітаційних послуг Постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 80 «Про затвердження Порядку надання інвалідам та дітям інвалідам реабілітаційних послуг», від 08.12.2006 № 1686 «Про затвердження Державної типовою програми реабілітації інвалідів», від 27.03.2019 № 309 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю» самостійно Ф-009-ВСО
57 ВСО-УП-010 Матеріальна допомога на стаціонарне лікування або обстеження дітей з інвалідністю та тяжко хворих дітей Рішення сесії Бердянської міської ради від 22.12.2017 № 28 «Про затвердження Програми соціального захисту мешканців міста, на 2018-2021 роки». самостійно
58 ВСО-УП-011 Взяття на облік щодо забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187 «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян органами праці та соціального захисту населення», постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 200 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторнокурортним лікуванням», постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 110 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення деяких інвалідів санаторно-курортними путівками, та внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. №187 і від 31 березня 2015 р. № 200» самостійно Ф-019-ВСО
59 ВСО-УП-012 Грошова компенсація вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2004 № 785 “Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян” самостійно Ф-011-ВСО
60 ВСО-УП-013 Грошова компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям осіб з інвалідністю Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2007 №150 «Про затвердження Порядку виплати деяким категоріям інвалідів грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості санаторно-курортного лікування» самостійно Ф-011-ВСО
61 ВСО-УП-014 Одноразова компенсація учасникам ліквідації аварії на Чорнобильської АЕС, які стали особами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи. Одноразова компенсація сім'ям, які втратили годувальника із числа учасників ліквідації аварії на ЧАЕС Закон України від 28.02.1991 №796-ХІІ«Про статус і соціальний захист громадян , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», постанова Кабінету Міністрів України: від 20.09.2005 № 936 «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 285 «Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», редакція від 16.08.2019 самостійно Ф-011-ВСО
62 ВСО-УП-015 Компенсація вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Закон України від 28.02.1991 №796-ХІІ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,постанова Кабінету Міністрів України: від 20.09.2005 №936 «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.1992 №258 «Про норми харчування та часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» редація від 03.02.2012, щорічний наказ Міністерства соціальної політики України «Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» самостійно Ф-011-ВСО
63 ВСО-УП-016 Оформлення документів для включення до єдиного обласного банка даних осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Закон України від 28.02.1991 № 796-ХІІ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», постанова Кабінету Міністрів України :від 20.09.2005 № 936 «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» редакція від 16.08.2019, постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 551 «Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян» самостійно  
64 ВСО-УП-017 Оформлення документів для включення до єдиного обласного банка дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Закон України від 28.02.1991 № 796-ХІІ « Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», постанови Кабінету Міністоів України від 20.09.2005 № 936 «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», редакція від 16.08.2019, від 11.07.2018 № 551 «Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян» самостійно  
65 ВСО-УП-018 Оформлення документів для встановлення статусу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Закон України від 28.02.1991 №796 –ХІІ «Про статус і соціальний захист громадян , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», постанови Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 № 936 «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», редакція від 16.08.2019 р., від 11.07.2018 № 551 «Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян» самостійно
66 ВСО-УП-019 Щорічна допомога на оздоровлення та компенсація проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ІІ. Підстава: Закон України від 28.02.1991 №796-ХІІ «Про статус і соціальний захист громадян , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», постанови Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 № 936 «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» редакція від 16.08.2019, від 12.07.2005 № 562 «Про щорічну допомогу на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок катастрофи» самостійно Ф-011-ВСО
67 ВСО-УП-020 Направлення учасників антитерористичної операції на професійну адаптацію Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 179 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих учасників Революції Гідності» самостійно Ф-020-ВСО
68 ВСО-УП-021 Оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Закон України від 28. 01. 1991 № 796 – ХІ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 854 «Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», постанова Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 № 936 «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (зі змінами), наказ Міністерства охорони здоров’я України від 06.02.2008 № 56 «Про затвердження клінічних протоколів санаторнокурортного лікування в санаторно-курортних закладах (крім туберкульозного профілю) для дорослого населення» (зі змінами) самостійно Ф-011-ВСО
69 ВСО-УП-022 Грошова компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Закон України від 28.02.1991 № 796 – ХІІ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 854 «Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», редакція від 09.06.2018р самостійно Ф-011-ВСО
70 ВСО-УП-023 Направлення на надання соціальних послуг Закони України: «Про соціальні послуги», “Про соціальну роботу з сім`ями, дітьми та молоддю”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про охорону дитинства”, “Про запобігання та протидію домашньому насильству”, “Про протидію торгівлі людьми”,”Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк”, Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей”, “Про зайнятість населення”. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про затвердження Порядку організації надання соціальних послуг”. самостійно  Заява
71 ВСО-УП-024 Направлення учасників антитерористичної операції на психологічну реабілітацію Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1057 “ Про затвердження Порядку проведення психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях ”. самостійно
72 ВСО-УП-025 Відшкодування витрат суб’єктам господарювання за проведення безоплатного поховання учасників бойових дій, інвалідів війни Закон України «Про поховання та похоронну справу», постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1445 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни», редакція від 12.12.2019р. Наказ Департаменту соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації від 07.05.2012 № 49 «Про здійснення заходів щодо забезпечення виконання додаткових функцій комунальною установою «Комп’ютерний інформаційно – обчислювальний центр» Запорізької обласної ради. Рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 13.05.2019 № 172 «Про визначення середньої вартості ритуальних послуг». самостійно
73 ВСО-УП-026 Відшкодування витрат фізичним особам за проведення поховання учасників бойових дій, інвалідів війни Закон України «Про поховання та похоронну справу», постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1445 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни», редакція від 12.12.2019р, наказ Департаменту соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації від 07.05.2012 № 49 «Про здійснення заходів щодо забезпечення виконання додаткових функцій комунальною установою «Комп’ютерний інформаційно – обчислювальний центр» Запорізької обласної ради. Рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 13.05.2019 № 172 «Про визначення середньої вартості ритуальних послуг». самостійно
74 ВСО-УП-027 Оздоровлення та відпочинок дітей пільгової категорії Закон України „Про оздоровлення та відпочинок дітей” (зі змінами). Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 № 734 „Про затвердження Порядку направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного бюджету” (зі змінами). Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 № 227 „Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих центрах „Артек” і „Молода гвардія” Наказ Міністерства соціальної політики від 11.02.2016 № 104 „Про затвердження Положення про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до державного підприємства “Український дитячий центр „Молода гвардія” за рахунок бюджетних коштів, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.03.2016 за № 339/28469. Наказ Міністерства соціальної політики від 10.03.2016 № 238 „Про затвердження Положення про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до державного підприємства України “Міжнародний дитячий центр “Артек” за рахунок бюджетних коштів, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.03.2016 за № 473/28603. Розпорядження голови Запорізької обласної адміністрації від 07.05.2019 № 246 “Про затвердження Порядку направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів обласного бюджету”. Через ЦНАП Заява
75 ВСО-УП-028 Одноразова адресна грошова допомога військовослужбовцям, які беруть (брали) безпосередню участь в антитерористичній операції на компенсацію витрат, пов'язаних з розробленням документації із землеустрою для відведення земельної ділянки Закон України «Про місцеві державні адміністрації», рішення Запорізької обласної ради від 21.12.2019 № 135 «Про Цільову програму соціальної підтримки населення Запорізької області «Назустріч людям» на 2020-2024 роки», розпорядження голови обласної адміністрації від 21.04.2020 № 158 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджі для надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям осіб на компенсацію витрат, пов'язаних з розробленням документації із землеустрою для відведення земельної ділянки» самостійно Заява
76 ВСО-УП-029 Одноразова матеріальна допомога непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017р. № 256 «Деякі питання використання коштів державного бюджету для виконання заходів із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення», редакція від 19.09.2020р. Через ЦНАП Заява
77 ВСО-УП-030 Одноразова грошова допомога на виготовлення надгробка на могилі загиблого учасника антитерористичної операції /операції об`єднаних сил Закон України «Про місцеві державні адміністрації», рішення Запорізької обласної ради від 12.12.2019 № 135 «Про затвердження обласної Цільової програми соціальної підтримки населення Запорізької області «Назустріч людям» на 2020-2024 роки». Розпорядження голови обласної адміністрації від 19.05.2020 № 191 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання одноразової грошової допомоги на виготовлення та встановлення надгробка на могилі загиблого учасника Революції Гідності, учасника антитерористичної операції/ операції об`єднаних сил» самостійно Заява
78 ВСО-УП-031 Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежності, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей Закони України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей», розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 23.04.2020 № 163 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання грошової компенсації особам з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи з числа військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції/ операції об`єднаних сил та потребують поліпшення житлових умов, для придбання житла, рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 09.06.2020 № 194 «Про затвердження Положення про комісію з питань надання грошової компенсації для придбання житла певній категорії громадян та членам їх сімей та її складу» самостійно
79 ВСО-УП-032 Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей Закони України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», постанова Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 214 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей» редакція від 06.05.2020 р., рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 09.06.2020 № 194 «Про затвердження Положення про комісію з питань надання грошової компенсації для придбання житла певній категорії громадян та членам їх сімей та її складу» самостійно
80 ВСО-УП-033 Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України Закони України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», постанова Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 280 «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України», рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 09.06.2020 № 194 «Про затвердження Положення про комісію з питань надання грошової компенсації для придбання житла певній категорії громадян та членам їх сімей та її складу» самостійно
81 ВСО-УП-034 Адресна соціальна допомога для оздоровлення дітей, які виховуються в сім'ях, де один із батьків працює у бюджетній установі Комплексна обласна програма з оздоровлення та відпочинку дітей, сімей, гендерної політики та протидії торгівлі людьми на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 26.01.2017 року № 57. Розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 24.05.2018 № 285 «Про затвердження Порядку надання адресної соціальної допомоги для оздоровлення дітей, які виховуються в сім`ях, де один із батьків працює у бюджетній установі». Через ЦНАП Заява

Інформаційні карти УПСЗН